Just nu: Aktuellt från medlem.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks medlemsföretag.

Supply Chain Management ett fokusområde för DevPort Syd som är ny medlem i Techtank

Börsnoterade DevPort har en stark bas inom produktutveckling och digitala lösningar inom framförallt fordons- och försvarsindustrin. För att svara upp mot en ökad efterfrågan inom supply chain management etablerar nu DevPort dotterbolaget DevPort Syd i Sydsverige.

– DevPort har tillväxtplaner i södra Sverige med fokus på Halland, Skåne och Blekinge. Medlemskapet i Techtank kommer hjälpa oss i etableringen och förkorta startsträckan. Vi har ramavtal med några av Sveriges största industriföretag vilket hjälper oss i vår expansion men vi behöver också ett bredare nätverk i regionen, säger Magnus Ericsson, som tillsammans med Sashe Lord och Martin Lagesson står bakom DevPort Syd.

Alla tre har mångårig erfarenhet inom ledarskap, men med olika bakgrund och kompetenser. Magnus Ericsson har erfarenhet som verksamhetsansvarig, konsult och anställd inom supply chain management i stora och medelstora bolag. Sashe Lord har en gedigen erfarenhet av att leda förändrings- och förbättringsprocesser i produktionsmiljö inom livsmedels- och läkemedelsindustri främst. Och Martin Lagesson är specialist på inköp- och produktionsplanering med flera ledande roller i stora internationella organisationer och där ett specialistområde är affärssystem med fokus på SAP.

Magnus Ericsson tror att DevPort har mycket att erbjuda andra medlemsföretag i Techtank kring bl.a. utbildningar och tjänster inom affärsområdet Produktionsutveckling och Supply Chain Management.

– I DevPorts portfölj finns även affärsområdena Digitala lösningar och Produktutveckling. Med tanke på DevPorts storlek finns möjlighet att nyttja kompetenser och tjänster inom hela koncernen.

Potentiella kunder är tillverkande företag och företag med stora varuflöden som ska hanteras i lager och där finns e-handelsbolag representerade. Effektiviseringar av produktion och varuflöden är kärnområdet. Devport Syd arbetar med en uttalad metodik för att genomföra förändringar. I centrum står medarbetare och företagskulturen. Syftet med processen är att utveckla organisationer med fokus på systematiska förbättringar som är hållbara över tid, till exempel minskad kapitalbindning i råvaru- och komponentlager, reduktion av ledtider till kund eller av ledtider från leverantör och färre sjukskrivningar och minskade övertidstimmar.

Läs mer på DevPorts hemsida >>


På bilden ovan ses från vänster till höger: Sashe Lord, Magnus Ericsson och Martin Lagesson.
Foto: Marcus Petersson

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021. Utbildningen kommer att heta Processtekniker Smart industri och blir ett viktigt bidrag till kompetensförsörjningen hos flera av regionens företag. Utbildningen är nu öppen för ansökan och startar i slutet av augusti.

Louise Rosenqvist

Louise Rosenqvist

Inom processindustrin råder det stor brist på arbetskraft inom bland annat massa-pappersindustrin, kemisk industri och livsmedelsindustrin. Processtekniker och processoperatörer med rätt kompetens är svåra att få tag på och det finns ett stort behov av att nyrekrytera.

– Utbildningen är en viktig del för den framtida kompetensförsörjningen på Södra Cell Mörrum men kommer också att kunna spela en viktig roll för befintliga medarbetares utveckling, berättar Louise Rosenqvist, kompetensutvecklare på Södra Cell Mörrum, och fortsätter:

– Genom utbildningen kommer studenterna att få kunskaper och färdigheter som är centrala för olika typer av processtekniska yrken. Utbildningen kommer också att fokusera på framtidens allt mer uppkopplade och smarta fabriker.

Södra Cell Mörrum har tillsammans med bl a Stora Enso och AAK samt ett tiotal andra industriföretag i regionen varit engagerade i att denna utbildning nu blir verklighet. Även industriklustret Techtank har varit engagerade i arbetet med ansökan och kan bekräfta vikten av att nu få till stånd en sådan här utbildning i regionen.

