Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Teknikinsatser via Techtank – för en smart och konkurrenskraftig industri

Många industri- och teknikföretag går bra. Men det betyder inte att de kan slå sig till ro. Tvärtom! Industrin står inför en stor mängd utmaningar inte minst inom teknikområdet. Teknikutvecklingen går fortare nu än någonsin vilket skapar utmaningar men också fantastiska möjligheter om tekniken utnyttjas rätt. Varje enskilt företag behöver relatera till dessa utmaningar och möjligheter för att även i framtiden vara konkurrenskraftiga.

Inom Techtank utgår vi ifrån det som kallas ”Smart Industri” för att täcka in de områden som vi anser viktigast att satsa på för en fortsatt konkurrenskraftig industri. I ”Smart Industri” ingår fokusområdena: Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft och Testbädd.

Inte sällan hamnar det strategiska arbetet för att möta dessa utmaningar utanför det egna företagets kärnkompetens, vilket sätter krav på bra partners och nätverk. För att stötta industrin inom dessa områden tillhandahåller och mäklar Techtank en rad insatser med syfte att stärka industrin som helhet och varje individuellt företag inför en omställning till en ”smartare” industri.

Techtank vill stimulera utvecklingen, spridningen och användningen av den digitala teknik som har högst potential att leda industrins omvandling. Techtank vill också uppmuntra nya affärs- och organisationsmodeller för att tillgodogöra potentialen i den nya tekniken. Samtidigt vi vill öppna upp det offentliga att vara industrins testbädd för att lösa utmaningar i nära samverkan med aktörer på lokal och regional nivå. Vi tror att dessa insatser kan möjliggöra en framtida konkurrenskraftig industri genom att bland annat inspirera och visa på hållbara lösningar.

I vår folder – Teknikinsatser via Techtank – presenterar vi kort ett antal av de insatser som Techtank antingen arrangerar själva eller som vi mäklar/medverkar i tillsammans med olika samarbetspartners. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer!

 

Tillsammans för en stärkt och breddad kompetensförsörjning

Den 24 april genomfördes kick-offen för utvecklingsprogrammet Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare, som är en del av de aktiviteter som ingår i projektet Framtidskompetens i Blekinge. Under två år kommer deltagande företag få inspiration, utbildning och coachning för att på olika sätt stärkas i sitt arbete med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

Projektet Framtidskompetens i Blekinge finansieras av Europeiska socialfonden, ägs av Techtank och genomförs i samverkan med Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och NetPort Science Park. Totalt deltar 20 företag från de fyra innovationsmiljöerna.
–  Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många företag idag och ett viktigt område att arbeta strategiskt med för att behålla och utveckla sitt företags konkurrenskraft, säger huvudprojektledare Ingela Håkansson, Techtank.

Attrahera, utveckla och behålla – ledord i programmet

Under kick-offen fick de deltagande företagen bland annat identifiera de enskilt största utmaningarna inom de olika områdena attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
– Attrahera, utveckla och behålla blir lite av ett mantra under detta program, men inte utan anledning. De är alla oerhört viktiga i ett företags arbete med kompetensförsörjning och kompletterar varandra. Man måste jobba med alla bitar, säger Per Arvidson, som tillsammans med Jenny Månsson Nummelin är programansvarig för utvecklingsprogrammet som nu startat.

Många gemensamma utmaningar

När vi tar del av de deltagande företagens utmaningar finns vissa skillnader, mycket beroende på olika företagsstorlekar och branscher, men framför allt finns många likheter. För de relativt nystartade små företagen som deltar, många inom IT och spelutveckling, är det inte minst utmaningen att attrahera mer erfarna medarbetare som lyfts fram. Flera av företagen vittnar om att de utan problem kan rekrytera nyutexaminerade studenter, men när de försöker rekrytera erfaren personal som ofta har jobb på större etablerade företag stöter de på patrull, förmodligen på grund av en osäkerhet att lämna för ett litet nystartat företag.

