Just nu: Aktuellt från medlem.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks medlemsföretag.

Trådgnist Blekinge – nystartat företag med etablerat affärsområde

Techtanks senaste medlemsföretag är det nystartade företaget Trådgnist Blekinge AB som varit igång sedan den 1 september i år. Max Duljan som driver företaget är dock inte ny i sammanhanget, då han förvärvat verksamhetsområdet trådgnistning från sin tidigare arbetsgivare LaserTool i Olofström.

– Jag har varit med och utvecklat verksamhetsområdet sedan LaserTool startade med det för några år sedan. När jag fick erbjudandet av LaserTools VD Jan Kvist om att köpa loss verksamheten med ett färdigt affärskoncept tog jag chansen att starta eget företag, berättar Max Duljan.

I och med förvärvet tar Trådgnist Blekinge över samtliga maskiner, inventarier samt kunder och avtal inom verksamhetsområdet. Man kommer att fortsätta i samma lokaler som tidigare på Innovation Park i Olofström. Majoriteten av kunderna finns idag inom fordonsbranschen, men man ser stora möjligheter med att bredda kundportföljen.

– Fordon är givetvis en stor bransch, inte minst i vår region, där vi bland annat jobbar mycket med Shiloh. Men vi vill gärna bredda oss då trådgnistning är användbart inom många andra branscher, till exempel medicinsk utrustning då man kan köra väldigt små detaljer. Även olika forsknings- och utvecklingsprojekt är intressanta för oss. Vi har sedan tidigare gjort en del jobb åt exempelvis RISE i några av deras projekt.

Hög precision och noggrannhet med trådgnistning

Trådgnistning är en skärande bearbetningsmetod som använder sig av elektrisk urladdning för att skapa gnistor mellan tråd och arbetsstycke och på så sätt avverka material.

– Metoden har en hög precisionsgrad och är ypperlig till jobb där hög noggrannhet ställs som krav. Man skär även hårda och höga material med enkelhet och man kan skära väldigt komplexa konturer med små hörnradier ända ner till 0.025mm, berättar Max.

Många av uppdragen innefattar trådgnistning av svetsade klippstål, men man trådgnistar även nya klipp-/formstål samt många andra mekaniska detaljer.

– Förutom stål gnistar vi material som exempelvis aluminium, titan, koppar och mässing. Tekniken kan användas så länge materialet är elektriskt ledande.

Max Duljan berättar att han använder Tebis för CAM-beredning. Även om företaget uteslutande arbetar med trådgnistning har man möjlighet att erbjuda kunderna helhetslösningar om behov finns tack vare samarbetspartners som finns i närområdet.

– Min målsättning nu är att företaget ska växa regionalt och att vi på så sätt kan bredda marknaden för företaget.

Fakta om trådgnistning
  • Bearbetning i både hårda och mjuka material.
  • Bra ytjämnhet.
  • Hög precision.
  • Inga sidokrafter som påverkar arbetsstycket.
  • Små hörnradier.
  • Lämnar inga grader.
  • Går att tillämpa på svetsade stål i underhållssyfte med
  • Ökad noggrannhet och hållbarhet jämfört med traditionell inslipning.
  • Tråden går att vinkla vilket möjliggör släppningskörning och med hjälp av vår beredningsmjukvara Tebis kan vi även köra vinkel som följer en överliggande form.
För mer information:

www.tradgnistblekinge.se
max.duljan@tradgnistblekinge.se

Evomatic levererar plåtseparering till AP&T

Plåt- och aluminiumseparering är sedan lång tid en specialnisch hos Techtanks medlemsföretag Evomatic. Anläggningarna används för att förse presslinjer i fordonsindustrin med material i hög takt.

Evomatic är nu igång med ett nytt projekt för att leverera komplett utrustning för separering av plåtar till AP&T i Ulricehamn. Efter provkörning och tester av ny teknik ska den driftsättas och installeras hos en fordonsleverantör i USA.

– Evomatic har utfört flera installationer för separering av både plåt och aluminium. Att vi nu genom partnerskap kan erbjuda denna teknik till ett betydligt större geografiskt område genom AP&T´s globala nätverk är mycket intressant för Evomatic som företag, säger företagets VD Jonas Persson, och fortsätter:

– Installationen har ett stort referensvärde på den amerikanska marknaden då vi har flera offerter ute för avslut.

