.

Safeman tar hem stororder från Kamerun

Nyligen fick Safeman en miljonorder från Kamerun på 15 enheter av vattenreningssystemet Safewater. Nu följer Kamerun upp beställningen med en ännu större order, den här gången på hela 200 system.

– Det kommer att betyda mycket för de människor i Kamerun som idag saknar tillgång till säkert dricksvatten, kommenterar Stephan Bengtsson, VD på Safeman. Det visar också att världen på allvar har fått upp ögonen för vår svenska teknik.

Enligt Unicef saknar nästan en tredjedel av världens befolkning tillgång till rent dricksvatten. Varje dag dör 800 barn som är yngre än fem år på grund av otjänligt vatten. Men det finns alltså lösningar och hopp om förändring.
– Safewater är konstruerad för att lösa en del av det här gigantiska världsproblemet, berättar Stephan Bengtsson. Därför är det glädjande att vi nu fått flera beställningar på kort tid. Ingen ska behöva bli sjuk på grund av orent vatten.

Vattenreningssystemet Safewater är portabelt, enkelt att använda och drivs med hjälp av solenergi. Produkten eliminerar och tar bort bakterier, parasiter och partiklar, så att exempelvis brunns- eller regnvatten kan bli fullt tjänligt dricksvatten. Inga kemikalier används i reningen.

– Ordern på 200 vattenreningssystem kommer att levereras till flera kommuner i Kamerun, säger Stephan Bengtsson. Eftersom varje enhet har en kapacitet på 480 liter per timme, är det stora mängder dricksvatten det handlar om varje dygn.

Stephan Bengtsson har förhoppningar om att snart få leverera ännu fler system till behövande områden på den afrikanska kontinenten.
– Behovet är stort och det finns intresse i flera afrikanska länder, säger han. För närvarande för vi samtal med regeringarna i Rwanda och Kongo om beställningar på Safewater.

Text och bild från Safemans webb.


 

Se även den intervju med Stephan Bengtsson som Kameruns nationella nyhetskanal gjorde nyligen: https://safeman.se/sv/stort-safewater-reportage-i-kameruns-nationella-nyheter

BusinessForum Industri – Framtidens logistik för industrin med Volvo Cars

Att världen utvecklas i snabb takt är ingen nyhet. I den fjärde upplagan av BusinessForum Industri kommer vi att fokusera på framtidens logistik. Digitalisering, nya handelsrutter och ny teknik gör att förutsättningarna hela tiden förändras. Hur kommer framtidens logistiska lösningar att se ut för industrin?

Dagen kommer att behandla såväl megatrender, nationella strategier och konkreta exempel på lösningar för såväl intern logistik som handel med Kina. Medverkar under dagen gör bl.a. föreläsare från Trafikverket, DB Schenker, Geodis, Kalmar Industries, Volvo Cars och NetPort m.fl.

Du kan redan nu säkra din plats till vårt ”Save the date pris”. Ett mer detaljerat program för dagen kommer inom kort.

BusinessForum Industri är en mötesplats där vi belyser industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur du kan fortsätta utveckla din verksamhet. När människor möts ökar dessutom möjligheten för nya samarbeten och affärer!

BusinessForum Industri arrangeras av Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Blekinge.

Varmt välkommen!

Datum och tid
20 september 2019, 09:00 – 14:00

Plats
Volvo, Bruksgatan 1, Olofström

Pris & övrig information
”Save the date” pris fram till och med den 31 augusti:
395 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren eller hos Techtank.
595 kr/pers för icke-medlemmar.

Ordinarie pris efter 31 augusti:
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren eller hos Techtank.
795 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 13 september.

Till anmälningsformulär på Handelskammarens webb >>

Robotlyftet – utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering!

Under perioden 2019 – 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet – ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder får en egen regional kontakt.

Robotlyftet ger ditt företag:

  • Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en s k Förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.
  • Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.
  • Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar. Ni får utbildning för att bli bra beställare.
  • Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.

Röst från ett företag som fått stöd i en inledande pilotstudie, upplagd enligt Robotlyftet:
”Vi hade sedan tidigare lokaliserat en flaskhals i vår produktion. Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i pilotstudien och kunde diskutera vår situation med duktiga konsulter. Vi ser att vi – och övrig industri – måste effektivisera. Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. Nästa steg är att söka stöd för att kunna göra en upphandling. Vi måste bli bra beställare.” Magnus Larsson, vd på Hagabergs i Laxå

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket, som Techtank ingår i, gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Klicka här för att läsa mer om Robotlyftet på Tillväxtverkets hemsida >>

Klicka här för att läsa mer om Automationscheckar och övriga erbjudanden via Robotlyftet >>

Klicka här för att komma till en presentation från Tillväxtverket om Robotlyftet >>

Kontaktperson på Techtank
För mer frågor om Robotlyftet och hur du kan anmäla ditt företag till insatser via Robotlyftet går det bra att kontakta:
Ingela Håkansson, biträdande klusterledare & projektledare, Techtank
ingela.hakansson@techtank.se, 0454-57 27 43


 

”Klimatsmarta lösningar ligger i vårt DNA”

Sedan april 2019 är Cetetherm AB i Ronneby medlem i teknikklustret Techtank. Cetetherm är ett företag med lång historik av att utveckla och tillverka fjärrvärmesystem med stort fokus på hållbara klimatlösningar.
– Vår position är att ha de mest energieffektiva fjärrvärmesystemen i världen, berättar Stefan Eriksson, VD på Cetetherm.

