Just nu: Aktuellt från medlem.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks medlemsföretag.

Celsa Nordic Recycling bidrar till att skrot får nytt liv i Europas mest klimatsmarta armeringsstål

Sedan mars i år är Celsa Nordic Recycling i Olofström ny medlem i Techtank. Företaget, som tidigare hette Holje Trading, bytte företagsnamn i början av året då verksamheten köptes upp av den nordiska armeringsstålproducenten Celsa Nordic.
– Genom verksamheten i Olofström ingår vi nu en unik värdekedja som producerar armeringsstål helt av spårbart nordiskt skrot, berättar Andreas Rigoll, VD för Celsa Nordic Recycling.  

Techtank träffar företagets VD Andreas Rigoll och Susanne M. Nævermo-Sand, Celsa Nordics hållbarhets- och kommunikationschef, för att höra mer om denna värdekedja, företagets hållbarhetsarbete och vikten av att vara del av ett sammanhang.

Anläggningen i Olofström – en strategiskt viktig verksamhet

Celsa Nordic, som är en del av den spanska koncernen Celsa Group, är Nordens ledande tillverkare av armering. Armeringsstålet är förnybart och tillverkas med hjälp av vattenkraft vid stål- och valsverket i Mo i Rana, Norge. Stålet förädlas sedan av Celsa Steel Service, med verksamhet runtom i Norden. Totalt har Celsa Nordic-koncernen runt 1 000 medarbetare.

Susanne M. Nævermo-Sand

Susanne M. Nævermo-Sand

– Vi producerar stål baserat på skrot. Vi brukar säga att skrot är vårt guld. Vi ville bygga på vår värdekedja med en egen anläggning för skrot, så uppköpet av Holje Trading var i allra högsta grad ett strategiskt beslut. Med Celsa Nordic Recycling är vi ett steg närmare till att sluta cirkeln och kan garantera 100 % återvinning och spårbarhetsgaranti för våra kunder, berättar Susanne M. Nævermo-Sand.

Andreas Rigoll

Andreas Rigoll

Innan Andreas Rigoll började på Celsa Nordic hade han tidigare arbetat på just Holje Trading och det fanns väl upparbetade kontakter. Det föll det sig därför naturligt att utöka erbjudandet genom skrotverksamheten i Olofström. Samtliga 8 anställda har följt med över i det nya bolaget och utöver produktionen i Olofström har man verksamhet i form av utleverans i Sölvesborg och Oxelösund.

– Mycket är sig likt, men den stora skillnaden är att vi nu har ett helt annat huvuduppdrag då vi förser våra egna stålverk med material och blir en viktig pusselbit i den cirkulära ekonomin för Celsa Nordic. När man levererar till oss vet man alltid var stålet hamnar i nästa steg, det känns bra, berättar Andreas Rigoll, som menar att intresset att veta var ens skrot tar vägen ändrats avsevärt under de senaste tio åren.

– Förr var det i princip bara priset som diskuterades. Nu finns ett mycket större intresse från våra kunder att veta mer om värdekedjan och få en garanti på var skrotet hamnar. Visst styr priset fortfarande en del, men miljö och -hållbarhetsperspektivet har kommit mycket högre upp på agendan.

Hållbarhetsstrategi som inkluderar en ny vätgasanläggning

All verksamhet inom Celsa Nordic-koncernen sker på nordisk mark – från att hämta skrot, smälta stål, producera armering till att sälja färdiga produkter. Kunderna som köper armeringsprodukterna finns främst inom byggindustrin, exempelvis Skanska.

– Vi lägger mycket fokus på cirkulär ekonomi, att material och produkter kan återvinnas. Den armering vi producerar kan vi smälta om och göra nya produkter av, 100% återvinningsbart. Utöver det använder vi grön energi via vattenkraft och genom korta transportvägar minskar vi vårt Co2-avtryck, berättar Susanne M. Nævermo-Sand, och fortsätter:

– 2018 la vi fram en hållbarhetsstrategi för allt arbete i Norden. Man kan säga att det var vårt svar på Parisavtalet som hjälper oss att vara hållbara nu, men även i framtiden. Det pågår en stor omställning i Europa och vi måste vara på tårna. Även om vi ingår i en stor global koncern så går vi i Norden först. Vi ser att resten av koncernen lär av oss, till exempel vad gäller spårbarhet och andra miljökrav.

