Just nu: Aktuellt från medlem.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks medlemsföretag.

”Klimatsmarta lösningar ligger i vårt DNA”

Sedan april 2019 är Cetetherm AB i Ronneby medlem i teknikklustret Techtank. Cetetherm är ett företag med lång historik av att utveckla och tillverka fjärrvärmesystem med stort fokus på hållbara klimatlösningar.
– Vår position är att ha de mest energieffektiva fjärrvärmesystemen i världen, berättar Stefan Eriksson, VD på Cetetherm.

Det är nu ca ett år sedan Cetetherm AB bildades efter att NIBE köpt fjärrvärmeavdelningen av Alfa Laval i juni 2018. Verksamheten är dock mycket äldre än så. Sedan 60-talet har man tillverkat fjärrvärmesystem i Ronneby, från början under namnet CTC. 1998 köpte Alfa Laval CTC och några år senare bytte man namn på denna verksamhet till Cetetherm. I mitten av 2000 integrerades verksamheten helt i Alfa Laval vilket gjorde att varumärket Cetetherm försvann. Nu är det alltså i bruk igen, denna gång med NIBE som ägare.

– De senaste tolv månaderna har gått otroligt snabbt. Parallellt med att tillverkningen rullat på bra har vi bytt profil på alla produkter, gått över till ett nytt ekonomisystem och inte minst lyckats attrahera och anställa nya duktiga medarbetare. Det har verkligen gått över förväntan, berättar Stefan Eriksson, som nu har närmare 50 medarbetare i Ronneby och ungefär lika många till på ett par andra ställen i Europa.

En av dessa nya medarbetare är kvalitetschefen Anders Söderström, som tar oss med på en rundvandring i produktionsanläggningen som nyligen flyttat ut från Alfa Lavals anläggning till egna lokaler. Under senare delen av 2019 kommer även kontoret att flytta ihop med resten av verksamheten.

Anders Söderström visar under rundvandringen bland annat fabrikens nya produktionslinjer som visat sig vara mycket effektiva.

– Vår Streamline och Flexiline har gjort att vi sedan flytten kunnat öka produktiviteten med 30-40% med samma personalstyrka.

Många olika marknader i Europa

Cetetherm har sitt huvudkontor i Ronneby och har även legala enheter i Frankrike och Ryssland. Uppstart av enheter i Finland och Tjeckien är i full gång. Lokala säljorganisationer finns i Belgien och Storbritannien.

– Med dessa bolag täcker vi Europa bra och har även försäljning via distributör i Nordamerika. Vi är en global aktör inom branschen och jobbar ständigt med teknikutveckling och hur vi kan nå nya marknader, berättar Stefan Eriksson, och fortsätter:

– Omvärlden förändras hela tiden och det gäller att hänga med. Därför ser vi också till att samarbeta med stora aktörer, till exempel E.ON, Vattenfall och Fortum, som också vill ligga i framkant vad gäller energioptimering.

Stefan Eriksson berättar också om hur olika marknaderna är. I Östeuropa har man en gammal fjärrvärmeteknik som behöver förnyas, medan man till exempel i Norden är inne på tredje generationens fjärrvärmesystem.

– Tittar vi sedan i flera länder i Västeuropa så använder många av dem fortfarande gas för uppvärmning. Man kan sammanfatta det hela med att alla marknader är intressanta. Oavsett vilket steg i trappan de är på så vill alla in i nästa generation fjärrvärmesystem.

Klimatsmarta lösningar i fokus

Cetetherm har ett eget ackrediterat labb som gör att de har kunnat patentera många lösningar, och här jobbas det ständigt med nästa generations produkter. Att jobba med hållbarhet och energieffektivisering är en självklarhet och Cetetherm är bland annat medlem i Euroheat & Power, ett internationellt energinätverk som arbetar för att främja smart och hållbar fjärrvärme.

– Vi har en lång historia av detta och har lärt oss ”the hard way” hur vi kan få så energieffektiva fjärrvärmesystem som möjligt, säger Stefan Eriksson, och får medhåll av Anders Söderström:
– Cetetherm har egentligen alltid jobbat med klimatsmarta lösningar, det ligger i vårt DNA.

Hybridlösningar är exempel på detta och en marknad som växer. Det kan till exempel handla om att kombinera fjärrvärme med värmepumpar.

– I en större fastighet kanske värmepumpen inte räcker till vid toppbelastningar, exempelvis under väldigt kalla dagar eller under tider på dygnet när många duschar. Då kan fjärrvärmen gå in och täcka upp. Den typen av hybridlösningar jobbar vi mycket med nu, berättar Stefan Eriksson, och fortsätter att berätta om en annan lösning som Cetetherm jobbar mycket med – smart reglering eller connectivity.

