Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

10 miljoner för att stödja små och medelstora företag genom projektet CoDev

Region Blekinge och Europeiska regionala utvecklingsfonden satsar 10 miljoner kronor för att stödja små och medelstora företag i länet som drabbas av Coronapandemin. Projektet startar i höst och kommer att pågå i tre år.

Den pågående pandemikrisen riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser för Blekinges näringsliv, entreprenörskap och innovationskraft i såväl det akuta skedet som för lång tid framöver.

– Erfarenheter från tidigare kriser visar att de slår hårt mot Blekinges näringsliv och sysselsättning. Under finanskrisen föll sysselsättningen relativt sett mest i Blekinge av samtliga län i Sverige. Så vill vi inte ha det den här gången, säger Johan Sandberg (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Blekinge.

Bakom projektet står Blue Science Park, NetPort Science Park, Techtank, Almi i Blekinge, Blekinge Business Incubator, Visit Blekinge, de fem Blekingekommunerna och Region Blekinge.

Två olika insatsområden

Projektet kommer att fungera som en koordinerande kraft för alla insatser som riktar sig mot små och medelstora företag i länet. Företag som behöver stöd ska slussas till det projekt eller den aktör som kan leverera den tjänst eller det stöd som företaget efterfrågar. Projektet fokuserar på två insatsområden.

Det ena är insatser för att förhindra nedläggning av företag. Genom att erbjuda olika typer av analyser av företagens verksamhet och därpå följande rådgivning är målet att bidra till att företagen kan fortsätta och utveckla sina verksamheter.

Det andra insatsområdet har ett mer långsiktigt perspektiv och syftar till att öka företagens förnyelse- och omställningsförmåga. Coronakrisen har skapat ökade insikter om behovet av att ställa om verksamheter, affärsmodeller och processer. Genom att erbjuda utvecklingsanalyser, kunskapshöjande aktiviteter och rådgivning är ambitionen att företag ska påbörja ett förändringsarbete som ska stärka deras förnyelseförmåga och därmed öka konkurrenskraften.

– Vi är övertygade om att krisen även för med sig något bra i form av en medvetenhet hos företagen att det nu är viktigare än någonsin att se över sin verksamhet, säger Johan Sandberg.

Nyhet hämtad från Region Blekinges webb där även kontaktuppgifter finns >>

Gör dig redo för automation — upp till 150 000 kronor i stöd via Robotlyftet

Behöver du förbereda dig för en investering i automation och/eller robotteknik? Ta del av Robotlyftet för Sveriges industriföretag.

Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering! Fram till juni 2021 kan små och medelstora industriföretag ansöka om automationscheck. Det finns stöd att få för investeringen i en så kallad automationscheck från Tillväxtverket.

Automationschecken kan användas för att till exempel:
 • Projektera eller förbereda företaget inför en automations-/robotlösning
 • Simulera och prova en automations-/robotlösning
 • Förbättra produktions- och arbetsflöden, tillverkningsmoment och arbetsmiljö
 • Genomföra kompetenshöjande utbildning för programmering av nya produkter/varianter, optimering av program.

För att ansöka om en Automationscheck behöver du först göra en kartläggning och analys av ditt företags produktionsprocess och affärsmodell. Du kan välja att ta kostnadsfri hjälp från en av IUCs oberoende coacher eller göra det på egen hand. Kontakta din lokala kontaktperson för mer information.

Kontaktperson för Blekinges del (samt medlemsföretag i Techtank) i frågor kring Robotlyftet:
Martin Johansson, projektledare Teknik & Innovation, Techtank
martin.johansson@techtank.se, 0733-82 22 32

Läs mer om Robotlyftet på IUC Sveriges webbsida >>

26 November 2020: Save the date for this year’s Techtank Conference!

Techtank Conference – Innovative manufacturing for industrial use

2020 Theme: Flexible Production, with focus on forming and stamping.

Increased demand for customized and individualized products puts a greater focus on production flexibility. This is also addressed in EU by the objective Excellent, responsive and smart factories & supply chains. Flexible production can handle volume changes, different variants, new materials and new material combinations. During Techtank Conference 2020 – which will be held digitally – we will explore the area of Flexible production, with focus on forming and stamping.

