Just nu: Aktuellt från medlem.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks medlemsföretag.

PDS Engineering levererar produktionslina till Aston Martin

Ordern värd ca 15 miljoner kronor handlar om en ny produktionslina till Aston Martin som nu står redo att transporteras från Olofström till Lecco i norra Italien. Personal från PDS Engineering följer med ner till Italien för att under våren arbeta med montering och installation. Innan sommaren ska linan vara ”up and running”.

– Vi har gjort en del mindre jobb åt Aston Martin tidigare. Aston Martin är en av de biltillverkare som ställer högst kvalitetskrav, så det känns väldigt positivt att vi svarar upp mot vad de kräver och fick denna order, berättar Fredrik Arnell, som är ansvarig för affären och även en av tre delägare på PDS Engineering, tillsammans med Peter Runesson och Ewe Westesson.

Produktionslinan är en robotlinje för komponenter som huvar, dörrar samt tonneau (bakluckan till en cabriolet) till modellerna DB11 och Vantage. Det handlar om sju produkter som ska produceras med en årsvolym om totalt ca 20 000 artiklar. Linan ska inte levereras till England som man kanske kan tro, utan till Italien där Aston Martin har en av sina underleverantörer, Fontana.

– Vi hoppas givetvis att också få vara med på kommande modeller för Aston Martin. Även Fontana har fått upp ögonen för oss och vad vi kan. Genom det här jobbet har vi fått förfrågningar om jobb på andra sportbilsmodeller som ligger längre fram, så det är väldigt positivt, berättar Fredrik.

PDS-personal

Några av PDS medarbetare som jobbar med Aston Martin-projektet, från vänster till höger: Fredrik Arnell, Christian Waldschmidt, Aron Perätalo, Henrik Idung

Lokalt samarbete – internationell leverans

I detta Aston Martin-projekt har PDS Engineering samarbetat med lokala partners såsom Afry i Olofström och Karlshamn och OFM Industriservice för att nämna några. Sex medarbetare från PDS, och totalt runt 15 personer har varit involverade i detta jobb som även inkluderar konstruktion av linan och fixturer samt mekaniska installationer.

Projektledare för arbetet är Henrik Idung. När vi besöker PDS Engineering är Henrik upptagen i ett samtal över Teams med Fontanas projektkvalitetsansvarige. De genomför en så kallad Quality Buy-off där kunden godkänner arbetet. Vanligtvis görs detta på plats men på grund av Coronapandemin är resor och besök i varandras fabriker inte möjligt.

– Från början blev jag själv orolig att ha en buy-off digitalt, men det blir riktigt skarp bild med telefonen så det funkar hur bra som helst, säger Henrik.

Henrik ska följa med till Italien och ansvara för att montering, installationen och kvalitetstestning går rätt tillväga. Även Aron Perätalo och två medarbetare från OFM Industriservice samt två medarbetare från XpertEl följer med ner. Det är minst sagt ovanliga tider att resa, och Fredrik berättar att man undersöker möjligheten till att hyra ett hus för personalen, då det handlar om ett par månader på plats.

– I dessa Coronatider fungerar det inte så bra med hotell och restauranger. Vi ser en fördel med eget hus så man kan ha självhushåll, samt att man då inte heller träffar så många människor med tanke på smittspridning.

Henrik tycker det känns helt OK att åka ner till Italien för leverans och det avslutande arbetet. Någon större sightseeing kring Milano, som är den närmaste storstaden från Fontanas fabrik, räknar han dock inte med:

–Nej, det blir nog mest jobb!

Henrik Idung

Henrik Idung i Teams-samtal med Fontana i Italien

Bra rustade trots pandemitider

England är långtifrån en ny marknad för PDS Engineering. Man har haft uppdrag där de senaste 10 åren. Fredrik berättar att Coronapandemin märks tydligt på den engelska marknaden.

– Det är en tuff situation där borta, det märks att företagen inte nyinvesterar på samma sätt, vilket givetvis påverkar antalet offertförfrågningar.

I övrigt har PDS Engineering inte påverkats så mycket av pandemin, annat än vissa leveransproblem från framför allt tyska leverantörer. En del produkter som normalt har 5 veckors leveranstid kan nu ta uppemot ett halvår.

