.

El-yta medverkar i exjobb kring kollaborativa robotar

Testbädden Digi-Load fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering. Ett av företagen som medverkar i testbädden är El-yta i Olofström. Nyligen fick de besök av Chalmersstudenter som del av ett exjobb med fokus på automatiserad påhängning med hjälp av kollaborativa robotar.

– Målet med vårt exjobb är att ta fram ett koncept kring hur ytbehandlande företag på ett effektivt sätt kan använda sig av en kollaborativ robot för påhängning. Vi kommer även att bygga en demonstrator i mobil form som förhoppningsvis kan inspirera företag i denna bransch, berättar Kevin Wedin, som tillsammans med Alexander Svensson läser till ingenjör i maskinteknik, inriktning produktion, på Chalmers.

För El-ytas del ser man väldigt positivt på att medverka i Digi-Load och att vara en del av exjobbet som nu genomförs.

– Vi har länge tänkt på detta med automatisering och kollaborativa robotar, men som litet företag är det svårt att komma med i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här skiljer sig Digi-Load då det helt inriktar sig på ytbehandlingsbranschen som består av många små företag som El-yta. Vårt företag är rätt så representativt för branschen och på det sättet lämpligt att besöka för den fortsatta studien, säger Ankin Liljegren, VD och även ägare till företaget tillsammans med systern Anneli Wessman.

Enkelhet och flexibilitet viktigt

Digi-Load drivs av RISE IVF (tidigare Swerea IVF) och finansieras av Vinnova via SIO Produktion 2030. Testbädden är uppdelad i olika arbetspaket. Förutom kollaborativa robotar pågår arbete inom bland annat vision- och sensorteknik, simulering, optimering och utveckling av virtuell tvilling.

– I arbetet med kollaborativa robotar fokuserar vi inte minst på hur företagen så enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt som möjligt kan använda dessa i sin verksamhet. Vi ville gärna ta in studenter i arbetet och genom en exjobbsmässa på Chalmers fick vi bra respons från studenterna och kunde ge uppdraget till Kevin och Alexander, berättar Björn Backman på RISE IVF som forskar kring just kollaborativa robotar.

– Vi har gått många automatiseringskurser på utbildningen och har handledare och mentorer som är väl insatta i detta område, så det känns väldigt bra och intressant att få denna möjlighet, flikar Alexander in.

Företagsbesök betydelsefulla inslag i exjobbet

Forskning och problemlösning är centrala delar i Digi-Load och även i exjobbet, och för att lära sig mer om de utmaningar som finns i ytbehandlingsindustrin gör Björn tillsammans med studenterna ett antal företagsbesök för att gå på djupet med hur arbetet med påhängning ser ut idag och hur detta arbete skulle kunna fungera med hjälp av en kollaborativ robot.

Ett av de fyra inplanerade företagsbesöken är alltså på El-yta i Olofström, ett ytbehandlingsföretag som erbjuder elförzinkning, elpolering, kromatering, Zink Nickel samt betning och tvätt. Det är med stort intresse som besöket görs. Samtliga processer observeras och dokumenteras för att ha med sig det underlag som behövs tillbaka till labbet på RISE IVF i Mölndal där demonstratorn ska byggas.

På frågan vad El-yta ser för resultat på sikt av att vara med i Digi-Load svarar Ankin:

– Jag ser en ny medarbetare, i form av en kollaborativ robot, med styrka och energi som hjälper till med de återkommande lyften. På så sätt kan vi skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal, samtidigt som vi både förbättrar och effektiviserar vår verksamhet.Läs mer om El-ytas medverkan i Digi-Load från tidigare artikel: https://techtank.se/nyheter/el-yta-starker-sin-konkurrenskraft-genom-digi-load/

Techtank växer med nya medlemsföretag

I slutet av förra året fick Techtank flera nya medlemsföretag från Ronneby kommun. Utöver Tarkett, som vi berättat om i ett tidigare nyhetsbrev, har även Alfa Laval, Areff och Dynamic Robotic Solutions gått med i Techtank.

– Vi är glada att fler företag i vår region ansluter sig till vårt klusterinitiativ. Ju fler företag som deltar i Techtank, desto starkare och effektivare blir insatserna som bidrar till att stärka konkurrenskraften hos företagen, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare på Techtank.

Artiklar om de nya medlemsföretagen publiceras i kommande nummer av Techtank News och på webben.
På Techtanks webb finns information om samtliga medlemsföretag >>

Träffa medlemsföretag från Techtank på Blekinge arbetsmarknadsdag

Blekinge arbetsmarknadsdag anordnas den 5 mars kl. 10-15 i J-husets bottenvåning på Campus Gräsvik, Blekinge Tekniska Högskola.

Välkommen till Techtanks monter och träffa representanter från  bl a medlemsföretagen Evomatic, Tarkett och Volvo Cars för att höra mer om olika samarbets- och jobbmöjligheter på Techtanks medlemsföretag!

Läs mer om BAM >>

Du har väl inte missat vår jobbplattform?

Jobbplattformen på www.talangattraktion.se täcker hela regionens innovationsmiljöer. Här publicerar medlemmarna i Blue Science Park, NetPort Science Park och Techtank sina jobbannonser. Sedan starten i oktober har runt 120 annonser publicerats. I skrivande stund ligger ett 30-tal annonser ute på plattformen.

Jobbsökare – välkommen att besöka plattformen för att hitta ditt nästa steg i karriären!

Medlemsföretag – välkommen att lägga upp lediga tjänster på plattformen!

Kompetensutveckling via nätverk

Ett av Techtanks nätverk är Nätverket för chefer/ledare inom kvalitet och miljö. Nätverket möts tre-fyra gånger per år och mötena hålls oftast på något av medlemsföretagen.

Vid förra mötet i slutet av januari stod ITE Fabriks som värd och temat för dagen var ITEs system för totalkontroll på företagets olika aktiviteter. Chang Fransson, kvalitetschef på ITE Fabriks, gav deltagarna en inblick i systemets möjligheter och träffen avslutades sedvanligt med en rundtur ute i fabriken.

Är du/ditt företag intresserad av något av våra nätverk? Läs mer om dem här >>