Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Techtank stärker samarbetet med Kreativum Science Center

För Techtanks medlemsföretag är kompetensförsörjningen en av de största utmaningarna. Kreativum Science Center i Karlshamn är en viktig arena för barns och ungdomars lärande om natur och teknik, men också en viktig mötesplats för skola och arbetsliv.

– Det är därför ett naturligt steg att vi stärker vårt samarbete ytterligare, bl a genom att Techtank nu tar plats i Kreativums nya styrelse, säger Ingela Håkansson, biträdande klusterledare och projektledare för området Kompetensutveckling och -försörjning på Techtank.

I den nya styrelsen ingår: Per-Ola Mattsson (S), Charlott Lorentzon (MP), Magnus Gärdebring (M), Björn Tenland Nurhadi (SD), Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell Mörrum, Ingela Håkansson, biträdande klusterledare/projektledare på Techtank, Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo Cars, Emma Berglund, projektchef på NCC Infrastructure och Oliver Lundgren, vd på Skolon.

Om Kreativum

Kreativum bidrar till att tillgodose regionens behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Vi är en del av nationell infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap och hållbar utveckling. Läs mer på: http://www.kreativum.se/

Bild: Kreativum

Framtidens logistik för industrin – ett högaktuellt tema på årets BusinessForum

Att världen utvecklas i snabb takt är ingen nyhet. I den fjärde upplagan av BusinessForum Industri som går av stapeln den 20 september på Volvo Cars i Olofström ligger fokus på framtidens logistik. Digitalisering, nya handelsrutter och ny teknik gör att förutsättningarna hela tiden förändras. Hur kommer framtidens logistiska lösningar att se ut för industrin?

– Vi har en riktigt intressant dag att se fram emot. Deltagarna kommer att få lyssna till presentationer om alltifrån megatrender och nationella strategier till konkreta exempel på lösningar för såväl intern logistik som handel med Kina, berättar Anders Borgehed, regionchef Policy Sydost på Handelskammaren, som tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Blekinge är arrangörer av BusinessForum Industri.

One Belt One Road skapar nya möjligheter för svensk industri

Först ut av föreläsarna är Roger Mattsson, Tradelane Manager China-Sweden på GEODIS, en av världens största fraktkoncerner med en kundgrupp som innefattar flera av de största inom svenskt näringsliv såsom ABB, Sandvik, Volvo, Tetra Pak med flera.

Roger har under lång tid arbetat med transportlösningar och utgår sedan ett antal år tillbaka från Shanghai. Hans presentation kommer bland annat att handla om ett av världens största infrastrukturprojekt, OBOR, One Belt One Road:
– Jag kommer att berätta mer om vilka delar som vi använder redan idag med fokus på tåg mellan Kina och Europa, men även om vilka möjligheter det kommer att finnas för svenska företag att göra affärer med Afrika inom en snar framtid, det nya Kina.

– Mycket lågkostnadsproduktion kommer att flyttas till Afrika, vilket ger svenska importföretag en ny marknad att plocka hem sitt gods ifrån. I och med att Afrika kommer att utvecklas snabbt så kommer också behovet av utrustning typ robotar, kraftverk, sjukvård och kapitalvaror samt know-how. Här ska vi i Sverige vara med på tåget, menar Roger Mattsson.

Megatrender som förändrar samhället och påverkar transportsystemet

Ytterligare en föreläsare på årets BusinessForum Indstri är Anna Wildt-Persson, Strateg/Chief Strategist på Trafikverket, som kommer att prata om megatrender i samhället och trender i transportsystemet enligt Trafikverkets senaste omvärldsanalys:
– Det här är Trafikverkets tredje omvärldsanalys och under dessa år kan vi se att digitaliseringen fått en alltmer framträdande roll. I rapporten 2010 var digitaliseringen knappt omnämnd, 2014 beskrevs dess genombrott och nu fyra år senare kan vi konstatera att den kommer att genomsyra allt. Till exempel bedömer vi att uppkopplade enheter, artificiell intelligens och nästa generations kommunikationslösningar kommer att ändra spelplanen för många branscher och aktörer på ett grundläggande sätt.

