Just nu: Aktuellt från medlem.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks medlemsföretag.

Ny ägare för Stans & Press

Stans & Press har fått ny ägare i form av industrigruppen Teqnion som nyligen köpt företaget av Midway Holding-koncernen.

– Det är väldigt positivt att vi genom Teqnion har fått en ägare med en klar målsättning att växa organiskt och genom att köpa bra företag med potential – de ser långsiktigt på sina förvärv med siktet ställt framåt uppåt med en klar målsättning att utveckla förtaget och öka omsättningen, säger Olle Ekstrand, försäljningschef och numera även VD för Stans & Press.

Även tidigare ägaren Midway Holdings ser positivt på den fortsatta utvecklingen för företaget.
–Stans & Press är ett starkt och välkänt varumärke inom sin nisch och vi ser att företaget har större möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt hos den nye ägaren Teqnion, säger Midway Holdings VD Sverker Lindberg i ett pressmeddelande.

Exjobb gav två nya medarbetare på Evomatic

– Vårt fokus var först och främst att göra ett bra exjobb, men visst fanns förhoppningen om en anställning på sikt. Nu hade vi flyt att det blev så direkt efter exjobbet, berättar Alexander Boneck, som tillsammans med Jint Van Reeden gjorde sitt exjobb på Evomatic under våren 2018.

– Det var jag som hade flyt, kontrar Patrik Enarsson, konstruktionschef på Evomatic, som efter ett väl genomfört exjobb av BTH-studenterna kunde erbjuda både Alexander och Jint anställning som konstruktörer på automationsföretaget i Karlshamn.

Exjobbsmässa blev startskottet

Alexander och Jint har varsin civilingenjörsexamen i maskinteknik från Blekinge Tekniska Högskola med inriktning produktutveckling respektive beräkning. Evomatic kom de i kontakt med i samband med exjobbsmässan i Karlskrona i oktober 2017, där Evomatic deltog tillsammans med andra medlemsföretag i teknikklustret Techtank.

– Vi ville kolla vilka företag som var engagerade i att leverera exjobb till studenter, och det kändes på en gång intressant med Evomatic. Efter lite telefon- och mailkontakt och möten blev det bestämt att vi skulle göra vårt exjobb hos dem, berättar Alexander.

– Vi var rätt öppna kring temat för exjobbet men filtrerade ner en handfull olika idéer till tre förslag som studenterna fick välja mellan. I slutändan blev temat ”Produktutveckling av plåtskiljare”. Det finns många plåtskiljare på marknaden men de är både relativt dyra och avancerade, och vi ville arbeta fram en som kunde skilja aluminium på ett så enkelt sätt som möjligt. Här lyckades Alexander och Jint verkligen komma fram med något bra, konstaterar Patrik.

Exjobbet pågick från mitten av januari till början av juni 2018, och den mesta tiden höll Alexander och Jint till på Evomatic, något de själva menar bidrog till ett bättre resultat.

– Här fick vi tillgång till verkstad och utrustning på ett helt annat sätt än om vi hade gjort arbetet på högskolan. Dessutom visade många på Evomatic stort intresse för vårt exjobb och kom med tips och idéer, så vi fick verkligen god hjälp under hela resan, berättar Jint.

Synergieffekter med att anställa två samtidigt

Alexander och Jint arbetar sedan sommaren 2018 som konstruktörer på Evomatic och ser positivt på att de båda fick anställning efter exjobbet, något Patrik håller med om.

– Jag ser definitivt synergieffekter med att anställa två på en gång, dels blir det mer effektivt då vi kan gå igenom rutiner och instruktioner med dem samtidigt, dels har de god hjälp av varandra och kan bolla idéer och använda kunskaperna från högskolan på ett bra sätt.

Alexander och Jint ingår i en grupp av ett tiotal konstruktörer där de jobbar med lite olika inriktningar.

– Jag håller på med beredningar och koncept till robotcellerna. Det kan till exempel handla om att rita upp i CAD hur en robotcell kan se ut till potentiella kunder, berättar Jint.

– Jag jobbar lite mer inriktat på detaljritningar för tillverkning av produkter, men håller även på lite med beredning. Patrik har varit noga med att vi får testa på olika inriktningar inom konstruktionsområdet, berättar Alexander.

