Just nu: Aktuellt från partner.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks samarbetspartners.

Teknikcollege Sydost bjuder in till Handledarutbildning

Teknikcollege handledarutbildning är godkänd av skolverket och är särskilt anpassad för behoven inom yrkesprogrammen. Den är mycket nyttig att ha med sig för företag som ska ta emot studenter på praktik men den kan med fördel även användas vid introduktion för nyanställda.

Punkter som ingår i utbildningen:
• Planera för lärande
• Hur lär man sig
• Samtal för lärande
• Gruppövningar

Var? Nordenbergsskolan (Vi möts vid huvudingången)
När? Datum: 17 mars, kl 08.15-ca 16.00
Praktisk info: Fika ingår, lunch mellan kl 12.00-13.00

Vi vill ge er som samverkansföretag möjlighet att delta i en denna utbildning där vi kan utbyta erfarenheter, dela goda tips och idéer och ta upp frågor som uppstår i samband med APL (Arbetsförlagt lärande) och LIA (Lärande i arbete).

Utbildningen kommer att innehålla animerade faktasekvenser, film/scenario och övningar.

Vi som välkomnar er till denna utbildning är:
Jacob Lindholm, Utbildningsledare och Lärare på Elprogrammet, Nordenbergskolan
jacob.lindholm1@edu.olofstrom.se tfn: 0705-51 97 07
Fredrik Gummesson, Regional Processledare, Teknikcollege Sydost
fredrik.gummesson@teknikcollege.se tfn: 0766-48 94 50

Anmälan senast den 3 mars till: fredrik.gummesson@teknikcollege.se
(Anmälan ska innehålla namn, företag, mailadress och telefonnummer)

LADDA NER INBJUDAN SOM PDF >>

Välkommen!

Prao – Teknikcollege hjälper företaget lyckas

Praon kan bli en tidig och viktig insats för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen. Bra relationer lönar sig, inte minst när de byggs tidigt i livet. Nu finns ett nytt inspirationsmaterial från Teknikcollege för företag med tips på hur både högstadieeleverna och näringslivet ska få ut så mycket som möjligt av prao-perioden. Ta det av materialet här >>

Lättviktsprojekt från hela landet samlades i Olofström

Vinnova-projektet LIGHTest, eller ”Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar” som det egentligen heter, höll den 8-9 oktober ett möte i Olofström med ett 20-tal deltagare från hela landet på plats.

– Nu ser vi vad testbäddens aktörer har bidragit till inom lättvikt och materialanvändning, inte minst för småföretag, säger Boel Wadman på RISE, projektledare för LIGHTest.

Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande viktiga faktorer

LIGHTest startade den 1 juni 2017 och pågår till den 31 december 2020. Projektet ska resultera i en test- och demonstrationsanläggning för framtidens produktion av lättare produkter, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet ingår. Bakgrunden till denna testbädd är de allt större krav som ställs på dagens och morgondagens produkter. Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande krävs för en hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft.

Test- och demonstrationsanläggningen som håller på att utvecklas består av två huvuddelar:

 • RISE anläggning i Olofström, som erbjuder formning av metall och multimateriallösningar som fogas till en sammansatt struktur. Här finns kompetens inom plåtformning, multimaterial, mätmetoder, verktygsfrågor, fogning och simulering.
 • Kompositutvecklingsmiljön vid RISE anläggning i Piteå, för tillverkning av fiberkomposit och multimateriallösningar i höga takter. Här finns kompetens inom kompositmaterial, simulering, verktygsteknik, automation, tillverkningsmetoder och testmetoder.

Resultat och lärdomar från projekten utbyttes

15 pilotprojekt och småföretagsprojekt ingår i LIGHTest, och på mötet i Olofström i oktober presenterades 9 av dem för varandra, hur långt de kommit samt resultat och lärdomar hittills. Deltagarna kom från Luleå i norr till Lund i söder och representerade både akademi, forskningsinstitut och företag i olika storlekar. Exempel på områden som dessa projekt behandlar är:

 • Friktionstester
 • Temperaturmätning av presshärdningsplåtar
 • Tillverkning av hybridhuv
 • Termoplast patchar
 • Lindning/vätning av fibrer
 • Industrialisering av Evacformning
 • Varmformningsstudier av flyglegeringar

Även ett par projekt kopplade till SMF (små och medelstora företag) presenterades under dagarna. Styrgruppen för LIGHTest passade också på att ha möte och beslutade bland annat att starta ytterligare två SMF-projekt inom testbädden – ett som handlar om Syntaktisk epoxi samt ett som handlar om Effektiv direktvärmning av kolfiber.

– Övriga projektaktörer var överens om att dessa projekt passade in i testbäddsprojektets tema, då de handlar om tillverkning med nya material eller innovativ tillverkning, säger Boel Wadman. Viktigt var också att det finns en slutkund identifierad, och att det är tydligt att framtida leverans gynnas av att testbädden kan fungera som det mindre företagets utvecklingspartner under projektet.

