Just nu: Aktuellt från medlem.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks medlemsföretag.

ZEISS Mätcenter ny medlem i Techtank

ZEISS Mätcenter i Olofström är sedan september ny medlem i Techtank. Med kunder runtom i Norden ser de nu fram emot att bredda sitt kontaktnät ytterligare i närregionen.

– Genom att vara med i Techtank ser vi att vi kan få större regional exponering för vår verksamhet här, som erbjuder allt från kontraktsmätningar till utbildningar och certifieringar i mätteknik, berättar Jari Ojala, en av tre mättekniker på ZEISS i Olofström.

Jari Ojala är specialiserad på den industriella 3D-röntgen Metrotom som är unik i Norden. Med den kan de utföra mätningar av både synliga och dolda ytor och undersöka såväl svetsar som kompletta sammansatta detaljer.

– Det gör att vi både kan utföra materialanalyser för att upptäcka till exempel sprickor och bubblor, och göra avancerade mätningar av dimensioner som annars kan vara svåra att mäta på konventionellt sätt.

Kunder i många branscher

ZEISS Mätcenter i Olofström ingår i avdelningen Zeiss IMT Nordic, med huvudkontor i Stockholm. Verksamhet finns även i Eskilstuna, Birkeröd och Ålborg i Danmark samt Oslo i Norge. I Olofström har man funnits i tio år och kunderna återfinns i princip i alla branscher – fordon, medicinteknik, livsmedel, flyg, rymd och militär för att nämna några.

Exempel på ett av de större projekten som ZEISS i Olofström haft är till MAX IV-labbet i Lund, där de gjorde alla mätningar av magnetstommar, ett uppdrag som de körde under ett par år.

– Vi jobbar både med små projekt och sådana som sträcker sig över flera år. I och med att vi kan jobba i alla material kan vi också erbjuda tjänster till en mängd olika kunder.

– En del kontaktar oss för att de upptäckt ett problem med sin produkt som de vill rätta till. Andra kommer till oss i förebyggande syfte i samband med att de utvecklar en ny produkt. Det kan till exempel handla om att vi scannar en existerande produkt inför ny framtagning eller att kunden vill fram nya CAD-filer, berättar Jari.

Portabel utrustning för att kunna jobba ute hos kund

Tack vare det optiska mätinstrumentet Comet, som är portabelt, kan man även åka ut till kunderna och utföra mätningar på plats. Stefan Boberg, också mättekniker på ZEISS, förevisar hur Comet fungerar.

– Genom Comet kan vi utföra beröringsfri mätning, vilket är en fördel då vi inte behöver bygga några mätspetsar och kan göra inspektioner automatiskt. Comet är extremt noggrann, bäst i klassen, vilket är viktigt för oss.

Utöver tjänster inom mätning med koordinatmätmaskiner, mätmaskinsprogrammering och kontrollfixturer kör ZEISS även utbildningar när behov finns. De är också de enda i Norden som är certifierade att erbjuda utbildningar i Aukom, som är en certifiering för mättekniker, produktionstekniker och konstruktörer enligt branschstandard.

– Själva certifieringen finns i sex olika nivåer och består av en utbildning och ett antal prov som man avlägger. Den är till exempel intressant för företag med egna mättekniker och yrkeshögskolor, men det kan även vara relevant för konstruktörer att gå denna utbildning, berättar Jari.

Bilder
Bild 1: Jari Ojala framför Metrotom, en industriell 3D-röntgen som är unik i Norden.
Bild 2: Stefan Boberg vid det optiska mätinstrumentet Comet som utför beröringsfri mätning.

Stort intresse för Safeman i Rwanda

Nyligen deltog Safeman som enda nordiska utställare på årets internationella Trade Expo i Kigali, Rwanda. På invigningen var Safeman 1 av 4 utställare som besöktes av Rwandas premiärminister m.fl. ministrar.

