Just nu: Aktuellt från medlem.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks medlemsföretag.

EBP med i framtagandet av Aston Martins succémodell

Lagom till EBPs 20-årsjubileum (som firas den 29-30 september) har Aston Martin under 2016 lanserat DB9-efterträdaren DB11 som redan kan betecknas som en succémodell. I denna modell har EBP haft en betydande roll i verktygsframtagning och produktion av huv, dörrar och tak. Bilderna är från lanseringen vid årets International Geneva Motor Show (foto: EBP).

Mer om DB11 finns att läsa i bl a:
Teknikens Värld
DI Weekend

Swerea etablerar sig i Olofström

Styrelsen för IUC i Olofström AB har beslutat att sälja sin verksamhet till forskningskoncernen Swerea, närmare bestämt Swerea IVF. Genom Swereas etablering i Olofström stärks regionens spetskompetens inom teknik- och produktionsområdet Stamping ytterligare och banar väg för ett globalt Stamping Center of Excellence.

Den 29 juni bjöd IUC Olofström in till presskonferens för att berätta mer om försäljningen. På plats fanns även representanter från Swerea IVF samt två av IUCs större ägare, Volvo Cars och Olofströms kommun, för att berätta mer om betydelsen av Swereas etablering i regionen, både ur ett forsknings- och ett regionalt perspektiv.

Letade efter en stark aktör
Efter att ha utrett IUC i Olofströms framtid kom styrelsen fram till att bolaget stod för ensamt för att kunna uppfylla de förväntningar som fanns från ägare och andra aktörer i regionen på den industriella forsknings- och utvecklingsverksamheten.
– Vi kom fram till att bästa alternativet var att hitta en stark aktör som ville ta över vår verksamhet, berättar Nader Asnafi, styrelseordförande i IUC Olofström, som är mycket nöjd med att Swerea, som är en av landets ledande industriforskningskoncerner, nu väljer att köpa verksamheten från IUC.
– Detta blir en mycket positiv utveckling för samtliga bolag och aktörer i regionen som får en stark partner inom forskning och utveckling.

Stamping Center of Excellence
Ett av de bolag som ser fram emot att utveckla samarbetet med Swerea IVF ytterligare är Volvo Cars, vars verksamhet i Olofström numera har ett globalt ansvar för teknik- och produktionsområdet Stamping (hela processen kring pressning) för Volvo Cars.
– Vi har en hög kompetens och kunskapsbas kopplad till produktionen och produktutvecklingen. Men även om Volvo är ett stort globalt företag behöver vi också samverka allt mer med både forskningsinstitut, universitet och högskolor samt med övriga näringslivet. Genom att Swerea IVF nu etablerar sig här kan vi i samverkan med dem etablera ett starkt Stamping Center of Excellence som gynnar hela regionen, berättar Torbjörn Appelros, Senior Manager Stamping Engineering på Volvo Cars, som också lyfter fram teknikklustret Techtank som en viktig spelare i detta arbete.

Starka partners och kompetens viktiga faktorer bakom etablering
Swerea IVF är det dotterbolag till Swerea AB som inom kort etablerar sig i Olofström. Bolaget erbjuder avancerade forsknings- och uppdragstjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin. Att valet föll på Olofström är ingen slump.
– Här finns starka industriella partners som bedriver en spännande verksamhet i regionen, inte minst Volvo Cars och deras underleverantörer, men även andra företag med spännande produkter och tjänster. Även närheten till IKEA ser vi som positivt, berättar Mats Lundin, VD för Swerea IVF.

Genom att köpa verksamheten från IUC Olofström får man även del av unik kompetens och experimentell utrustning som kompletterar Swereas egna resurser, framför allt inom formning och verktygsteknik.

Stort regionalt engagemang
Ytterligare en faktor som spelade in för valet av Olofström var det stora engagemang från regionala och kommunala aktörer som Swerea mött.
– En framgångsfaktor för att vi ska lyckas med vår verksamhet är att det finns en regional uppbackning och ett intresse vad gäller forskning och utveckling. Genom Olofströms kommuns satsning på den tillverkande sektorn, inte minst med den kraftsamling man gjort vad gäller teknikklustret Techtank, ser vi stora möjligheter till utveckling som kan gynna näringslivet i hela regionen.

Mats Lundin får medhåll av Olofströms kommunalråd Sara Rudolfsson, som ser satsningen på ökad FoU-verksamhet som viktig för att öka företagens konkurrenskraft i form av exempelvis innovationer, effektiviseringar och utbildningar. Från kommunens sida ser man också att Swerea bidrar till en viktig pusselbit för att kunna nå den vision man har med Techtank om att tillsammans med Volvo i spetsen etablera klustret internationellt som en kompetensnod inom Stamping.
– Detta i sin tur tror vi kommer att bidra till att företagen i vår region kan nå nya export- och produktmarknader, och därigenom öka sin konkurrenskraft.