Ingela Håkansson

Ingela Håkansson

– Vi är i ständig dialog med företagen i vår region kring kompetensbehov, både i nutid och framtid, och vet att det finns ett stort behov för denna typ av kompetens. Framtiden för de som går utbildningen till Processtekniker Smart industri ser minst sagt ljus ut, konstaterar Ingela Håkansson, klusterledare på Techtank.

Detta visar även en färsk rapport från Teknikcollege Sydost som sammanställt rekryteringsbehovet hos 32 företag i regionen med sammanlagt ca 6 000 anställda. Totalt har dessa företag ett rekryteringsbehov på runt 1 500 medarbetare på fem års sikt, varav drygt 500 av dem är processtekniker/operatörer.

Beviljad utbildning i hård konkurrens

Annika Appelros

Annika Appelros

Av de totalt 1482 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildningar beviljade Myndigheten för Yrkeshögskolan 484 stycken. Det var den 19 januari som Yrkeshögskolan Syd tog emot det glädjande beskedet.

– Med tanke på att knappt 33% av ansökningarna blev beviljade, så det känns givetvis extra roligt och bra att vår ansökan gick igenom, säger Annika Appelros, rektor på vuxenutbildningen i Olofström, som Yrkeshögskolan Syd i Olofström tillhör.

Teknik och tillverkning är tillsammans med Hälso- och sjukvård, Data/IT samt Bygg, anläggning och fastighet de områden där antalet utbildningsplatser ökar mest. Inom området Teknik och tillverkning beviljades totalt 118 ansökningar i landet. Det rör sig om allt från 3D-printingspecialist och Automations- och robotingenjör till Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri samt givetvis Processtekniker Smart industri på Yrkeshögskolan Syd i Olofström.

Regional samverkan en viktig faktor

Annika Appelros lyfter fram det gedigna arbete som gjorts inför ansökan i samverkan med flertalet regionala aktörer och företag.

– Företagens engagemang är avgörande i att få en sådan här utbildning på plats. Därför är det mycket glädjande att vi till hösten kan erbjuda denna utbildning som efterfrågats bland de regionala industriföretagen. Det är på sikt en bidragande faktor till att stärka företagens lönsamhet och effektivitet.

Följande organisationer och företag har varit engagerade på olika sätt i framtagandet av ansökan för den nya utbildningen. Det har till exempel varit i form av bollplank, att man uttryckt ett behov och vill engagera sig med LIA-platser (lärande i arbete) eller att man varit aktiv i arbetsgruppen.

Organisationer
 • Yrkeshögskolan Syd
 • YH-samverkan Skåne Nordost
 • Techtank
 • Blekinge Tekniska Högskola
Företag
 • AAK
 • C4 Energi
 • Culinar
 • Kiviks Musteri
 • Lyckeby
 • Orkla Foods
 • Owens Corning
 • Pernod Ricard
 • Stora Enso
 • Södra Cell
 • Tarkett
 • Volvo Cars
Fakta om utbildningen Processtekniker Smart industri
 • Eftergymnasial utbildning på två år, heltidsstudier. 400 Yh-poäng.
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.
 • Teori och praktik ingår i utbildningen, arbetssättet är upplevelsebaserat och projektorienterat.
 • Kurser: Energiteknik – Massa- och pappersteknik – Miljö och kvalitet – Processteknik – Processtekniskt arbete – Processtyrning – Produktion och distribution av värme – Råvaror och processer och kemisk industri – Smart industri – Teknisk engelska – Underhållsteknik – Examensarbete – LIA (Lärande I Arbete).
 • Utbildningen kan leda till en yrkeshögskoleexamen. Efter utbildningen ska du kunna jobba som driftstekniker, processoperatör, processtekniker eller produktionstekniker.
 • Första starten sker hösten 2021. Myndigheten för Yrkeshögskolan har beviljat 3 starter varav varje start kommer att omfatta cirka 20 utbildningsplatser.

Sista ansökningsdag 15 maj 2021. Mer information om utbildningen och hur man ansöker finns på: https://olofstrom.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskolan-syd-olofstrom/processtekniker

Mer information

Annika Appelros, rektor, Vuxenutbildningen i Olofström
Tel: 04454-930 90
E-post: annika.appelros@olofstrom.se

Louise Rosenqvist, kompetensutvecklare, Södra Cell Mörrum
Tel: 072-583 49 64
E-post: louise.rosenqvist@sodra.com

Ingela Håkansson, klusterledare, Techtank
Tel: 076-861 27 43
E-post: ingela.hakansson@techtank.se

Foto överst – Processtekniker på Södra Cell Mörrum. Fotograf: Eijer Andersson.