International Trade Expo, i Kigali, Rwanda pågick 27 juli till 15 augusti och besöktes av ca 400 000 personer från hela Afrika. Totalt deltog över 300 utställare från Afrika, Asien och några få från Europa. Safeman AB, med huvudkontor i Olofström, och sedan i år även med fabrik i Rwanda, var den enda utställaren från Sverige och Norden.

Premiärminister besökte Safemans monter

Safemans monter lockade till sig ett stort antal besökare under hela mässan. På invigningen var Safeman dessutom 1 av endast 4 utställare som besöktes av Rwandas premiärminister m.fl. ministrar.

– Det märks att intresset för oss är stort. Inte minst tack vare vår vattenrening som är helt unik, och som gav många intressanta förfrågningar redan första dagen, berättar Stephan Bengtsson, Safemans VD och ägare, som tillägger att det inte bara var vattenreningen som besökare ville veta mer om:

– Vår lilla sidoverksamhet med att klä om soffor och sömnad av inredningstextilier har skapat frågor och intresse långt mer än jag förväntade. Vi kommer under hösten troligen behöva ta in fler medarbetare.

Nu i september är det den stora namngivningsdagen, då årets nyfödda gorillaungar får sina namn. En festlighet som besöks av mer än 100 000 människor, från hela världen, med Rwandas president som hedersgäst.

– Safeman är där och genom vår vattenrening kan vi erbjuda rent dricksvatten och bespara den känsliga naturen i Nationalparken ett antal slängda PET-flaskor, avslutar Stephan Bengtsson.

YTABs expansionsresa fortsätter

YTAB, Ytbehandlingsteknik AB, i Näsum är inne i en rejäl tillväxtfas, både vad gäller antal anställda, nybyggnationer och maskininvesteringar. Anledningen till detta är flera nya projekt och ordrar som YTAB tagit hem under de senaste åren, inte minst kopplat till deras största kund Scania.

– YTAB har fått förtroendet att lackera insteg, backspeglar och S-lucka till hytterna på Scanias nya generation lastbilar, vilket innebär att vi på väldigt kort tid fört in hela Scanias kulörprogram på drygt 470 valbara kulörer. Vi kan måla upp till 100 olika kulörer per dag till Scania, berättar Ulrica Larsson, fabrikschef på YTAB.

För att hantera alla nya projekt har YTAB under året utökat den befintliga fabriken på 8000 kvadratmeter med ytterligare 1500 kvadratmeter lokalyta för lager, verkstad och förberedande arbete för lackering.
– Vi har också investerat i en ny lackenhet. Totalt handlar om det om drygt 10 miljoner i bygg- och maskininvesteringar, vilket har varit en förutsättning för att klara av det nya Scania-projektet som startade i mars i år, berättar Mats Karlsson, VD och delägare för YTAB.

Det är inte bara nya projekt till Scania som skapar tillväxt för YTAB. Hela fordonssidan har en positiv utveckling och man jobbar även med kunder inom andra branscher som till exempel elektronik, VVS, kök- och badrumsinredningar.
De nya investeringarna gör att vi har kunnat öka produktionskapaciteten med nästan 50% då vi på ett effektivt sätt kan fördela ut produktionen i olika enheter, berättar Ulrica.

Dubblerat personalstyrkan de senaste åren

De nya projekten har medfört nyrekryteringar under flera års tid. YTAB har dubblerat personalstyrkan två år i rad och har i skrivande stund 116 anställda. Att anställa så många på så kort tid har dock inte varit enkelt. Man har letat efter industrilackerare runt om i Europa, men de flesta har anställts tack vare ett nära samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen.
– På så sätt har vi kunnat anställa många nyanlända. En del av dem hade ingen industriell erfarenhet sedan tidigare men genom praktik, internutbildning och anställda som fungerat som faddrar har vi kunnat lära upp dem, berättar Ulrica, och fortsätter:

– Vi har många olika nationaliteter hos oss nu, och visst är det en utmaning med olika kulturella och språkliga skillnader. Samtidigt finns det en stor tacksamhet och det är häftigt att se. Vi har sedan tidigare mångfald hos våra anställda inte bara vad gäller etnicitet utan även ålder och kön, och vi ser mångfald som något väldigt positivt och utvecklande för verksamheten.