– Tittar man på den fem år långa civilingenjörsutbildningen ingår det förhållandevis lite konstruktion, till exempel CAD, vilket är viktigt när du ska jobba som konstruktör där mycket fokus ligger på att just rita och konstruera. Mycket av detta får man lära sig på plats på jobbet. Fördelen med att anställa civilingenjörer är att de har vanan av att jobba självständigt, söka information och snabbt lära sig det som behövs, menar Patrik.

Han poängterar samtidigt att det är bra att som student försöka få sommarjobb eller jobba timmar på något intressant företag för att få lite kött på benen inför en framtida anställning.


Bild: Vid datorn Alexander Bonech, stående till vänster Jint Van Reeden och till höger Patrik Enarsson

Rekommenderar andra företag att anlita exjobbare

På Evomatic ser man väldigt positivt på att ha nära kontakt med högskolan, i detta fall Blekinge Tekniska Högskola. Det ger möjlighet att komma med inspel till utbildningarna och är också en viktig pusselbit i företagets kompetensförsörjning då det bidrar till att attrahera studenter till företaget.

– Vi försökte hitta konstruktörer på olika sätt, bland annat via Arbetsförmedlingen, men fick inget napp. Då valde vi att prova detta. Förutom att man får in helt nya ögon som kollar på ett utvecklingsprojekt i samband med exjobbet hinner man lära känna studenterna under ett halvår innan en eventuell anställning, vilket ju fungerade jättebra för oss i detta fall, säger Patrik, och tycker att man som företag inte ska vara rädd för att anlita exjobbare.

– Studenterna är så pass drivna att de sköter det mesta själva. Man behöver inte heller ha en färdig plan för exjobbet. Det är nästan en fördel att studenterna kan hjälpa till att utforma ett bra förslag.

Alexander och Jint skickar också med några tips till studenter som funderar på att göra exjobb ute på företag.

– Skapa kontakt tidigt med företaget och ha en plan klar redan i januari när man ska sätta igång. Gör gärna exjobbet tillsammans med någon, det är en stor fördel att kunna bolla olika problem. Många gånger kommer man fram till lösningar utan att behöva gå till handledaren, säger Alexander.

– Att komma ut på ett företag ger också en chans att testa och utvärdera det man lärt sig på utbildningen. För oss var det nyttigt att se hur Evomatic jobbar, lära oss nytt, men också tipsa om saker vi lärt oss på högskolan, avslutar Jint.

Teknikcheckar värdefullt tillskott för olika utvecklingsuppdrag

Under 2017-2018 har Techtank distribuerat teknikcheckar från Stiftelsen Teknikcentrum till företag för olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Formplast i Broby är ett av medlemsföretagen i Techtank som fått god nytta av dessa checkar.

Syftet med de individuella teknikcheckarna har varit att hjälpa företag att få optimala förutsättningar att vässa sitt erbjudande och öka sin konkurrenskraft

– Vi beviljades 70 000 kronor till vårt Scania CAB-projekt. De kom till god nytta för olika tester till ett av våra uppdrag åt Scania, berättar Ola Listerud, projekt- och beredningschef på Formplast.

Projektet omfattades av flera materialtester för att fastställa att materialet är godkänt enligt Scanias standarder. Testerna omfattade dragprov, limprov, brännbarhetsprov, fläckprov med mera till ABS-plaster som används till innerdetaljer såsom tak och sidokåpor i Scanias sopbilar och brandbilar.

Smidig process

Testerna genomfördes under 2017 av Swerea, som är utförare av tjänsterna för teknikcheckarna.

– Det var en väldigt smidig process för oss. Vi skickade detaljer och material till Swerea IVF med de specifikationer som vi fått från Scania. De var väldigt proffsiga och visste precis vad som skulle göras. Testerna gick bra och vi behövde inte lägga mycket tid på detta själva.

– Det var absolut värdefullt att kunna finansiera dessa tester med hjälp av teknikcheckarna, avslutar Ola Listerud.