Stororder bäddar för nyrekryteringar på DOT

Ytbehandlingsföretaget DOT i Sölvesborg har nyligen landat den största enskilda ordern i företagets historia. Slutkunden är en aktör inom grön energi i Afrika. Det handlar om ca 180 ton stål per vecka under ett halvår som ska varmförzinkas. Detta innebär att DOTs båda produktionslinjer kommer att gå i 3-skift för att möta efterfrågan, vilket i sin tur innebär rekrytering av 12 nya medarbetare.

Bjarne Sändergård

Bjarne Sändergård

– Det är den största enskilda order vi fått någonsin, så det känns naturligtvis mycket bra, säger en nöjd Bjarne Sändergård, försäljnings- och logistikchef på DOT, när han berättar om ordern som började med ett telefonsamtal i Barcelona 2019.

– Jag var på fotbollsläger med min son på höstlovet när jag fick det inledande samtalet. Sedan har det varit en lång resa till där vi är idag, med oerhörda krav kring kvalitet, dokumentering etc. Vi är många på företaget som varit involverade att ta hem denna order, och nu känns det riktigt bra när vi står inför leveransstart.

Slutkund inom grön energi i Afrika

Vilken kunden är och hur mycket ordern är värd håller man för sig själva i detta skede, men vi får veta att slutkunden är en aktör inom grön energi i Afrika som arbetar för att göra landet mer oberoende av fossilt bränsle.

Ordern vi pratar om handlar om runt 5 000 ton av rullformade stålprofiler som ska varmförzinkas och passiveras. Passivering av varmförzinkade material, där stålets blanka yta bevaras och vitrost elimineras i upp till sex månader, är för övrigt en tjänst som DOT är ensamma om i södra och mellersta Sverige.

–  Vi startar vecka 9-10 och håller på under ungefär ett halvår. Det blir ca 180 ton stål per vecka som vi ska hantera. Båda våra produktionslinjer kommer att gå i 3-skift för att möta efterfrågan. För att klara detta kommer vi att behöva rekrytera.

DOT i Sölvesborg har idag runt 70 anställda och man behöver anställa 12 nya medarbetare, framför allt operatörer som ska köra produktionslinjerna. I normala tider kan det vara tufft att hitta så många operatörer på en gång, men Bjarne Sändergård konstaterar att de har lite tur i oturen.

–  Pandemin har gjort att fler finns tillgängliga att anställa, så vi ser inga problem med rekryteringar till detta jobb.

Från DOTs produktionsanläggning i Sölvesborg

Från DOTs produktionsanläggning i Sölvesborg

Hög kapacitet avgörande

DOT har runt 500 aktiva kontinuerliga kunder i Sverige. Man har även kunder i t ex Baltikum och levererar en hel del till olika utländska projekt. Kunderna finns inom branscher såsom byggsektorn, där byggnadsställningar är stort, och energisektorn, till exempel till vindkraftverk. Fordon, som tidigare var den största branschen för företaget, jobbar man i princip inte alls med längre. Istället har man många mindre kunder i flera branscher, där ingen kund idag står för mer än 9% av omsättningen, vilket gör företaget betydligt mindre sårbart än tidigare.

Ett arv som lever kvar från tiden då DOT jobbade mycket mot fordon är deras stora anläggning i Sölvesborg, som byggdes 2004 efter en brand, och som är byggd just för att ha stor kapacitet för leverans till fordonsbranschen. Det är nu denna höga kapacitet som företaget haft nytta av vid den nya storordern.

–  Förutom hela vår setup med organisationen och hur vi arbetar, så var definitivt vår kapacitet att kunna ta oss an ett så stort projekt på mycket kort tid avgörande för att vi skulle vinna denna order, menar Bjarne Sändergård.

–  Jag ser en stor potential för expansion, inte minst för vår verksamhet i Sölvesborg. Vi har goda förutsättningar att få fler liknande ordrar framöver.