På bilden syns, från vänster: Magnus Liljengren, VD IUC Olofström, Torbjörn Appelros, Senior Manager Stamping Engineering Volvo Cars, Sara Rudolfsson, kommunalråd Olofströms kommun, Nader Asnafi, styrelseordförande IUC Olofström, Mats Lundin, VD Swerea IVF

Positiv orderingång hos VA Automotive

Ett av Techtanks medlemsföretag, VA Automotive, har inom sitt affärsområde VA Tooling under våren och sommaren fått flera nya ordrar på verktyg till ett belopp av totalt 37 MSEK. Den senaste ordern gäller pressverktyg och kommer från en underleverantör till svensk lastbilsindustri till ett värde av ca 5 Mkr.

harriet_lidhHarriet Lidh, VD för VA Tooling, kommenterar:
– För oss känns detta extra tillfredsställande eftersom ordern togs i stor konkurrens. Vi ser det som ett bevis på att vi utvecklas i rätt riktning och även stärker vår position på den svenska fordonsmarknaden.

VA Automotives affärsidé bygger på ett helhetskoncept för fordonsindustrin, där kunden är i centrum. De kan antingen välja helheten eller få hjälp med delar av produktionsprocessen. För affärsområdet VA Tooling innebär dessa ordrar att den goda orderbeläggningen förlängs. Svensk verktygsindustri går på ”högvarv” och underleverantörerna i Sverige har god beläggning och står sig väl i internationell konkurrens.

Läs mer om VA Automotive på deras webbplats >>

Eget behov blev ny produkt på Tre D Mekaniska

Från att fokus till stor del legat på legotillverkning satsar nu Techtanks medlemsföretag Tre D Mekaniska i Vilshult mer och mer på att utveckla och förädla produkter och har många spännande projekt på gång framöver.
– Vi tror att detta är ett framgångsrecept för Tre D Mekaniska, och strävar alltmer efter att ha egna produkter samt att förädla produkter. Genom att vara med så tidigt som möjligt i olika kundprojekt kan vi påverka resultatet. Det kan till exempel innebära att vi hjälper kunden att få en bättre och mer prisvärd produkt genom att få ner vikten, berättar VD Olle Haglund.

Fällbar ryggpall
Till hösten är det dags att lansera en egen produkt på marknaden. Vi träffar Jan Johansson som jobbat med produktionsteknik på Tre D Mekaniska de senaste sex åren och som beskrivs som en riktig uppfinnare. Vad är det då han uppfunnit?
– Det handlar om en lastpall med rygg som är fällbar. Att vi började utveckla den kom från ett eget behov av en lastpall som kan frakta skrymmande större sjok men som tar liten plats när den är tom, och det får man nu i och med att man kan fälla ryggen. Hopfälld är den bara 27 cm hög och man kan dessutom stapla 15-20 pallar på varandra för att spara plats.

En fällbara lastpallen har Tre D Mekaniska använt själva under ett par år. När några av deras kunder blev intresserade av att köpa den insåg man att det fanns en större marknad för denna typ av pall. Efter ytterligare produktionsanpassning och tester utförda av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är man nu redo att få ut den brett på marknaden.
– Efter testerna har vi optimerat pallen ytterligare och även fått ner vikten en del utan att förlora styrkan på pallen, berättar Jan.

Lansering i höst
Några kunder, bland annat Getinge, har använt lastpallen ett bra tag redan och man har även kunnat läsa om produkten i tidningen Uppfinnaren. Till hösten är det dags att lansera den fällbara lastpallen på allvar då den kommer att synas i olika säljmaterial. Målgruppen är bred.
– Egentligen har alla som fraktar någon typ av skivor som ska stå upp eller annat skrymmande gods nytta av denna lastpall. För att ge några exempel så passar den för fönstertillverkare och solcellstillverkare som idag ofta fraktar fönster samt solceller på liknande pallar men som inte är hopfällbara.

Fakta Fällbar ryggpall

  • Stapelmått: 1200x800x180. I öppet läge 1500 hög.
  • Testad av: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  • Beroende på placering och fördelning kan den lasta upp till 800kg.
  • Idealisk för alla transporter av produkter som skall transporteras på högkant.
  • Teknisk beskrivning av rekommenderad fördelning och transportering kan beställas från info@tre-d.se

YTAB inne i en rejäl expansionsfas

I januari i år hade Ytab 28 anställda. Nu, fyra månader senare, har personalstyrkan ökat till 46 och fler behövs i takt med att nya ordrar rullar in.
– Det ser väldigt positivt ut för företaget, vi kommer att mer än dubbla omsättningen i år, berättar VD Mats Karlsson.

