Just nu: Aktuellt från medlem.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks medlemsföretag.

Evomatic levererar plåtseparering till AP&T

Plåt- och aluminiumseparering är sedan lång tid en specialnisch hos Techtanks medlemsföretag Evomatic. Anläggningarna används för att förse presslinjer i fordonsindustrin med material i hög takt.

Evomatic är nu igång med ett nytt projekt för att leverera komplett utrustning för separering av plåtar till AP&T i Ulricehamn. Efter provkörning och tester av ny teknik ska den driftsättas och installeras hos en fordonsleverantör i USA.

– Evomatic har utfört flera installationer för separering av både plåt och aluminium. Att vi nu genom partnerskap kan erbjuda denna teknik till ett betydligt större geografiskt område genom AP&T´s globala nätverk är mycket intressant för Evomatic som företag, säger företagets VD Jonas Persson, och fortsätter:

– Installationen har ett stort referensvärde på den amerikanska marknaden då vi har flera offerter ute för avslut.

Yrkesskickliga partners – en viktig framgångsfaktor för PDS Engineering

När PDS Engineering i Olofström i mars 2020 levererade en komplett robotlinje till Gestamp HardTech i Luleå gjorde de det tillsammans med två andra Olofströmsbaserade företag, OFM Industriservice och Xpert El, som är deras samarbetspartners sedan många år tillbaka.

Det projekt som PDS Engineering i Olofström nyligen avslutat till kunden Gestamp HardTech i Luleå omfattar en robotlinje som hanterar presshärdade chassidetaljer. Robotlinjen är ett av flera projekt som PDS Engineering gjort åt Gestamp.

– Vi fick ordern i somras och började bygga robotlinjen direkt efter nyår. Nu ca 10 veckor senare är den färdig för leverans upp till Gestamp i Luleå, berättar Peter Runesson, en av delägarna till PDS Engineering, när vi besöker dem i mitten av mars.

Linjen består av totalt fyra robotar, där en plockar detaljen från racks med hjälp av en kamera som lokaliserar detaljen. Därefter är det två robotar som bearbetar detaljen innan ytterligare en robot borstar detaljen och den första roboten plockar detaljen igen.

– Förutom att linjen är arbetsbesparande så förbättras både arbetsmiljön och kvalitén genom att man nu slipper ett tungt manuellt moment, säger Peter Runesson.

Företagssamarbete bidrar till ett lyckat projekt

Precis som vid andra projekt samarbetar PDS Engineering med flera lokala partners, i detta fall med Olofströmsföretagen OFM Industriservice som bland annat tillverkat fixturerna och monterat linjen och Xpert El som byggt och installerat elskåpen i linjen samt AFRY i Karlshamn som stått för den mekaniska konstruktionen. PDS Engineering har även haft ett nära samarbete med SICK kring visionkameran i robotlinjen.

– Vi, och många andra företag i vår region, skulle inte klara oss utan den här typen av firmor. De har den yrkesskicklighet som behövs och tar också en aktiv del i utvecklingsprocessen vid en ny order. Tillsammans hittar vi de optimala lösningarna för kunden, berättar Peter Runesson.

Anders Arvidsson, delägare på Xpert El som i dagsläget har 5 anställda, intygar det goda samarbetet:

– Det är fantastiskt roligt att få chansen att jobba med så många olika projekt. Vi bygger merparten av de elskåp som PDS behöver i olika projekt och följer ofta med till kund för själva installationen.

Det gäller även denna gång, då Anders Arvidsson åkte med upp till Luleå för 4-5 dagars arbete med installationen av den nya robotlinjen. Även OFM Industriservice åkte upp till Luleå med två av sina 15 anställda för att jobba med installationen. En av dem är Simon Persson som är projektledare/montör och som varit mycket involverad i både detta och många andra av PDS Engineerings projekt.

– Samarbetet funkar klockrent, konstaterar Simon Persson.

Safeman tillverkar skyddsvisir till vården

Under den senaste tiden har Safeman AB ställt om vissa delar av sin produktion för att kunna tillverka skyddsvisir till vårdpersonal som arbetar mot corona.

Safeman använder sig av klar PET-G som är lätt att sprita av, polyeterskum vid pannan för att göra visiret mer bekvämt samt få en längre distans mellan visir och näsa. Visiret har ett resårband som är ställbart för att kunna anpassas till huvudets storlek, och är 30 centimeter bred och 23 cm hög för att täcka hela ansiktet ner mot halsen.