– Denna lösning gör att fastigheter kan kommunicera med varandra om vad de har för behov vid olika tidpunkter på dygnet, vilket gör att tillverkningen av värme kan balanseras. Detta bidrar till att uppvärmning inte sker i onödan, vilket sparar på både miljö och ekonomi.

– Till syvende och sist är pengar alltid en viktig fråga, och kan en fastighetsägare spara pengar i slutändan genom att byta system så blir det ytterligare ett incitament till att minska miljöpåverkan.

– Allt fler länder ser över sina system. Till exempel ska Holland vara helt fossilfritt vad gäller uppvärmning av fastigheter 2025. Kan man ta el från exempelvis vind och sol och slussa den till en smart värmepump så blir det en optimal lösning, och här ser vi att Cetetherm finns i mitten av denna process med våra smarta fjärrvärmesystem.

Ser fram emot kunskapsutbyte genom Techtank

Sedan april är Cetetherm ny medlem i teknikklustret Techtank med sin bas i Blekinge, och ser framför sig att det kan ha stor nytta av att finnas med i detta nätverk av industri- och teknikföretag.

– Genom de olika utbildningar och nätverk som Techtank driver får vi tillgång till ett stort kunskapsutbyte, inte minst inom teknikområdet, men även inom andra områden. Att som företag kunna utbyta erfarenheter och stötta varandra på olika sätt är viktigt för hela regionen, avslutar Anders Söderström.

Rekordhögt intresse för exjobb på Volvo Cars i Olofström

Volvo Cars kan gratulera sig till ett rekordhögt intresse för att göra exjobb i Olofström. Fem studenter på plats samtidigt är något man inte sett till tidigare. Blekinge Tekniska Högskola är hemmauniversitetet för Sara Allesson, Kevin Nilsson och Jagdish Jadhav, medan Julia Runesson är från Lunds Tekniska Högskola och Alexander Barlo från Aalborg Universitet i Danmark.

– Det är väldigt bra att komma från den akademiska världen och hamna mitt i kunskapens epicentrum, kommentarer Alexander sitt arbete i Olofström, här kan vi se det direkta resultatet av våra projekt.

– Vi får bidra på riktigt, säger Sara.
Julia som också har sommarjobbat i produktionen lägger till:
– Det har varit en väldigt positiv upplevelse att träffa alla människor här, alla har varit väldigt trevliga.

Jagdish fortsätter:
– Vi får en chans att polera våra färdigheter, gå på djupet i detaljerade analyser, guidade av högkvalificerade personer som Johan, säger Jagdish med en nick mot Johan Pilthammar, hans mentor, Volvoingenjör och Industridoktorand vid BTH.

Johan bekräftar studentens slutsats.
– Deras resultat har varit värdefulla och kommer att användas mycket snart i våra kommande projekt.

Kan det egentligen bli bättre än så?

Studenterna och deras ämnesområden

Julia Runesson, Lund Tekniska Högskola
Subject: Vibration analysis for predictive maintenance in mechanical presses
Volvo Cars mentor: Toini Sjöqvist

Sara Allesson, Blekinge Tekniska Högskola
Simulation of elasticity in stamping dies
Volvo Cars mentorer: Mats Sigvant & Johan Pilthammar

Alexander Barlo, Aarhus University
Subject: Predicting failure in combined bending and tension
Volvo Cars mentor: Mats Sigvant

Kevin Nilsson, Blekinge Tekniska Högskola
Subject: Quality comparison of material models
Volvo Cars mentor: Mats Sigvant

Jagdish Jadhav, Blekinge Tekniska Högskola
Effect of cushion movements on contact pressures in stamping dies
Volvo Cars mentorer: Mats Sigvant & Johan Pilthammar

Broby Modellindustris nya ägare och VD ser med tillförsikt på framtiden

Sedan slutet av december förra året är Ronnie Rossander ny ägare och VD på Broby Modellindustri AB. Han har lång erfarenhet från ledande positioner i industrin och gick i tankar om att investera i ett eget företag, så när tillfället dök upp att ta över Broby Modellindustri tvekade han aldrig.
– Det är ett väletablerat och starkt företag som arbetar mycket med innovativa lösningar till kunderna, vilket passar mig bra. Jag trivs otroligt bra här, konstaterar Ronnie Rossander.