Anledningen till denna rejäla expansionsfas är alla nya projekt och ordar, både från gamla och nya kunder, som kommit in under den senaste tiden.

– De nya jobben har kommit in successivt, och nu i början på året blev det en riktig ketchupeffekt när flera av våra kunder ökade samtidigt. Ett exempel är Plastal som lagt en stor order som gäller leverans av plastartikel och lackering till V90 XC, berättar Malin Sahlsten, produktionschef på Ytab.

Mats lägger till att även Scania ökat sina beställningar mycket:

– Vi har tagit över en hel del från befintlig produktion av hyttkulörer, bland annat instegsplåtar och handtag, som kommer att rulla på under en tid framöver. Det gäller detaljer både till utgående och framtida modeller, där det handlar om lackering på alla exteriöra plastartiklar på hytter, något vi gör i samarbete med Scanias egen lackering.

Andra nya projekt som kommit in är exempelvis lackering av mittkonsol i kolfiber till Audi TT RS. Men det är inte bara från fordonskunder som orderingången ökar. Flera projekt inom Medical har kommit in, bland annat gällande en apparat till Siemens som är till för att testa hörapparater.

I och med denna expansion söker Ytab mer personal hela tiden. Behovet är så pass stort att Arbetsförmedlingen dedikerat en arbetsförmedlare att jobba på att hitta personal.

– I första hand söker vi lackerare, men vi har även behov av till exempel truckförare och logistikfolk, avslutar Mats.

Kompetensutveckling viktigt på Tre D Mekaniska

Kompetensutveckling viktigt på Tre D Mekaniska

För att hålla sig på tårna och både ta tillvara och utveckla den kompetens som finns bland de anställda prioriterar Tre D Mekaniska i Vilshult att arbeta strategiskt med kompetensutveckling.

Tre D Mekaniska AB är en modern mekanisk verkstad som arbetar med laserskärning i 2D, 3D och rörlaserteknik. På relativt kort tid har företaget gått från 25 till 50 anställda, något som är både utvecklande och en utmaning. Vi träffar Olle Haglund, VD, och Magnus Nilsson, produktionsstyrningsansvarig, för att höra lite mer om hur de konkret arbetar med kompetensutveckling för personalen på Tre D Mekaniska.

– För att utvecklas som företag är det helt nödvändigt med kompetensutveckling. Vi har en klar målsättning med vad vi vill, och genom Techtank har vi fått stor hjälp med att komma igång med detta utvecklingsarbete. I och med att medlemsföretagen i Techtank har liknande behov passar det också väldigt bra att samarbeta kring just detta område, menar Olle, och får medhåll av Magnus:

– Det har varit väldigt bra att vi fått färdiga förslag på utbildningar från Techtank. Ibland vet man inte vilket behov man har förrän man får dessa inspel.

Deltar i både utbildningar och nätverk för kompetensutveckling
Tre D Mekaniska har under våren skickat anställda på Techtank-utbildningar inom bl a Lean ledarskap, Förändringsledning, Projektledning samt Leda utan att vara chef. Magnus själv deltog i utbildningen i Lean ledarskap och är mycket nöjd med den.

– Överhuvudtaget är vi väldigt nöjda med de utbildningar vi deltagit i hittills. Det har varit verkligt kompetenta utbildare. Sedan ser vi det också som viktigt att vi är flera från företaget som deltar. På så sätt bygger vi en grund och får samma tänk kring utvecklingsfrågor. Då blir det också lättare att omsätta det man lär sig på utbildningarna i praktiken.

Utöver själva utbildningarna deltar personal från Tre D Mekaniska också i flera av de nätverk som Techtank driver – Lean, Kompetensutveckling samt Underhåll.

– Förra mötet med Lean-nätverket höll vi här på Tre D. Det är bra att vi besöker varandra, man snappar upp vad andra gör och kan få riktigt bra tips och idéer. Själv blev jag väldigt inspirerad av Volvos sätt att jobba med Gemba och vill se hur vi skulle kunna plocka med oss lite av det till Tre D, berättar Magnus.

Olle menar avslutningsvis att det är en balansgång mellan att hinna med kompetensutveckling och att hinna med det ”vanliga” arbetet, men tycker samtidigt att de nu hittat en lagom mix vad gäller detta på Tre D Mekaniska, och kommer att fortsätta på den inslagna vägen.

Sida 13 av 14 Första...1011121314