Just nu: Aktuellt från medlem.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks medlemsföretag.

Svensk teknologi omvandlar restgaser till klimatsmart el i Sydafrika

Sibbhult må vara litet, men ortens industri är desto större. Här verkar många spännande och högteknologiska företag. Ett av dem är Swedish Stirling som med sin senaste produkt kan omvandla industriella restgaser till 100 % koldioxidneutral elektricitet. Kunderna finns framför allt i Sydafrika.

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare VD på Kockums AB. Företaget har en evig licens på Kockums världsledande stirlingmotor och har sedan grundandet vidareutvecklat teknikens förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet.

– Det är ett spännande företag i ständig utveckling. Att kunna vara med och påverka miljön i ett större perspektiv känns väldigt bra. Våra produkter möjliggör elförsörjning i områden där man tidigare inte haft el. Med vår lösning säkerställer vi till exempel el lokalt i områden i Sydafrika. Det vi håller på att skapa är något extraordinärt, och att få göra det från Sibbhult är häftigt, säger Fredrik Abrahamsson, som varit med nästan från starten av företaget i olika roller, numera som COO och platschef på produktionsenheten i Sibbhult.

Att Swedish Stirlings produktion sker i Sibbhult är ingen slump. Fram till 2008 hade Scania sin växellådsmontering i Sibbhult. När den sedan flyttade till Södertälje fanns såväl utrustning som kompetens kvar som passade bra för Swedish Stirling (eller Ripasso Energy som företaget hette då) när de etablerade sig där.

– Det finns en stor produktionskompetens i Sibbhult och i regionen som är svårslagen. Huvudkontoret och utvecklingsarbetet ligger dock i Göteborg, där vi har lättare att attrahera rätt kompetens inom miljöteknikutveckling, berättar Fredrik Abrahamsson.

Från sol, via hybrid till gas

De första åren fokuserade Swedish Stirling på att utveckla stirlingmotorn för användning vid utvinning av solenergi. Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning i Sydafrikas Kalahariöken, och i maj samma år slog företagets stirlingmotor inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet.

Under 2016 lanserade företaget en solhybridsmotor där solvärme kan kombineras med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn.

I september 2017 lanserade Swedish Stirling företagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – som är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK innehåller 14 stirlingmotorer i en container och levererar en sammanlagd nettoeffekt på 400 kW. Containern placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker och omvandlar energin i gasen till el. Lösningen återvinner därför energi som slösas bort i smältprocessen.

– PWR BLOK är, enligt oberoende certifiering, det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag, berättar Fredrik Abrahamsson.

Ferrokromgruvor i Sydafrika en högintressant marknad

Ett tydligt exempel på fördelarna med PWR BLOK 400-F är den sydafrikanska ferrokromindustrin. Denna industri producerar stora mängder restgas som idag bränns upp, samtidigt som kostnaderna för el utgör nästan en tredjedel av industrins totala produktionskostnader. Swedish Stirlings lösning gör det möjligt att återvinna delar av energin i restgasen genom använda värmen för att producera el med stirlingmotorerna i PWR BLOK.

Jämförelsepriset för el producerat med PWR BLOK blir 21 öre/kWh, vilket verifierats av Lloyds. Det är 44 procent lägre än exempelvis geotermiskt producerad el, som är den näst billigaste energikällan enligt Annual Energy Outlook 2019. Andra klimatsmarta energikällor som sol och vind, med eller utan lagringskapacitet, är minst dubbelt så dyra per kWh men i de flesta fall till och med avsevärt högre.

I december 2017 undertecknade Swedish Stirling ett avtal med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale om försäljning av 7 stycken PWR BLOK till ett ordervärde av 3 766 000 EUR, och den första containern skeppades till dem vid årsskiftet 2018/2019.

– Swedish Stirlings nuvarande fokus är den sydafrikanska ferrokromindustrin. Vi kommer att prioritera denna bransch innan vi riktar oss till andra marknader och branscher. Bland annat är raffinaderier också en intressant bransch för oss. Det gäller egentligen all industri som idag eldar upp mängder av energi som vi skulle kunna nyttja och konvertera till el, säger Fredrik Abrahamsson, och avslutar:

– För vår del handlar det nu mycket om att komma ut och bevisa produkten hos våra kunder, växa med nya marknader och att ständigt arbeta med att förbättra produkten ytterligare.

Hästskon CarbFlex från Broby ger avtryck på travbanorna

Det började med att Broby Modellindustri skulle hjälpa till med verktyget till en ny racinghästsko. Det slutade med att man involverade sig i hela utvecklingsprocessen kring material och produktion. I december 2019 skrev Broby Modellindustri avtal med Sveriges största grossist av skor på travmarknaden som lagt en beställning på 2000 skor. Inköp har gjorts av kunder från såväl Sverige som Norge och Danmark. Redan nu används de nya lättviktsskorna varje vecka runtom på travbanorna med mycket bra resultat.