FAKTA OM DOT
 • DOT, f.d. Dansk Overflade Teknik & JIWE Varmförzinkning, har sitt huvudkontor i danska Fasterholt och grundades 1984. DOT AB (JIWE Varmförzinkning) grundades dock redan 1946.
 • Har produktionsanläggningar i Sölvesborg och Eskilstuna samt 5 produktionsanläggningar i Danmark, närmare bestämt i Vildbjerg, Fasterholt, Ferritslev, Køge och Stilling.
 • Sysselsätter ca 500 medarbetare, varav 400 finns i Danmark och 100 i Sverige.
 • Är specialiserade på ytbehandling, vanligtvis varmförzinkning, metallisering, AquaCoat och målning till många olika branscher.

Till mer info på DOTs hemsida >>


 

Tjejer får vara ingenjör för en dag på RISE och Södra Cell

På IGEday den 26 mars får tusentals tjejer i landet testa på att vara ingenjör för en dag. IGEday står för Introduce a Girl to Engineering Day och är ett initiativ från Womengineer för att öka intresset till teknik bland unga tjejer. I Blekinge ges möjlighet att göra ett digitalt besök på RISE i Olofström och Södra Cell Mörrum.

Utbildningarna till ingenjör är de enda utbildningarna på högskolan där kvinnor fortsatt är tydligt underrepresenterade. Organisationen Womengineer vill ändra på det och bjuder därför in företag och organisationer i hela landet att delta i IGEday, då de får stå värd för ett besök och ta emot unga tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år.

Eva-Lis_Odenberger

Eva-Lis Odenberger

I och med Coronapandemin genomförs årets IGEday digitalt. I Blekinge har RISE i Olofström och Södra Cell Mörrum nappat på att vara värdar för ett besök, som alltså genomförs online, båda besöken kl. 9-11.

– Vi vill bidra till ett mer hållbart och jämställt Sverige! Tjejer behövs inom teknikorienterade yrken, där finns goda möjligheter till ett givande arbetsliv där man kan göra skillnad, säger forskaren Eva-Lis Odenberger, en av de som är engagerade i IGEday på RISE – Research Institutes of Sweden – i Olofström.

Stort fokus på hållbarhet

De tjejer som anmäler sig till RISE kommer bland att få ta del av spännande exempel från forskningsprojekt där man arbetar med utveckling av lättviktsdetaljer till bil- och flygindustrin och där man undersöker nya material med stort fokus på hållbarhet.

– Vi vill ge dem nya insikter kring vad en ingenjör och forskare gör och hur spännande och roligt det är! Vi vill med dagen väcka ett intresse för teknik genom att visa spännande utmaningar och exempel på hur man kan bidra till att industrin når klimatmålen, säger Eva-Lis Odenberger, forskare på RISE i Olofström.

Malin Spångberg

Malin Spångberg

Även på Södra Cell Mörrum finns hållbarhet med som en röd tråd. Här kommer tjejerna att få lära sig mer om hur man tar vara på skogen, från frö till färdiga produkter, som pappersmassa och fjärrvärme. Men även exempelvis hur man kan återvinna förbrukade kläder och tillverka textilmassa som hos kunden kan bli till nya tyger och kläder.

– Det blir också ett bra tillfälle att få träffa flera av våra medarbetare och kunna ställa frågor till dem för att få en bild av hur det är att jobba hos oss, säger Malin Spångberg, HR-partner på Södra Cell Mörrum.

Insatser för att öka teknikintresset hos unga behövs

Ingela Håkansson

Ingela Håkansson

Både RISE och Södra Cell är med i industriklustret Techtank, där man ser mycket positivt på att företagen engagerar sig i den här typen av aktiviteter.

– Våra medlemsföretag i Techtank finns i hela Blekinge med omnejd och har tillsammans över 7 000 anställda. De är viktiga arbetsgivare i vår region. I våra årliga mätningar av antal anställda på dessa företag kan vi konstatera att knappt 20 % av de anställda är kvinnor, så här finns mycket att göra för att få en jämnare balans, säger Ingela Håkansson, klusterledare på Techtank, och fortsätter:

– IGEday är en av många bra insatser som görs runtom i landet för att öka förståelsen och intresset för teknik hos unga, och då inte minst hos tjejer. Att ge unga tjejer möjligheten att möta verkliga förebilder i arbetslivet tror vi är en nyckelfaktor för framtida studie- och yrkesval

 

TIPSA GÄRNA!