Även om YTAB genomfört en rad olika rekryteringar under året finns fortsatt vissa rekryteringsbehov kvar.
– Vi söker alltid efter industrilackerare och kvalificerade robotprogrammerare, men även andra typer av tjänster som till exempel tekniker som kan arbeta med lean och utveckla flödet i fabriken är intressanta för oss, avslutar Mats.

Projektkursen gav utdelning för både studenter och företag

Under läsåret 2017/2018 har en grupp maskinstudenter på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, utfört ett projektarbete med företaget BRODD Automation, ett samarbete som gett mersmak för både studenter och företag.

– För oss är det jätteviktigt att få komma ut och lära känna företagens verklighet redan under utbildningen, berättar Adam Backman, som tillsammans med Nils Söderström, Filip Gustafsson och Alexander Balog just avslutat projektkursen och sitt tredje år på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid BTH.

Projektkursen de gått under vårterminen är en påbyggnad från höstterminens kurs i Innovativ och hållbar produktutveckling. Det var under hösten som de fyra studenterna kom i kontakt med Brodde Bengtsson, VD för BRODD Automation i Jämshög. Brodde i sin tur kom i kontakt med BTH på en exjobbslunch via teknikklustret Techtank som hans företag är medlem i, och fick på så sätt upp ögonen för olika möjligheter att samarbeta med högskolan.
– Jag hade en idé kring ett projekt som visade sig passa bra in projektkurserna. Det handlade i stort om att titta på förbättringar vad gäller BRODDs plåtseparator, bland annat undersöka om ändringar i rörelsemönstret och de olika kurvorna skulle kunna innebära förbättringar av produkten.

Två grupper av studenter valde att kolla på detta under höstterminen. Adam, Nils, Filip och Alexander tyckte att det så pass intressant och lärorikt att de valde att fortsätta samarbetet med BRODD Automation under vårens kurs för att gå mer på djupet.

3D-printade prototyper värdefullt verktyg

Även om plåtseparatorn vid en första anblick kan verka enkel i sin konstruktion lärde sig studenterna snabbt att så inte var fallet.
– Vi fick en kravspecifikation från Brodde på separatorn vad gäller pris, storlek och vad den måste klara för att vara konkurrenskraftig på marknaden, och vi märkte snabbt att det var svårt att lägga till en massa saker, då det ökade på både kostnaden och storleken, berättar Adam.
– Det stämmer att det är ett mycket mer komplicerat system än vad man kan tro. Det blir lite som Rubiks kub, vrider man på ett ställe så ändras något på ett annat ställe som gör att det inte fungerar, inflikar Brodde.

I arbetet med att hitta förbättringar på separatorn tillverkade studenterna under höst- och vårterminen uppemot 40 olika prototyper. Genom att använda sig av 3D-printning och skriva ut prototyper i PLA-plast kunde de testa sina olika idéer väldigt snabbt och få en bra precision vad gäller mått med mera.

Nya infallsvinklar och lösningar

I slutet av maj presenterade studenterna sitt projekt vid en mässa på BTH där de demonstrerade plåtlyft med den sista prototypen, denna gång utfräst i metall i CNC-fräs. Presentationen gick bra och prototypen löste problemet, även om det finns en hel del kvar att utveckla på den.
– Den är långt ifrån färdig. Innan den kan ut på marknaden skulle den behöva testas kanske i en miljon slag och en del annat skulle också behöva kontrolleras, säger Alexander, som också berättar att de gjort prototypen i tre delar istället för en, vilket inte var tänkt från början, men som visar sig sänka kostnaden för produktionen av separatorn.