Broby Modellindustri var inget nytt företag för Ronnie Rossander, som anlitat dem i sina tidigare roller under de senaste 25 åren på företag som Volvo Cars, Safeman och senast EBP där Ronnie var VD. Att han skulle bli ägare till företaget var dock lite av en slump.
–  Jag skulle göra ett inköp från Broby Modellindustri på mitt förra jobb och ringde Sven Mars, den förre ägaren. Under samtalet kom det fram att han funderade på att sälja företaget. Det passade väldigt bra in i mina planer, och på den vägen är det. Den 27 december 2018 skrev vi avtalet.

Ett modernt och digitalt anpassat verkstadsföretag

Broby Modellindustri har producerat verktyg och modeller sedan starten 1957. Idag har företaget 25 anställda och omsätter runt 35 miljoner i år. På Broby Modellindustri utför man 5-axlig höghastighetsbearbetning och verktygsframtagning i aluminium, stål, olika plaster och trä. De ritar upp allt i Tebis CAD och utför efterkontroller i mätmaskin efter önskemål. Exempel på vad som tillverkas är prototyper, vakuumformningsverktyg, formsprutningsverktyg, kontrollfixturer, monteringsfixturer samt gjutmodeller.

Broby Modellindustri har över 300 kunder, majoriteten av dem inom plastindustrin.
–  Jag vågar säga att vi har ett högt anseende generellt på marknaden, och särskilt när det handlar om vakuumformnings- och formsprutningsverktyg till plastindustrin där vi håller högsta kvalitet, berättar Ronnie.

–  Vi har mycket samarbete med kunderna kring utveckling av olika produkter. Vi kommer ofta in tidigt i processen i och med att vi är verktygsmakare, ofta för prototyper, och har därför möjlighet att arbeta med innovativa lösningar till kunderna, något vi trivs med. Vi jobbar också mer och mer med att erbjuda våra kunder ett helhetskoncept där vi gör allt från verktyg till fixturer och fräsprogram som vi även installerar ute hos kund, berättar Ronnie.

Gjutmodeller till hela världen

Utöver plastindustrin utgör gjuterier ett viktigt kundsegment, där Broby Modellindustri flitigt anlitas för att ta fram frigolitmodeller till olika produkter som till exempel ska betonggjutas. Deras gjutmodeller levereras över hela världen. Ett besök i fabriken visar på mångfalden – allt från balkar till höghus i Slovakien till olika former av statyer såsom en 12 meter hög dinosaurie till Australien, en gigantisk mobiltelefon till Dubai samt grönsaker till ett nytt bostadsområde i Danmark.
–  Detta är en verksamhet som vuxit mycket på sistone. Vi blir allt oftare kontaktade av företag som är i behov av olika gjutmodeller till bland annat offentlig miljö. Det är inget vi specifikt marknadsfört, men ett sådant här jobb skapar ringar på vattnet, det märker vi, säger Ronnie.

Nätverk ger nya projekt

Något annat som skapar ringar på vattnet för Broby Modellindustri är deras medlemskap i teknikklustret Techtank.
–  Det var en självklarhet för oss att gå med i Techtank. Utbudet som de tillhandahåller är stort och det finns något för alla i form av utbildningar och nätverk. Vi har sedan tidigare samarbete med åtskilliga andra medlemsföretag i Techtank, och tack vare nätverket så har vi redan inlett projekt med andra nya medlemsföretag, berättar Ronnie.

Investeringar och expansionsplaner för framtiden

Även om Ronnie Rossander fortfarande håller på att bli varm i kläderna i sin roll som ny ägare och VD på Broby Modellindustri saknas det inte framtidsplaner. Företaget äger runt 20 000 kvadratmeter yta, varav ca 10 000 av dem idag är ännu outnyttjad yta. Ronnie håller inte för omöjligt att det kan bli tal om en utbyggnad framöver. Nya maskininvesteringar är också på ingång, bland annat en ny NC-fräs nästa år för att kunna ta ännu större verktyg.
–  Den stora utmaningen framöver är att hänga med i den tekniska utvecklingen och att inte vara rädd att investera i ny teknik. Lättvikt och kolfiber är till exempel högintressant för oss. Vi har åtta olika större projekt som vi kikar på just nu. Vår plan är att inom en femårsperiod ha något ytterligare ben att stå på. Man får inte vara rädd att ta nya kliv, avslutar Ronnie.

Ny VD på ITE Fabriks känner vind i seglen

– Det är en spännande utmaning. Jag är inte varm i kläderna än, men det känns som en fantastisk organisation med engagerade medarbetare, ordning och reda samt ett bra flöde, säger Magnus Liljengren, nytillträdd VD och produktionschef på ITE Fabriks AB i Olofström.