Bild ovan:
Ola Listerud med detalj till innertak med det testade materialet som sitter i en Scania brandbil.Fakta Teknikcheckar
Stiftelsen Teknikcentrum har under 2017-2018 delat ut teknikcheckar för att ge företag och organisationer i Olofströmsregionen möjlighet att ansöka om stöd för tjänster utförda av Swerea. Teknikcheckarna har kunnat användas inom tre områden:
– Individuell företagscheck för konkreta uppdrag för en enskild aktör
– Som medfinansiering in i forskningsprojekt
– Till utbildningsinsatser för flera aktörer

Samtliga teknikcheckar är intecknade, dock kommer några av dem att under 2019 användas för utbildningar via Swerea IVF kring material, som kommer att vara öppna för samtliga företag. Dessa läggs ut på Techtanks bokningssida så fort de är datumsatta.

Safeman investerar i nya maskiner för 10 miljoner

Det handlar om två nya maskiner, en CNC-fräs som kommer på plats i december och en vacuumformare som installeras i februari.
— Investeringarna gör vi för att kunna möta framtiden med den senaste tekniken. På så sätt kan vi öka leveransen ytterligare till både befintliga och nya kunder. Vi tror på framtiden, säger Stephan Bengtsson, VD och ägare på Safeman, under intervjun.

Maskinerna är större än de nuvarande med modern teknik och nya funktioner som bidrar till en säkrare produktion. Till exempel har CNC-fräsen en verktygsrevolver som gör att man kan ha 12 olika verktyg laddade i den.
— Man kan sammanfatta det hela med att vi kan göra lite mer, lite snabbare och lite bättre med den nya utrustningen.

Utbildningssatsning på medarbetare

Intrimning av maskinerna och utbildning för personalen kommer att genomföras i samband med att utrustningen kommer på plats.
— Vi fortsätter även med ytterligare utbildningar för våra medarbetare, inte minst genom Produktionslyftet. Genom det har bland annat alla medarbetare gått Leanspelet.

Safeman har kommit halvvägs i Produktionslyftet*, och på företaget ser man redan resultat i form av bättre siffror, högre effektivitet och ökad leveransprecision.
— Det har gått över förväntan, satsningen är värd varenda krona. Utöver ökad lönsamhet märker vi en ökad motivation hos våra medarbetare då Produktionslyftet involverar alla och skapar ett större engagemang på jobbet. Det är plus hela vägen helt enkelt.

Mycket i pipeline

Ett av de större jobben som pågår på Safeman just nu är den fortsatta tillverkningen av komponenter till flyktinghus i lättvikt där arbetet rullar på som förväntat.
— Det känns väldigt roligt. Vi har också helt nyligen skrivit på ett nytt kontrakt avseende Prefence, utrustning och tillbehör till transportbilar, som ger bra volymer för tre år framåt. Sedan har vi också mycket fokus på vår produkt Safewater och fabriken i Rwanda. Det är mycket i pipeline just nu, avslutar Stephan Bengtsson.


* Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet tillämpar väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag. https://www.produktionslyftet.se/

Swerea IVF numera del av RISE

Från och med 1 oktober 2018 är Swerea IVF och flera andra delar av Swereas verksamheter en del av RISE Research Institutes of Sweden.

– Då Swerea nu blir en helt integrerad del av RISE kan vi erbjuda än mer forsknings- och utvecklingstjänster genom vårt kontor i Olofström säger Mats Lundin, VD för Swerea IVF, som nu byter namn till RISE IVF, och fortsätter:

– Forskningstjänster inom IT, samhällsbyggnad samt säkerhet och transport är bara några exempel hos RISE som nu får en direkt kanal till regionens näringsliv. Steg för steg kommer också kontoret att byta skepnad i takt med att skyltning mm byts ut, så det framgår helt klart att hela RISE nu representeras i Olofström.

En ny division inom RISE bildas nu med namnet Material och produktion. Den kommer bestå av verksamheter som fram tills nu varit samlade inom Swerea, inklusive det franska korrosionsinstitutet Institút de la Corrosion i Frankrike. Den nya divisionen kommer att stödja innovation och utveckling inom bland annat fordons-, rymd-, flyg-, verkstads-, gjuteri- och textilbranscherna samt infrastruktur genom ny design, materialval, optimerade tillverkningsmetoder och korrosionsskydd.

Mer om detta finns att läsa här: https://www.swerea.se/node/5108

El-yta stärker sin konkurrenskraft genom Digi-Load

El-yta i Olofström är en av deltagarna i Digi-Load, en nationell testbädd som fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering.