Känner du en tjej eller icke-binär mellan 13-19 år som skulle vilja prova på livet som ingenjör för en dag? Tipsa då om IGEday! Förutom RISE och Södra Cell finns ytterligare ett 50-tal företag och organisationer i landet som man kan göra ett digitalt besök hos. Mer information om hur det går till samt anmälan (senast 12 mars) finns på:  https://womengineer.org/igeday/

IGEday 2021

PDS Engineering levererar produktionslina till Aston Martin

Ordern värd ca 15 miljoner kronor handlar om en ny produktionslina till Aston Martin som nu står redo att transporteras från Olofström till Lecco i norra Italien. Personal från PDS Engineering följer med ner till Italien för att under våren arbeta med montering och installation. Innan sommaren ska linan vara ”up and running”.

– Vi har gjort en del mindre jobb åt Aston Martin tidigare. Aston Martin är en av de biltillverkare som ställer högst kvalitetskrav, så det känns väldigt positivt att vi svarar upp mot vad de kräver och fick denna order, berättar Fredrik Arnell, som är ansvarig för affären och även en av tre delägare på PDS Engineering, tillsammans med Peter Runesson och Ewe Westesson.

Produktionslinan är en robotlinje för komponenter som huvar, dörrar samt tonneau (bakluckan till en cabriolet) till modellerna DB11 och Vantage. Det handlar om sju produkter som ska produceras med en årsvolym om totalt ca 20 000 artiklar. Linan ska inte levereras till England som man kanske kan tro, utan till Italien där Aston Martin har en av sina underleverantörer, Fontana.

– Vi hoppas givetvis att också få vara med på kommande modeller för Aston Martin. Även Fontana har fått upp ögonen för oss och vad vi kan. Genom det här jobbet har vi fått förfrågningar om jobb på andra sportbilsmodeller som ligger längre fram, så det är väldigt positivt, berättar Fredrik.

PDS-personal

Några av PDS medarbetare som jobbar med Aston Martin-projektet, från vänster till höger: Fredrik Arnell, Christian Waldschmidt, Aron Perätalo, Henrik Idung

Lokalt samarbete – internationell leverans

I detta Aston Martin-projekt har PDS Engineering samarbetat med lokala partners såsom Afry i Olofström och Karlshamn och OFM Industriservice för att nämna några. Sex medarbetare från PDS, och totalt runt 15 personer har varit involverade i detta jobb som även inkluderar konstruktion av linan och fixturer samt mekaniska installationer.

Projektledare för arbetet är Henrik Idung. När vi besöker PDS Engineering är Henrik upptagen i ett samtal över Teams med Fontanas projektkvalitetsansvarige. De genomför en så kallad Quality Buy-off där kunden godkänner arbetet. Vanligtvis görs detta på plats men på grund av Coronapandemin är resor och besök i varandras fabriker inte möjligt.

– Från början blev jag själv orolig att ha en buy-off digitalt, men det blir riktigt skarp bild med telefonen så det funkar hur bra som helst, säger Henrik.

Henrik ska följa med till Italien och ansvara för att montering, installationen och kvalitetstestning går rätt tillväga. Även Aron Perätalo och två medarbetare från OFM Industriservice samt två medarbetare från XpertEl följer med ner. Det är minst sagt ovanliga tider att resa, och Fredrik berättar att man undersöker möjligheten till att hyra ett hus för personalen, då det handlar om ett par månader på plats.

– I dessa Coronatider fungerar det inte så bra med hotell och restauranger. Vi ser en fördel med eget hus så man kan ha självhushåll, samt att man då inte heller träffar så många människor med tanke på smittspridning.

Henrik tycker det känns helt OK att åka ner till Italien för leverans och det avslutande arbetet. Någon större sightseeing kring Milano, som är den närmaste storstaden från Fontanas fabrik, räknar han dock inte med:

–Nej, det blir nog mest jobb!

Henrik Idung

Henrik Idung i Teams-samtal med Fontana i Italien

Bra rustade trots pandemitider

England är långtifrån en ny marknad för PDS Engineering. Man har haft uppdrag där de senaste 10 åren. Fredrik berättar att Coronapandemin märks tydligt på den engelska marknaden.

