.

Årets Techtank Conference närmar sig – denna gång med fokus på innovativ formning och pressning

Den 28 november bjuder Techtank åter in till Techtank Conference med föreläsare från industri, akademi och forskning som ger olika aspekter och exempel på innovativ formning och pressning, med fokus på processer, verktyg och kvalitet.

Det är nu fjärde gången som konferensen arrangeras i teknikklustret Techtanks regi, och bygger vidare på tidigare års uppskattade presshärdningsseminarier i Olofström, med nära koppling till Volvo Car Body Components i Olofström. Även i år blir konferensen välbesökt. Ett 70-tal deltagare från 25 olika företag och organisationer från Luleå i norr till Köpenhamn i söder är redan anmälda och fram till den 22 november finns fortfarande möjlighet att ansluta.

– Vi är glada att så många väljer att delta på Techtank Conference. Vi har tillsammans med RISE IVF arbetat fram ett väldigt aktuellt program med många högintressanta föreläsningar och även ett par internationella föreläsare, berättar Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.

Innovativ formning och pressning

Temat för Techtank Conference 2019 är Innovativ formning och pressning med fokus på processer, verktyg och kvalitet. Följande presentationer och föreläsare finns på programmet:

Quality control and defect detection with the use of computer vision and AI 
Jeremy Jean-Jean, forskare, Material & Production, RISE IVF

New sensor technology for tool monitoring
Rahim Sarban, CEO, ElastiSense

Mätning och simulering av pressdynamik
Daniel Wiklund, gruppchef Komponenttillverkning, RISE IVF
Johan Pilthammar, industridoktorand Volvo Cars

New Sheet Metal Forming Technologies
Michael Machhammer, Manager Development Forming Processes & Tooling, AP&T Sweden AB

Evaluation of tribosystems for sheet metal forming 
Chris Valentin Nielsen, Associate Professor, DTU Mechanical Engineering, Technical University of Denmark

Information om nytt Forming & Stamping Center of Excellence
Niklas Sonesson, Senior Manager Stamping Engineering, Volvo Cars
Daniel Wiklund, gruppchef Komponenttillverkning, RISE IVF

Plåtformningssimulering – dåtid, nutid, framtid
Mats Sigvant, teknisk expert, plåtformningssimulering, Volvo Cars

Konferensen avslutas med möjlighet till studiebesök på Volvo Cars för visning av deras presshärdningslinje, eller på RISE IVF för visning av deras testmiljö och labb.

Techtank Conference arrangeras inom ramen för projektet Smart Industri i Blekinge 2.0 som medfinansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge, Olofströms kommun och Ronneby kommun

Mer information

Mer information samt program för konferensen finns på https://techtank.se/conference2019/

För frågor om Techtank Conference går det bra att kontakta:
Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank
jorgen.adolfsson@techtank.se, 0709 91 80 03

——————————————————————————————————————————————————-

Om Techtank
Techtank är ett klusterinitiativ i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Här möts näringsliv, akademi och samhälle med det gemensamma målet att stärka industrins konkurrenskraft och skapa regional tillväxt. Detta gör vi genom en gemensam agenda och värdeskapande insatser inom områdena Teknikutveckling & Innovation, Kompetensutveckling & -försörjning samt Affärsutveckling & Tillväxt. Läs mer på: www.techtank.se

DRS blir Shape Process Automation

DRS, Dynamic Robotic Solutions, i Ronneby har nyligen lagt till namnet Shape Process Automation, vilket också är det företagsnamn som marknadsförs utåt. Anledningen är strukturella förändringar inom Shape Technologies Group som företaget ingår i. I övrigt ser verksamheten ut precis som tidigare med spetskompetens inom området vattenskärning.

Shape Process Automation Europe (SPA) har tillverkning i Ronneby, sälj och service i Tyskland, Frankrike, England och Tjeckien. Förutom SPA Europe finns det även bolag i USA, Kanada och Sydkorea. I Ronneby arbetar ett 50-tal medarbetare med att leverera vattenskärningsmaskiner med specialprogrammerade ABB-robotar över hela världen. Kunderna finns framför allt inom fordonsindustrin, och fokus för Shape process automations vattenskärningsmaskiner är mjuka material till exempelvis bildetaljer, så kallade automotive soft trim, såsom innertak och mattor.

