Just nu: Aktuellt från partner.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks samarbetspartners.

Kompetens.nu erbjuder industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar

Många är nu permitterade eller i omställning och nu finns ett utmärkt tillfälle att gå starkare ur krisen. Kompetens.nu erbjuder industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar för att kompetensutveckla sina anställda. Här finns utbildningar från olika leverantörer samlade. Företagens anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar. Allt efter tid och behov. Bakom satsningen står myndigheterna Tillväxtverket, Vinnova och Myndigheten för yrkeshögskolan, arbetsgivarorganisationerna Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna, fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen samt Combient.

Samarbetet initierades inom ramen för regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Lärportalen är utvecklad av Collegial, som ingår i Combient Group. Under 2021 finansieras utbildningarna av Europeiska Socialfonden och är (därmed) kostnadsfria för dig som deltar. Från och med nu och minst till och med 2021-09-30 går det att söka kostnadsfria utbildningar. Därefter kan vissa utbildningar vara avgiftsbelagda.

Företag söker utbildningsplatser genom att fylla i en intresseanmälan. Man blir sedan kontaktad för en dialog om vilka utbildningar som kan fylla det aktuella företagets behov.

Grundläggande kriterier för att kunna delta i dessa utbildningar:

 • Företagets anställda måste ha tillgång till internetuppkoppling och dator
 • Företaget ska medverka i en enkätuppföljning och eventuell telefonintervju efter kompetensutvecklingen är genomförd
 • Företaget ska uppfylla EU:s regler om statsstöd

Projektet omfattas av EU:s regler om statsstöd enligt bestämmelserna om försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Stöd till korttidsarbete räknas inte som statsstöd.

Till kompetens.nu för mer information, kursutbud och intresseanmälan >>

Har ditt företag en utmaning som kan passa för ett exjobbsprojekt?

Just nu söker studenter på civilingenjörsprogrammen på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, exjobbsprojekt inför vårterminen 2021. Kanske har ditt företag behov av att få in en eller två blivande civilingenjörer under våren för att lösa en utmaning?

Handledningen sköter BTH och för företagets del handlar det främst om att beskriva behovsbilden och sätta studenterna i kontakt med medarbetare som kan hjälpa studenterna att förstå företagets förutsättningar och verksamhet på ett bättre sätt.
Följande områden är aktuella för exjobb kommande termin:

 • Datorsäkerhet
 • Industriell ekonomi
 • Maskinteknik
 • Spel- och programvaruteknik

Förslag på exjobbsidéer tas tacksamt emot via BTHs annonsportal: https://www.bth.se/samverkan/samarbeta-med-vara-studenter/skapa-exjobbannonser/

För mer information om samverkan med BTH går det även bra att kontakta:

Andreas Larsson
Vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap
BTH – Blekinge Tekniska Högskola
Tel: +46 455 38 55 55
andreas.larsson@bth.se

Flera aktuella insatser inom digitalisering på gång

Via IUC, som Techtank är en del av, erbjuds under hösten 2020 flera riktade insatser inom området digitalisering till små och medelstora industriföretag eller industrinära tjänsteföretag. Kort information om dessa finns nedan – tveka inte att ta vidare kontakt om du vill veta mer!


KICKSTART DIGITALISERING

Kickstart digitalisering erbjuder en kostnadsfri workshopserie med tre träffar i grupper om minst 6 företag med 2-3 deltagare per företag om möjligt. I en Kickstartprocess träffar ni erfarna digitaliseringsexperter och andra företag som delar med sig av sina frågeställningar och erfarenheter. Två olika inriktningar erbjuds till hösten:

 • Fokus Intern digitalisering för effektiva flöden och processer, där vi tittar på hur ni kan utveckla era flöden och processer med digitala verktyg. Datum: 28/8 kl. 9-15, 8/9 kl. 8-12 samt 22/9 kl. 8-12. Anmälan: https://form.jotform.com/201465607224349
 • Fokus Kund och marknad, där vi tittar på vad som ligger runt hörnet vad gäller digital tjänsteutveckling, marknadsanalys och kommunikation, prognostisering och CRM och andra kommunikationsverktyg. Datum: 10/9 kl. 9-15, 24/9 kl. 8-12 samt 8/10 kl. 8-12.
  Anmälan: https://form.jotform.com/201326516301340

Mer information och anmälan: För mer information kontakta Jenny Bramell på 0709-62 91 50 eller jenny.bramell@iuc.se.


 INDIVIDUELL COACHNING INOM KICKSTART DIGITALISERING

Coachningen utgår från företagens individuella behov. Förutom nuläges- och behovsanalys ingår ca 30 timmar stöd av matchad konsult till exempelvis rådgivning kring strategi för företagets fortsatta digitaliseringsarbete, genomgång av existerade infrastruktur och hjälp med att identifiera förbättringspotential, hjälp med behovsanalys i och inför systembyte/-upphandling m m. Kostnaden för företagen är 5 000 kr exkl. moms.

Anmälan: För mer information och intresseanmälan, kontakta Jenny Bramell på 0709-62 91 50 eller jenny.bramell@iuc.se. OBS!Endast ett fåtal platser kvar i Individuell coachning!