Fortsatt viktig satsning även framöver

Andra frågor som stod på agendan under mötet var bland annat lärdomar från arbetet: vad ska vi fokusera på under sista projektåret 2020, samt vilket behov som finns av testbäddar efter 2020.

Många menade att det generellt sett behöver bli mer känt vilka testmöjligheter som finns runt om i Sverige vad gäller det område som LIGHTest verkar i, vilken utrustning finns, vilka aktörer finns, vilka projekt, testbäddar etc.

Man var också överens om att behovet av den här typen av testbäddar behövs även fortsättningsvis, då det många gånger fyller ett gap och möjliggör för små och medelstora företag att relativt snabbt komma vidare med tester och att det ger dem tillgång till utrusning och testmiljöer på ett helt annat sätt.

Man kommer därför att lobba för fortsatt stöd.

– De strategiska Innovationsprogram som står bakom projektet har i sina inspel till FoI-propositionen betonat vikten av testbäddar för Sveriges konkurrenskraft, och RISE AB spelar in ett liknande budskap säger Boel Wadman, projektledare för LIGHTest.

Dagarna avslutades med uppskattade studiebesök på RISE IVFs testbäddsnod samt på Safeman AB i Olofström, ett av de deltagande företagen i LIGHTest.

Robotlyftet – utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering!

Under perioden 2019 – 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet – ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder får en egen regional kontakt.

Robotlyftet ger ditt företag:

 • Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en s k Förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.
 • Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.
 • Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar. Ni får utbildning för att bli bra beställare.
 • Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.

Röst från ett företag som fått stöd i en inledande pilotstudie, upplagd enligt Robotlyftet:
”Vi hade sedan tidigare lokaliserat en flaskhals i vår produktion. Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i pilotstudien och kunde diskutera vår situation med duktiga konsulter. Vi ser att vi – och övrig industri – måste effektivisera. Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. Nästa steg är att söka stöd för att kunna göra en upphandling. Vi måste bli bra beställare.” Magnus Larsson, vd på Hagabergs i Laxå

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket, som Techtank ingår i, gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Klicka här för att läsa mer om Robotlyftet på Tillväxtverkets hemsida >>

Klicka här för att läsa mer om Automationscheckar och övriga erbjudanden via Robotlyftet >>

Klicka här för att komma till en presentation från Tillväxtverket om Robotlyftet >>

Kontaktperson på Techtank
För mer frågor om Robotlyftet och hur du kan anmäla ditt företag till insatser via Robotlyftet går det bra att kontakta:
Martin Johansson, projektledare Teknik & Innovation, Techtank
martin.johansson@techtank.se, 0733-82 22 32

LADDA NER INFORMATIONSBLAD FRÅN TECHTANK OM ROBOTLYFTET HÄR >>


 

Blue Science Park går med i ny jobbportal för över 180 medlemmar

Många företag i Blekinge växer men en av de största utmaningarna är att hitta rätt personal. För att stötta företagen och samtidigt underlätta att locka kompetenser till regionen skapades en gemensam jobbportal i oktober för NetPort Science Parks och Techtanks medlemmar. Nu går även Blue Science Park med i samarbetet vilket innebär att vi får en heltäckande regional plattform med över 180 medlemmar som erbjuder en utvecklande miljö med stora karriärmöjligheter.

 Portalen är inte en ny platsbank utan en plattform som ger en samlad bild av innovationsmiljöernas behov.
– Detta är ett bra sätt att kunna hjälpa våra medlemmar med kompetensförsörjningen samtidigt som vi visar på en varierande och dynamisk bredd av spetskompetenser i regionen som kan vara attraktivt både för den sökande och medflyttande, säger Sofie Lundmark, kommunikatör på Blue Science Park

Belyser möjligheter för både företag och talanger
Det handlar om att synas i rätt kanaler och nätverk. Dessutom är det viktigt att medlemmarna själva har koll på vad som efterfrågas i regionen. Ett annat syfte är att underlätta för personer med spetskompetens som söker jobb eller planerar söka sig till Blekinge. Plattformen syftar även till att hjälpa innovationsmiljöerna att på ett överskådligt sätt kunna bidra till medlemmarnas rekryteringsarbete.

Jobbplattformen finns på www.talangattraktion.se där företagen lätt kan lägga upp en rubrik och sedan länka till sin jobbannons.
– Vi har gått ut till våra medlemmar som redan har lagt upp lediga tjänster som digital samhällsbyggare, interaktionsdesigner, utvecklare, säkerhetskonsulter och planerare. Över 60 annonser har redan publicerats på två månader, avslutar Sofie Lundmark.