– I dessa tider är det viktigare än någonsin att vi hjälps åt. Vi använder den kompetens vi har för att kunna göra vardagen lite bättre och säkrare för människor som behöver extra stöttning just nu, säger Anna-Karin Bengtsson, vice vd på Safeman.

Läs mer på Safemans hemsida >>

Tre D Mekaniska investerar i en panelbockningslinje

Tre D Mekaniska AB investerar ca. 11,5 miljoner i en panelbockningslinje med senaste teknik.

– Med denna bockar vi komponenter med minskade ställtider, vilket stärker vår lågserie produktion. Vi räknar också med att utöka produktionen till befintliga kunder, och även att komma in på ny marknader, berättar företagets VD Kristoffer Persson.

Med denna teknik kommer det också att ges möjligheter till att förändra konstruktioner med ”smarta” lösningar. Maskinen planeras att vara installerad i slutet av maj med produktionsstart i mitten av juni.

Svensk teknologi omvandlar restgaser till klimatsmart el i Sydafrika

Sibbhult må vara litet, men ortens industri är desto större. Här verkar många spännande och högteknologiska företag. Ett av dem är Swedish Stirling som med sin senaste produkt kan omvandla industriella restgaser till 100 % koldioxidneutral elektricitet. Kunderna finns framför allt i Sydafrika.

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare VD på Kockums AB. Företaget har en evig licens på Kockums världsledande stirlingmotor och har sedan grundandet vidareutvecklat teknikens förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet.

– Det är ett spännande företag i ständig utveckling. Att kunna vara med och påverka miljön i ett större perspektiv känns väldigt bra. Våra produkter möjliggör elförsörjning i områden där man tidigare inte haft el. Med vår lösning säkerställer vi till exempel el lokalt i områden i Sydafrika. Det vi håller på att skapa är något extraordinärt, och att få göra det från Sibbhult är häftigt, säger Fredrik Abrahamsson, som varit med nästan från starten av företaget i olika roller, numera som COO och platschef på produktionsenheten i Sibbhult.

Att Swedish Stirlings produktion sker i Sibbhult är ingen slump. Fram till 2008 hade Scania sin växellådsmontering i Sibbhult. När den sedan flyttade till Södertälje fanns såväl utrustning som kompetens kvar som passade bra för Swedish Stirling (eller Ripasso Energy som företaget hette då) när de etablerade sig där.

– Det finns en stor produktionskompetens i Sibbhult och i regionen som är svårslagen. Huvudkontoret och utvecklingsarbetet ligger dock i Göteborg, där vi har lättare att attrahera rätt kompetens inom miljöteknikutveckling, berättar Fredrik Abrahamsson.

Från sol, via hybrid till gas

De första åren fokuserade Swedish Stirling på att utveckla stirlingmotorn för användning vid utvinning av solenergi. Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning i Sydafrikas Kalahariöken, och i maj samma år slog företagets stirlingmotor inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet.

Under 2016 lanserade företaget en solhybridsmotor där solvärme kan kombineras med annan bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn.

I september 2017 lanserade Swedish Stirling företagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – som är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK innehåller 14 stirlingmotorer i en container och levererar en sammanlagd nettoeffekt på 400 kW. Containern placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker och omvandlar energin i gasen till el. Lösningen återvinner därför energi som slösas bort i smältprocessen.

– PWR BLOK är, enligt oberoende certifiering, det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag, berättar Fredrik Abrahamsson.

Ferrokromgruvor i Sydafrika en högintressant marknad

Ett tydligt exempel på fördelarna med PWR BLOK 400-F är den sydafrikanska ferrokromindustrin. Denna industri producerar stora mängder restgas som idag bränns upp, samtidigt som kostnaderna för el utgör nästan en tredjedel av industrins totala produktionskostnader. Swedish Stirlings lösning gör det möjligt att återvinna delar av energin i restgasen genom använda värmen för att producera el med stirlingmotorerna i PWR BLOK.

Jämförelsepriset för el producerat med PWR BLOK blir 21 öre/kWh, vilket verifierats av Lloyds. Det är 44 procent lägre än exempelvis geotermiskt producerad el, som är den näst billigaste energikällan enligt Annual Energy Outlook 2019. Andra klimatsmarta energikällor som sol och vind, med eller utan lagringskapacitet, är minst dubbelt så dyra per kWh men i de flesta fall till och med avsevärt högre.