En annan utmaning som lyfts fram är den att i en mindre region som Blekinge lyckas attrahera experter och specialister till sina företag. Dels är utbudet på plats begränsat, dels är det en utmaning att få dem att flytta till Blekinge från andra delar av landet – eller världen.

De lite större företagen som deltar i programmet, inte minst inom industrin, lyfter framför allt utmaningar som handlar om att behålla medarbetare. Det är kostsamt och komplext att tappa en medarbetare som man många gånger lärt upp under flera år och med en specialistkompetens som är svår att få tag i, och därmed väldigt attraktiv på marknaden. Svetsare och robotprogrammerare är några yrken som nämns som exempel i sammanhanget. Frågor som lyfts är vilka faktorer som är viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare, allt från lön, trivsel och laganda till kompetensutveckling, flexibla arbetstider och delaktighet diskuteras.

Hela företaget involveras i arbetet

I den första analysfasen av projektet kommer en enkät att genomföras med samtliga medarbetare i de deltagande företagen.
– Genom att inventera och analysera de anställdas uppfattning om det egna företagets förmåga att attrahera, utveckla och behålla sina anställda kan vi se till att landa rätt i utvecklingsprogrammet så att företagen får ut så mycket som möjligt av sitt deltagande, säger Per Arvidson.

Programmet består också av lärtillfällen kring områden som identifieras som särskilt intressanta för företagen, erfarenhetsutbyten företagen sinsemellan, coachning och eget arbete. Tänkbara teman som nämns för kommande lärtillfällen är bland annat arbetsgivarvarumärket, hälsosamt ledarskap, mångfald och diversifiering samt kompetenssuccession – att ta tillvara kritiska förmågor.

Breddad rekrytering också viktigt

En annan viktig fråga som projektet Framtidskompetens i Blekinge behandlar är hur företagen kan bredda sin rekryteringsbas.
– Eftersom det är svårt att hitta rätt kompetens till många branscher är det viktigt att arbeta med så brett perspektiv som möjligt. Det handlar många gånger om att se förbi stereotypen av vilka som arbetar i den egna branschen och se till hur man rekryterar utifrån bland annat kön, ålder och etnicitet där det många gånger råder en obalans, säger Ingela Håkansson, och fortsätter:
– Tittar vi på till exempel industrin så kan vi fråga oss hur vi kan bli bättre på att attrahera fler kvinnor och unga till industrin? Hur kan vi öka antalet människor med utländsk bakgrund? Detta är viktiga frågor för företagens arbetsgivarvarumärke, eller employer branding, som också är ett av de områden vi kommer att arbeta med i projektet.

Techtank Member Day och Produktionslyftet

Den 25 april arrangerades Techtank Member Day 2019. Det är ett årligt arrangemang där medlemsföretag, partners och andra intresserade får en extra inblick i Techtanks verksamhet.
På dagens agenda lyftes industrins betydelse för regionen, vilka utmaningar industrin har och står inför och hur Techtanks olika aktiviteter kan vara en del av lösningen.

Som en extra inspiration bjöd Stephan Bengtsson (VD och ägare av Safeman) och Martin Johansson (coach i Produktionslyftet) deltagarna på en spännande föreläsning om den förändringsresa Safeman gjort med stöd av Produktionslyftet. För den som är intresserad av att delta med sitt företag i Produktionslyftets Startprogram erbjuds ett i Blekinge under september-december 2019. Till mer information >>

Vi tackar alla inblandade för en givande förmiddag!

Techtank fortsätter att växa med nya medlemmar

Techtank har sedan början av april tre nya medlemsföretag från tre olika kommuner – Broby Modellindustri från Östra Göinge, Cetetherm från Ronneby samt Vollsjö Industri från Olofström.

– Vi är glada att fler företag i vår region ansluter sig till vårt klusterinitiativ. Ju fler företag som deltar i Techtank, desto starkare och effektivare blir insatserna som bidrar till att stärka konkurrenskraften hos företagen, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare på Techtank.