Brodde är mycket nöjd med samarbetet, som han menar gett företaget nya idéer att vidareutveckla.
– Det har varit både roligt och nyttigt att jobba med studenter som har ny teoretisk kunskap, och som kommer in och ifrågasätter varför man gör saker på vissa sätt. Jag har mycket praktisk erfarenhet och via högskolan får jag in en kompletterande kompetens. Tillsammans kan man hitta nya infallsvinklar och lösningar.
– Jag kommer att jobba vidare med den här kurvan som studenterna testat. Även hur de konstruerat prototypen, att tillverka den i tre delar, är en klart intressant idé.
– Utöver att jag fått nya idéer med mig är det också roligt att jobba med yngre folk. Det är ingen självklarhet att yngre väljer att jobba med mekanik och här kan vi som varit med ett tag hjälpa dem att komma in och överföra vår kunskap. Dessa fyra studenterna var dessutom väldigt ambitiösa!

Även studenterna har uppskattat samarbetet och det engagemang Brodde visat dem.
– Vi har haft mycket kommunikation med Brodde under hela projektet, skickat rapporter och fått feedback i princip varje vecka, berättar Filip.
– Vi har fått styra projektet mycket själva och lärt oss att kompromissa mellan olika faktorer och ta beslut om vad som passar bäst. Att få prova göra ett uppdrag åt en kund, testa prototyper, gå tillbaka och justera och så vidare har varit oerhört lärorikt. Learning by doing helt enkelt, tillägger Adam.

Innovation Labs viktigt inslag i utbildningen

Nils berättar att de inte hade så stora färdigheter om konstruktion innan projektkursen, men att de under resans gång lärt sig mycket.
– Vi hade till exempel ingen kunskap om metallbearbetning innan, men det och mycket annat har vi fått lära oss mycket om i högskolans Innovation Labs.

Peter Blaschke och Thomas Lennartsson som ansvarar för BTH:s Innovation Labs intygar att studenterna gjort ett mycket bra jobb.
– Tack vare våra labblokaler kan studenterna testa många olika saker under hela studietiden, inte minst att göra prototyper som del av processen, berättar Peter. Genom att testa detta redan tidigt i utbildningen har de alla möjligheter att utveckla sina färdigheter ännu mer.

Andreas Larsson, som är samverkansansvarig på BTH och dessutom ansvarig för projektkursen detta läsår, lyfter fram vikten av dessa projektkurser och att de är ett bra sätt att samverka i projekt, förstå kundrelationer och inte minst förstå industrins verklighet.
– Vi vill gärna kasta ut studenterna i verkligheten relativt tidigt i utbildningen. Det är en fantastisk möjlighet för dem att få jobba med BRODD och andra företag, att få testa i verkligheten och få en erfarenhetsåterkoppling. 8 poäng som denna kurs ger är nästan ingenting i utbildningen men de är oerhört värdefulla poäng i nästa projekt, och nästa projekt…. Och gör de projekten i samarbete med näringslivet i en intressant och viktig frågeställning vinner både studenter och företag på detta.


OM BRODD AUTOMATION
BRODD Automation AB är ett ledande automationsbolag för styckvis plåtseparering av icke magnetiska och magnetiska plana ämnen, som t.ex. aluminiumplåt, rostfritt, plastskivor, hårdpressad papp. Företaget har mer än 40 års branscherfarenhet och har under flera år med stor framgång hjälp den globala fordonsindustrin med hjälp av sin patentskyddade teknik att kostnadseffektivt separera dessa plåtämnen. Detta underlättar fordonsindustrins övergång till nya och lättare material i syfte att minska fordonens bränsleförbrukning. Mer information om BRODD Automation >>