– Det kan ju ställa till det lite om det rör sig om en produkt med en speciell teknologi som vi inte kan köpa från ett annat ställe.

Pandemin har inte hindrat PSD Engineering från jobb i andra länder. Utöver leveransen till Italien har man nyligen avslutat en pressombyggnad till ABBs elmotorfabrik i Vasa, Finland.

– Det blev lite annorlunda med tanke på Coronasituationen, då det var krav på isolering. Normalt åker man ofta hem ett par gånger under ett längre jobb, men denna gång fick vår personal stanna i Finland under de åtta veckor som jobbet tog, men det gick bra, säger Fredrik, och berättar att de snart även har ett jobb i Norge inom livsmedelsbranschen som man gör tillsammans med Protech i Lönsboda.

PDS Engineering känner sig bra rustade inför året som ligger framför dem.

– Projektet med Aston Martin pågår hela våren och vi har även två stora projekt på Volvo Cars, ett styrsystemsbyte på presslinan samt en säkerhetsombyggnad. Vi har många offerter ute, det ser bra ut, konstaterar Fredrik.

Man är idag ett 15-tal medarbetare på PDS Engineering, och behöver bli fler.

– Vi har fullt upp och söker ny kompetens, främst automationsingenjörer, så vi tar gärna emot jobbansökningar!

 


Jobba på PDS Engineering

JOBBA MED OSS!

Vi har behov av att bli ännu starkare och söker Dig som vill utvecklas tillsammans med oss. Vi söker ständigt efter duktiga personer med kunskaper inom elkonstruktion, programmering (PLC/HMI/Robot) som har goda sociala egenskaper och kan arbeta med projekt i team.

VAD KRÄVS?

Automationsutbildning, nyexaminerad eller erfaren. Stark vilja att utvecklas, är ambitiös och kommunikativ. Din personlighet och ditt driv är för oss det allra viktigaste. Du kommer ingå i ett team där din utvecklingskurva kommer att bli brant.

SKICKA DIN ANSÖKAN

Vi kan erbjuda dig en varierande och lärorik anställning där Du får möjlighet att arbeta i alla delar av ett projekt och i flera olika branscher. Skicka din ansökan innehållande CV och ett personligt brev till jobb@pdsgroup.se

Till PDS Engineerings hemsida >>


 

Saab Kockums ansluter till Techtank

Vid Techtanks styrelsemöte i december 2020 hälsades Saab Kockums välkommen som ny medlem.
– För oss är det och har det alltid varit av stor vikt att ha ett samarbete enligt triple helix; industri, myndigheter och akademi. Nu när Techtank går mot ett mer regionalt arbete känns det helt naturligt för oss att bli medlemmar. Vi ser fram emot att med övriga medlemmar tillsammans arbeta för att stärka vår konkurrenskraft i Blekinge, säger Helena Lönegård, platschef för Saab i Karlskrona.

Från Techtanks sida ser man väldigt positivt på att få ytterligare en stark spelare med i industriklustret:

– Vi är oerhört glada att Saab Kockums också valt att bli medlemmar i Techtank och vi ser fram emot att få starta upp samarbetet. Vi kan i och med detta konstatera att nio av de tolv största industriföretagen i Blekinge är medlemmar i Techtank, säger Ingela Håkansson, klusterledare för Techtank.


 

Saab är en världsledande leverantör av produkter och tjänster för såväl militär som civil säkerhet. Saab har via Kockums en mer än 300-årig historia i Blekinge. Här utvecklar, bygger och underhåller man navala system i form av fartyg, ubåtar och teknologier för marina styrkor över hela världen. Saabs affärsområde Kockums har ca 1500 anställda som drivs av en stark tradition av kompetens och samhörighet. I Karlskrona finns även flertalet av Saabs andra affärsområden representerade och sammantaget är man ca 1000 medarbetare inne på varvsområdet.

www.saab.com

Mångfaldsarbete på Volvo Cars i Olofström

En av insatserna i projektet Framtidskompetens i Blekinge är att inspirera till dialog hos företag kring jämställdhets- och mångfaldsarbete genom att visa på hur andra företag och organisationer jobbar med dessa frågor. Vi har tidigare gjort ett nedslag i Försvarsmaktens jämställdhetsarbete. Denna gång träffar vi Jenny Brorsö, HR/People Experience, och Per-Ola Kjellvåg, Senior Director Supply Chain, på Volvo Cars i Olofström för att höra mer om hur de jobbar med detta.