Förutom digitaliseringen går det att utläsa ytterligare två tydliga trendområden i Trafikverkets omvärldsanalys: ökat fokus på både klimatfrågan och samhällssäkerheten.

– De globala utsläppen av växthusgaser leder till att förändringen av jordens klimat fortsätter och för att motverka denna utveckling kommer det krävas olika politiska åtgärder, till exempel ekonomiska styrmedel. I takt med transportsystemets digitalisering ökar även behovet av informationssäkerhet och säkerhetsskydd, berättar Anna Wildt-Persson.

Stort intresse även i år

Precis som tidigare år röner BusinessForum Industri 2019 stort intresse. Närmare 100 personer från ett 50-tal olika företag och organisationer i södra Sverige är i dagsläget anmälda till årets forum. För den intresserade finns ännu några platser kvar, anmälan dock senast den 16 september via www.handelskammaren.com.

Program med samtliga föreläsningar

Kina, One Belt, One Road
Dåtid, nutid och framtid
Roger Mattsson, Tradelane Manager China – Sweden, Geodis Freight Forwarding

Trender i transportsystemet, Trafikverkets omvärldsanalys 2018
Vilka är megatrenderna som förändrar samhället och vilka är trenderna i transportsystemet?
Anna Wildt-Persson, Strateg/Chief Strategist, Trafikverket

Hållbara Transporter
Nödvändigt, möjligt, lönsamt
Henrik Ny, Phd, Senior Lecturer, BTH

Framtidskoncept för godshantering
Med utgångspunkt från digitalisering, förarlösa koncept, fossilfri drift, integrerad service och innovativ industridesign är Kalmars vision för framtidens container, trailer och materialhantering något som både inspirerar och utmanar.
Dan Pettersson, Senior Vice President, Kalmar Mobile Equipment

Framtidens Elvägar, projekt E22
Vad händer med elvägsprojektet på E22:an?
Samuel Henningsson, VD, NetPort Science Park

Logistiska utmaningar i och mellan fabrikerna
Fokus på medarbetarna ger utmaningar både i internlogistiken och transportsystemet.
Per-Ola Kjellvåg, Sr. Director Supply Chain Management, Volvo Cars Olofström

Paneldiskussion
Roger Mattsson, Geodis Freight Forwarding
Theresia Bergdahl, Trafikverket
Mikael Vessin, Volvo Cars
Dan Pettersson, Kalmar Mobile Equipment
Henrik Ny, BTH

Om BusinessForum Industri

BusinessForum Industri är en årlig mötesplats där industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter belyses. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur företag kan fortsätta utveckla sin verksamhet. När människor möts ökar dessutom möjligheten för nya samarbeten och affärer.
BusinessForum Industri arrangeras av Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Blekinge.

Mer information

Anders Borgehed, regionchef Policy Sydost, Handelskammaren
anders.borgehed@handelskammaren.com, 0470-52 00 43

Ingela Håkansson, biträdande klusterledare/projektledare, Techtank
ingela.hakansson@techtank.se, 076-861 57 43

Dags att tänka på exjobb både för studenter och företag!

Under de senaste åren har flertalet av Techtanks medlemsföretag anlitat exjobbare från såväl Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som andra lärosäten. Exjobben har visat sig värdefulla på många sätt, både i form av olika problemlösningar för företagen samt nyanställningar efter avslutad utbildning.

Den 3 september arrangerade Techtank återigen en företagslunch på temat exjobb för att inspirera fler företag att ta chansen. Denna gång deltog företag och företagarorganisationer från Karlskrona, Olofström, Sölvesborg och Tingsryd. De fick via Andreas Larsson, vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och entreprenörskap på BTH, ta del av olika möjligheter till samarbete med studenter, bl a exjobb. Andreas uppmuntrade företagen att ta kontakt med högskolan:

– Berätta för oss om er utmaning! Vad är det till exempel ni vill effektivisera eller förbättra? Ni behöver inte komma med några lösningar, utan våra studenter tillsammans med handledare på BTH tar frågan vidare.