Besides Keynote presentations in areas related to this theme, the conference will offer:

 • Several opportunities to discuss with speakers and other participants through breakout sessions
 • A unique live broadcast from a current Testbed
 • Virtual factory tours

Digital & virtual experience!

Due to the COVID-19 situation, Techtank Conference 2020, which was to be held in Olofström, Sweden, will instead be a Digital Conference. The event will still be held on Thursday 26 November, 2020.

Delivering the conference digitally is a new challenge that we are embracing and making the most of, also enabling participation from around the world to make it a truly international conference. Join us from wherever you are located – let’s meet up online for Techtank Conference 2020!

More information about the conference program and how to sign up will be published early autumn 2020. If you already wish to register your interest in participating, please e-mail us at info@techtank.se with your name, organization and e-mail, and we will send you more information as soon as the registration is open.

About Techtank Conference

Techtank Conference is an annual meeting place for manufacturing and engineering companies, research institutes and other organizations that want to keep up to date with current trends in innovative manufacturing for industrial use, with focus on forming and stamping.

Techtank Conference 2020 – Facts

Date:  Thursday 26 November, 2020
Time:  Full day
Venue:  Digital
Language:  English
Theme:  Flexible Production, with focus on forming and stamping
Organizer:  Techtank in collaboration with the Swedish application center Stamping and Forming Center of Excellence powered by RISE
Fee:  No fee
Funding:  Techtank Conference 2020 is conducted through the project Innovationsinitiativet, financed by Region Blekinge and Olofström Municipality.

About Techtank

Techtank (Advanced Engineering Alliance) is a cluster initiative in southern Sweden that is working to promote the development of industrial companies, strengthen their competitiveness and create growth in the region. Techtank’s membership base consists of advanced industrial and technology companies of all sizes – from small and medium-size enterprises, to multinational global leaders.
www.techtank.se

About Stamping and Forming Center of Excellence

The Stamping and Forming Center of Excellence is an application center for process development, testing and material characterization of sheet metal and multimaterials. The Center is powered by RISE – Research Institutes of Sweden.
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/stamping-and-forming-center

techtank_logo_RGB 

Allt fler företag nyttjar Robotlyftet

Under 2020-2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet – ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. För Blekinges del är Techtank företagens regionala kontakt.

Under våren har en handfull företag i Blekinge nappat på de erbjudanden som ges via Robotlyftet. Ett av dem är Safeman AB i Olofström, som i början av året fick besök av Martin Johansson, projektledare för teknik och innovation på Techtank, som på plats genomförde en så kallad förutsättningsstudie med på fokus på automation och robotisering.

– I praktiken innebär det att vi genom en intervju och rundvandring i fabriken tillsammans med företaget kartlägger och analyserar nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. Denna ligger sedan till grund för beslut om en fördjupad förstudie genom att ansöka om en Automationscheck, berättar Martin Johansson.

För Safemans del innebar förutsättningsstudien att de nu uppfyller kriterierna för att söka en automationscheck om 150.000 kronor för att utveckla tillverkningen i företaget mot högre grad av automatisering/robotisering.

–  Vi vill hitta robotsystem som kan hjälpa oss med att både ställa om snabbt i produktionen och framför allt att kunna köra större volymer, berättar Stephan Bengtsson, VD och ägare för Safeman, vars verksamhet omfattar allt från skräddarsydda detaljer till större volymenheter och färdigmonterade produkter till hela industrin.

–  Vi har nyligen deltagit i Produktionslyftet och genom det blivit bättre på att effektivisera verksamheten. Sedan tidigare har vi lärt oss mycket kring robotisering genom vår tillverkning till Better Shelters där det handlar om extremvolymer. Nu vill vi kunna arbeta på liknande sätt även i resten av verksamheten för att kunna ta oss an mer högvolymsproduktion och nya kunder, och på så sätt stärka vår konkurrenskraft ytterligare, avslutar Stephan Bengtsson.

På bilden ovan: Hans Dahl, produktions- och kvalitetsansvarig, visar och beskriver flödet i fabriken för Martin Johansson, i detta fall för tillverkningen av innerväggar till transportbilar.

