Just nu: Aktuellt från partner.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks samarbetspartners.

Smart Start Graduate Traineeprogram – ett smart sätt att rekrytera talanger!

Smart Start Graduate Traineeprogram är till för dig som har svårt att hitta och behålla högre kompetens i ditt företag eller organisation. Anmäl ditt företag till programmet för ett smart och kostnadseffektivt sätt att rekrytera talanger!

Traineeprogrammet riktar sig till nyexaminerade universitetsstudenter oavsett inriktning, bransch och lärosäte som vill starta och bygga en karriär i vår region. Du får chansen att nå ambitiösa talanger från BTH, Linköping, Chalmers, KTH, Lund m. fl. Vi står för all marknadsföring och första delen av rekryteringen ner till de 2–4 slutkandidaterna.

What’s in it for you?

 • Långsiktig kompetensförsörjning och ledarutveckling
 • Hjälp med att hitta centrala medarbetare
 • Utökad kunskap om talanghantering
 • Stöd i rekryteringsprocessen
 • Tillfälle att fånga upp och knyta till sig de mest ambitiösa studenterna
 • En omfattande utbildning för medarbetaren
 • Kvalificerad handledarutbildning

Övrig information

 • Ditt företag marknadsförs som arbetsgivare
 • Ni utför slutintervjuer med 2–4 kandidater
 • Studenten får max ha 18 mån arbetserfarenhet efter sin examen
 • Under sin 12 mån anställning ingår studenten i ett traineeprogram (ca 10 tillfällen) i ämnen som t ex, Modernt Ledarskap, Hållbarhet, Digitalisering och Projektledning m.m
 • En traineegrupp består av trainees från olika företag och branscher. Detta ser vi som en väldigt positiv sak då det ger nya kontakter, utbyte av erfarenheter m.m
 • Ni utser en handledare till traineen som ska vara ett extra stöd under året. Denna person får en handledarutbildning

Låter det som något för ert företag?

Mer info finns på www.smartstarttrainee.se

Ladda ner infoblad (pdf) >>

Smart Start är ett samarbete mellan Sydsvenska Handelskammaren, Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet, Region Blekinge, Region Kalmar Län och Region Kronoberg, med bl a Techtank som samarbetspartner.

Affärsutvecklingscheckar till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens

Affärsutvecklingscheckar till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens är en av EU:s satsningar för att möta effekterna av coronapandemin. Stödet syftar till att stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Insatserna ska vara framåtblickande och möjliggöra företagens förmåga att ställa om och komma starkare ur pandemin genom att satsa på digitalisering, internationalisering och grön omställning.

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till livskraftiga företag som har:

 • 1-249 anställda (heltidstjänst med marknadsmässig lön)
 • en omsättning på minst 500 000 kr, genererat av kundintäkter (senaste årsbokslut)

Stöd kan sökas för kostnader för att ta in extern expertkompetens i form av:

 • köp av konsulttjänst
 • projektanställning

Företag kan beviljas stöd mellan 25 000 och 200 000 kr. Stödet uppgår till 75% av godkända kostnader.

Företaget har ett år på sig att genomföra investeringen.

Exempel på tjänster som man kan söka stöd för:

Digitalisering

 • Ta fram en digital strategi
 • Identifiera nya affärsmodeller
 • Digitalisera företagets verksamhet och processer
 • Automatisera interna processer (tex fakturering och orderhantering)
 • Automatisera mjuk- och hårdvara i produktionsprocessen (ex robotisering och produktionsuppföljning)

Internationalisering

 • Förbereda en internationalisering genom förstudier eller marknadsanalyser
 • Säkerställa hållbara leverantörskedjor
 • Utreda frågor kopplade till Brexit
 • Klimatpåverkan ny exportsatsning

Grön omställning

 • Kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell
 • Ta fram en strategi för cirkulära flöden/affärsmodell
 • Elektrifiera för en grön omställning
 • Klimatanpassning för att analysera hur till exempel tillgången till råvaror, insatsvaror och energiförsörjning förändras.
 • Energieffektivisera för att anpassa och utveckla verksamhet och produkter för att uppnå högre energieffektivisering

