Just nu: Aktuellt från partner.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks samarbetspartners.

Har ditt företag en utmaning som kan passa för ett exjobbsprojekt?

Just nu söker studenter på civilingenjörsprogrammen på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, exjobbsprojekt inför vårterminen 2021. Kanske har ditt företag behov av att få in en eller två blivande civilingenjörer under våren för att lösa en utmaning?

Handledningen sköter BTH och för företagets del handlar det främst om att beskriva behovsbilden och sätta studenterna i kontakt med medarbetare som kan hjälpa studenterna att förstå företagets förutsättningar och verksamhet på ett bättre sätt.
Följande områden är aktuella för exjobb kommande termin:

 • Datorsäkerhet
 • Industriell ekonomi
 • Maskinteknik
 • Spel- och programvaruteknik

Förslag på exjobbsidéer tas tacksamt emot via BTHs annonsportal: https://www.bth.se/samverkan/samarbeta-med-vara-studenter/skapa-exjobbannonser/

För mer information om samverkan med BTH går det även bra att kontakta:

Andreas Larsson
Vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap
BTH – Blekinge Tekniska Högskola
Tel: +46 455 38 55 55
andreas.larsson@bth.se

Flera aktuella insatser inom digitalisering på gång

Via IUC, som Techtank är en del av, erbjuds under hösten 2020 flera riktade insatser inom området digitalisering till små och medelstora industriföretag eller industrinära tjänsteföretag. Kort information om dessa finns nedan – tveka inte att ta vidare kontakt om du vill veta mer!


KICKSTART DIGITALISERING

Kickstart digitalisering erbjuder en kostnadsfri workshopserie med tre träffar i grupper om minst 6 företag med 2-3 deltagare per företag om möjligt. I en Kickstartprocess träffar ni erfarna digitaliseringsexperter och andra företag som delar med sig av sina frågeställningar och erfarenheter. Två olika inriktningar erbjuds till hösten:

 • Fokus Intern digitalisering för effektiva flöden och processer, där vi tittar på hur ni kan utveckla era flöden och processer med digitala verktyg. Datum: 28/8 kl. 9-15, 8/9 kl. 8-12 samt 22/9 kl. 8-12. Anmälan: https://form.jotform.com/201465607224349
 • Fokus Kund och marknad, där vi tittar på vad som ligger runt hörnet vad gäller digital tjänsteutveckling, marknadsanalys och kommunikation, prognostisering och CRM och andra kommunikationsverktyg. Datum: 10/9 kl. 9-15, 24/9 kl. 8-12 samt 8/10 kl. 8-12.
  Anmälan: https://form.jotform.com/201326516301340

Mer information och anmälan: För mer information kontakta Jenny Bramell på 0709-62 91 50 eller jenny.bramell@iuc.se.


 INDIVIDUELL COACHNING INOM KICKSTART DIGITALISERING

Coachningen utgår från företagens individuella behov. Förutom nuläges- och behovsanalys ingår ca 30 timmar stöd av matchad konsult till exempelvis rådgivning kring strategi för företagets fortsatta digitaliseringsarbete, genomgång av existerade infrastruktur och hjälp med att identifiera förbättringspotential, hjälp med behovsanalys i och inför systembyte/-upphandling m m. Kostnaden för företagen är 5 000 kr exkl. moms.

Anmälan: För mer information och intresseanmälan, kontakta Jenny Bramell på 0709-62 91 50 eller jenny.bramell@iuc.se. OBS!Endast ett fåtal platser kvar i Individuell coachning!


 PRODUKTIONSLYFTET ENSKILT STARTPROGRAM: Förändringsarbete med digitaliseringsperspektiv

I startprogrammet arbetar vi med utgångspunkt i era utmaningar och behov och Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare. Med Lean som grund arbetar vi för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse, och frågor kring omställning mot digitalisering kommer att vävas in i helheten. Programmet innehåller fyra moment kring frågorna Varför är detta viktigt? Var står vi nu? Vad behöver vi lära mer om? Hur går vi vidare?