–  Vi fick information om projektet genom Svensk ytbehandlingsförening som vi är med i, och kände direkt att vi ville delta. Det finns ett stort behov av att öka automatisering och digitalisering i vår bransch, därför är detta projekt jättespännande, säger Ankin Liljegren, VD på El-yta.

Hårt konkurrensutsatt bransch

Det finns runt 400 ytbehandlande företag i Sverige, de flesta av dem små eller medelstora. Branschen är hårt konkurrensutsatt från låglöneländer och insatser krävs för att höja konkurrenskraften. Ett sätt att göra det är att öka automations- och digitaliseringsgraden på de mest personalkrävande momenten – hängning och avplock av produkter. Det är just dessa moment som Digi-Load fokuserar på.

–  Ytbehandlingsbranschen är väldigt arbetsintensiv med både många och tunga lyft. Vi kan vinna mycket på att reducera detta, både i form av bättre arbetsmiljö och kostnadseffektivitet. Genom att öka automatiseringen kan våra medarbetare göra andra uppgifter på företaget. Det tror jag också är ett sätt att få den unga generationen att vilja jobba i vår bransch, att det känns spännande att jobba mer digitalt än fysiskt också, menar Ankin.

Testcase med partners från hela värdekedjan

Digi-Load är en testbädd som finansieras av Vinnova via SIO Produktion 2030, och drivs av Swerea IVF. Testbädden startade i november 2017 och pågår till slutet av 2020. Den är uppdelad på fyra testmiljöer, tre fysiska och en virtuell. I korthet går projektet ut på att använda befintlig teknik som traditionella och kollaborativa robotar i kombination med sensorisk och visionsystem för att visa möjligheterna inom områdena hängning och avplockning.

I testbädden samverkar aktörer från hela värdekedjan, något som är viktigt för att kunna utveckla och leverera hållbara lösningar till branschen. El-yta ingår i flera mindre projektgrupper och är bland annat involverade i ett testcase kring hängning.

–  I denna grupp är vi representanter från ytbehandlingsföretag och lackeringsföretag tillsammans med en leverantör av robotar, och vision fixturtillverkare samt Chalmers. Vi har både fysiska träffar i testmiljöerna, webbmöten var tredje vecka och kontakt däremellan. Till exempel skickar vi bilder och ritningar till Chalmers på hur pallar och jobb kan se ut hos oss, så att de lättare kan jobba vidare med utvecklingen av detta, i och med att det kan skilja en del mellan praktik och teori. De kommer även att besöka oss.

–  Det är ett bra exempel på konkret samverkan, säger Ankin, och berättar att en första leverans av testet ska vara klart i början av nästa år för att visas upp på mässan Scandinavian Coating i Köpenhamn 20-21 mars 2019.

Bild:
Ankin Liljegren, VD, tillsammans med två av totalt elva medarbetare på El-yta. Här ses de plocka av och avsyna elförzinkade artiklar.


Fakta om testbädden

(Källa: https://www.swerea.se/digi-load)

Testbädden är lokaliserad på följande platser:

1) Robotdalen (Samarbete mellan Mälardalens högskola och ABB:s testcenter för automation) –  fokus inom projektet för denna site är traditionella robotar i kombination med vision- och sensorteknik
2) Paint Center på Swerea IVF – Kollaborativa robotar för hängning/nedplock.
3) IPS – Virtuell testbädd med fokus på simulering, optimering och virtuell tvilling.
4) MIBA Industriteknik – Industriella demonstrationer

Projektpartners
Ytbehandlare

 • Assars Industriservice
 • Bogelack
 • Husqvarna
 • El-Yta Kem AB
 • Bodycote
 • VBG Group
 • LaRay AB
 • Modulsystem

Leverantörer

 • ABB
 • Epifatech
 • Hjort Conveyor AB
 • Miba Industriteknik
 • RobNor
 • Unibap

Branschföreningar

 • SPF, (Svensk Pulverlackteknisk Förening)
 • SYF (Svensk Ytbehandlingsförening

Forskningsaktörer

 • Fraunhofer Chalmers Center
 • Mälardalens högskola
 • Swerea IVF
Sida 6 av 14 Första...45678...Sista