Varför ska man då anlita examensarbetare?
Här lyfter Andreas Larsson fram en rad goda anledningar, bland annat att exjobbaren kan bidra med ny kunskap, nya perspektiv och ge en injektion av nytänk och inspiration.

– Ett exjobb är också ett bra sätt för studenter och företag att ”känna på varandra” för en eventuell framtida anställning.

Exjobbsmässa den 11 oktober
Utöver Andreas Larsson deltog även studenter från Rosenboms Nation i Karlskrona på exjobbslunchen. Nationsordförande Gustav Bergman berättade bland annat om den kommande exjobbsmässan i samband med Näringslivsdagen i Karlskrona den 11 oktober, som arrangeras av KFH och Karlskrona kommun.

Techtank har under de senaste åren deltagit i denna exjobbsmässa tillsammans med ett antal medlemsföretag, vilket också blir fallet i år. Är ditt företag intresserad av att delta? Kontakta då ingela.hakansson@techtank.se för mer information!


Mer information om att samarbeta med studenter vid BTH finns att läsa här:

https://www.bth.se/wp-content/uploads/2018/09/samarbeta-med-studenter.pdf


Läs tidigare reportage om exjobbare vid Techtanks medlemsföretag:

EXJOBB: WIN-WIN FÖR BÅDE FÖRETAG OCH STUDENTER

Exjobb gav två nya medarbetare på Evomatic

Praktik och exjobb bidrar till nya möjligheter för både individer och företag

Innovativ formning och pressning i fokus på årets Techtank Conference den 28 november!

Techtank Conference är Techtanks stora konferens och mötesplats för industri- och teknikföretag som vill ta del av aktuella händelser inom industriell forskning, utveckling och tillämpning som på något sätt berör kompetensområdet Stamping.

Techtank Conference 2019 går av stapeln torsdagen den 28 november kl. 10-15.30 på Volvo Cars i Olofström. Temat för årets konferens är:

Innovativ formning och pressning
–Processer, verktyg och kvalitet

Program presenteras under september, men du kan redan nu boka din plats på konferensen via: https://bokning.techtank.se/seminarier/3724-techtank-conference/

Varmt välkommen!Här kan du läsa mer om tidigare års Techtank Conference >>


 

Engagemang, ny kunskap och erfarenhetsutbyte lägger grunden för en mer effektiv kompetensförsörjning

Projektet Framtidskompetens i Blekinge med ett 20-tal deltagande företag har nu kommit en bit på vägen i att identifiera hur de ska bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Efter ett antal gemensamma träffar, coachning, framtagande av kompetensplaner och inte minst en omfattande medarbetarundersökning är man nu redo för nästa fas i projektet – konkreta insatser för att bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.

Sedan projektets start i mars i år har en så kallad analysfas pågått som lagt grunden till de insatser som nu kommer att genomföras med start i september 2019. Bland annat har en stor medarbetarundersökning i form av en enkät genomförts för att få fram vad respektive företag behöver jobba mer med kopplat till arbetet med att attrahera, utveckla och behålla personal.

– Undersökningen har mottagits väldigt positivt av de deltagande företagen och deras personal. Många gånger kan det kännas jobbigt med enkäter, men här var det tydligt att många verkligen ville vara med och ge sin input i dessa frågor. För många av företagen har detta också varit en bra plattform för en dialog kring frågor rörande kompetensförsörjning. Vad är det vi behöver förbättra eller förändra? är frågor som kommit upp, berättar huvudprojektledare Ingela Håkansson från Techtank, och fortsätter:

– Resultatet från undersökningen ger oss också ett bra utgångsvärde vad gäller de behov som finns för att vi i projektet ska kunna genomföra insatser som gör skillnad för företagen, bland annat i områden som ledarskap, kommunikation, värdegrund, företagskultur, engagemang och ansvar, medarbetares möjlighet till utveckling, för att nämna några.

Mångfald av företag ger värdefullt erfarenhetsutbyte

Företagen har också haft ett antal träffar under våren och sommaren för att utbyta erfarenheter kring både utmaningar och lyckade satsningar vad gäller att attrahera, utveckla och behålla personal.