Vill ditt företag också ta del av insatser via Robotlyftet? Tveka inte att ta kontakt med Martin Johansson för mer information: martin.johansson@techtank.se, 0733-82 22 32.

FAKTA ROBOTLYFTET

Robotlyftet ger ditt företag:

 • Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en s k Förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.
 • Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.
 • Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar. Ni får utbildning för att bli bra beställare.
 • Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket, som Techtank ingår i, gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Klusterledare till Techtank sökes

Brinner du för en livskraftig industri?

Techtank söker nu en Klusterledare som vill vara med och driva en spännande utvecklingsresa och bidra till förnyelse och stärkt konkurrenskraft hos industri- och teknikföretagen i Blekinge med angränsande regioner.

OM TECHTANK

Techtank är ett klusterinitiativ med bas i Blekinge som arbetar för att främja utvecklingen för industriföretag, stärka deras konkurrenskraft och skapa tillväxt i regionen. Techtanks medlemsbas består av avancerade industri- och teknikföretag i alla storlekar – från små och medelstora företag till multinationella globalt ledande företag. Techtank arbetar aktivt och företagsnära med att identifiera företagens behov och utformar och samordnar insatser för att möta utmaningarna – i nutid och framtid. Läs mer på www.techtank.se.

Techtank ingår i det nationella nätverket IUC Sverige, vars mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

ARBETSUPPGIFTER

Techtank, som bildades 2015, befinner sig mitt i en spännande utvecklingsfas för att bli en både större och starkare aktör som kan främja utvecklingen för den breda industrin i regionen, men också göra avtryck nationellt och internationellt med olika spetsar. Som klusterledare kommer du att ha en viktig roll i att driva detta arbete framåt tillsammans med ett team av i nuläget fyra medarbetare. Till din hjälp har du även en styrelse bestående av representanter från industri, samhälle och akademi.

En prioriterad uppgift för klusterledaren är att få insikt i, förstå och bygga broar mellan de olika agendor som finns hos företagen, FoU-aktörer, utbildningsaktörer, finansiärer, myndigheter och offentliga organisationer. Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är därför av stor betydelse i denna tjänst.

Som klusterledare ska du driva, leda och följa upp klustrets olika verksamheter och pågående projekt mot uppsatta mål. Merparten av Techtanks finansiering är externa medel sökta från olika fonder och andra offentliga aktörer. Som klusterledare kommer du ha en viktig uppgift i att säkra finansiering, både i form av projektmedel och andra medel från exempelvis region, kommuner och medlemsföretag för att skapa en stabil och ekonomiskt hållbar organisation.

Du har också ett ansvar och uppdrag att marknadsföra Techtank i olika forum, utveckla och stärka medlemsnyttan för företagen samt arbeta för att skapa förutsättningar för att bibehålla industrin som regionens starkaste och viktigaste näring.

En viktig uppgift är också att leda och utveckla klusterorganisationens medarbetare på olika sätt. Detta är av stor betydelse inte minst i en dynamisk och flexibel projektorganisation som Techtank.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har god kunskap om och förståelse för industriella frågor och företagsutveckling. Du har en naturlig nyfikenhet och ett genuint intresse för människor och teknik.

Du har arbetslivserfarenhet inom ett eller flera av följande områden: projektledning, affärsutveckling, teknikutveckling, kompetensutveckling.

Du har god samarbetsförmåga där laget är viktigare än jaget för att effektivt leverera resultat och nå verksamhetens olika målsättningar.

Du har eller har haft någon form av ledaransvar samt erfarenhet från eget budgetansvar, där det är givet att du har intresse för ekonomi, styrning och uppföljning.

Stor vikt läggs vid din kommunikativa förmåga, både internt och externt. Vi förutsätter att du både tycker om och har lätt för nätverksbyggande.

Tjänsten ställer krav på god struktur och organisationsförmåga. Att se helheten och att vara målinriktad är också egenskaper som vi värdesätter.

Meriterande är relevant utbildning med inriktning mot projektledning och ledarskap eller att du har skaffat dig motsvarande erfarenhet på annat sätt. Har du tidigare arbetat med projektledning inom EU-projekt är det också meriterande.

Önskvärt är att du är bekväm i att kommunicera på engelska i tal och skrift samt har goda kunskaper i Office-paketet.