Mer information
Sofie Lundmark, Blue Science Park
sofie.lundmark@bluesciencepark.se 
0708-705 455

Lotta Johansson, NetPort Science Park
lotta.johansson@netport.se
0735-79 79 88

Ingela Håkansson, Techtank
ingela.hakansson@techtank.se
076-861 27 43

Teknikcollege Sydost 10 år!

Den 22 november 2018 hölls Öppet Hus på Nordenbergsskolan i Olofström och samtidigt uppmärksammades att Teknikcollege Sydost firar 10 år.

Nordenbergsskolan var 2008 först ut att certifieras i regionen och har idag högt söktryck på Teknikcollegeprogrammen. Det är Teknik-, Industri-, Fordon-, El/Energiprogrammen tillsammans med T4 som ingår i Teknikcollege. Det var ett mycket välbesökt arrangemang där blivande elever och deras föräldrar fick information, möjligheter att ställa sina frågor och testa på alltifrån att snurra i en lastbilshytt till att köra radiostyrda XC 90s.


Pressmeddelande från Teknikcollege Sydost

Hösten 2008 certifierades Teknikcollege Sydost och de senaste tio åren har konceptet vuxit till att omfatta 150 industrirelevanta utbildningar, 3000 samverkansföretag och 180 kommuner runt om i hela Sverige, vilket gör Teknikcollege till Sveriges största samverkansplattform för kompetensförsörjningsfrågor inom industrin.

Ingela Håkansson, Projektledare Kompetensutveckling och -försörjning, Techtank (Regional processledare, Teknikcollege Sydost 2007-2012)
-Teknikcollege Sydost startades 2008, i en av de tuffaste tiderna industrin haft i regionen. Fordonskrisen slog till med full kraft och det syntes även på de låga söksiffrorna till Teknikcollege-utbildningarna. Genom ett nära samarbete mellan skola och näringsliv har intresset för de tekniska utbildningarna ökat. De senaste åren har dessutom industrin gått på högtryck och man har kunnat anställa många. Att framöver ännu bättre kunna matcha industrins kompetensbehov kommer vara avgörande för att kompetensförsörja industrin.

Håkan Ljungbeck, Director Quality & Operational Development, Volvo Cars Body Components, och regional styrgruppsordförande Teknikcollege Sydost
– Volvo Cars har varit engagerade i Teknikcollege sedan starten 2008. Det är en viktig plattform för oss i vårt arbete med kompetensförsörjning. Att väcka och öka intresset för teknik är avgörande för att stimulera eleverna till att välja en teknikinriktad utbildning. För Volvo Cars är det naturligt att samverka och vi konstaterar att vi inte klarar av att hantera utmaningen med kompetensförsörjningen på egen hand. Därför blir samverkan mellan utbildningsanordnare och företag inom ramen för Teknikcollege en nyckelfaktor för att vi ska lyckas.

Fredrik Gummesson, Regional Processledare, Teknikcollege Sydost
– Teknikcollege genomför en rad aktiviteter för att säkerställa återväxten av kompetens inom teknikbranscherna. Kompetensförsörjningen är en avgörande faktor för att säkerställa tillväxt och högst upp på agendan för de flesta företagen/organisationer i regionen. Genom att tillsammans arbeta strategiskt och långsiktigt är vi på god väg att lyckas med målsättningen att öka söktrycket till våra utbildningar inom Teknikcollege. De senaste åren har visat ett ökat intresse vilket är mycket positivt!

Om Teknikcollege
Teknikcollege är Industrirådets verktyg för att säkra kompetensförsörjningen för företag inom teknik- och industribranscherna. För att öka intresset för teknikinriktade utbildningar efterfrågar dels näringslivet men även grundskolan aktiviteter som medvetandegör barn och ungdomars teknikintresse. Att skapa möten mellan skolan och näringsliv och få företagen engagerade är helt avgörande för att lyckas. Lärare, Studie- och yrkesvägledare samt skolledning efterfrågar aktiviteter där eleverna får praktisk kunskap om vad olika typer av arbeten innebär. Inom ramen för Teknikcollege är det en viktigt att långsiktigt arbeta med att öka teknikintresset för att sin tur öka söktrycket till de tekniskt inriktade utbildningarna. Industrin står inför en stor utmaning med stora pensionsavgångar och för att kunna fylla på med ny kompetens måste fler söka sig till teknikspåret då verkligheten visar att utbildningsplatser har vakanser.

Faktaruta/presentation:

 • Teknikcollege har funnits i 12 år och Sveriges största plattform för teknik- och industribranschernas kompetensförsörjning
 • Industrirådets medlemmar: Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, GS Facket, Sveriges Ingenjörer, Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet och Unionen
 • Teknikcollege Sydost består av kommunerna i Emmaboda, Karlshamn, Olofström samt Ronneby
Sida 1 av 41234