Målet är en helt koldioxidfri produktion. Smältugnen i Mo i Rana drivs idag med el från vattenkraft. Nästa steg är att driva valsugnen med egentillverkad vätgas, även den producerad med hjälp av vattenkraft, som kommer att minska koncernens Co2-avtryck med 60%. Anläggningen beräknas vara i gång i slutet av 2024.

 

Värdefullt att finnas i ett sammanhang

För Celsa Nordic Recycling är det en stor fördel att ingå i en stor nordisk koncern, vilket ger företaget mer muskler för utveckling inom exempelvis den digitala omställningen. Ett annat sammanhang som företaget ingår i sedan mars i år är industriklustret Techtank.

– Det är väldigt positivt med en aktör som Techtank som kan fungera som en sammanhållande länk för industrin i vår region, och för oss som företag är det värdefullt att finnas i ett sammanhang, menar Andreas Rigoll.

Företaget har ärvt de industriavtal som Holje Trading hade och ser framemot att fortsätta arbeta med gamla kunder, men man ser också framemot möjligheten att finnas i ett regionalt nätverk av företag för att knyta nya kontakter.

– Vi hoppas att vi på olika sätt kan väcka intresse och bidra med vårt hållbarhetsperspektiv och tänk inom cirkulär ekonomi i olika projekt och samarbeten framöver.


Fakta

Celsa Nordic Recycling

Celsa Nordic Recyclings produktionsanläggning bearbetar ca 30.000 ton järn- och metallskrot. Företaget har södra Sverige som arbetsområde och samlar in förbrukat järn- och metallskrot från industrier, lantbruk, rivningar och andra skrothandlare. Celsa Nordic Recycling startade som ”Holje Trading AB” 1999 i Olofström. Till företagets webbsida >>

Celsa Nordic

Celsa Nordic är Nordens ledande tillverkare av armeringsstål, med eget stål- och valsverk i Mo i Rana, Norge. I företagets stål-och valsverk återvinnner man närmare 700 000 ton stålskrot per år, vilket motsvarar två Eiffeltorn per vecka. Celsas armeringslösningar är en naturlig del av ett hållbart samhälle. Till företagets webbsida >>

Celsa Steel Service

Genom Celsa Nordics dotterbolag Celsa Steel Service erbjuds armeringslösningar som effektiviserar byggprojekt och förbättrar miljöprestandan i byggnader och infrastruktur runt om i Norden. Till företagets webbsida >>

Ny utbildning till Processtekniker fyller ett stort behov hos industrin i Blekinge

Till hösten breddar Yrkeshögskolan Syd i Olofström sitt utbud med utbildningen Processtekniker Smart industri. Utbildningen blir ett viktigt bidrag till kompetensförsörjningen hos flera av regionens företag. Utbildningen är nu öppen för ansökan och startar i slutet av augusti. För intresserade erbjuds ett digitalt möte den 29 april för information från utbildningen och industrin.

Inom processindustrin råder det stor brist på arbetskraft inom bland annat massa-pappersindustrin, kemisk industri och livsmedelsindustrin. Processtekniker och processoperatörer med rätt kompetens är svåra att få tag på och det finns ett stort behov av att nyrekrytera. Genom den nya utbildningen på Yrkeshögskolan Syd i Olofström kommer de studerande att få kunskaper och färdigheter som är centrala för olika typer av processtekniska yrken. Utbildningen kommer också att fokusera på framtidens allt mer uppkopplade och smarta fabriker.

LJUS FRAMTID

Att det finns ett stort behov för denna typ av kompetens visar en nyligen genomförd rapport från Teknikcollege Sydost som sammanställt rekryteringsbehovet hos 32 företag i regionen med sammanlagt ca 6 000 anställda. Totalt har dessa företag ett rekryteringsbehov på runt 1 500 medarbetare på fem års sikt, varav drygt 500 av dem är processtekniker/operatörer.

Södra Skogsägarna har tillsammans med bl a AAK och Stora Enso samt ett tiotal andra industriföretag i regionen varit engagerade i att denna utbildning nu blir verklighet.