Körkort och tillgång till bil krävs.

ARBETSGIVARE

Techtank tillhör organisatoriskt Olofströms Näringsliv AB, som är ett industri- och kontorsfastighetsbolag som ägs av Olofströms kommun till sin helhet. Bolaget fungerar också som Olofströms kommuns näringslivskontor och ska därigenom främja näringslivsutvecklingen på olika sätt inom kommunen. För mer information om vår verksamhet, besök www.olofstromsnaringsliv.se.

Olofströms Näringsliv AB och Techtank har sitt kontor på Innovation Park i Olofström.

YRKESROLL

Klusterledare för Techtank

ANSTÄLLNINGSFORM / VARAKTIGHET

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%.
Tillträde enligt överenskommelse.

LÖN

Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning, enligt överenskommelse.

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag är 2020-08-31.

Ansökan i form av personligt brev och CV skickas per e-post till: anna.svensson@olofstromsnaringsliv.se
eller per post till: Olofströms Näringsliv AB, Vällaregatan 30, 293 38 Olofström

KONTAKTINFORMATION

Vid frågor om tjänsten:

Morgan Bengtsson, Kommunalråd Olofströms kommun & Ordförande Olofströms Näringsliv AB
Telefon 0454-930 20, e-post: morgan.bengtsson@olofstrom.se

Göran Johnsson, Ordförande Techtank
Telefon 070-5 56 14 95, e-post: goran.johnsson@ifmetall.se

ÖVRIGT

Vi undanber oss bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Onsdagsluncher som gav energi i massor

Under sex veckor i maj och juni genomfördes via projektet Framtidskompetens i Blekinge en serie av digitala onsdagsluncher där Carina Augustsson förde samtal med några av Sveriges bästa Energi-boostare såsom Kjell Enhager och Tina Thörner med flera.

Intresset för luncherna var stort då mellan 50 till 200 deltagare varje onsdag kopplade upp sig för att låta sig inspireras, fylla på med ny energi och kunskap inom en rad olika områden.

– På grund av Coronapandemin har det senaste halvåret varit minst sagt turbulent och annorlunda för många människor, både i privatlivet och på jobbet. Vi ville genomföra en aktivitet för våra deltagare i Framtidskompetens i Blekinge som verkligen skulle ge dem en energiboost. Tack vare Carina Augustsson och hennes stora nätverk lyckades vi på kort tid engagera ett fantastiskt gäng föreläsare till detta, som även deltagare utanför projektet fick förmånen att delta i, berättar projektledare Ingela Håkansson, Techtank.

Kjell Enhager och mentala cocktails

Först ut den 13 maj var Kjell Enhager, coach inom näringsliv, kultur och idrott, som föreläst för hundratusentals personer och coachat några av de största världsstjärnorna och företagen i Sverige och världen. Kjell gav deltagarna en riktig energiboost genom att presentera fyra ”mentala cocktails” som vi kan ta hjälp av för att påverka och förändra våra egna liv, beteenden och uppnå positiva förändringar:

1. My business: ”Vad kan jag påverka just nu?” som handlar om att fokusera på vad DU kan göra och inte på vad andra gör.
2. Framtidsfilm: ”Hur skulle jag vilja ha det?” som handlar mycket om att visualisera hur framtiden skulle kunna se ut och att sätta känslor på detta.
3. Vardagsvanor: ”Vad skulle jag vilja starta/lära mig? Mitt första steg?” som bl a handlar om att gå ifrån att se problem till att se mål.
4. Mera mig: ”Vilka är mina triggers?” och att ställa sig frågorna ”Vad är jag tacksam för just nu?”, ”När behöver jag fråga om hjälp?” samt ”När behöver jag be om ursäkt, säga förlåt?”

Luncherna gav en positiv kick

En av närmare tvåhundra som deltog på lunchen med Kjell Enhager är Tobias Magnusson, som jobbar med HR och Rekrytering på Consid:

– Jag var med på den första lunchen med Kjell Enhager, som var väldigt inspirerande och givande. Det jag gillade framförallt var frågorna som han skickade med oss deltagare. Det gjorde saker och ting konkret. Jag gillar initiativet med dessa luncher skarpt.