– Det handlar om 3-4 hästar per vecka som vi har vetskap om som använder våra skor, berättar Ronnie Rossander, VD på Broby Modellindustri, som givetvis även följer resultatet:

– De hästar som använt våra skor har kommit 3:a eller bättre i 80 % av starterna. Till exempel har Solitary Champ tagit tre raka segrar med våra hästskor på, och kusken säger att det märks stor skillnad sedan de bytte skor.

Komposit med kolfiber ger hästskon unika egenskaper

Idén till att ta fram en ny typ av hästsko kommer från Per Bengtsson, en travintresserad entreprenör från Broby. Han ville göra den så lätt som möjligt för att påverka energin hos hästarna. Ett samarbete med Broby Modellindustri inleddes där provningar av sju olika typer av mixade material genomfördes.

– Vi landade till slut i en komposit med kolfiber i som var både lättast och visade bäst mekaniska egenskaper. Fördelen med skon är bland annat att den är 60 % lättare än den lättaste skon på marknaden i aluminium. Dessutom flexar den på ett sätt som aluminium inte kan göra, vilket skonar både hovar och leder på hästen. Flera kuskar har vittnat om att de hästar som tidigare slagit ihop benen när de springer inte längre gör det med våra hästskor på, berättar Ronnie Rossander, som är mycket nöjd över hur den nya produkten utvecklats och tagits emot:

– Allt vi siktade på har vi lyckats med och till och med överträffat. Skon blev både lättare och mer hållfast än vad vi trodde, samt att den enkelt kan anpassas i storlek genom att köparen själv kan klippa i den med hovtång för att justera till exakt rätt storlek för hästen. Vi ser många konkurrensfördelar, och vi tror att det kommer att ta tid för andra tillverkare att utveckla en sko som håller samma höga standard som vår premiumsko.

Lansering på fler marknader på gång

Lanseringen av den nya hästskon, som fått namnet CarbFlex, pågår för fullt i Sverige där travsporten är stor med runt 10 lopp nästan varje dag med 10 hästar i varje lopp. Det finns med andra ord ett bra underlag för att lansera skon och Broby Modellindustri får här god hjälp av tränare och kuskar som provat skon på sina hästar och rekommenderar den vidare.

– Vi kommer även att lansera skon brett i Europa, bland annat i samband med världens största travlopp, Prix d’Amerique, där vi tar hjälp av en stallägare och en journalist som har med sig skon och visar runt.

Verktyg, fixturer och egna produkter ger en bred grund att stå på

Hästskon CarbFlex är en av flera produkter som Broby Modellindustri håller på att utveckla, något de siktar på att göra mer av framöver för att få ytterligare ett ben att stå på. Mycket fokus läggs på lättvikt, bland annat i samarbete med forskningsinstitutet RISE.

– Annars är det fortfarande verktyg som utgör den största delen av vår verksamhet, men här har vi redan mycket marknadsandelar, så just nu jobbar vi mycket med att bredda vårt arbete med fixturer, såväl monterings- som kontrollfixturer, och har flera spännande arbeten på gång här inom bland annat fordonsindustrin, berättar Ronnie Rossander.

Norje Smidesfabrik investerar i miljön

Under de senaste åren har Norje Smidesfabrik satsat rejält på miljön. Det handlar om alltifrån byte av panna och värmeväxlare till lysrör, truckar och mycket mer.

– Vi har en tydlig plan för vårt miljöarbete. Med hjälp av vår miljöpolicy, våra miljömål och våra lång- och kortsiktiga förbättringsaktiviteter kopplade till miljömålen har dessa frågor hög prioritet hos oss, berättar företagets VD Jonna Hermansson.

Norje Smidesfabrik AB tillverkar och utvecklar redskap i Sverige för entreprenad, lantbruk och industri. Genom höga krav på tillverkning och material levererar de hållbara redskap till kunder över hela norra Europa. Det handlar både om volymtillverkning med robotsvetsning och specialanpassade redskap enligt kunders önskemål.

Aktivt arbete för att minsta fotavtrycken i miljön

Thomas Nilsson, vice VD och operativt ansvarig, berättar mer om företagets miljösatsning:

– Vi arbetar ständigt med att minska våra fotavtryck i miljön. Sedan 2014 har vi investerat ca 20 miljoner kronor i smartare teknik som sparar in massor av CO2-utsläpp. Inte minst har företaget satsat på att byta ut energislukande maskiner. Några exempel på detta är bland annat:

  • Oljepannan har bytts ut mot en ny panna som eldas med pellets
  • 1000 st lysrörsarmaturer har bytts ut mot ledlysrör i fabriken
  • Samtliga truckar har bytts ut från diesel till eldrift (11 stycken)
  • Gamla värmeväxlare har bytts ut mot nya supereffektiva värmeväxlare
  • Investering i målningen som minskar utsläpp av lösningsmedel med 1,5 ton per år (från 5 till 3,5 ton)

Investeringarna i miljön stannar inte där. Under 2020 kommer Norje Smidesfabrik att fylla sina 13 000 kvm industritak med solceller.