Kort om företagen:

Broby Modellindustri AB är ett modernt och digitalt anpassat verkstadsföretag. Företaget finns i nordöstra Skåne, 3 mil norr om Kristianstad och här har de producerat verktyg och modeller sedan 1957. Broby Modellindustri utför 5-axlig höghastighetsbearbetning och verktygsframtagning i aluminium, stål, plast och trä. Man tillverkar bland annat: Vakuumformningsverktyg, Formsprutningsverktyg, Kontrollfixturer, Monteringsfixturer samt Gjutmodeller.

Vollsjö Industri AB är en av Skandinaviens ledande tillverkare av formgjutna produkter i Skummad polyuretan, Halvfabrikat polyuretan, Solid Polyuretan och Polyuretangummi med lång erfarenhet som problemlösare och leverantör till industrin. Exempel på produkter är membran, mattor, slitskydd, tätningar och packningar, armstöd, stolar, kabelkopplingar, offshoreprodukter. Kunder finns inom många olika branscher såsom fordonsindustri, betongindustri, medicinteknik, offshore m fl.

Cetetherm AB: ett internationellt team som erbjuder högteknologisk produktkunskap inom värme- och kylsystem på fjärrvärmemarknaderna. Varumärket Cetetherm har funnits i mer än 60 år. Företaget är ursprungligen från Sverige, men genom åren har verksamheten expanderat till den internationella marknaden. Produktionsanläggningar finns i Sverige, Frankrike, Tjeckien, Finland, Ryssland och USA. Cetetherm ingår i NIBE-koncernen sedan juni 2018.

Reportage om de nya medlemsföretagen kommer längre fram och publiceras då i Techtank News och på webben.

Nu startar Techtanks nya utvecklingsprogram

Under våren/hösten 2019 startar Techtank ett antal nya utvecklingsprogram som pågår till slutet av 2020 och som är särskilt framtagna för mindre och medelstora industri- och teknikföretag. I mån av plats erbjuds även stora företag att delta i delar av programmen. Tillsammans och med stöd av ledande experter, pedagoger, coacher och praktiker utrustas deltagarna med nya perspektiv och verktyg inom de olika områdena för programmen, läs mer om inriktning nedan.

Det går fortfarande att anmäla sig till följande program:

Programmet Att strategiskt leda ett industriföretag vänder sig till dig som idag är VD eller Platschef för ett mindre eller medelstort industri- eller teknikföretag, eller som inom kort kommer att ha en sådan roll. Programmet gör dig bättre på att strategiskt leda ett företag. Dessutom kommer du genom programmet få stöd och verktyg för att ditt företag ska kunna utveckla och implementera effektiva processer och metoder för strategisk planering och att översätta strategi till konkreta aktiviteter.
OBS! Sista anmälningsdag är den 20 maj. Programmet erbjuder ett begränsat antal platser. De är öppna för alla, men medlemmar i Techtank har förtur.
Vid frågor går det bra att kontakta Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank, jorgen.adolfsson@techtank.se, 0709-91 80 03.
Kick-off och sammankomst 1: 28 maj kl 13-17
Sammankomst 2: 29 maj kl 8-12
Sammankomst 3: 26 juni kl 13-17
Sammankomst 4: 27 juni kl 8-12
Datum för övriga träffar meddelas senare.

Läs mer här >>


 

Programmet Att utveckla nya marknader och affärer vänder sig till dig som idag är ansvarig för affärsutveckling, marknadsföring eller försäljning i mindre och medelstora industri- och teknikföretag. Genom programmet kommer ditt företag att utveckla och implementera effektiva processer och metoder för att utveckla nya marknader och affärer. Inom ramarna för programmet kommer du och ditt företag även uppmuntras att och få stöd i arbetet med att genomföra konkreta och skarpa affärsutvecklings- och försäljningsinsatser mot nya marknader.
OBS! Sista anmälningsdag är den 31 maj. Programmet erbjuder ett begränsat antal platser. De är öppna för alla, men medlemmar i Techtank har förtur.
Vid frågor går det bra att kontakta Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank, jorgen.adolfsson@techtank.se, 0709-91 80 03.
Vi inleder med ett inspirationsseminarium som är öppet för alla på temat Att utveckla nya marknader och affärer den 23 maj kl. 14-16 i Olofström, för att sedan starta själva utvecklingsprogrammet skarpt den 26 september (kl. 12-17) då vi inleder med Kick-off samt ett första lärtillfälle på temat Sårbarhet, affärsrisk och tillväxt. Datum för följande sammankomster skickas ut till deltagare i god tid före kick-offen i september.
Läs mer här >>