På Volvo Cars i Olofström finns en Diversity-grupp som jobbar med mångfaldsfrågor ur olika perspektiv. Gruppen träffas en gång i månaden och består av 10 personer, med representanter från samtliga fyra fackförbund som är verksamma på Volvo samt ett par representanter från företaget.

Diversity-gruppen

Diversity-gruppen på Volvo Cars i Olofström. Övre raden från vänster: Antonia Gregorovic, Per-Ola Kjellvåg, Maarit Torikka, Joakim Ravemyr, Lina Wennberg. Nedre raden från vänster: Britta Serup, Bogdanka Sublja, Gustav Malm, Jenny Brorsö, Marie Thuresson.

–  Jenny är ordförande i vår Diversity-grupp och är väldigt drivande i detta. Det är viktigt med naturliga eldsjälar. Sedan är alltid någon i ledningsgruppen champion, just nu är det jag. Det är viktigt att någon från ledningen är med för att ge gruppen mandat och stöd för att driva arbetet framåt, berättar Per-Ola.

Utöver den egna gruppen i Olofström ingår Per-Ola och Jenny även i ett globalt Diversity council som drivs från Volvos huvudkontor.

–  Alla våra siter har en liknande struktur globalt, sedan kan det variera lite kring uppbyggnad, men vi drar nytta av varandras erfarenheter genom mycket best practice sharing, berättar Jenny, och fortsätter:

–  Varje site har en egen mångfaldsplan utöver den globala planen. Det är viktigt att mångfald finns med i företagets verksamhetsplan, annars är det svårt att jobba med frågorna. Det måste vara en del av vår business, vårt DNA. Vi blir mer innovativa om vi anammar olikheter.

Fem byggstenar i mångfald- och inkluderingsplanen

Diversity-gruppen jobbar efter en mångfald- och inkluderingsplan som består av fem byggstenar:

 1. Arbetsmiljö inklusive kränkande särbehandling och trakasserier
 2. Lön och arbetsvillkor
 3. Rekrytering och befordran
 4. Utbildning och kompetensutveckling
 5. Mångfald & Inkluderingsplan, möten och aktiviteter

Mångfald och inkluderingsplan

Det finns ansvariga från Diversity-gruppen samt specifika handlingsplaner för varje byggsten.

I byggstenen som handlar om arbetsmiljö jobbar man bl a med frågor som att följa upp och ta fram det bästa i varje medarbetare genom att arbeta med kontinuerlig uppföljning och feedback. Men området rymmer även frågor som nolltolerans mot kränkande särbehandling och trakasserier.

–  Vi tror på nolltolerans mot kränkande behandling, men med tanke på hur stor arbetsplats vi är så speglar vi ju samhället så det gäller att alltid vara på tårna i dessa frågor, berättar Jenny.

I den andra byggstenen, lön och arbetsvillkor, tas frågor som t ex föräldravänlig arbetsmiljö, rätt förutsättningar innan under och efter föräldraledigheten upp. Även balans mellan föräldraskapet och förvärvsarbetet samt att följa upp och kartlägga, lika lön för båda könen, ingår i denna byggsten.

Mångfald och inkludering viktigt för en attraktiv arbetsgivare

I den tredje byggstenen, rekrytering och befordran, kommer man in på området att vara en attraktiv arbetsgivare. I det ingår bl a att alltid ha fokus på mångfald och inkludering vid rekrytering samt urval och rekrytering 50/50 kvinnor/män.

–  Vi försöker rekrytera med så jämn könsfördelning som möjligt, även om kompetenskrav går först. Vi är ett tekniskt drivet företag och söker därför många tekniker och de med teknikintresse, och som det ser ut nu är det fortfarande fler män inom detta område. Därför är det viktigt att jobba långsiktigt med att få fler tjejer att bli teknikintresserade, att visa att vi har en häftig verksamhet med mycket modern teknik. Att man som tjej vågar söka sig till tekniska utbildningar och jobb, menar Per-Ola.

