Just nu: Aktuellt från medlem.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks medlemsföretag.

El-yta medverkar i exjobb kring kollaborativa robotar

Testbädden Digi-Load fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering. Ett av företagen som medverkar i testbädden är El-yta i Olofström. Nyligen fick de besök av Chalmersstudenter som del av ett exjobb med fokus på automatiserad påhängning med hjälp av kollaborativa robotar.

– Målet med vårt exjobb är att ta fram ett koncept kring hur ytbehandlande företag på ett effektivt sätt kan använda sig av en kollaborativ robot för påhängning. Vi kommer även att bygga en demonstrator i mobil form som förhoppningsvis kan inspirera företag i denna bransch, berättar Kevin Wedin, som tillsammans med Alexander Svensson läser till ingenjör i maskinteknik, inriktning produktion, på Chalmers.

För El-ytas del ser man väldigt positivt på att medverka i Digi-Load och att vara en del av exjobbet som nu genomförs.

– Vi har länge tänkt på detta med automatisering och kollaborativa robotar, men som litet företag är det svårt att komma med i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här skiljer sig Digi-Load då det helt inriktar sig på ytbehandlingsbranschen som består av många små företag som El-yta. Vårt företag är rätt så representativt för branschen och på det sättet lämpligt att besöka för den fortsatta studien, säger Ankin Liljegren, VD och även ägare till företaget tillsammans med systern Anneli Wessman.

Enkelhet och flexibilitet viktigt

Digi-Load drivs av RISE IVF (tidigare Swerea IVF) och finansieras av Vinnova via SIO Produktion 2030. Testbädden är uppdelad i olika arbetspaket. Förutom kollaborativa robotar pågår arbete inom bland annat vision- och sensorteknik, simulering, optimering och utveckling av virtuell tvilling.

– I arbetet med kollaborativa robotar fokuserar vi inte minst på hur företagen så enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt som möjligt kan använda dessa i sin verksamhet. Vi ville gärna ta in studenter i arbetet och genom en exjobbsmässa på Chalmers fick vi bra respons från studenterna och kunde ge uppdraget till Kevin och Alexander, berättar Björn Backman på RISE IVF som forskar kring just kollaborativa robotar.

– Vi har gått många automatiseringskurser på utbildningen och har handledare och mentorer som är väl insatta i detta område, så det känns väldigt bra och intressant att få denna möjlighet, flikar Alexander in.

Företagsbesök betydelsefulla inslag i exjobbet

Forskning och problemlösning är centrala delar i Digi-Load och även i exjobbet, och för att lära sig mer om de utmaningar som finns i ytbehandlingsindustrin gör Björn tillsammans med studenterna ett antal företagsbesök för att gå på djupet med hur arbetet med påhängning ser ut idag och hur detta arbete skulle kunna fungera med hjälp av en kollaborativ robot.

Ett av de fyra inplanerade företagsbesöken är alltså på El-yta i Olofström, ett ytbehandlingsföretag som erbjuder elförzinkning, elpolering, kromatering, Zink Nickel samt betning och tvätt. Det är med stort intresse som besöket görs. Samtliga processer observeras och dokumenteras för att ha med sig det underlag som behövs tillbaka till labbet på RISE IVF i Mölndal där demonstratorn ska byggas.

På frågan vad El-yta ser för resultat på sikt av att vara med i Digi-Load svarar Ankin:

– Jag ser en ny medarbetare, i form av en kollaborativ robot, med styrka och energi som hjälper till med de återkommande lyften. På så sätt kan vi skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal, samtidigt som vi både förbättrar och effektiviserar vår verksamhet.Läs mer om El-ytas medverkan i Digi-Load från tidigare artikel: https://techtank.se/nyheter/el-yta-starker-sin-konkurrenskraft-genom-digi-load/

Ny VD på EBP i Olofström AB

Mattias Ivansson tillträder som tf VD på EBP i Olofström AB från och med 2019-01-01.

Nuvarande VD, Ronnie Rossander, har arbetat på EBP i tre år och har valt att gå in som delägare i ett annat företag från och med 2019. Detta har skett i samförstånd med styrelse och ägare under det fjärde kvartalet 2018.
– Det har varit en oerhört lärorik period och jag tror att både jag själv och framförallt EBP har utvecklats under dessa år och jag är väldigt glad och tacksam över att ha fått denna möjlighet, säger Ronnie.

Mattias har varit Inköp/Logistikchef de senaste 3,5 åren och har god erfarenhet och insyn i EBP och dess verksamhet. Han har dessutom arbetat inom EBP:s organisation tidigare i 8 år.
– EBP är idag ett mycket spännande företag med fulla orderböcker och goda förutsättningar att fortsätta utvecklas, säger Mattias.
– Vi har en otrolig styrka i vår personal och vårt kunnande vilket har givit oss våra nya affärer och säkrat en stabil produktion för flera år framåt, fortsätter Mattias.