– En annan miljöaspekt som är viktig att lyfta i sammanhanget är att vi använder råmaterial som är producerat i Sverige och Europa, och som inte har åkt halva världen runt för att användas i Sverige, tillägger Thomas Nilsson.

Positiva effekter på arbetsmiljön

Utöver de uppenbara effekterna på miljön i form av minskade utsläpp har satsningarna även haft positiva effekter på arbetsmiljön.

– Den fysiska arbetsmiljön är bättre med renare luft, mindre buller och en ljusstyrka som fördubblats inne i fabriken i och med utbytet av belysningen. Men vi märker också att dessa förändringar inspirerar våra medarbetare till andra initiativ som har betydelse för miljön. Det bidrar till en större delaktighet på arbetsplatsen, berättar Jonna Hermansson.

På bilden ses Jonna Hermansson, VD, och Thomas Nilsson, vice VD/COO, framför några av Norje Smidesfabrik eldrivna truckar. I trucken ses medarbetaren Fredrik Håkansson.

Kockums Maskin nyinvesterar efter stororder

Kockums Maskin i Kallinge satsar långsiktigt och investerar just nu 25 miljoner kronor i två stycken bearbetningsceller med hög automationsgrad. Det handlar om två horisontella flerspindliga CNC-maskiner som kommer att bestyckas med robotar.

– Cellerna kommer att vara extremt automatiserade då volymerna är höga och bearbetningstiden i maskinen är kort. Faller allt ut som det ska kommer vi vara i produktion med de nya maskinerna i april 2020, säger Jonas Olsson, VD på Kockums Maskin.

Investeringen är ett direkt resultat av att Kockums Maskin tecknat en stororder med Volvo Cars. Företaget har länge levererat till Volvo Cars. Den nya ordern handlar om olika motordetaljer till kommande modeller.

– Ordervärdet kan under de kommande åren uppgå till totalt 100 miljoner kronor, berättar Jonas Olsson.

Klienter sökes till Södra Cells nya coacher

10 nya coacher från Södra Cell Mörrum påbörjar sin utbildning i januari och söker nu externa klienter till våren.

Södra Cell Mörrum påbörjade coachutbildning för chefer och ledare under 2018.
– Vi ser det coachande förhållningssättet som en viktig förmåga hos våra chefer och ledare. Dessutom är det en av grundpelarna i det vi skulle kunna kalla ”lean-ledarskap”, berättar Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell Mörrum.

Som en del av diplomeringen ingår att träffa två så kallade klienter för att coacha dem parallellt med utbildningen. Just klientcoachingen är en viktig del av utbildningen då den skapar möjlighet att utveckla och befästa förmågor.

– Att träffa klienter utanför Södra tillför en ytterligare dimension, både för coachen men även för klienten, säger Stefan Sandberg, som nu söker externa klienter till våren till de 10 chefer och ledare på Södra Cell Mörrum som påbörjar en coachutbildning i slutet av januari.

Finns intresse för coaching går det bra att kontakta Stefan Sandberg på: stefan.sandberg@sodra.com.

Mer om coaching
Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik (inspirerande och utvecklande samtal och övningar) som går ut på att hjälpa en person (eller en grupp personer) att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Det handlar mycket om personens egen utveckling och lärande. Coachen kommer inte med råd eller tips. Målen kan exempelvis handla om:
– Utmaningar man har i jobbet eller privat
– Saker man vill påbörja eller ta tag i
– Personligheter/egenskaper som man vill utveckla/förstärka.

Klientcoachingen
Utifrån ett första samtal där man gör en överenskommelse och djupdyker i klientens övergripande mål/önskningar/drömmar genomför man sen 5 samtal á 1 timme där man bryter ner det övergripande målet till delmål. Det är oftast 2-5 veckor mellan samtalen.

Det övergripande målet är ibland så stort att klienten inte hinner uppnå det på dessa fem samtal men är en god bit på väg. Mellan samtalen sker oftast olika former av aktiviteter/reflektioner.

PDS Group har köpt Binar i Olofström

Under hösten 2019 blev det klart att PDS Group köper Binar i Olofström. Binar producerar en mängd utrustning till tillverkningsindustrin och då i synnerhet till fordonsindustrin. Bland annat tillverkar företaget Unifeeder som är en välkänd produkt i fordonsindustrin.

Genom att ingå i PDS Group får verksamheten nu en bredare kundbas.
– Målet är förstås att öka omsättningen och att vår kundbas ska bli större både här i Sverige och Europa, säger företagets VD Ewe Westesson, tillika ägare tillsammans med Peter Runesson och Fredrik Arnell.

– Just nu besöker vi Binars alla kunder både i Sverige och utomlands så att vi får presentera oss för Binars kunder och se vad vi kan hjälpa till med ytterligare.

PDS Group har genom köpet av Binar för avsikt att öppna kontor någonstans i Västra Götaland och Europa. Det uppköpta företaget Binar kommer i framtiden att heta PDS Automation. PDS Group har idag ett 15-tal anställda och blir i och med köpet några fler.

Sida 1 av 1312345...10...Sista