–  Som rekryterande chef kollar man på hur personalstyrkan och konstellationen på en enhet ser ut. Det är många parametrar att kolla på, inte bara män/kvinnor, utan även t ex ålder, erfarenhet, kompetens. Olikheter i team genererar mycket mer innovation. Det är i olikheterna vi vinner matcherna, lägger Jenny till och fortsätter:

–  När vi rekryterar till ett nytt lag så tänker vi in mångfald från början. Vi har pratat mycket om vikten av mångfald i lag och jobbar mycket med uppmuntran i just dessa frågor.

Per-Ola håller med:

Per-Ola Kjellvåg

Per-Ola Kjellvåg

–  Vi har tagit stora steg framåt de senaste 10 åren för att få bättre balans i våra lag i produktionen, män/kvinnor men även annan form av mångfald.

Hur ser det då ut med antal kvinnor på Volvo Cars i Olofström? Vid halvårsskiftet 2020 var ca 23% av de anställda kvinnor och i ledande befattningar ca 21% kvinnor. Det är en siffra som stiger sakta men säkert för varje år, men det görs inte av sig självt.

–  Här måste vi jobba strategiskt och långsiktigt på alla fronter, t ex när vi startar egna program för kommande ledare är en viktig faktor andelen kvinnor som deltar, understryker Per-Ola.

Mångfaldspris sätter fokus på frågorna

Den fjärde byggstenen är den som berör utbildning och kompetensutveckling. Här handlar området bl a om att kartlägga kompetens – fokus män/kvinnor. Men även t ex att kartlägga utbildning – hur ser könsfördelningen ut på exempelvis sommararbetare?

Den femte och sista byggstenen är arbetet med att ta fram mångfald & inkluderingsplanen och hålla möten i gruppen, men även att ordna inspirationsaktiviteter för att skapa nyfikenhet för teknik hos unga.

–  Andra insatser har till exempel varit att uppmärksamma Pride i Blekinge, genom att flagga på alla tre fabrikerna och beskriva färgerna på våra elektroniska skärmar och varför vi flaggar. Vi har även sålt regnbågskakor i våra matsalar.

–  Vi delar även ut Mångfald och Inkluderingspriset, som går till någon som jobbar aktivt med dessa frågor. Denna person får ett diplom samt en prissumma på 5000 kr som den är med och skänker till en organisation som jobbar med mångfald, t ex allas lika värde. Priset har vi delat ut i fyra år och det är mycket uppskattat och sätter fokus på mångfaldsfrågor, berättar Jenny.

Jenny och Per-Ola berättar att det på sätt och vis kan vara en utmaning att arbeta med mångfald, t ex HBTQ-frågor, i en traditionell bruksort. Samtidigt konstaterar de att Olofström har en lång historik av invandring, vilket kanske gett orten en lite vidare syn på just denna aspekt än många andra orter.

–  För inte så länge sedan gjorde vi ett fotografiskt och historiskt footprint där vi fotograferade personal från alla olika nationaliteter som jobbar hos oss just nu, det blev 26 olika länder! Vi har även uppmärksammat våra olika nationaliteter i samband med att Volvo hade kampanjen ”Made by Sweden” då vi följde upp med en lokal variant där vi uppmärksammade medarbetare med rötter från olika länder, t ex ”Made by Suomi”. Det blev mycket uppskattat och genererade mycket energi hos våra medarbetare.

Utbildning i inkluderande ledarskap

Jenny Brorsö

Jenny Brorsö

Under de senaste åren har många ledare på Volvo Cars utbildats i inkludering och mångfald. Jenny fick uppdrag att paketera och sätta upp en egen utbildning för Volvo Cars i Olofström som fick rubriken Inkluderande ledarskap och likabehandling.

– Utbildningen innehåller också en stor del om vår kultur/värdegrund. Den är 8 timmar lång, och i första steget utbildade vi 160 ledare, även ledare på vårt pressverk på Torslanda samt ledare på Global ME Manufacturing Engineering. I steg två tog vi alla fackliga representanter och våra lagledare. Så här långt är det ca 280 medarbetare som har gått utbildningen, berättar Jenny.