EBP (European Body Panels) är en betydande tillverkare av komplexa karosseridelar i låga till medellånga serier till fordonsindustrin. Bland annat förser man Volvo Cars, Volvo Trucks, Volkswagengruppen och Aston Martin med serieleveranser och reservdelar. Verksamheten kommer under året att omsätta omkring 400 miljoner kronor med 200 medarbetare i Olofström och ägs av Per Vannesjö Industri AB (PVI).

EBP i Olofström AB (www.ebp.se), ingår i affärsområde PVI Industries, tillsammans med EssKå Metallindustri AB (www.esskametall.com) i Landeryd utanför Hylte bruk och PVI Segerström (www.pvisegerstrom.se) i Eskilstuna, som pressar plåt till fordonsindustrin, samt Ekenäs Mekaniska AB (www.ekenasmekaniska.se) i Ekenässjön utanför Vetlanda och R-man (www.rman.se) i Värnamo, bägge med inriktning mot rörbockning.
Samtliga helägda dotterbolag till Per Vannesjö Industri AB.

Ny ägare för Stans & Press

Stans & Press har fått ny ägare i form av industrigruppen Teqnion som nyligen köpt företaget av Midway Holding-koncernen.

– Det är väldigt positivt att vi genom Teqnion har fått en ägare med en klar målsättning att växa organiskt och genom att köpa bra företag med potential – de ser långsiktigt på sina förvärv med siktet ställt framåt uppåt med en klar målsättning att utveckla förtaget och öka omsättningen, säger Olle Ekstrand, försäljningschef och numera även VD för Stans & Press.

Även tidigare ägaren Midway Holdings ser positivt på den fortsatta utvecklingen för företaget.
–Stans & Press är ett starkt och välkänt varumärke inom sin nisch och vi ser att företaget har större möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt hos den nye ägaren Teqnion, säger Midway Holdings VD Sverker Lindberg i ett pressmeddelande.

Exjobb gav två nya medarbetare på Evomatic

– Vårt fokus var först och främst att göra ett bra exjobb, men visst fanns förhoppningen om en anställning på sikt. Nu hade vi flyt att det blev så direkt efter exjobbet, berättar Alexander Boneck, som tillsammans med Jint Van Reeden gjorde sitt exjobb på Evomatic under våren 2018.

– Det var jag som hade flyt, kontrar Patrik Enarsson, konstruktionschef på Evomatic, som efter ett väl genomfört exjobb av BTH-studenterna kunde erbjuda både Alexander och Jint anställning som konstruktörer på automationsföretaget i Karlshamn.

Exjobbsmässa blev startskottet

Alexander och Jint har varsin civilingenjörsexamen i maskinteknik från Blekinge Tekniska Högskola med inriktning produktutveckling respektive beräkning. Evomatic kom de i kontakt med i samband med exjobbsmässan i Karlskrona i oktober 2017, där Evomatic deltog tillsammans med andra medlemsföretag i teknikklustret Techtank.

– Vi ville kolla vilka företag som var engagerade i att leverera exjobb till studenter, och det kändes på en gång intressant med Evomatic. Efter lite telefon- och mailkontakt och möten blev det bestämt att vi skulle göra vårt exjobb hos dem, berättar Alexander.

– Vi var rätt öppna kring temat för exjobbet men filtrerade ner en handfull olika idéer till tre förslag som studenterna fick välja mellan. I slutändan blev temat ”Produktutveckling av plåtskiljare”. Det finns många plåtskiljare på marknaden men de är både relativt dyra och avancerade, och vi ville arbeta fram en som kunde skilja aluminium på ett så enkelt sätt som möjligt. Här lyckades Alexander och Jint verkligen komma fram med något bra, konstaterar Patrik.

Exjobbet pågick från mitten av januari till början av juni 2018, och den mesta tiden höll Alexander och Jint till på Evomatic, något de själva menar bidrog till ett bättre resultat.

– Här fick vi tillgång till verkstad och utrustning på ett helt annat sätt än om vi hade gjort arbetet på högskolan. Dessutom visade många på Evomatic stort intresse för vårt exjobb och kom med tips och idéer, så vi fick verkligen god hjälp under hela resan, berättar Jint.

Synergieffekter med att anställa två samtidigt

Alexander och Jint arbetar sedan sommaren 2018 som konstruktörer på Evomatic och ser positivt på att de båda fick anställning efter exjobbet, något Patrik håller med om.

– Jag ser definitivt synergieffekter med att anställa två på en gång, dels blir det mer effektivt då vi kan gå igenom rutiner och instruktioner med dem samtidigt, dels har de god hjälp av varandra och kan bolla idéer och använda kunskaperna från högskolan på ett bra sätt.

Alexander och Jint ingår i en grupp av ett tiotal konstruktörer där de jobbar med lite olika inriktningar.

– Jag håller på med beredningar och koncept till robotcellerna. Det kan till exempel handla om att rita upp i CAD hur en robotcell kan se ut till potentiella kunder, berättar Jint.