Sista dag för ansökan i den första ansökningsomgången är den 31 oktober 2021. Ansökan görs digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se

Mer information kan fås av Region Blekinges projektkontor:

Anna Althini
Rådgivare företagsstöd
Verksamhetsstöd
0455-737105
anna.althini@regionblekinge.se

Webbinarium om finansiella stöd för företag i Blekinge

Vill du veta mer om vilka stöd som finns för företag i Blekinge som vill ta in extern kompetens?
Då ska du kolla på denna inspelning från ett webbinarium som genomfördes den 11 juni där Anna Althini på Region Blekinge berättar mer om just detta och de nya affärsutvecklingscheckarna!

Du får även veta lite mer om olika stöd och aktörer som finns i Blekinge kopplat till projektet CoDev som detta webbinarium var en del av. I CoDev samverkar Almi Blekinge, Blekinge Business Incubator, Blue Science Park, Techtank, NetPort Science Park och Region Blekinge, med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Ny utbildning till Processtekniker fyller ett stort behov hos industrin i Blekinge

Till hösten breddar Yrkeshögskolan Syd i Olofström sitt utbud med utbildningen Processtekniker Smart industri. Utbildningen blir ett viktigt bidrag till kompetensförsörjningen hos flera av regionens företag. Utbildningen är nu öppen för ansökan och startar i slutet av augusti. För intresserade erbjuds ett digitalt möte den 29 april för information från utbildningen och industrin.

Inom processindustrin råder det stor brist på arbetskraft inom bland annat massa-pappersindustrin, kemisk industri och livsmedelsindustrin. Processtekniker och processoperatörer med rätt kompetens är svåra att få tag på och det finns ett stort behov av att nyrekrytera. Genom den nya utbildningen på Yrkeshögskolan Syd i Olofström kommer de studerande att få kunskaper och färdigheter som är centrala för olika typer av processtekniska yrken. Utbildningen kommer också att fokusera på framtidens allt mer uppkopplade och smarta fabriker.

LJUS FRAMTID

Att det finns ett stort behov för denna typ av kompetens visar en nyligen genomförd rapport från Teknikcollege Sydost som sammanställt rekryteringsbehovet hos 32 företag i regionen med sammanlagt ca 6 000 anställda. Totalt har dessa företag ett rekryteringsbehov på runt 1 500 medarbetare på fem års sikt, varav drygt 500 av dem är processtekniker/operatörer.

Södra Skogsägarna har tillsammans med bl a AAK och Stora Enso samt ett tiotal andra industriföretag i regionen varit engagerade i att denna utbildning nu blir verklighet.

– Utbildningen är en viktig del för den framtida kompetensförsörjningen på Södra Cell Mörrum men spelar också en viktig roll för befintliga medarbetares utveckling, berättar Louise Rosenqvist, kompetensutvecklare på Södra Cell Mörrum, och fortsätter:

– Inom tio år kommer över 100 processtekniker vid Södras massabruk i Mörrum, Mönsterås och Värö att gå i pension. Behovet av denna typ av kompetens är stort. Framtiden för de som går utbildningen är därför minst sagt ljus.

Denna bild bekräftas av Jan Holmberg, Production Manager på AAK i Karlshamn:

– Situationen inom AAK är identisk med den som övriga deltagande företag nämner och behovet av kompetens på samtliga nivåer är skriande. Eftersom ny teknik och allt högre automationsgrad krävs ger den här utbildningen en väldigt bra grund och en god insikt i vad framtidens processtekniker arbetar med.

DIGITALT INFORMATIONSMÖTE

Den 29 april kl. 9-10 bjuder Yrkeshögskolan Syd i Olofström tillsammans med industriklustret Techtank in till ett digitalt informationsmöte för att berätta mer om den nya tvååriga utbildningen Processtekniker Smart industri som startar hösten 2021. På plats finns även representanter från Södra Cell Mörrum, AAK i Karlshamn och Kiviks Musteri som kan berätta mer om vilka arbetsmöjligheter som finns efter avslutad utbildning.