Spetskompetens inom vattenskärning och mjukvaruprogrammering

– Man kan säga att vi är lite av pionjärer i Europa vad gäller robotiserad vattenskärning. Det var här vi byggde den första robotiserade vattenskärningsmaskinen 1984, och därefter har det rullat på. Vår kärna kan sägas ligga i att skära med noggrannhet och här är Shape världsledande inom de mjuka materialen, berättar Håkan Göransson, platschef på Shape i Ronneby.

Det som medarbetarna i Ronneby framför allt jobbar med är utveckling, design, montering och testning av vattenskärningsmaskinerna. Själva tillverkningen av de olika delarna ligger hos olika samarbetspartners, vissa av dem ingår också i koncernen Shape Technologies Group. I utvecklingsarbetet av en maskin jobbar man mycket med mekanisk design, programmering, simulering och optimering av robotceller.

Världsvana medarbetare

Shape har kunder över hela världen – från hemmaplan i Blekinge levererar de till många länder i Europa men även till länder såsom Sydafrika, Brasilien, USA, Indien och många fler – och vid installation av en ny vattenskärningsmaskin åker alltid ett par tekniker med för att installera maskinen. Oftast handlar det om en vecka, men det kan även röra sig om längre tid om det handlar om speciallösningar.

– Därför är det viktigt när vi anställer nya medarbetare att de både vill och vågar resa ut i världen till våra kunder, säger Håkan Göransson.

Vad gäller kompetensförsörjningen har Shape precis som många andra företag idag svårast att få tag i automationsingenjörer och robottekniker.

– Vi efterfrågar framför allt djup robotkompetens, och det är inte helt lätt att hitta. Vi har haft en del kontakt och samarbete med yrkeshögskolor och högskolor, till exempel vad gäller praktik och exjobb, men här finns säkert mer vi kan utveckla. Våra systemtekniker är ofta elektriker från början, som vi utbildar internt och här kan vi också dra nytta av ABB:s utbildningar för kompetensutveckling, säger Håkan Göransson.

Satsning på laserskärning

Kärnverksamheten för företaget är som beskrivits vattenskärning. Det nya är att man nu även satsar på skärning med fiber och CO2-laser, bland annat med eget labb och ett nytt patent på ett sätt att skära.
– Här kan vi verkligen dra nytta av att vi ingår i en större koncern. Genom vår USA-verksamhet, som är stora inom laser, har vi god support och spetskompetens inom detta område, säger Håkan Göransson.

Shape har nyligen levererat sin första fiberlasermaskin ut till kund. Att utöka erbjudandet med laser gör att företaget kan ta sig an nya kunder som inte har de mjuka materialen som deras vattenskärningsmaskiner arbetar med.

– Utvecklingen handlar i första hand om att effektivisera dagens CNC-lösningar för laserskärning av presshärdade komponenter som i stor utsträckning används av fordonsindustrin för att reducera vikt och öka säkerheten säger Per Josefsson VD på SPA. Vi har redan tittat in i ett flertal andra applikationer där laser lämpare sig väl för skärning i olika material såsom plast och gummi.


På bild ovan ses Håkan Göransson, platschef för Shape Process Automation i Ronneby.

Kollaborativa robotar och automationsstrategier lockade många

Den 17 oktober arrangerade Techtank en teknikworkshop via Produktion2030 på temat Kollaborativa robotar & Automationsstrategier. Teori varvades med praktik och de deltagande företagen fick en hel del matnyttigt med sig hem att fundera på och ta vidare vad gäller deras egna automationsstrategier.

Är du ett litet eller medelstort industriföretag och vill ta nästa steg inom robotisering och automation? Då finns det fina möjligheter till det via Robotlyftet. Läs mer här och tveka inte att kontakta oss för mer information >>

Momentum Minimässa på Volvo Cars

Torsdagen den 14 November kl. 10:00-15:00 bjuder Momentum med Partners in till Minimässa
vid Matsalen på Volvo Övre i Olofström.

Momentum och deras samarbetspartners finns på plats för att prata produkter och tjänster.
Här erbjuds en ypperlig chans att få hjälp med eventuella problem, samt diskutera vilka utvecklingsmöjligheter som finns för ert underhåll och produktion.

Följande leverantörer finns på plats för att hjälpa er med era frågeställningar:

MOMENTUM
SKF                                       TRELLEBORG
SMC                                     CARL A NILSSON
Bevi                                      MOMSEAL
GRUNDFOS                         RENOLD
GA LINDBERG                     VENTIM
PIVAC                                  AMMEGA (AMMERAAL BELTECH)

Momentum bjuder på korv med bröd samt fika.