 PRODUKTIONSLYFTET ENSKILT STARTPROGRAM: Förändringsarbete med digitaliseringsperspektiv

I startprogrammet arbetar vi med utgångspunkt i era utmaningar och behov och Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare. Med Lean som grund arbetar vi för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse, och frågor kring omställning mot digitalisering kommer att vävas in i helheten. Programmet innehåller fyra moment kring frågorna Varför är detta viktigt? Var står vi nu? Vad behöver vi lära mer om? Hur går vi vidare?

Kostnad: 10 000 kronor. Tillväxtverket bidrar därutöver till ett värde av 55 000 kronor.
Målgrupp: Små och medelstora industriföretag eller industrinära tjänsteföretag (typiskt 10-50 anställda, upp till 250 anställda). Vi ser gärna att företag medverkat i Kickstart innan. Insatsen riktar sig till företag som inte tidigare medverkat i Digitaliseringslyftets coachningsprogram (Indigo och KickstartGo). Detta startprogram genomförs med enskilt företag (d v s inte i grupp tillsammans med andra företag).
Deltagare: En grupp på 4-10 personer, inkl. högsta ledning, förändringsledare och facklig representant samt relevanta delar av verksamheten.
Omfattning: Minst fyra träffar hos företaget, alternativt motsvarande innehåll med distansbaserad coachning.
När: Starter sker löpande fram till och med augusti 2020, avslut senast 31 oktober 2020.

Anmälan: Gör intresseanmälan snarast till Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se


KONTAKT PÅ TECHTANK FÖR MER INFORMATION
Martin Johansson, Projektledare Teknik & Innovation
Telefon: 0733-82 22 32
E-post: martin.johansson@techtank.se


LADDA NER OVAN INFORMATION SOM PDF >>


Tjejer testade CAD på BTH under inspirationsdag inom teknik

I samarbete med Womengineering bjöd Blekinge Tekniska Högskola, BTH, in unga tjejer till ”Introduce a Girl to Engineering” IGEday den 3 april. Under dagen visade BTH sina tekniska utbildningar och skapade ett gränssnitt mot att vara ingenjör, genom att tjejer som är nyfikna på teknik fick träffa studenter och lärare samt även fick chansen att testa på ingenjörsarbete.

– Att få möta ungdomars entusiasm, bidra till att stilla deras nyfikenhet och till att öka deras tro på sig själva, är ett sätt att leva att ‘Framtiden börjar på BTH’. Superkul att samarbeta med kollegor, studenter och vårt nätverk i teknikbranschen för att arrangera IGE-day, säger Camilla Rüdén, jämställdhetssamordnare och arrangör av IGE-day på BTH.

– IGE är ett viktigt arrangemang för oss och särskilt för mig som ansvarig för ingenjörsprogrammen i maskinteknik, eftersom vi ser det som en viktig uppgift att främja teknikintresse och kunna rekrytera fler tjejer till våra ingenjörsprogram, säger Christian Johansson Askling, programansvarig för Maskinteknik.

Läs hela reportaget på BTHs hemsida >>

Teknikcollege Sydost bjuder in till Handledarutbildning

Teknikcollege handledarutbildning är godkänd av skolverket och är särskilt anpassad för behoven inom yrkesprogrammen. Den är mycket nyttig att ha med sig för företag som ska ta emot studenter på praktik men den kan med fördel även användas vid introduktion för nyanställda.

Punkter som ingår i utbildningen:
• Planera för lärande
• Hur lär man sig
• Samtal för lärande
• Gruppövningar

Var? Nordenbergsskolan (Vi möts vid huvudingången)
När? Datum: 17 mars, kl 08.15-ca 16.00
Praktisk info: Fika ingår, lunch mellan kl 12.00-13.00

Vi vill ge er som samverkansföretag möjlighet att delta i en denna utbildning där vi kan utbyta erfarenheter, dela goda tips och idéer och ta upp frågor som uppstår i samband med APL (Arbetsförlagt lärande) och LIA (Lärande i arbete).

Utbildningen kommer att innehålla animerade faktasekvenser, film/scenario och övningar.

Vi som välkomnar er till denna utbildning är:
Jacob Lindholm, Utbildningsledare och Lärare på Elprogrammet, Nordenbergskolan
jacob.lindholm1@edu.olofstrom.se tfn: 0705-51 97 07
Fredrik Gummesson, Regional Processledare, Teknikcollege Sydost
fredrik.gummesson@teknikcollege.se tfn: 0766-48 94 50

Anmälan senast den 3 mars till: fredrik.gummesson@teknikcollege.se
(Anmälan ska innehålla namn, företag, mailadress och telefonnummer)

LADDA NER INBJUDAN SOM PDF >>

Välkommen!

Prao – Teknikcollege hjälper företaget lyckas

Praon kan bli en tidig och viktig insats för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen. Bra relationer lönar sig, inte minst när de byggs tidigt i livet. Nu finns ett nytt inspirationsmaterial från Teknikcollege för företag med tips på hur både högstadieeleverna och näringslivet ska få ut så mycket som möjligt av prao-perioden. Ta det av materialet här >>

Sida 1 av 512345