Kostnad: 10 000 kronor. Tillväxtverket bidrar därutöver till ett värde av 55 000 kronor.
Målgrupp: Små och medelstora industriföretag eller industrinära tjänsteföretag (typiskt 10-50 anställda, upp till 250 anställda). Vi ser gärna att företag medverkat i Kickstart innan. Insatsen riktar sig till företag som inte tidigare medverkat i Digitaliseringslyftets coachningsprogram (Indigo och KickstartGo). Detta startprogram genomförs med enskilt företag (d v s inte i grupp tillsammans med andra företag).
Deltagare: En grupp på 4-10 personer, inkl. högsta ledning, förändringsledare och facklig representant samt relevanta delar av verksamheten.
Omfattning: Minst fyra träffar hos företaget, alternativt motsvarande innehåll med distansbaserad coachning.
När: Starter sker löpande fram till och med augusti 2020, avslut senast 31 oktober 2020.

Anmälan: Gör intresseanmälan snarast till Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se


KONTAKT PÅ TECHTANK FÖR MER INFORMATION
Martin Johansson, Projektledare Teknik & Innovation
Telefon: 0733-82 22 32
E-post: martin.johansson@techtank.se


LADDA NER OVAN INFORMATION SOM PDF >>


Tjejer testade CAD på BTH under inspirationsdag inom teknik

I samarbete med Womengineering bjöd Blekinge Tekniska Högskola, BTH, in unga tjejer till ”Introduce a Girl to Engineering” IGEday den 3 april. Under dagen visade BTH sina tekniska utbildningar och skapade ett gränssnitt mot att vara ingenjör, genom att tjejer som är nyfikna på teknik fick träffa studenter och lärare samt även fick chansen att testa på ingenjörsarbete.

– Att få möta ungdomars entusiasm, bidra till att stilla deras nyfikenhet och till att öka deras tro på sig själva, är ett sätt att leva att ‘Framtiden börjar på BTH’. Superkul att samarbeta med kollegor, studenter och vårt nätverk i teknikbranschen för att arrangera IGE-day, säger Camilla Rüdén, jämställdhetssamordnare och arrangör av IGE-day på BTH.

– IGE är ett viktigt arrangemang för oss och särskilt för mig som ansvarig för ingenjörsprogrammen i maskinteknik, eftersom vi ser det som en viktig uppgift att främja teknikintresse och kunna rekrytera fler tjejer till våra ingenjörsprogram, säger Christian Johansson Askling, programansvarig för Maskinteknik.

Läs hela reportaget på BTHs hemsida >>

Teknikcollege Sydost bjuder in till Handledarutbildning

Teknikcollege handledarutbildning är godkänd av skolverket och är särskilt anpassad för behoven inom yrkesprogrammen. Den är mycket nyttig att ha med sig för företag som ska ta emot studenter på praktik men den kan med fördel även användas vid introduktion för nyanställda.

Punkter som ingår i utbildningen:
• Planera för lärande
• Hur lär man sig
• Samtal för lärande
• Gruppövningar

Var? Nordenbergsskolan (Vi möts vid huvudingången)
När? Datum: 17 mars, kl 08.15-ca 16.00
Praktisk info: Fika ingår, lunch mellan kl 12.00-13.00

Vi vill ge er som samverkansföretag möjlighet att delta i en denna utbildning där vi kan utbyta erfarenheter, dela goda tips och idéer och ta upp frågor som uppstår i samband med APL (Arbetsförlagt lärande) och LIA (Lärande i arbete).

Utbildningen kommer att innehålla animerade faktasekvenser, film/scenario och övningar.

Vi som välkomnar er till denna utbildning är:
Jacob Lindholm, Utbildningsledare och Lärare på Elprogrammet, Nordenbergskolan
jacob.lindholm1@edu.olofstrom.se tfn: 0705-51 97 07
Fredrik Gummesson, Regional Processledare, Teknikcollege Sydost
fredrik.gummesson@teknikcollege.se tfn: 0766-48 94 50

Anmälan senast den 3 mars till: fredrik.gummesson@teknikcollege.se
(Anmälan ska innehålla namn, företag, mailadress och telefonnummer)

LADDA NER INBJUDAN SOM PDF >>

Välkommen!