Yrkesskickliga partners – en viktig framgångsfaktor för PDS Engineering

När PDS Engineering i Olofström i mars 2020 levererade en komplett robotlinje till Gestamp HardTech i Luleå gjorde de det tillsammans med två andra Olofströmsbaserade företag, OFM Industriservice och Xpert El, som är deras samarbetspartners sedan många år tillbaka.

Det projekt som PDS Engineering i Olofström nyligen avslutat till kunden Gestamp HardTech i Luleå omfattar en robotlinje som hanterar presshärdade chassidetaljer. Robotlinjen är ett av flera projekt som PDS Engineering gjort åt Gestamp.

– Vi fick ordern i somras och började bygga robotlinjen direkt efter nyår. Nu ca 10 veckor senare är den färdig för leverans upp till Gestamp i Luleå, berättar Peter Runesson, en av delägarna till PDS Engineering, när vi besöker dem i mitten av mars.

Linjen består av totalt fyra robotar, där en plockar detaljen från racks med hjälp av en kamera som lokaliserar detaljen. Därefter är det två robotar som bearbetar detaljen innan ytterligare en robot borstar detaljen och den första roboten plockar detaljen igen.

– Förutom att linjen är arbetsbesparande så förbättras både arbetsmiljön och kvalitén genom att man nu slipper ett tungt manuellt moment, säger Peter Runesson.

Företagssamarbete bidrar till ett lyckat projekt

Precis som vid andra projekt samarbetar PDS Engineering med flera lokala partners, i detta fall med Olofströmsföretagen OFM Industriservice som bland annat tillverkat fixturerna och monterat linjen och Xpert El som byggt och installerat elskåpen i linjen samt AFRY i Karlshamn som stått för den mekaniska konstruktionen. PDS Engineering har även haft ett nära samarbete med SICK kring visionkameran i robotlinjen.

– Vi, och många andra företag i vår region, skulle inte klara oss utan den här typen av firmor. De har den yrkesskicklighet som behövs och tar också en aktiv del i utvecklingsprocessen vid en ny order. Tillsammans hittar vi de optimala lösningarna för kunden, berättar Peter Runesson.

Anders Arvidsson, delägare på Xpert El som i dagsläget har 5 anställda, intygar det goda samarbetet:

– Det är fantastiskt roligt att få chansen att jobba med så många olika projekt. Vi bygger merparten av de elskåp som PDS behöver i olika projekt och följer ofta med till kund för själva installationen.

Det gäller även denna gång, då Anders Arvidsson åkte med upp till Luleå för 4-5 dagars arbete med installationen av den nya robotlinjen. Även OFM Industriservice åkte upp till Luleå med två av sina 15 anställda för att jobba med installationen. En av dem är Simon Persson som är projektledare/montör och som varit mycket involverad i både detta och många andra av PDS Engineerings projekt.

– Samarbetet funkar klockrent, konstaterar Simon Persson.

Safeman tillverkar skyddsvisir till vården

Under den senaste tiden har Safeman AB ställt om vissa delar av sin produktion för att kunna tillverka skyddsvisir till vårdpersonal som arbetar mot corona.

Safeman använder sig av klar PET-G som är lätt att sprita av, polyeterskum vid pannan för att göra visiret mer bekvämt samt få en längre distans mellan visir och näsa. Visiret har ett resårband som är ställbart för att kunna anpassas till huvudets storlek, och är 30 centimeter bred och 23 cm hög för att täcka hela ansiktet ner mot halsen.

– I dessa tider är det viktigare än någonsin att vi hjälps åt. Vi använder den kompetens vi har för att kunna göra vardagen lite bättre och säkrare för människor som behöver extra stöttning just nu, säger Anna-Karin Bengtsson, vice vd på Safeman.

Läs mer på Safemans hemsida >>

Tre D Mekaniska investerar i en panelbockningslinje

Tre D Mekaniska AB investerar ca. 11,5 miljoner i en panelbockningslinje med senaste teknik.

– Med denna bockar vi komponenter med minskade ställtider, vilket stärker vår lågserie produktion. Vi räknar också med att utöka produktionen till befintliga kunder, och även att komma in på ny marknader, berättar företagets VD Kristoffer Persson.

Med denna teknik kommer det också att ges möjligheter till att förändra konstruktioner med ”smarta” lösningar. Maskinen planeras att vara installerad i slutet av maj med produktionsstart i mitten av juni.