– Det är en tuff situation där borta, det märks att företagen inte nyinvesterar på samma sätt, vilket givetvis påverkar antalet offertförfrågningar.

I övrigt har PDS Engineering inte påverkats så mycket av pandemin, annat än vissa leveransproblem från framför allt tyska leverantörer. En del produkter som normalt har 5 veckors leveranstid kan nu ta uppemot ett halvår.

– Det kan ju ställa till det lite om det rör sig om en produkt med en speciell teknologi som vi inte kan köpa från ett annat ställe.

Pandemin har inte hindrat PSD Engineering från jobb i andra länder. Utöver leveransen till Italien har man nyligen avslutat en pressombyggnad till ABBs elmotorfabrik i Vasa, Finland.

– Det blev lite annorlunda med tanke på Coronasituationen, då det var krav på isolering. Normalt åker man ofta hem ett par gånger under ett längre jobb, men denna gång fick vår personal stanna i Finland under de åtta veckor som jobbet tog, men det gick bra, säger Fredrik, och berättar att de snart även har ett jobb i Norge inom livsmedelsbranschen som man gör tillsammans med Protech i Lönsboda.

PDS Engineering känner sig bra rustade inför året som ligger framför dem.

– Projektet med Aston Martin pågår hela våren och vi har även två stora projekt på Volvo Cars, ett styrsystemsbyte på presslinan samt en säkerhetsombyggnad. Vi har många offerter ute, det ser bra ut, konstaterar Fredrik.

Man är idag ett 15-tal medarbetare på PDS Engineering, och behöver bli fler.

– Vi har fullt upp och söker ny kompetens, främst automationsingenjörer, så vi tar gärna emot jobbansökningar!

 


Jobba på PDS Engineering

JOBBA MED OSS!

Vi har behov av att bli ännu starkare och söker Dig som vill utvecklas tillsammans med oss. Vi söker ständigt efter duktiga personer med kunskaper inom elkonstruktion, programmering (PLC/HMI/Robot) som har goda sociala egenskaper och kan arbeta med projekt i team.

VAD KRÄVS?

Automationsutbildning, nyexaminerad eller erfaren. Stark vilja att utvecklas, är ambitiös och kommunikativ. Din personlighet och ditt driv är för oss det allra viktigaste. Du kommer ingå i ett team där din utvecklingskurva kommer att bli brant.

SKICKA DIN ANSÖKAN

Vi kan erbjuda dig en varierande och lärorik anställning där Du får möjlighet att arbeta i alla delar av ett projekt och i flera olika branscher. Skicka din ansökan innehållande CV och ett personligt brev till jobb@pdsgroup.se

Till PDS Engineerings hemsida >>


 

Saab Kockums ansluter till Techtank

Vid Techtanks styrelsemöte i december 2020 hälsades Saab Kockums välkommen som ny medlem.
– För oss är det och har det alltid varit av stor vikt att ha ett samarbete enligt triple helix; industri, myndigheter och akademi. Nu när Techtank går mot ett mer regionalt arbete känns det helt naturligt för oss att bli medlemmar. Vi ser fram emot att med övriga medlemmar tillsammans arbeta för att stärka vår konkurrenskraft i Blekinge, säger Helena Lönegård, platschef för Saab i Karlskrona.

Från Techtanks sida ser man väldigt positivt på att få ytterligare en stark spelare med i industriklustret:

– Vi är oerhört glada att Saab Kockums också valt att bli medlemmar i Techtank och vi ser fram emot att få starta upp samarbetet. Vi kan i och med detta konstatera att nio av de tolv största industriföretagen i Blekinge är medlemmar i Techtank, säger Ingela Håkansson, klusterledare för Techtank.


 

Saab är en världsledande leverantör av produkter och tjänster för såväl militär som civil säkerhet. Saab har via Kockums en mer än 300-årig historia i Blekinge. Här utvecklar, bygger och underhåller man navala system i form av fartyg, ubåtar och teknologier för marina styrkor över hela världen. Saabs affärsområde Kockums har ca 1500 anställda som drivs av en stark tradition av kompetens och samhörighet. I Karlskrona finns även flertalet av Saabs andra affärsområden representerade och sammantaget är man ca 1000 medarbetare inne på varvsområdet.

www.saab.com

Sida 1 av 1512345...10...Sista