– Utbildningen är en viktig del för den framtida kompetensförsörjningen på Södra Cell Mörrum men spelar också en viktig roll för befintliga medarbetares utveckling, berättar Louise Rosenqvist, kompetensutvecklare på Södra Cell Mörrum, och fortsätter:

– Inom tio år kommer över 100 processtekniker vid Södras massabruk i Mörrum, Mönsterås och Värö att gå i pension. Behovet av denna typ av kompetens är stort. Framtiden för de som går utbildningen är därför minst sagt ljus.

Denna bild bekräftas av Jan Holmberg, Production Manager på AAK i Karlshamn:

– Situationen inom AAK är identisk med den som övriga deltagande företag nämner och behovet av kompetens på samtliga nivåer är skriande. Eftersom ny teknik och allt högre automationsgrad krävs ger den här utbildningen en väldigt bra grund och en god insikt i vad framtidens processtekniker arbetar med.

DIGITALT INFORMATIONSMÖTE

Den 29 april kl. 9-10 bjuder Yrkeshögskolan Syd i Olofström tillsammans med industriklustret Techtank in till ett digitalt informationsmöte för att berätta mer om den nya tvååriga utbildningen Processtekniker Smart industri som startar hösten 2021. På plats finns även representanter från Södra Cell Mörrum, AAK i Karlshamn och Kiviks Musteri som kan berätta mer om vilka arbetsmöjligheter som finns efter avslutad utbildning.

– Vi hoppas på god uppslutning. Bland annat har inbjudan spridits till relevanta program på gymnasieskolorna. Vi har även skickat inbjudan till Arbetsförmedlingen med flera organisationer för att fler ska få upp ögonen för denna möjlighet. Sedan hoppas vi såklart att många väljer att söka till utbildningen som bäddar för ett spännande yrke med goda framtidsutsikter och ett bra löneläge, säger Annika Appelros, rektor på vuxenutbildningen i Olofström, som Yrkeshögskolan Syd i Olofström tillhör.

Sista ansökningsdag till utbildningen är den 15 maj 2021. Mer information om utbildningen och hur man ansöker finns på: https://olofstrom.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskolan-syd-olofstrom/processtekniker 

REGIONAL SAMVERKAN LIGGER TILL GRUND FÖR UTBILDNINGEN

Annika Appelros lyfter fram det gedigna arbete som gjorts i samverkan med regionala aktörer och företag för att processteknikerutbildningen skulle bli verklighet.

– Företagens engagemang är avgörande i att få en sådan här utbildning på plats. Därför är det mycket glädjande att vi till hösten kan erbjuda denna utbildning som efterfrågats bland de regionala industriföretagen. Det är på sikt en bidragande faktor till att stärka företagens lönsamhet och effektivitet.

Följande organisationer och företag har varit engagerade på olika sätt i framtagandet av ansökan för den nya utbildningen. Det har till exempel varit i form av bollplank, att man uttryckt ett behov och vill engagera sig med LIA-platser (lärande i arbete) eller att man varit aktiv i arbetsgruppen.

ORGANISATIONER
 • Yrkeshögskolan Syd
 • YH-samverkan Skåne Nordost
 • Techtank
 • Blekinge Tekniska Högskola
FÖRETAG
 • AAK
 • C4 Energi
 • Culinar
 • Kiviks Musteri
 • Lyckeby
 • Orkla Foods
 • Owens Corning
 • Pernod Ricard
 • Stora Enso
 • Södra Skogsägarna (Södra Cell Mörrum)
 • Tarkett
 • Volvo Cars

MER INFORMATION

Annika Appelros, rektor, Vuxenutbildningen i Olofström
Tel: 0454-930 90
E-post: annika.appelros@olofstrom.se

Louise Rosenqvist, kompetensutvecklare, Södra Skogsägarna (Södra Cell Mörrum)
Tel: 072-583 49 64
E-post: louise.rosenqvist@sodra.com

Magnus Håkansson, utbildningsledare Processteknikerutbildningen, Yrkeshögskolan Syd
Tel: 0721-790173
E-post: magnus.hakansson@olofstrom.se

Jan Holmberg, Production Manager Technical Products & Feed, AAK Sweden AB
E-post: jan.holmberg@aak.com

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en ökad efterfrågan inom supply chain management etablerar nu DevPort dotterbolaget DevPort Syd i Sydsverige.