Svensk teknologi omvandlar restgaser till klimatsmart el i Sydafrika

Sibbhult må vara litet, men ortens industri är desto större. Här verkar många spännande och högteknologiska företag. Ett av dem är Swedish Stirling som med sin senaste produkt kan omvandla industriella restgaser till 100 % koldioxidneutral elektricitet. Kunderna finns framför allt i Sydafrika.

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare VD på Kockums AB. Företaget har en evig licens på Kockums världsledande stirlingmotor och har sedan grundandet vidareutvecklat teknikens förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet.

– Det är ett spännande företag i ständig utveckling. Att kunna vara med och påverka miljön i ett större perspektiv känns väldigt bra. Våra produkter möjliggör elförsörjning i områden där man tidigare inte haft el. Med vår lösning säkerställer vi till exempel el lokalt i områden i Sydafrika. Det vi håller på att skapa är något extraordinärt, och att få göra det från Sibbhult är häftigt, säger Fredrik Abrahamsson, som varit med nästan från starten av företaget i olika roller, numera som COO och platschef på produktionsenheten i Sibbhult.

Att Swedish Stirlings produktion sker i Sibbhult är ingen slump. Fram till 2008 hade Scania sin växellådsmontering i Sibbhult. När den sedan flyttade till Södertälje fanns såväl utrustning som kompetens kvar som passade bra för Swedish Stirling (eller Ripasso Energy som företaget hette då) när de etablerade sig där.

– Det finns en stor produktionskompetens i Sibbhult och i regionen som är svårslagen. Huvudkontoret och utvecklingsarbetet ligger dock i Göteborg, där vi har lättare att attrahera rätt kompetens inom miljöteknikutveckling, berättar Fredrik Abrahamsson.

Från sol, via hybrid till gas

De första åren fokuserade Swedish Stirling på att utveckla stirlingmotorn för användning vid utvinning av solenergi. Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning i Sydafrikas Kalahariöken, och i maj samma år slog företagets stirlingmotor inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet.

Under 2016 lanserade företaget en solhybridsmotor där solvärme kan kombineras med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn.

I september 2017 lanserade Swedish Stirling företagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – som är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK innehåller 14 stirlingmotorer i en container och levererar en sammanlagd nettoeffekt på 400 kW. Containern placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker och omvandlar energin i gasen till el. Lösningen återvinner därför energi som slösas bort i smältprocessen.

– PWR BLOK är, enligt oberoende certifiering, det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag, berättar Fredrik Abrahamsson.

Ferrokromgruvor i Sydafrika en högintressant marknad

Ett tydligt exempel på fördelarna med PWR BLOK 400-F är den sydafrikanska ferrokromindustrin. Denna industri producerar stora mängder restgas som idag bränns upp, samtidigt som kostnaderna för el utgör nästan en tredjedel av industrins totala produktionskostnader. Swedish Stirlings lösning gör det möjligt att återvinna delar av energin i restgasen genom använda värmen för att producera el med stirlingmotorerna i PWR BLOK.

Jämförelsepriset för el producerat med PWR BLOK blir 21 öre/kWh, vilket verifierats av Lloyds. Det är 44 procent lägre än exempelvis geotermiskt producerad el, som är den näst billigaste energikällan enligt Annual Energy Outlook 2019. Andra klimatsmarta energikällor som sol och vind, med eller utan lagringskapacitet, är minst dubbelt så dyra per kWh men i de flesta fall till och med avsevärt högre.

I december 2017 undertecknade Swedish Stirling ett avtal med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale om försäljning av 7 stycken PWR BLOK till ett ordervärde av 3 766 000 EUR, och den första containern skeppades till dem vid årsskiftet 2018/2019.

– Swedish Stirlings nuvarande fokus är den sydafrikanska ferrokromindustrin. Vi kommer att prioritera denna bransch innan vi riktar oss till andra marknader och branscher. Bland annat är raffinaderier också en intressant bransch för oss. Det gäller egentligen all industri som idag eldar upp mängder av energi som vi skulle kunna nyttja och konvertera till el, säger Fredrik Abrahamsson, och avslutar:

– För vår del handlar det nu mycket om att komma ut och bevisa produkten hos våra kunder, växa med nya marknader och att ständigt arbeta med att förbättra produkten ytterligare.

Sida 1 av 1412345...10...Sista