Magnus Liljengren är förvisso ny på jobbet, men han är långt ifrån ny inom industrin i Olofström. Han arbetade många år med teknisk forskning och utveckling på dåvarande IUC i Olofström, de sista åren som VD, och har även arbetat som teknikchef på Wugang Tailored Blanks samt underhållschef på Shiloh Industries. Sedan 19 mars är han alltså ny VD på ITE Fabriks, ett uppdrag som han känner sig väldigt taggad inför.

– Jag brinner för att arbeta med personal, ständiga förbättringar, effektiviseringar och teknikutveckling. Jag kommer också givetvis fokusera på företagets lönsamhet. Vi har bra vind i seglen och prognoserna pekar på 155 miljoner i omsättning för 2019.

En mångsidig legotillverkare

ITE Fabriks grundades 1966 i Olofström av Hans Rasmusson, och ägs numera av sonen Anders. Företaget har idag ca. 75 anställda. Kärnkompetensen är tillverkning genom formande och klippande processer i framförallt metalliska material men även avancerad delsammansättning.

Vad gäller bransch så är ITE underleverantör till framför allt fordonsindustrin, inte minst tunga fordon, där Volvo Lastvagnar och Scania kan nämnas bland slutkunderna.  ITE levererar även komponenter till specialfordon såsom bl.a. Ferrari och McLaren.  Andra kunder finns inom bygg, el-, och fritidssektorn.

Egen verktygsverkstad

Utöver pressning (maximal presskapacitet på 800 ton), svetsning, montering och mätning erbjuder ITE Fabriks verktygstillverkning. Det handlar både om tillverkning för egen verksamhet och för externa kunder. Tillverkning av pressverktyg upptill 3×2 meter är vad ITE kan hantera och producera detaljer i.

– Vi satsar mycket på verktygsberedning och konstruktion, och har därför nyligen anställt ytterligare en konstruktör. Vi har på så sätt kompetens i huset och kan arbeta med allt från virtuella verktyg till maskinell bearbetning och inprovning, berättar Magnus.

På den avslutade frågan om vilka utmaningar Magnus ser framöver svarar han:

– Kunderna kräver hela tiden reducerade kostnader och kortare ledtider till rätt kvalitet, vilket delvis kräver en ökad automatiseringsgrad. Det är absolut en utmaning, men jag tycker att ITE arbetar ständigt med detta och står väl rustade inför framtiden

Bild ovan: Magnus Liljengren, ny VD och produktionschef på ITE Fabriks. I bakgrunden syns medarbetare vid företagets 800-tonspress.

Evomatic öppnar kontor i Olofström och stärker konstruktionsavdelningen

Från och med 8 april finns Evomatic på plats i sitt nya kontor i Olofström. Medarbetarna på Olofströmskontoret, på Västra Storgatan 10, är två välkända ansikten i automationsbranschen, Ted Östergaard och Esa-Pekka Räty.

”Evomatic får genom denna satsning en lokal förankring i ett intressant område samt en generell förstärkning av vår organisation för framtiden” säger Evomatics VD Jonas Persson.

Jonas Persson berättar också att Evomatic samtidigt med detta stärker sin konstruktionsavdelning ytterligare i Karlshamn med medarbetarna Per-Åke Fransson, Marcus Häggstam och Hjalmar Öberg.

”Detta gör att vi står väl rustade inför nya projekt och utmaningar från våra kunder framöver”.

Praktik och exjobb bidrar till nya möjligheter för både individer och företag

På Semcon i Karlskrona är det sedan många år mer regel än undantag med praktikanter och exjobbare. Flera av dem har fått anställning på Semcon efter avslutat uppdrag, andra har fått en språngbräda till nya möjligheter i arbetslivet.

– För oss är det väldigt positivt att ta emot praktikanter och exjobbare. De kommer in med en nyfikenhet och ett nytänk som bidrar till både dynamik och utveckling hos oss, säger Peter Nilsson, områdeschef för Blekinge, Norra Skåne på Semcon.

Från lektor i Bagdad till konstruktör i Karlskrona

På Semcon i Karlskrona arbetar ett 30-tal ingenjörer, varav ett flertal anställts efter att ha praktiserat på företaget. Den senaste är Esraa Al-Rubaye som gjort två praktikperioder på företaget.

– Min första praktik här gjorde jag i slutet av 2013 som en del av arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen, berättar Esraa, som har bakgrund som civilingenjör och lektor på Technical College of Engineering i sitt hemland Irak.