– DevPort har tillväxtplaner i södra Sverige med fokus på Halland, Skåne och Blekinge. Medlemskapet i Techtank kommer hjälpa oss i etableringen och förkorta startsträckan. Vi har ramavtal med några av Sveriges största industriföretag vilket hjälper oss i vår expansion men vi behöver också ett bredare nätverk i regionen, säger Magnus Ericsson, som tillsammans med Sashe Lord och Martin Lagesson står bakom DevPort Syd.

Alla tre har mångårig erfarenhet inom ledarskap, men med olika bakgrund och kompetenser. Magnus Ericsson har erfarenhet som verksamhetsansvarig, konsult och anställd inom supply chain management i stora och medelstora bolag. Sashe Lord har en gedigen erfarenhet av att leda förändrings- och förbättringsprocesser i produktionsmiljö inom livsmedels- och läkemedelsindustri främst. Och Martin Lagesson är specialist på inköp- och produktionsplanering med flera ledande roller i stora internationella organisationer och där ett specialistområde är affärssystem med fokus på SAP.

Magnus Ericsson tror att DevPort har mycket att erbjuda andra medlemsföretag i Techtank kring bl.a. utbildningar och tjänster inom affärsområdet Produktionsutveckling och Supply Chain Management.

– I DevPorts portfölj finns även affärsområdena Digitala lösningar och Produktutveckling. Med tanke på DevPorts storlek finns möjlighet att nyttja kompetenser och tjänster inom hela koncernen.

Potentiella kunder är tillverkande företag och företag med stora varuflöden som ska hanteras i lager och där finns e-handelsbolag representerade. Effektiviseringar av produktion och varuflöden är kärnområdet. Devport Syd arbetar med en uttalad metodik för att genomföra förändringar. I centrum står medarbetare och företagskulturen. Syftet med processen är att utveckla organisationer med fokus på systematiska förbättringar som är hållbara över tid, till exempel minskad kapitalbindning i råvaru- och komponentlager, reduktion av ledtider till kund eller av ledtider från leverantör och färre sjukskrivningar och minskade övertidstimmar.

Läs mer på DevPorts hemsida >>


På bilden ovan ses från vänster till höger: Sashe Lord, Magnus Ericsson och Martin Lagesson.
Foto: Marcus Petersson

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021. Utbildningen kommer att heta Processtekniker Smart industri och blir ett viktigt bidrag till kompetensförsörjningen hos flera av regionens företag. Utbildningen är nu öppen för ansökan och startar i slutet av augusti.

Louise Rosenqvist

Louise Rosenqvist

Inom processindustrin råder det stor brist på arbetskraft inom bland annat massa-pappersindustrin, kemisk industri och livsmedelsindustrin. Processtekniker och processoperatörer med rätt kompetens är svåra att få tag på och det finns ett stort behov av att nyrekrytera.

– Utbildningen är en viktig del för den framtida kompetensförsörjningen på Södra Cell Mörrum men kommer också att kunna spela en viktig roll för befintliga medarbetares utveckling, berättar Louise Rosenqvist, kompetensutvecklare på Södra Cell Mörrum, och fortsätter:

– Genom utbildningen kommer studenterna att få kunskaper och färdigheter som är centrala för olika typer av processtekniska yrken. Utbildningen kommer också att fokusera på framtidens allt mer uppkopplade och smarta fabriker.

Södra Cell Mörrum har tillsammans med bl a Stora Enso och AAK samt ett tiotal andra industriföretag i regionen varit engagerade i att denna utbildning nu blir verklighet. Även industriklustret Techtank har varit engagerade i arbetet med ansökan och kan bekräfta vikten av att nu få till stånd en sådan här utbildning i regionen.

Ingela Håkansson

Ingela Håkansson

– Vi är i ständig dialog med företagen i vår region kring kompetensbehov, både i nutid och framtid, och vet att det finns ett stort behov för denna typ av kompetens. Framtiden för de som går utbildningen till Processtekniker Smart industri ser minst sagt ljus ut, konstaterar Ingela Håkansson, klusterledare på Techtank.