Det är nu ca ett år sedan Cetetherm AB bildades efter att NIBE köpt fjärrvärmeavdelningen av Alfa Laval i juni 2018. Verksamheten är dock mycket äldre än så. Sedan 60-talet har man tillverkat fjärrvärmesystem i Ronneby, från början under namnet CTC. 1998 köpte Alfa Laval CTC och några år senare bytte man namn på denna verksamhet till Cetetherm. I mitten av 2000 integrerades verksamheten helt i Alfa Laval vilket gjorde att varumärket Cetetherm försvann. Nu är det alltså i bruk igen, denna gång med NIBE som ägare.

– De senaste tolv månaderna har gått otroligt snabbt. Parallellt med att tillverkningen rullat på bra har vi bytt profil på alla produkter, gått över till ett nytt ekonomisystem och inte minst lyckats attrahera och anställa nya duktiga medarbetare. Det har verkligen gått över förväntan, berättar Stefan Eriksson, som nu har närmare 50 medarbetare i Ronneby och ungefär lika många till på ett par andra ställen i Europa.

En av dessa nya medarbetare är kvalitetschefen Anders Söderström, som tar oss med på en rundvandring i produktionsanläggningen som nyligen flyttat ut från Alfa Lavals anläggning till egna lokaler. Under senare delen av 2019 kommer även kontoret att flytta ihop med resten av verksamheten.

Anders Söderström visar under rundvandringen bland annat fabrikens nya produktionslinjer som visat sig vara mycket effektiva.

– Vår Streamline och Flexiline har gjort att vi sedan flytten kunnat öka produktiviteten med 30-40% med samma personalstyrka.

Många olika marknader i Europa

Cetetherm har sitt huvudkontor i Ronneby och har även legala enheter i Frankrike och Ryssland. Uppstart av enheter i Finland och Tjeckien är i full gång. Lokala säljorganisationer finns i Belgien och Storbritannien.

– Med dessa bolag täcker vi Europa bra och har även försäljning via distributör i Nordamerika. Vi är en global aktör inom branschen och jobbar ständigt med teknikutveckling och hur vi kan nå nya marknader, berättar Stefan Eriksson, och fortsätter:

– Omvärlden förändras hela tiden och det gäller att hänga med. Därför ser vi också till att samarbeta med stora aktörer, till exempel E.ON, Vattenfall och Fortum, som också vill ligga i framkant vad gäller energioptimering.

Stefan Eriksson berättar också om hur olika marknaderna är. I Östeuropa har man en gammal fjärrvärmeteknik som behöver förnyas, medan man till exempel i Norden är inne på tredje generationens fjärrvärmesystem.

– Tittar vi sedan i flera länder i Västeuropa så använder många av dem fortfarande gas för uppvärmning. Man kan sammanfatta det hela med att alla marknader är intressanta. Oavsett vilket steg i trappan de är på så vill alla in i nästa generation fjärrvärmesystem.

Klimatsmarta lösningar i fokus

Cetetherm har ett eget ackrediterat labb som gör att de har kunnat patentera många lösningar, och här jobbas det ständigt med nästa generations produkter. Att jobba med hållbarhet och energieffektivisering är en självklarhet och Cetetherm är bland annat medlem i Euroheat & Power, ett internationellt energinätverk som arbetar för att främja smart och hållbar fjärrvärme.

– Vi har en lång historia av detta och har lärt oss ”the hard way” hur vi kan få så energieffektiva fjärrvärmesystem som möjligt, säger Stefan Eriksson, och får medhåll av Anders Söderström:
– Cetetherm har egentligen alltid jobbat med klimatsmarta lösningar, det ligger i vårt DNA.

Hybridlösningar är exempel på detta och en marknad som växer. Det kan till exempel handla om att kombinera fjärrvärme med värmepumpar.

– I en större fastighet kanske värmepumpen inte räcker till vid toppbelastningar, exempelvis under väldigt kalla dagar eller under tider på dygnet när många duschar. Då kan fjärrvärmen gå in och täcka upp. Den typen av hybridlösningar jobbar vi mycket med nu, berättar Stefan Eriksson, och fortsätter att berätta om en annan lösning som Cetetherm jobbar mycket med – smart reglering eller connectivity.