Efter att ha återvänt till Irak under ett par år flyttade Esraa tillbaka till Sverige 2017 och började söka jobb. Hon undersökte möjligheterna att återigen få göra praktik på Semcon, och genom en matchning blev det verklighet. Efter fyra månaders praktik i slutet av 2018 är Esraa nu anställd som konstruktör på Semcon.

– Jag trivs mycket bra här, och är verkligen glad att jag fått denna möjlighet, säger Esraa.

Margareta Karlsson och Esraa Al-Rubaye

Margareta Karlsson och Esraa Al-Rubaye

Praktik öppnar nya dörrar

Margareta Karlsson som anslutit till intervjun började även hon sin bana på Semcon via en praktik för snart fem år sedan.

– Jag har en utbildning i utvecklingsteknik och maskinteknik från Blekinge Tekniska Högskola, och hade jobbat i lite olika roller inom industrin, bland annat som produktionsledare. När jag blev arbetslös ville jag gärna prova något annat, säger Margareta.

Att det blev just Semcon är ingen slump. Margareta berättar att hon velat arbeta på Semcon sedan hon gjorde ett studiebesök hos dem på 90-talet. Efter en kontakt med Semcon och Arbetsförmedlingen blev hon erbjuden en praktikplats under ett par månader och därefter anställning som teknikinformatör, där hon idag arbetar med dokumentationshantering av olika slag så som bruksanvisningar och driftsinstruktioner till olika kunder.

– Jag tycker det är väldigt bra att Semcon tar emot praktikanter. Det kan vara svårt att få jobb direkt efter examen eller om man varit borta från jobbet några år, och då är det bra att ge praktikanter en erfarenhet från arbetslivet. Sedan är det ett bra sätt för företaget att få in nya idéer också, menar Margareta.

Mats Klementsson, som med hjälp av Arbetsförmedlingen just påbörjat en fyra månader lång praktik på Semcon, är exempel på en som varit borta från konstruktörsarbetet i åtta år men som gärna vill jobba med detta igen.

– Jag har ett förflutet som konstruktör men när man varit borta från yrket några år kan det vara svårt att söka jobb utan att uppdatera sina kunskaper. Här är en praktik bra, både för att få färsk kunskap, men också en chans att visa vad man går för, berättar Mats.

Mats Klementsson

Mats Klementsson

Exjobb en annan väg till anställning

Semcon har under våren även två exjobbare från Blekinge Tekniska Högskola på plats. Det är Johan Andersson och Peter Andersson som läser till högskoleingenjörer i maskinteknik. Johan fick rekommendation från en bekant som gjort sitt exjobb på Semcon tidigare, så efter lite research och kontakt med företaget blev det bestämt att han och studiekamraten Peter skulle göra sitt exjobb på Semcon. Exjobbet handlar om en konstruktion av en upptagararm till kabelindustrin.

– Semcon är ett bra företag att vara på, inte minst med tanke på att det är en stor koncern, så gör man ett bra jobb finns kanske möjligheter till tjänst på flera ställen i landet. Både Peter och jag har jobbat en del innan vi började studera, men inte på kontor så det är också en nyttig erfarenhet för oss, säger Johan, och får medhåll av Peter:

– Det är en bra chans att visa upp vad vi kan, och vi hoppas såklart att det är en bra erfarenhet för framtida jobb.

Peter Andersson och Johan Andersson med deras handledare på Semcon, Robert Lundström

Peter Andersson och Johan Andersson med deras handledare på Semcon, Robert Lundström

Peter Nilsson, områdeschef, berättar att de anställt sex personer som gått ut från BTH de senaste åren, varav flera gjort sitt exjobb hos dem först. Han ser stor nytta med att anlita exjobbare:

– Många gånger har studenterna egna funderingar på produkter som kan utvecklas, ofta i samarbete med tillverkande industri, som är intressanta utvecklingsområden för oss. Sedan ger det oss som arbetsgivare en möjlighet att lära känna dessa personer under en längre tid för en eventuell framtida anställning. På så sätt fungerar exjobb lite som en provanställning.

På frågan om det inte är väldigt krävande att ta in så många praktikanter och exjobbare som Semcon gör, svarar Peter Nilsson:

– Visst är det lite merjobb med tanke på handledning och annat som ska ordnas, men det är väl investerad tid. Många gånger har det inneburit nya medarbetare, och även om inte alla får anställning så ger vi dem möjlighet att få erfarenhet och att hjälpa dem vidare till annat. Vi vinner alla på det. Är våra praktikanter nöjda får vi också många ambassadörer som pratar gott om oss.

På bilden längst upp på sidan ses Peter Nilsson med Esraa Al-Rubaye.

Sida 4 av 14 Första...23456...10...Sista