Detta visar även en färsk rapport från Teknikcollege Sydost som sammanställt rekryteringsbehovet hos 32 företag i regionen med sammanlagt ca 6 000 anställda. Totalt har dessa företag ett rekryteringsbehov på runt 1 500 medarbetare på fem års sikt, varav drygt 500 av dem är processtekniker/operatörer.

Beviljad utbildning i hård konkurrens

Annika Appelros

Annika Appelros

Av de totalt 1482 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildningar beviljade Myndigheten för Yrkeshögskolan 484 stycken. Det var den 19 januari som Yrkeshögskolan Syd tog emot det glädjande beskedet.

– Med tanke på att knappt 33% av ansökningarna blev beviljade, så det känns givetvis extra roligt och bra att vår ansökan gick igenom, säger Annika Appelros, rektor på vuxenutbildningen i Olofström, som Yrkeshögskolan Syd i Olofström tillhör.

Teknik och tillverkning är tillsammans med Hälso- och sjukvård, Data/IT samt Bygg, anläggning och fastighet de områden där antalet utbildningsplatser ökar mest. Inom området Teknik och tillverkning beviljades totalt 118 ansökningar i landet. Det rör sig om allt från 3D-printingspecialist och Automations- och robotingenjör till Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri samt givetvis Processtekniker Smart industri på Yrkeshögskolan Syd i Olofström.

Regional samverkan en viktig faktor

Annika Appelros lyfter fram det gedigna arbete som gjorts inför ansökan i samverkan med flertalet regionala aktörer och företag.

– Företagens engagemang är avgörande i att få en sådan här utbildning på plats. Därför är det mycket glädjande att vi till hösten kan erbjuda denna utbildning som efterfrågats bland de regionala industriföretagen. Det är på sikt en bidragande faktor till att stärka företagens lönsamhet och effektivitet.

Följande organisationer och företag har varit engagerade på olika sätt i framtagandet av ansökan för den nya utbildningen. Det har till exempel varit i form av bollplank, att man uttryckt ett behov och vill engagera sig med LIA-platser (lärande i arbete) eller att man varit aktiv i arbetsgruppen.

Organisationer
 • Yrkeshögskolan Syd
 • YH-samverkan Skåne Nordost
 • Techtank
 • Blekinge Tekniska Högskola
Företag
 • AAK
 • C4 Energi
 • Culinar
 • Kiviks Musteri
 • Lyckeby
 • Orkla Foods
 • Owens Corning
 • Pernod Ricard
 • Stora Enso
 • Södra Cell
 • Tarkett
 • Volvo Cars
Fakta om utbildningen Processtekniker Smart industri
 • Eftergymnasial utbildning på två år, heltidsstudier. 400 Yh-poäng.
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.
 • Teori och praktik ingår i utbildningen, arbetssättet är upplevelsebaserat och projektorienterat.
 • Kurser: Energiteknik – Massa- och pappersteknik – Miljö och kvalitet – Processteknik – Processtekniskt arbete – Processtyrning – Produktion och distribution av värme – Råvaror och processer och kemisk industri – Smart industri – Teknisk engelska – Underhållsteknik – Examensarbete – LIA (Lärande I Arbete).
 • Utbildningen kan leda till en yrkeshögskoleexamen. Efter utbildningen ska du kunna jobba som driftstekniker, processoperatör, processtekniker eller produktionstekniker.
 • Första starten sker hösten 2021. Myndigheten för Yrkeshögskolan har beviljat 3 starter varav varje start kommer att omfatta cirka 20 utbildningsplatser.

Sista ansökningsdag 15 maj 2021. Mer information om utbildningen och hur man ansöker finns på: https://olofstrom.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskolan-syd-olofstrom/processtekniker

Mer information

Annika Appelros, rektor, Vuxenutbildningen i Olofström
Tel: 04454-930 90
E-post: annika.appelros@olofstrom.se

Louise Rosenqvist, kompetensutvecklare, Södra Cell Mörrum
Tel: 072-583 49 64
E-post: louise.rosenqvist@sodra.com

Ingela Håkansson, klusterledare, Techtank
Tel: 076-861 27 43
E-post: ingela.hakansson@techtank.se

Foto överst – Processtekniker på Södra Cell Mörrum. Fotograf: Eijer Andersson.