Vid ett par tillfällen har även Totte Ekdahl, som håller i likabehandlingsutbildningar på Försvarsmakten, gästföreläst på utbildningarna och pratat om sin resa, en kontakt man fått via olika regionala samarbeten.

–  Vi har under åren haft mycket samarbete med bl a Region Blekinge i de nätverk de driver kring mångfald, vilket är mycket bra då man både kan ge och få kunskap och idéer kring hur vi kan jobba med dessa frågor.

Vi avslutar intervjun med att kolla vad som står på tur härnäst på mångfaldstemat, och det visar sig att Diversity-gruppen planerar att inom kort genomföra en digital enkätundersökning med fem frågor kring inkludering.

–  Det blir lite av en temperaturmätare där vi kan få fram eventuella förbättringsåtgärder som vi behöver ta tag i och sedan jobba vidare från det, avslutar Per-Ola.

 


Om Framtidskompetens i Blekinge

Projektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet pågår mellan 2019-03-01 och 2021-02-28 och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park.
Läs mer på: www.techtank.se/projekt/framtidskompetens-i-blekinge


Text: Karin Andersson, Techtank, via projektet Framtidskompetens i Blekinge.

El-yta firar 50 år!

Den 1 december 2020 var det 50 år sedan ytbehandlingsföretaget El-yta Kem AB i Olofström grundades av Bruno Liljegren som drev företaget i närmare 30 år. Sedan 21 år tillbaka är det döttrarna Ankin Liljegren och Anneli Wessman som håller i rodret. Techtank passar på att gratulera medlemsföretaget El-yta på 50-årsdagen! Hur känns det?

– Lite mäktigt, 50 år har respekt med sig. Jag kommer ihåg när jag stod och tittade ut på grunden när det byggdes och hur mäktigt och stort jag tyckte det var när farsan drog igång El-yta. Vår mamma Vappu Liljegren var också med, om än inte aktiv så på hemmaplan med allt vad det innebar, minns Ankin Liljegren.

Systrarna kan bara konstatera att tiden gått fort. Många människor har arbetat på företaget under årens lopp och flera hundra kunder har köpt och köper El-ytas tjänster.

– Tänk vad många artiklar vi förlängt livslängden på under alla dessa år! Världens miljöhjältar redan 1970!

Ett annorlunda år och firande

Med tanke på att 50-årsjubiléet inträffar mitt under Coronapandemin har man fått tänka lite annorlunda kring firandet än vad man skulle gjort ett normalt år.

– Lite snopet är det allt, men vi gör det bästa av det. Vi tänder kandelabrar ute på lagret och äter lite gott med medarbetarna. De som gått i pension härifrån får mat hemskickat till dörren och är med oss digitalt, berättar Ankin.

Även annan verksamhet har fått anpassas på grund av pandemin. Den information som El-yta under året skulle åkt ut och visat på plats hos kund har de istället tagit fram i form av en informations- och utbildningsvideo.

– Nu får vi visa vår verksamhet digitalt istället. Vi har även påbörjat en anodiseringsline som är vilande på grund av pandemin som vi färdigställer när vi har återhämtat oss efter pandemin och vem vet när det blir?

Även om pandemin, precis som för många företag, har påverkat El-yta en hel del så ser de driftiga systrarna ljust på framtiden. Vi ber dem spå hur företaget ser ut om femtio år till, när det fyller 100.

– Så länge det finns material som rostar finns behovet av ytbehandling! Om det inte finns behov så har verksamheten sadlat om till något annat, säger Ankin, och skådar vidare in i framtiden:

– Här lär finnas mycket automation, ingen person som plockar eller kör truck. Den robot vi eventuellt ska installera snart lär ha gjort sitt då. Förarlösa lastbilar (vagnar eller annat) kommer på löpande band och lastas och lossas automatiskt. Flest kvinnor jobbar här och lokalerna är utbyggda ut till vägen. Allt körs energisnålt med förnybar energi.