– Jag jobbar lite mer inriktat på detaljritningar för tillverkning av produkter, men håller även på lite med beredning. Patrik har varit noga med att vi får testa på olika inriktningar inom konstruktionsområdet, berättar Alexander.

– Tittar man på den fem år långa civilingenjörsutbildningen ingår det förhållandevis lite konstruktion, till exempel CAD, vilket är viktigt när du ska jobba som konstruktör där mycket fokus ligger på att just rita och konstruera. Mycket av detta får man lära sig på plats på jobbet. Fördelen med att anställa civilingenjörer är att de har vanan av att jobba självständigt, söka information och snabbt lära sig det som behövs, menar Patrik.

Han poängterar samtidigt att det är bra att som student försöka få sommarjobb eller jobba timmar på något intressant företag för att få lite kött på benen inför en framtida anställning.


Bild: Vid datorn Alexander Bonech, stående till vänster Jint Van Reeden och till höger Patrik Enarsson

Rekommenderar andra företag att anlita exjobbare

På Evomatic ser man väldigt positivt på att ha nära kontakt med högskolan, i detta fall Blekinge Tekniska Högskola. Det ger möjlighet att komma med inspel till utbildningarna och är också en viktig pusselbit i företagets kompetensförsörjning då det bidrar till att attrahera studenter till företaget.

– Vi försökte hitta konstruktörer på olika sätt, bland annat via Arbetsförmedlingen, men fick inget napp. Då valde vi att prova detta. Förutom att man får in helt nya ögon som kollar på ett utvecklingsprojekt i samband med exjobbet hinner man lära känna studenterna under ett halvår innan en eventuell anställning, vilket ju fungerade jättebra för oss i detta fall, säger Patrik, och tycker att man som företag inte ska vara rädd för att anlita exjobbare.

– Studenterna är så pass drivna att de sköter det mesta själva. Man behöver inte heller ha en färdig plan för exjobbet. Det är nästan en fördel att studenterna kan hjälpa till att utforma ett bra förslag.

Alexander och Jint skickar också med några tips till studenter som funderar på att göra exjobb ute på företag.

– Skapa kontakt tidigt med företaget och ha en plan klar redan i januari när man ska sätta igång. Gör gärna exjobbet tillsammans med någon, det är en stor fördel att kunna bolla olika problem. Många gånger kommer man fram till lösningar utan att behöva gå till handledaren, säger Alexander.

– Att komma ut på ett företag ger också en chans att testa och utvärdera det man lärt sig på utbildningen. För oss var det nyttigt att se hur Evomatic jobbar, lära oss nytt, men också tipsa om saker vi lärt oss på högskolan, avslutar Jint.

Teknikcheckar värdefullt tillskott för olika utvecklingsuppdrag

Under 2017-2018 har Techtank distribuerat teknikcheckar från Stiftelsen Teknikcentrum till företag för olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Formplast i Broby är ett av medlemsföretagen i Techtank som fått god nytta av dessa checkar.

Syftet med de individuella teknikcheckarna har varit att hjälpa företag att få optimala förutsättningar att vässa sitt erbjudande och öka sin konkurrenskraft

– Vi beviljades 70 000 kronor till vårt Scania CAB-projekt. De kom till god nytta för olika tester till ett av våra uppdrag åt Scania, berättar Ola Listerud, projekt- och beredningschef på Formplast.

Projektet omfattades av flera materialtester för att fastställa att materialet är godkänt enligt Scanias standarder. Testerna omfattade dragprov, limprov, brännbarhetsprov, fläckprov med mera till ABS-plaster som används till innerdetaljer såsom tak och sidokåpor i Scanias sopbilar och brandbilar.

Smidig process

Testerna genomfördes under 2017 av Swerea, som är utförare av tjänsterna för teknikcheckarna.

– Det var en väldigt smidig process för oss. Vi skickade detaljer och material till Swerea IVF med de specifikationer som vi fått från Scania. De var väldigt proffsiga och visste precis vad som skulle göras. Testerna gick bra och vi behövde inte lägga mycket tid på detta själva.

– Det var absolut värdefullt att kunna finansiera dessa tester med hjälp av teknikcheckarna, avslutar Ola Listerud.

Bild ovan:
Ola Listerud med detalj till innertak med det testade materialet som sitter i en Scania brandbil.Fakta Teknikcheckar
Stiftelsen Teknikcentrum har under 2017-2018 delat ut teknikcheckar för att ge företag och organisationer i Olofströmsregionen möjlighet att ansöka om stöd för tjänster utförda av Swerea. Teknikcheckarna har kunnat användas inom tre områden:
– Individuell företagscheck för konkreta uppdrag för en enskild aktör
– Som medfinansiering in i forskningsprojekt
– Till utbildningsinsatser för flera aktörer

Samtliga teknikcheckar är intecknade, dock kommer några av dem att under 2019 användas för utbildningar via Swerea IVF kring material, som kommer att vara öppna för samtliga företag. Dessa läggs ut på Techtanks bokningssida så fort de är datumsatta.

Sida 1 av 912345...Sista