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön energi i Afrika. Det handlar om ca 180 ton stål per vecka under ett halvår som ska varmförzinkas. Detta innebär att DOTs båda produktionslinjer kommer att gå i 3-skift för att möta efterfrågan, vilket i sin tur innebär rekrytering av 12 nya medarbetare.

Bjarne Sändergård

Bjarne Sändergård

– Det är den största enskilda order vi fått någonsin, så det känns naturligtvis mycket bra, säger en nöjd Bjarne Sändergård, försäljnings- och logistikchef på DOT, när han berättar om ordern som började med ett telefonsamtal i Barcelona 2019.

– Jag var på fotbollsläger med min son på höstlovet när jag fick det inledande samtalet. Sedan har det varit en lång resa till där vi är idag, med oerhörda krav kring kvalitet, dokumentering etc. Vi är många på företaget som varit involverade att ta hem denna order, och nu känns det riktigt bra när vi står inför leveransstart.

Slutkund inom grön energi i Afrika

Vilken kunden är och hur mycket ordern är värd håller man för sig själva i detta skede, men vi får veta att slutkunden är en aktör inom grön energi i Afrika som arbetar för att göra landet mer oberoende av fossilt bränsle.

Ordern vi pratar om handlar om runt 5 000 ton av rullformade stålprofiler som ska varmförzinkas och passiveras. Passivering av varmförzinkade material, där stålets blanka yta bevaras och vitrost elimineras i upp till sex månader, är för övrigt en tjänst som DOT är ensamma om i södra och mellersta Sverige.

–  Vi startar vecka 9-10 och håller på under ungefär ett halvår. Det blir ca 180 ton stål per vecka som vi ska hantera. Båda våra produktionslinjer kommer att gå i 3-skift för att möta efterfrågan. För att klara detta kommer vi att behöva rekrytera.

DOT i Sölvesborg har idag runt 70 anställda och man behöver anställa 12 nya medarbetare, framför allt operatörer som ska köra produktionslinjerna. I normala tider kan det vara tufft att hitta så många operatörer på en gång, men Bjarne Sändergård konstaterar att de har lite tur i oturen.

–  Pandemin har gjort att fler finns tillgängliga att anställa, så vi ser inga problem med rekryteringar till detta jobb.

Från DOTs produktionsanläggning i Sölvesborg

Från DOTs produktionsanläggning i Sölvesborg

Hög kapacitet avgörande

DOT har runt 500 aktiva kontinuerliga kunder i Sverige. Man har även kunder i t ex Baltikum och levererar en hel del till olika utländska projekt. Kunderna finns inom branscher såsom byggsektorn, där byggnadsställningar är stort, och energisektorn, till exempel till vindkraftverk. Fordon, som tidigare var den största branschen för företaget, jobbar man i princip inte alls med längre. Istället har man många mindre kunder i flera branscher, där ingen kund idag står för mer än 9% av omsättningen, vilket gör företaget betydligt mindre sårbart än tidigare.

Ett arv som lever kvar från tiden då DOT jobbade mycket mot fordon är deras stora anläggning i Sölvesborg, som byggdes 2004 efter en brand, och som är byggd just för att ha stor kapacitet för leverans till fordonsbranschen. Det är nu denna höga kapacitet som företaget haft nytta av vid den nya storordern.

–  Förutom hela vår setup med organisationen och hur vi arbetar, så var definitivt vår kapacitet att kunna ta oss an ett så stort projekt på mycket kort tid avgörande för att vi skulle vinna denna order, menar Bjarne Sändergård.

–  Jag ser en stor potential för expansion, inte minst för vår verksamhet i Sölvesborg. Vi har goda förutsättningar att få fler liknande ordrar framöver.


FAKTA OM DOT
 • DOT, f.d. Dansk Overflade Teknik & JIWE Varmförzinkning, har sitt huvudkontor i danska Fasterholt och grundades 1984. DOT AB (JIWE Varmförzinkning) grundades dock redan 1946.
 • Har produktionsanläggningar i Sölvesborg och Eskilstuna samt 5 produktionsanläggningar i Danmark, närmare bestämt i Vildbjerg, Fasterholt, Ferritslev, Køge och Stilling.
 • Sysselsätter ca 500 medarbetare, varav 400 finns i Danmark och 100 i Sverige.
 • Är specialiserade på ytbehandling, vanligtvis varmförzinkning, metallisering, AquaCoat och målning till många olika branscher.