I december 2017 undertecknade Swedish Stirling ett avtal med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale om försäljning av 7 stycken PWR BLOK till ett ordervärde av 3 766 000 EUR, och den första containern skeppades till dem vid årsskiftet 2018/2019.

– Swedish Stirlings nuvarande fokus är den sydafrikanska ferrokromindustrin. Vi kommer att prioritera denna bransch innan vi riktar oss till andra marknader och branscher. Bland annat är raffinaderier också en intressant bransch för oss. Det gäller egentligen all industri som idag eldar upp mängder av energi som vi skulle kunna nyttja och konvertera till el, säger Fredrik Abrahamsson, och avslutar:

– För vår del handlar det nu mycket om att komma ut och bevisa produkten hos våra kunder, växa med nya marknader och att ständigt arbeta med att förbättra produkten ytterligare.

Hästskon CarbFlex från Broby ger avtryck på travbanorna

Det började med att Broby Modellindustri skulle hjälpa till med verktyget till en ny racinghästsko. Det slutade med att man involverade sig i hela utvecklingsprocessen kring material och produktion. I december 2019 skrev Broby Modellindustri avtal med Sveriges största grossist av skor på travmarknaden som lagt en beställning på 2000 skor. Inköp har gjorts av kunder från såväl Sverige som Norge och Danmark. Redan nu används de nya lättviktsskorna varje vecka runtom på travbanorna med mycket bra resultat.

– Det handlar om 3-4 hästar per vecka som vi har vetskap om som använder våra skor, berättar Ronnie Rossander, VD på Broby Modellindustri, som givetvis även följer resultatet:

– De hästar som använt våra skor har kommit 3:a eller bättre i 80 % av starterna. Till exempel har Solitary Champ tagit tre raka segrar med våra hästskor på, och kusken säger att det märks stor skillnad sedan de bytte skor.

Komposit med kolfiber ger hästskon unika egenskaper

Idén till att ta fram en ny typ av hästsko kommer från Per Bengtsson, en travintresserad entreprenör från Broby. Han ville göra den så lätt som möjligt för att påverka energin hos hästarna. Ett samarbete med Broby Modellindustri inleddes där provningar av sju olika typer av mixade material genomfördes.

– Vi landade till slut i en komposit med kolfiber i som var både lättast och visade bäst mekaniska egenskaper. Fördelen med skon är bland annat att den är 60 % lättare än den lättaste skon på marknaden i aluminium. Dessutom flexar den på ett sätt som aluminium inte kan göra, vilket skonar både hovar och leder på hästen. Flera kuskar har vittnat om att de hästar som tidigare slagit ihop benen när de springer inte längre gör det med våra hästskor på, berättar Ronnie Rossander, som är mycket nöjd över hur den nya produkten utvecklats och tagits emot:

– Allt vi siktade på har vi lyckats med och till och med överträffat. Skon blev både lättare och mer hållfast än vad vi trodde, samt att den enkelt kan anpassas i storlek genom att köparen själv kan klippa i den med hovtång för att justera till exakt rätt storlek för hästen. Vi ser många konkurrensfördelar, och vi tror att det kommer att ta tid för andra tillverkare att utveckla en sko som håller samma höga standard som vår premiumsko.

Lansering på fler marknader på gång

Lanseringen av den nya hästskon, som fått namnet CarbFlex, pågår för fullt i Sverige där travsporten är stor med runt 10 lopp nästan varje dag med 10 hästar i varje lopp. Det finns med andra ord ett bra underlag för att lansera skon och Broby Modellindustri får här god hjälp av tränare och kuskar som provat skon på sina hästar och rekommenderar den vidare.

– Vi kommer även att lansera skon brett i Europa, bland annat i samband med världens största travlopp, Prix d’Amerique, där vi tar hjälp av en stallägare och en journalist som har med sig skon och visar runt.

Verktyg, fixturer och egna produkter ger en bred grund att stå på

Hästskon CarbFlex är en av flera produkter som Broby Modellindustri håller på att utveckla, något de siktar på att göra mer av framöver för att få ytterligare ett ben att stå på. Mycket fokus läggs på lättvikt, bland annat i samarbete med forskningsinstitutet RISE.

– Annars är det fortfarande verktyg som utgör den största delen av vår verksamhet, men här har vi redan mycket marknadsandelar, så just nu jobbar vi mycket med att bredda vårt arbete med fixturer, såväl monterings- som kontrollfixturer, och har flera spännande arbeten på gång här inom bland annat fordonsindustrin, berättar Ronnie Rossander.

Sida 1 av 1412345...10...Sista