Anmälan sker till jorgen.allansson@volvocars.com eller 072-9669284.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Per Söderstjerna
per.soderstjerna@momentum-industrial.com

Lättviktsprojekt från hela landet samlades i Olofström

Vinnova-projektet LIGHTest, eller ”Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar” som det egentligen heter, höll den 8-9 oktober ett möte i Olofström med ett 20-tal deltagare från hela landet på plats.

– Nu ser vi vad testbäddens aktörer har bidragit till inom lättvikt och materialanvändning, inte minst för småföretag, säger Boel Wadman på RISE, projektledare för LIGHTest.

Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande viktiga faktorer

LIGHTest startade den 1 juni 2017 och pågår till den 31 december 2020. Projektet ska resultera i en test- och demonstrationsanläggning för framtidens produktion av lättare produkter, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet ingår. Bakgrunden till denna testbädd är de allt större krav som ställs på dagens och morgondagens produkter. Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande krävs för en hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft.

Test- och demonstrationsanläggningen som håller på att utvecklas består av två huvuddelar:

  • RISE anläggning i Olofström, som erbjuder formning av metall och multimateriallösningar som fogas till en sammansatt struktur. Här finns kompetens inom plåtformning, multimaterial, mätmetoder, verktygsfrågor, fogning och simulering.
  • Kompositutvecklingsmiljön vid RISE anläggning i Piteå, för tillverkning av fiberkomposit och multimateriallösningar i höga takter. Här finns kompetens inom kompositmaterial, simulering, verktygsteknik, automation, tillverkningsmetoder och testmetoder.

Resultat och lärdomar från projekten utbyttes

15 pilotprojekt och småföretagsprojekt ingår i LIGHTest, och på mötet i Olofström i oktober presenterades 9 av dem för varandra, hur långt de kommit samt resultat och lärdomar hittills. Deltagarna kom från Luleå i norr till Lund i söder och representerade både akademi, forskningsinstitut och företag i olika storlekar. Exempel på områden som dessa projekt behandlar är:

  • Friktionstester
  • Temperaturmätning av presshärdningsplåtar
  • Tillverkning av hybridhuv
  • Termoplast patchar
  • Lindning/vätning av fibrer
  • Industrialisering av Evacformning
  • Varmformningsstudier av flyglegeringar

Även ett par projekt kopplade till SMF (små och medelstora företag) presenterades under dagarna. Styrgruppen för LIGHTest passade också på att ha möte och beslutade bland annat att starta ytterligare två SMF-projekt inom testbädden – ett som handlar om Syntaktisk epoxi samt ett som handlar om Effektiv direktvärmning av kolfiber.

– Övriga projektaktörer var överens om att dessa projekt passade in i testbäddsprojektets tema, då de handlar om tillverkning med nya material eller innovativ tillverkning, säger Boel Wadman. Viktigt var också att det finns en slutkund identifierad, och att det är tydligt att framtida leverans gynnas av att testbädden kan fungera som det mindre företagets utvecklingspartner under projektet.

Fortsatt viktig satsning även framöver

Andra frågor som stod på agendan under mötet var bland annat lärdomar från arbetet: vad ska vi fokusera på under sista projektåret 2020, samt vilket behov som finns av testbäddar efter 2020.

Många menade att det generellt sett behöver bli mer känt vilka testmöjligheter som finns runt om i Sverige vad gäller det område som LIGHTest verkar i, vilken utrustning finns, vilka aktörer finns, vilka projekt, testbäddar etc.

Man var också överens om att behovet av den här typen av testbäddar behövs även fortsättningsvis, då det många gånger fyller ett gap och möjliggör för små och medelstora företag att relativt snabbt komma vidare med tester och att det ger dem tillgång till utrusning och testmiljöer på ett helt annat sätt.

Man kommer därför att lobba för fortsatt stöd.

– De strategiska Innovationsprogram som står bakom projektet har i sina inspel till FoI-propositionen betonat vikten av testbäddar för Sveriges konkurrenskraft, och RISE AB spelar in ett liknande budskap säger Boel Wadman, projektledare för LIGHTest.

Dagarna avslutades med uppskattade studiebesök på RISE IVFs testbäddsnod samt på Safeman AB i Olofström, ett av de deltagande företagen i LIGHTest.