Till mer info på DOTs hemsida >>


 

Tjejer får vara ingenjör för en dag på RISE och Södra Cell

På IGEday den 26 mars får tusentals tjejer i landet testa på att vara ingenjör för en dag. IGEday står för Introduce a Girl to Engineering Day och är ett initiativ från Womengineer för att öka intresset till teknik bland unga tjejer. I Blekinge ges möjlighet att göra ett digitalt besök på RISE i Olofström och Södra Cell Mörrum.

Utbildningarna till ingenjör är de enda utbildningarna på högskolan där kvinnor fortsatt är tydligt underrepresenterade. Organisationen Womengineer vill ändra på det och bjuder därför in företag och organisationer i hela landet att delta i IGEday, då de får stå värd för ett besök och ta emot unga tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år.

Eva-Lis_Odenberger

Eva-Lis Odenberger

I och med Coronapandemin genomförs årets IGEday digitalt. I Blekinge har RISE i Olofström och Södra Cell Mörrum nappat på att vara värdar för ett besök, som alltså genomförs online, båda besöken kl. 9-11.

– Vi vill bidra till ett mer hållbart och jämställt Sverige! Tjejer behövs inom teknikorienterade yrken, där finns goda möjligheter till ett givande arbetsliv där man kan göra skillnad, säger forskaren Eva-Lis Odenberger, en av de som är engagerade i IGEday på RISE – Research Institutes of Sweden – i Olofström.

Stort fokus på hållbarhet

De tjejer som anmäler sig till RISE kommer bland att få ta del av spännande exempel från forskningsprojekt där man arbetar med utveckling av lättviktsdetaljer till bil- och flygindustrin och där man undersöker nya material med stort fokus på hållbarhet.

– Vi vill ge dem nya insikter kring vad en ingenjör och forskare gör och hur spännande och roligt det är! Vi vill med dagen väcka ett intresse för teknik genom att visa spännande utmaningar och exempel på hur man kan bidra till att industrin når klimatmålen, säger Eva-Lis Odenberger, forskare på RISE i Olofström.

Malin Spångberg

Malin Spångberg

Även på Södra Cell Mörrum finns hållbarhet med som en röd tråd. Här kommer tjejerna att få lära sig mer om hur man tar vara på skogen, från frö till färdiga produkter, som pappersmassa och fjärrvärme. Men även exempelvis hur man kan återvinna förbrukade kläder och tillverka textilmassa som hos kunden kan bli till nya tyger och kläder.

– Det blir också ett bra tillfälle att få träffa flera av våra medarbetare och kunna ställa frågor till dem för att få en bild av hur det är att jobba hos oss, säger Malin Spångberg, HR-partner på Södra Cell Mörrum.

Insatser för att öka teknikintresset hos unga behövs

Ingela Håkansson

Ingela Håkansson

Både RISE och Södra Cell är med i industriklustret Techtank, där man ser mycket positivt på att företagen engagerar sig i den här typen av aktiviteter.

– Våra medlemsföretag i Techtank finns i hela Blekinge med omnejd och har tillsammans över 7 000 anställda. De är viktiga arbetsgivare i vår region. I våra årliga mätningar av antal anställda på dessa företag kan vi konstatera att knappt 20 % av de anställda är kvinnor, så här finns mycket att göra för att få en jämnare balans, säger Ingela Håkansson, klusterledare på Techtank, och fortsätter:

– IGEday är en av många bra insatser som görs runtom i landet för att öka förståelsen och intresset för teknik hos unga, och då inte minst hos tjejer. Att ge unga tjejer möjligheten att möta verkliga förebilder i arbetslivet tror vi är en nyckelfaktor för framtida studie- och yrkesval

 

TIPSA GÄRNA!

Känner du en tjej eller icke-binär mellan 13-19 år som skulle vilja prova på livet som ingenjör för en dag? Tipsa då om IGEday! Förutom RISE och Södra Cell finns ytterligare ett 50-tal företag och organisationer i landet som man kan göra ett digitalt besök hos. Mer information om hur det går till samt anmälan (senast 12 mars) finns på:  https://womengineer.org/igeday/

IGEday 2021

Sida 1 av 1512345...10...Sista