– Dessa erfarenhetsutbyten har visat sig vara väldigt värdefulla för företagen. Ett mervärde som flera av deltagarna lyfter fram är mångfalden av företag som deltar, då de varierar både vad gäller ålder, storlek och bransch. De lär sig mer om företag i andra branscher, samtidigt som de inser att utmaningarna företagen ställs inför ofta är ganska lika trots olika förutsättningar, berättar Ingela Håkansson.

Ny kunskap och nya verktyg

Inom kort går projektet över till en genomförandefas med konkreta insatser för att ge företagen ny kunskap och nya verktyg för att stärkas i sitt kompetensförsörjningsarbete. Under hösten väntar bland annat lärtillfällen som kombinerar teori och praktik med olika teman, såsom värdegrund och organisationskultur, ledares påverkan på medarbetare och organisation, strategisk kompetensförsörjning samt implementering och förändringsledning.

chevron-right chevron-left
Några röster från utvecklingsprogrammet

Vi ställde nedan frågor till några av deltagarna för att kolla hur de ser på projektet, insatser och lärdomar så här långt:

 1. Baserat på resultatet från medarbetarundersökningen, vilka områden kommer ni framför allt att arbeta vidare med i ert företag? Några specifika lärdomar/aha-upplevelser som du vill dela med dig från undersökningen eller vad ni hittills fått mer er via projektet?
 2. Projektet går snart in i en genomförandefas med konkreta insatser för företagen. Vad ser du mest framemot för ert företags del? Vilken nytta framöver tror du att ni kommer att ha av att delta i detta?
 3. Företagen som deltar i programmet varierar både vad gäller ålder, storlek och bransch. Hur fungerar det med en sådan blandad grupp? Vad ser du som mest intressant med denna mångfald av företag?

Mikael Lagström, VP Security Services & General Manager, TrueSec, Karlskrona

 1. Jag ser detta program främst som ett långsiktigt engagemang där vi ges möjligheter att plocka upp pusselbitar och nyttigheter inför kommande års utmaningar främst inom att hitta rätt personal att rekrytera, samt att vidareutveckla och behålla rätt personal.
 2. Erfarenhetsutbytet bolag och coacher emellan ser jag som en av dom större sakerna med programmet.
 3. Det tycker jag är det bästa upplägget. Det gör det extra intressant med den insyn och förståelse man får för andra typer av företag i andra branscher, och bolag i olika storlek, samt olika typ av utmaningar man då kan ha.

Malin Sahlsten, produktionschef, YTAB, Näsum

 1. Mål och strategier. Vi tycker att vi är ganska bra på att kommunicera ut målen (gör det dagligen) men vi behöver bli bättre på att kommunicera ut strategierna. Att det finns möjlighet till utveckling inom företaget. I undersökningen så visade det ganska låga procent trots att vi (ledningen) har tyckt att vi varit starka på det. Jobba med värdegrund och skapa vi-känsla och engagemang.
 2. Skapa samsyn för ledningen, få våra anställda att delta i utbildningsinsatser. Att jobba strukturerat med detta.
 3. Vi har tidigare endast varit med i nätverk mellan andra industriföretag och där vi tycker att erfarenheter och utmaningar i utbytet har varit mycket givande. Såg fram emot denna gruppens utbyte där många frågeställningar har visat sig vara ganska lika, vi brottas ofta med samma bekymmer eller utmaningar trots så olika branscher. Även att vi kan få en annan syn på till exempel personalfrågor. Det är mycket lärorikt!