Trådgnist Blekinge – nystartat företag med etablerat affärsområde

Techtanks senaste medlemsföretag är det nystartade företaget Trådgnist Blekinge AB som varit igång sedan den 1 september i år. Max Duljan som driver företaget är dock inte ny i sammanhanget, då han förvärvat verksamhetsområdet trådgnistning från sin tidigare arbetsgivare LaserTool i Olofström.

– Jag har varit med och utvecklat verksamhetsområdet sedan LaserTool startade med det för några år sedan. När jag fick erbjudandet av LaserTools VD Jan Kvist om att köpa loss verksamheten med ett färdigt affärskoncept tog jag chansen att starta eget företag, berättar Max Duljan.

I och med förvärvet tar Trådgnist Blekinge över samtliga maskiner, inventarier samt kunder och avtal inom verksamhetsområdet. Man kommer att fortsätta i samma lokaler som tidigare på Innovation Park i Olofström. Majoriteten av kunderna finns idag inom fordonsbranschen, men man ser stora möjligheter med att bredda kundportföljen.

– Fordon är givetvis en stor bransch, inte minst i vår region, där vi bland annat jobbar mycket med Shiloh. Men vi vill gärna bredda oss då trådgnistning är användbart inom många andra branscher, till exempel medicinsk utrustning då man kan köra väldigt små detaljer. Även olika forsknings- och utvecklingsprojekt är intressanta för oss. Vi har sedan tidigare gjort en del jobb åt exempelvis RISE i några av deras projekt.

Hög precision och noggrannhet med trådgnistning

Trådgnistning är en skärande bearbetningsmetod som använder sig av elektrisk urladdning för att skapa gnistor mellan tråd och arbetsstycke och på så sätt avverka material.

– Metoden har en hög precisionsgrad och är ypperlig till jobb där hög noggrannhet ställs som krav. Man skär även hårda och höga material med enkelhet och man kan skära väldigt komplexa konturer med små hörnradier ända ner till 0.025mm, berättar Max.

Många av uppdragen innefattar trådgnistning av svetsade klippstål, men man trådgnistar även nya klipp-/formstål samt många andra mekaniska detaljer.

– Förutom stål gnistar vi material som exempelvis aluminium, titan, koppar och mässing. Tekniken kan användas så länge materialet är elektriskt ledande.

Max Duljan berättar att han använder Tebis för CAM-beredning. Även om företaget uteslutande arbetar med trådgnistning har man möjlighet att erbjuda kunderna helhetslösningar om behov finns tack vare samarbetspartners som finns i närområdet.

– Min målsättning nu är att företaget ska växa regionalt och att vi på så sätt kan bredda marknaden för företaget.

Fakta om trådgnistning
 • Bearbetning i både hårda och mjuka material.
 • Bra ytjämnhet.
 • Hög precision.
 • Inga sidokrafter som påverkar arbetsstycket.
 • Små hörnradier.
 • Lämnar inga grader.
 • Går att tillämpa på svetsade stål i underhållssyfte med
 • Ökad noggrannhet och hållbarhet jämfört med traditionell inslipning.
 • Tråden går att vinkla vilket möjliggör släppningskörning och med hjälp av vår beredningsmjukvara Tebis kan vi även köra vinkel som följer en överliggande form.
För mer information:

www.tradgnistblekinge.se
max.duljan@tradgnistblekinge.se

Evomatic levererar plåtseparering till AP&T

Plåt- och aluminiumseparering är sedan lång tid en specialnisch hos Techtanks medlemsföretag Evomatic. Anläggningarna används för att förse presslinjer i fordonsindustrin med material i hög takt.

Evomatic är nu igång med ett nytt projekt för att leverera komplett utrustning för separering av plåtar till AP&T i Ulricehamn. Efter provkörning och tester av ny teknik ska den driftsättas och installeras hos en fordonsleverantör i USA.

– Evomatic har utfört flera installationer för separering av både plåt och aluminium. Att vi nu genom partnerskap kan erbjuda denna teknik till ett betydligt större geografiskt område genom AP&T´s globala nätverk är mycket intressant för Evomatic som företag, säger företagets VD Jonas Persson, och fortsätter:

– Installationen har ett stort referensvärde på den amerikanska marknaden då vi har flera offerter ute för avslut.

Sida 1 av 1412345...10...Sista