– Denna lösning gör att fastigheter kan kommunicera med varandra om vad de har för behov vid olika tidpunkter på dygnet, vilket gör att tillverkningen av värme kan balanseras. Detta bidrar till att uppvärmning inte sker i onödan, vilket sparar på både miljö och ekonomi.

– Till syvende och sist är pengar alltid en viktig fråga, och kan en fastighetsägare spara pengar i slutändan genom att byta system så blir det ytterligare ett incitament till att minska miljöpåverkan.

– Allt fler länder ser över sina system. Till exempel ska Holland vara helt fossilfritt vad gäller uppvärmning av fastigheter 2025. Kan man ta el från exempelvis vind och sol och slussa den till en smart värmepump så blir det en optimal lösning, och här ser vi att Cetetherm finns i mitten av denna process med våra smarta fjärrvärmesystem.

Ser fram emot kunskapsutbyte genom Techtank

Sedan april är Cetetherm ny medlem i teknikklustret Techtank med sin bas i Blekinge, och ser framför sig att det kan ha stor nytta av att finnas med i detta nätverk av industri- och teknikföretag.

– Genom de olika utbildningar och nätverk som Techtank driver får vi tillgång till ett stort kunskapsutbyte, inte minst inom teknikområdet, men även inom andra områden. Att som företag kunna utbyta erfarenheter och stötta varandra på olika sätt är viktigt för hela regionen, avslutar Anders Söderström.

Dialog med infrastrukturministern om Sydostlänken

I samband med Techtanks styrelsemöte den 24 maj på NetPort Science Park i Karlshamn träffade styrelsen infrastrukturminister Tomas Eneroth för att lyssna till och ställa frågor kring de kommande infrastruktursatsningarna i regionen, inte minst Sydostlänken. Volvos platschef i Olofström, Mikael Vessin, och Techtanks styrelseordförande Göran Johnsson tryckte båda på vikten av att järnvägen byggs snarast möjligt. Eneroth bekräftade att den nationella planen som byggandet av Sydostlänken ligger med i står fast med planerad byggstart 2024, och poängterade att Sydostlänken är en nationell angelägenhet.

Under mötet berättade infrastrukturministern även om visionen om att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Han tog upp den nya nationella godstransportstrategi som tagits fram, och tryckte på vikten av att minska klimatavtrycken, bl a genom satsningar på ökad elektrifiering såsom elvägar för att så småningom kunna göra tunga lastbilstransporter helt fossilfria. Även vikten av ökad frakt via järnväg och sjötransport betonades. Infrastrukturministern berättade också att investeringar i och implementeringar av ny miljösmart teknik prioriteras och pågår för fullt genom olika satsningar.

Rekordhögt intresse för exjobb på Volvo Cars i Olofström

Volvo Cars kan gratulera sig till ett rekordhögt intresse för att göra exjobb i Olofström. Fem studenter på plats samtidigt är något man inte sett till tidigare. Blekinge Tekniska Högskola är hemmauniversitetet för Sara Allesson, Kevin Nilsson och Jagdish Jadhav, medan Julia Runesson är från Lunds Tekniska Högskola och Alexander Barlo från Aalborg Universitet i Danmark.

– Det är väldigt bra att komma från den akademiska världen och hamna mitt i kunskapens epicentrum, kommentarer Alexander sitt arbete i Olofström, här kan vi se det direkta resultatet av våra projekt.

– Vi får bidra på riktigt, säger Sara.
Julia som också har sommarjobbat i produktionen lägger till:
– Det har varit en väldigt positiv upplevelse att träffa alla människor här, alla har varit väldigt trevliga.

Jagdish fortsätter:
– Vi får en chans att polera våra färdigheter, gå på djupet i detaljerade analyser, guidade av högkvalificerade personer som Johan, säger Jagdish med en nick mot Johan Pilthammar, hans mentor, Volvoingenjör och Industridoktorand vid BTH.

Johan bekräftar studentens slutsats.
– Deras resultat har varit värdefulla och kommer att användas mycket snart i våra kommande projekt.

Kan det egentligen bli bättre än så?

Studenterna och deras ämnesområden

Julia Runesson, Lund Tekniska Högskola
Subject: Vibration analysis for predictive maintenance in mechanical presses
Volvo Cars mentor: Toini Sjöqvist

Sara Allesson, Blekinge Tekniska Högskola
Simulation of elasticity in stamping dies
Volvo Cars mentorer: Mats Sigvant & Johan Pilthammar

Alexander Barlo, Aarhus University
Subject: Predicting failure in combined bending and tension
Volvo Cars mentor: Mats Sigvant

Kevin Nilsson, Blekinge Tekniska Högskola
Subject: Quality comparison of material models
Volvo Cars mentor: Mats Sigvant

Jagdish Jadhav, Blekinge Tekniska Högskola
Effect of cushion movements on contact pressures in stamping dies
Volvo Cars mentorer: Mats Sigvant & Johan Pilthammar