Prao – Teknikcollege hjälper företaget lyckas

Praon kan bli en tidig och viktig insats för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen. Bra relationer lönar sig, inte minst när de byggs tidigt i livet. Nu finns ett nytt inspirationsmaterial från Teknikcollege för företag med tips på hur både högstadieeleverna och näringslivet ska få ut så mycket som möjligt av prao-perioden. Ta det av materialet här >>

Lättviktsprojekt från hela landet samlades i Olofström

Vinnova-projektet LIGHTest, eller ”Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar” som det egentligen heter, höll den 8-9 oktober ett möte i Olofström med ett 20-tal deltagare från hela landet på plats.

– Nu ser vi vad testbäddens aktörer har bidragit till inom lättvikt och materialanvändning, inte minst för småföretag, säger Boel Wadman på RISE, projektledare för LIGHTest.

Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande viktiga faktorer

LIGHTest startade den 1 juni 2017 och pågår till den 31 december 2020. Projektet ska resultera i en test- och demonstrationsanläggning för framtidens produktion av lättare produkter, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet ingår. Bakgrunden till denna testbädd är de allt större krav som ställs på dagens och morgondagens produkter. Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande krävs för en hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft.

Test- och demonstrationsanläggningen som håller på att utvecklas består av två huvuddelar:

 • RISE anläggning i Olofström, som erbjuder formning av metall och multimateriallösningar som fogas till en sammansatt struktur. Här finns kompetens inom plåtformning, multimaterial, mätmetoder, verktygsfrågor, fogning och simulering.
 • Kompositutvecklingsmiljön vid RISE anläggning i Piteå, för tillverkning av fiberkomposit och multimateriallösningar i höga takter. Här finns kompetens inom kompositmaterial, simulering, verktygsteknik, automation, tillverkningsmetoder och testmetoder.

Resultat och lärdomar från projekten utbyttes

15 pilotprojekt och småföretagsprojekt ingår i LIGHTest, och på mötet i Olofström i oktober presenterades 9 av dem för varandra, hur långt de kommit samt resultat och lärdomar hittills. Deltagarna kom från Luleå i norr till Lund i söder och representerade både akademi, forskningsinstitut och företag i olika storlekar. Exempel på områden som dessa projekt behandlar är:

 • Friktionstester
 • Temperaturmätning av presshärdningsplåtar
 • Tillverkning av hybridhuv
 • Termoplast patchar
 • Lindning/vätning av fibrer
 • Industrialisering av Evacformning
 • Varmformningsstudier av flyglegeringar

Även ett par projekt kopplade till SMF (små och medelstora företag) presenterades under dagarna. Styrgruppen för LIGHTest passade också på att ha möte och beslutade bland annat att starta ytterligare två SMF-projekt inom testbädden – ett som handlar om Syntaktisk epoxi samt ett som handlar om Effektiv direktvärmning av kolfiber.

– Övriga projektaktörer var överens om att dessa projekt passade in i testbäddsprojektets tema, då de handlar om tillverkning med nya material eller innovativ tillverkning, säger Boel Wadman. Viktigt var också att det finns en slutkund identifierad, och att det är tydligt att framtida leverans gynnas av att testbädden kan fungera som det mindre företagets utvecklingspartner under projektet.

Fortsatt viktig satsning även framöver

Andra frågor som stod på agendan under mötet var bland annat lärdomar från arbetet: vad ska vi fokusera på under sista projektåret 2020, samt vilket behov som finns av testbäddar efter 2020.

Många menade att det generellt sett behöver bli mer känt vilka testmöjligheter som finns runt om i Sverige vad gäller det område som LIGHTest verkar i, vilken utrustning finns, vilka aktörer finns, vilka projekt, testbäddar etc.

Man var också överens om att behovet av den här typen av testbäddar behövs även fortsättningsvis, då det många gånger fyller ett gap och möjliggör för små och medelstora företag att relativt snabbt komma vidare med tester och att det ger dem tillgång till utrusning och testmiljöer på ett helt annat sätt.

Man kommer därför att lobba för fortsatt stöd.

– De strategiska Innovationsprogram som står bakom projektet har i sina inspel till FoI-propositionen betonat vikten av testbäddar för Sveriges konkurrenskraft, och RISE AB spelar in ett liknande budskap säger Boel Wadman, projektledare för LIGHTest.

Dagarna avslutades med uppskattade studiebesök på RISE IVFs testbäddsnod samt på Safeman AB i Olofström, ett av de deltagande företagen i LIGHTest.

Sida 1 av 512345