Emil Pettersson, Innovation Engineer, Stumbly AB, Karlskrona

 1. Vi är ett ungt bolag som drivs av unga personer. Vårt största fokus kommer ligga på att skapa en struktur i verksamheten (sätta processer), implementera företagskultur samt att utveckla ledarskap.
  Vår största aha-upplevelse har varit att vi är många olika bolag, både när det gäller bransch och storlek, ändå har vi liknande problem. Exempelvis: alla bolagen vill fostra bättre ledare som coachar sina anställda till bättre beslut och jobba med värderingar.
 2. Vi ser fram emot att hitta konkreta metoder för att utveckla vår ledarskapsförmåga för att skapa en arbetsplats där alla, nuvarande och framtida, anställda känner att de skapar någonting värdefullt och ser fram emot sina arbetsdagar.  Därtill ser vi ovärderliga lärdomar att hämta i de problem som andra företag i regionen står inför. Då vi arbetar med att koppla ihop kompetens från högskolor med lokala företag får vi genom programmet en förhöjd förståelse av företagens situationer och de utmaningar som vi vill lösa.
 3. Vi tycker det fungerar jättebra. Som litet bolag har vi mycket att lära från de större bolagen. Med det sagt kan de också ta lärdom från vad vi gör. Vi är unga, vill framåt och jobbar på ett helt annat sätt. Ett exempel på detta är hur vi jobbar med sociala medier och att vi gör det. Det är också alltid intressant att lära sig av vad man gör i andra branscher. Du kan adoptera deras tillvägagångssätt till ditt eget och hamna före dina konkurrenter.

FAKTA OM FRAMTIDSKOMPETENS I BLEKINGE

Projekttid: 2019-03-01 till 2021-02-28
Projektägare: Techtank – Olofströms Näringsliv AB
Samverkanspartners: Blekinge Business Incubator (BBI), Blue Science Park & NetPort Science Park
Projektets totala budget:  8 752 489 kr
Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)
Övergripande mål/syfte: Det övergripande målet med projektet Framtidskompetens i Blekinge är att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning genom att deltagande företag skall bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.

BusinessForum Industri – Framtidens logistik för industrin med Volvo Cars

Att världen utvecklas i snabb takt är ingen nyhet. I den fjärde upplagan av BusinessForum Industri kommer vi att fokusera på framtidens logistik. Digitalisering, nya handelsrutter och ny teknik gör att förutsättningarna hela tiden förändras. Hur kommer framtidens logistiska lösningar att se ut för industrin?

Dagen kommer att behandla såväl megatrender, nationella strategier och konkreta exempel på lösningar för såväl intern logistik som handel med Kina.

Kina, One Belt, One Road
Dåtid, nutid och framtid
Roger Mattsson, Tradelane Manager China – Sweden, Geodis Freight Forwarding

Trender i transportsystemet, Trafikverkets omvärldsanalys 2018
Vilka är megatrenderna som förändrar samhället och vilka är trenderna i transportsystemet?
Anna Wildt-Persson, Strateg/Chief Strategist, Trafikverket

Hållbara Transporter
Nödvändigt, möjligt, lönsamt
Henrik Ny, PhD, Senior Lecturer, BTH

Framtidskoncept för godshantering
Med utgångspunkt från digitalisering, förarlösa koncept, fossilfri drift, integrerad service och innovativ industri design är Kalmars vision för framtidens container, trailer och material hantering något som både inspirerar och utmanar.
Dan Pettersson, Senior Vice President Kalmar Mobile Equipment, Cargotec Sweden AB

Framtidens Elvägar, projekt E22
Vad händer med elvägsprojektet på E22:an?
Samuel Henningsson, VD, NetPort Science Park

Logistiska utmaningar i och mellan fabrikerna
Fokus på medarbetarna ger utmaningar både i internlogistiken och transportsystemet.
Per-Ola Kjellvåg, Sr. Director Supply Chain Management, Volvo Cars Olofström

BusinessForum Industri är en mötesplats där vi belyser industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur du kan fortsätta utveckla din verksamhet. När människor möts ökar dessutom möjligheten för nya samarbeten och affärer!

BusinessForum Industri arrangeras av Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Blekinge.

Varmt välkommen!

Datum och tid
20 september 2019, 09:00 – 14:00

Plats
Volvo, Bruksgatan 1, Olofström

Pris & övrig information
”Save the date” pris fram till och med den 31 augusti:
395 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren eller hos Techtank.
595 kr/pers för icke-medlemmar.

Ordinarie pris efter 31 augusti:
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren eller hos Techtank.
795 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 16 september.

Till anmälningsformulär på Handelskammarens webb >>

Sida 1 av 2612345...1020...Sista