 

Programmet Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare vänder sig till dig som idag ansvarar för HR/personalfunktionen i mindre och medelstora företag. Genom programmet kommer ditt företag att stärka sin kapacitet och kompetenser kopplat till kompetensförsörjningsarbetet. Ditt företag kommer även att utforma eller förädla såväl en kompetensförsörjningsplan som organisationskulturen, processer och metoder för att mer effektivt attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
OBS! Sista anmälningsdag är den 10 april. Programmet erbjuder ett begränsat antal platser. De är öppna för alla, men medlemmar i Techtank, NetPort Science Park, Blue Science Park och Blekinge Business Incubator har förtur.
Vid frågor går det bra att kontakta Ingela Håkansson, biträdande klusterledare och projektledare, Techtank, ingela.hakansson@techtank.se, 0454-57 27 43.
Kick-off och första sammankomst: 24 april kl 9-13 (inkl lunch)
Datum för övriga träffar meddelas senare.
Läs mer här >>

Techtank på roadshow i Blekinge

Under vecka 12 och 13 genomför Techtank en roadshow i Blekinge för att informera om nya insatser och stöd som kan erbjudas! Träffarna riktar sig särskilt till industri- och teknikföretag och aktörer som på olika sätt stödjer dessa och kan ha nytta av informationen. Denna roadshow genomförs i samarbete med samtliga kommuners näringslivskontor, samt i Karlshamn och Karlskrona även i samarbete med NetPort Science Park respektive Blue Science Park.

Techtank är nu inne på sitt fjärde år som teknikkluster och det händer oerhört mycket! Vi har en verksamhet som på olika sätt stödjer industrin i regionen inom teknik-, kompetens- och affärsutveckling. Många av insatserna gör vi tillsammans med kommunerna i Blekinge och våra olika samarbetspartners.

TA DEL AV NYA INSATSER!

Techtank erbjuder intressanta utvecklingsinsatser som på olika sätt stödjer industri- och teknikföretag att möta och ta tillvara framtidens utmaningar och möjligheter.

Exempel på insatser:

  • Strategisk ledning för industriföretagen
  • Affärsutveckling mot nya marknader
  • Employer branding
  • Digitalisering
  • Produktionseffektivitet

Detta, tillsammans med att Techtank sedan i september 2018 också är en del av IUC-nätverket Sverige (Industriella utvecklingscentra), gör att vi har en bred portfölj av möjligheter för industriföretagen i regionen.

TRÄFFAR I SAMTLIGA KOMMUNER I BLEKINGE

För att fler ska få ta del av allt som erbjuds bjuder vi nu in till träffar i samtliga kommuner i Blekinge för att informera om detta. Det går givetvis bra att komma flera från samma företag! Följ länk nedan vid respektive träff för mer information och anmälan:

Frukostträff i Karlshamn tisdagen den 19 mars kl. 07.30-09.00 >>

Lunchträff i Sölvesborg tisdagen den 19 mars kl. 11.30-13.00 >>

Frukostträff i Karlskrona torsdagen den 21 mars kl. 07.30-09.00 >>

Frukostträff i Ronneby fredagen den 22 mars kl. 07.30-09.00 >>

Lunchträff i Olofström måndagen den 25 mars kl. 11.30-13.00 >>

Varmt välkommen med din anmälan!

Sida 1 av 2512345...1020...Sista