– Vi hoppas på god uppslutning. Bland annat har inbjudan spridits till relevanta program på gymnasieskolorna. Vi har även skickat inbjudan till Arbetsförmedlingen med flera organisationer för att fler ska få upp ögonen för denna möjlighet. Sedan hoppas vi såklart att många väljer att söka till utbildningen som bäddar för ett spännande yrke med goda framtidsutsikter och ett bra löneläge, säger Annika Appelros, rektor på vuxenutbildningen i Olofström, som Yrkeshögskolan Syd i Olofström tillhör.

Sista ansökningsdag till utbildningen är den 15 maj 2021. Mer information om utbildningen och hur man ansöker finns på: https://olofstrom.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskolan-syd-olofstrom/processtekniker 

REGIONAL SAMVERKAN LIGGER TILL GRUND FÖR UTBILDNINGEN

Annika Appelros lyfter fram det gedigna arbete som gjorts i samverkan med regionala aktörer och företag för att processteknikerutbildningen skulle bli verklighet.

– Företagens engagemang är avgörande i att få en sådan här utbildning på plats. Därför är det mycket glädjande att vi till hösten kan erbjuda denna utbildning som efterfrågats bland de regionala industriföretagen. Det är på sikt en bidragande faktor till att stärka företagens lönsamhet och effektivitet.

Följande organisationer och företag har varit engagerade på olika sätt i framtagandet av ansökan för den nya utbildningen. Det har till exempel varit i form av bollplank, att man uttryckt ett behov och vill engagera sig med LIA-platser (lärande i arbete) eller att man varit aktiv i arbetsgruppen.

ORGANISATIONER
 • Yrkeshögskolan Syd
 • YH-samverkan Skåne Nordost
 • Techtank
 • Blekinge Tekniska Högskola
FÖRETAG
 • AAK
 • C4 Energi
 • Culinar
 • Kiviks Musteri
 • Lyckeby
 • Orkla Foods
 • Owens Corning
 • Pernod Ricard
 • Stora Enso
 • Södra Skogsägarna (Södra Cell Mörrum)
 • Tarkett
 • Volvo Cars

MER INFORMATION

Annika Appelros, rektor, Vuxenutbildningen i Olofström
Tel: 0454-930 90
E-post: annika.appelros@olofstrom.se

Louise Rosenqvist, kompetensutvecklare, Södra Skogsägarna (Södra Cell Mörrum)
Tel: 072-583 49 64
E-post: louise.rosenqvist@sodra.com

Magnus Håkansson, utbildningsledare Processteknikerutbildningen, Yrkeshögskolan Syd
Tel: 0721-790173
E-post: magnus.hakansson@olofstrom.se

Jan Holmberg, Production Manager Technical Products & Feed, AAK Sweden AB
E-post: jan.holmberg@aak.com

Kickstart Hållbarhet – för en framtidssäkrad, hållbar industri

Under våren 2021 startar IUC en pilotomgång av Kickstart Hållbarhet. Det är en process med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin. Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges de deltagande företagen viktiga verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter och att identifiera viktiga drivkraft för hållbarhetsarbetet. Välkommen med en intresseanmälan senast den 15 april för ditt företag att delta!

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större företagen i spetsen. Det handlar om hur vi producerar, affärsmodeller, transporter, materialval och kommunikation. Listan kan göras lång. För det enskilda mindre företaget kan det vara en stor och komplex fråga, svår att omsätta i praktik och handling.

Med hållbarhet som en del av affären skapas både konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Grunden är en tydlig målsättning, engagemang från ledning och medarbetare och ett systematiskt arbete.

Upplägg Kickstart Hållbarhet

Vi träffas i en grupp om 8-10 företag med två eller fler deltagare per företag. Formatet är digitalt vilket ger möjlighet för fler att delta, är tidseffektivt då vi spar på resorna – hållbart! Processen är en konkret och engagerad resa som sträcker sig över tre tillfällen där träff 1 och 3 är i grupp med föreläsningar, workshops och diskussioner. Träff 2 är individuell för ert företag med fokus på era frågeställningar.  Hemuppgifterna mellan träffarna ger stöd i framdriften. I Kickstart hållbarhet kommer ni att möta såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare som kommer att ge er ny kunskap och vägledning.

Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla industriföretag intresserade av hållbar utveckling.
Tid: Tisdagen den 27 april 9-12, tisdagen den 25 maj 9-12, samt ett datum däremellan som bokas per företag.

Deltagande företag kommer att få:

 • Inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet
 • Ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet
 • Påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget
 • Verktyg för att systematiskt initiera och följa upp projekt på hemmaplan

Kickstart Hållbarhet är kostnadsfritt för deltagande företag.
Välkommen med intresseanmälan senast den 15 april >>

Om du vill veta mer

Jenny Bramell, Styrelseordförande IUC Sverige
070-962 91 50, jenny.bramell@iuc.se


Arrangeras inom ramen för projektet Kickstart Hållbarhet som drivs av IUC Sverige och finansieras av Vinnova.

Seminarier om vägen till framgångsrik automation

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar. Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer. Nu erbjuds en rad seminarier där vi utforskar hur automatisering kan vara till nytta för just din verksamhet.

Under våren och sommaren 2021 erbjuder IUC Sverige genom projektet Robotlyftet möjligheten att lära sig mer om vägen till framgångsrik automation. Syftet är att ge små och medelstora industriföretag över hela landet möjligheten att träffas, få veta mer och bolla idéer, tankar och frågeställningar om automation tillsammans med coacher och experter.

Två frågor står i fokus under träffarna;
 • Varför automatisera – vilka är drivkrafterna för automatiserade processer?
 • Vad krävs för en lyckad automationssatsning?  – hur gör vi det på bästa sätt?

Seminarierna kommer att ge möjligheter till dialog och diskussion med coacher, experter och andra företag som också är intresserade av drivkrafterna för automatiserade processer.

Mer information om de två seminarierna på IUC:s hemsida >>

Utbildningar som stärker konkurrenskraften inom automation och robotik

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Under hela våren 2021 erbjuds via IUC utbildningar särskilt anpassade efter industrins behov och erbjudandet riktar sig till tillverkande bolag runt om i hela Sverige.

Automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften men det finns utmaningar. De tillverkande små och medelstora företagen har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga för att genomföra den utveckling som är nödvändig. För att tillgodose industriföretagens behov erbjuder IUC Sverige utbildningar inom ramen för projektet Automation & Robotik.

Utbildningar för industrin i hela Sverige

Dels finns en endagsutbildning i beställarkompetens för organisationens beslutsfattare, dels finns en tvådagarsutbildning i omställning för medarbetare i produktion. Utbildningarna genomförs digitalt och erbjuds den tillverkande industrin runt om i hela Sverige via IUC-nätverket. Den första utbildningen syftar till att öka beställarkompetensen hos deltagarna för att förenkla att ta ett nästa steg. Tvådagarsutbildningen är till för medarbetare i företagen.

— Vi ser en stor efterfrågan och intresse av möjligheterna med automationslösningar i industriföretagen. Genom att kombinera dessa två utbildningar når deltagande företag en breddad kompetens inom automation och robotik för både ledare och medarbetare, vilket ger en bra grund för fortsatt arbete, säger Thomas Nilsson, VD för IUC Sverige.

Beställarkompetens ger rätt krav på automation

Utbildningen i beställarkompetens ökar förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör har gällande automationslösningar. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Utbildningen klargör frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal?

DATUM:

 • Onsdagen den 7 april (för företag med >250 anställda, kostnadsbelagd)
 • Tisdagen den 13 april
 • Tisdagen den 11 maj
 • Tisdagen den 8 juni

Till mer information om utbildningen i Beställarkompetens >>

Omställning för medarbetare i produktion

Tvådagarsutbildningen i omställning för medarbetare i produktion ger kunskaper inom omställning till automationslösningar. Kursen har som mål att;

 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
 • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning.
 • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.
 • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

DATUM:

 • Tisdag/onsdag 20-21 april
 • Tisdag/onsdag 28-29 april (för företag med >250 anställda, kostnadsbelagd)
 • Tisdag/onsdag 18-19 maj
 • Tisdag/onsdag 15-16 juni

Till mer information om utbildningen i Omställning för medarbetare i produktion >>

Sida 1 av 612345...Sista