OM BTH INNOVATION LABS
Innovation Labs är en del i anpassningen av BTH:s utbildningar mot CDIO-konceptet vilket innebär att studenterna genomgår en teoretisk del med baskunskaper där man sedan förväntas tillämpa sina kunskaper på ett mera handgripligt projekt. BTH Innovation Labs finns inom maskin, snickeri, elektronik, svets, data, e-hälsa samt Makerspace och dessa utrymmen används av studenter och personal i projekt med bäring mot innovation och skapande av nya produkter och tjänster. Det finns även flera grupprum för externa företagsprojekt. Mer information om Innovation Labs >>

Volvo Cars och BTHs industridoktorand uppmärksammas i Kina

Industridoktoranden Johan Pilthammar är i högsta grad involverad i arbetet med Volvo Cars förmåga att skapa robusta pressverktyg. Helt nyligen deltog han i seminarier i Kina där han var en av föreläsarna.

Johan Pilthammar, Stamping CAE & Die Development på Volvo Cars i Olofström, har arbetat med sin avhandling “Elastic Press and Die Deformations in Sheet Metal Forming Simulation” sedan 2015. Förra året presenterade han licentiatdelen vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och håller nu med på doktorsavhandlingen.

Volvo Cars spetskompetens i Olofström ger eko i Kina

Johans avhandling har uppmärksammats även i Kina, och i april föreläste han på seminarier i Shanghai och Kunming, som handlar om plåtformning inom bil- och förpackningsindustrin.

– Det är ett bevis på Olofströms betydelse för press- och verktygsteknologin och att Volvo Cars partnerskap med BTH är fruktsamt. Vi är Volvo Cars globala centrum för utveckling av stampingteknologin och har ett mycket bra samarbete med BTH, säger Torbjörn Appelros, Stamping Engineering Director i Olofström.

Komplett simuleringsmodell håller på att byggas

Så här beskriver Johan bakgrunden till sin avhandling och vad de håller på att arbeta med i olika forsknings- och utvecklingsprojekt:

– Vi utför i dag avancerade simuleringar av plåtformning där vi har koll på sprickor, rynkor, återfjädring med mera. Men alla verktyg måste genomgå en tidskrävande inprovning i både provpressar och produktionslinjer. En stor anledning till detta är att pressar och verktyg inte är stela i verkligheten, som man antar i dagens simuleringar.

– Verktygsytorna måste alltså korrigeras för att kompensera för deformationer av verktyg och pressar. När press- och verktygsdeformationer kan inkluderas i simuleringar kan man göra en virtuell inprovning som minskar antalet loopar i den verkliga inprovningen.

– Vi håller på att bygga en komplett simuleringsmodell av ett helt pressverktyg där vi inkluderar deformationerna. Att kunna göra det snabbt och noggrant är ett måste om man ska kunna använda metoderna i löpande bilprojekt.

Enligt vad Johan Pilthammar kan se är Volvo Cars tillsammans med ytterligare någon europeisk biltillverkare ledande inom bilindustrin på plåtformningssimuleringar med elastiska verktyg och pressar. Metoderna som han arbetar med används redan i flera Advanced Engineering-projekt.

Evomatic har tagit hem en större exportorder till Tjeckien

– Marknaden runt Tjeckien är intressant på flera sätt. Både rent geografiskt men även deras industritänk stämmer väl med hur vi arbetar lokalt här, säger Jonas Persson, VD på Evomatic.

Kunden för den senaste exportordern är en större livsmedelsproducent inom bageriområdet. Linjen som ska levereras består av totalt fem stycken flexpickers från ABB. Projektet är ett ”turnkey” projekt vilket innebär komplett driftsättning hos kunden.

Genom ordern stärker Evomatic ytterligare sin exportsatsning mot Tjeckien, och företaget bearbetar även fler marknader.

– Vi har aktivt arbetat med att söka och etablera djupare kontakt med ett antal agenter på plats i Europa och detta förväntar vi ska bära ytterligare frukt i form av nya projekt under hösten 2018, säger Jonas Persson.

Sida 7 av 14 Första...56789...Sista