Ytterligare en deltagare som lyssnade till Kjell Enhager och även flera av de efterföljande föreläsarna är Eva Berg, Project Manager/Sales på YTAB. På YTAB deltog ett tiotal medarbetare på luncherna, varav flera valde att sitta tillsammans och lyssna.

– Jag tyckte att luncherna var bra, speciellt den med Kjell Enhager. Detta ger oss en positiv kick att kämpa på, för förr eller senare så vänder det. Det jag tar med mig mest är att när omvärlden förändras så måste vi följa med och tänka i nya banor, inte bara sitta och vänta ut krisen och se allt negativt utan se möjligheter utifrån de förutsättningar som finns idag.

Hemligheten bakom ökad motivation

Kjell Enhager följdes av Linda Hammarstrand som pratade om att känna sig motiverad, engagerad och i bästa fall passionerad, något som är en dröm för många, men också en vardag för andra. Frågan är – hur skapar vi det?

En av ingredienserna som Linda tog upp som viktig för vårt välmående är att känna tillhörighet. Linda liknade en arbetsplats vid en stafett där varje medarbetare har huvudrollen och ansvaret på sin sträcka.

– Det är när vi ingår i ett team som vi börjar göra vanliga saker ovanligt bra. Vi arbetar tillsammans och inte samtidigt, framgången vilar i övergångarna.

Hantera motgångar som din bäste vän

Näst på tur var Tina Thörner som pratade om hur mod och handlingskraft kan hjälpa dig att hantera rädslor och skapa framåt, uppåt, oavsett vad. Tina lyfte vikten av att ha rätt mindset, eller som hon uttryckte det på sin klingande värmländska:”Dä inte hur en hart – utan hur en tart”.

Några handfasta tips från Tina var bl a att hantera motgångar som ”din bäste vän”, fokusera på prestationen och inte resultatet samt att tro på att du kan utvecklas & förädlas/förändras.

– Fundera över vad du själv kan påverka, skapa en plan och agera därefter, ditt liv blir efter ditt agerande. Kan du inte påverka, se då till att acceptera (även om du inte behöver förstå, gilla eller ge något ett värde) istället för att hamna mitt emellan och fastna i att älta saker.

Kunden har alltid fel

På den fjärde onsdagslunchen levererade supersäljaren Hasse Olsson många matnyttiga tips för företag att bli bättre i sitt säljarbete. Hasse brinner för affären och att skapa värde för kunden, därav uttrycket ”kunden har alltid fel”, då han menar att om vi bara svarar på det som kunden efterfrågar i sin offert, vilket mervärde ger vi då? Våga gå från ”kundvård” till ”kundutveckling”.
– Tro inte att dina kunder alltid har rätt, ni blir mycket mer värdefulla om ni kan tillföra dem något de själva inte vet. Hjälp dem att få på sig andra glasögon!

Galet bra med LinkedIn-experten

På den nästa sista lunchen var LinkedIn-experten Ulrika Mårtén inbjuden, och delade med sig av sina bästa LinkedIn-tips – några av dem nedan:

# 1 Profilen – se till att ägna lite tid åt din profil, tänk på att den är del av ditt eget varumärke och glöm inte att du är ambassadör för ditt företag oavsett funktion!
# 2 Bygg nätverk – se till att kontinuerligt bygga ut och investera i ditt nätverk. Var generös med kontaktförfrågningar och gör dem personliga så att den andra förstår varför du vill knyta kontakt!
# 3 Din aktivitet – gå från passiv till aktiv. Börja i små steg genom att gilla, kommentera och dela inlägg om du inte vill göra egna inlägg direkt. Ju mer aktiv du är, desto fler kontakter kommer du att få!
# 4 Ge värde – utbilda, engagera och underhåll genom din aktivitet på LinkedIn. Se till att följa upp – lägg tid på att svara och ta kontakt med de som varit aktiva i dina inlägg. Ju mer du ger, desto mer kommer du att få tillbaka!

Drömarbetsgivaren

Sist ut den 17 juni var gotlänningen Svante Randlert, som delade med sig av tips och lärdomar om hur man blir en ”Drömarbetsgivare”. Svante talade mycket om ledarskap.

– Tänk på att man TILLÅTS att leda, men man FÖRTJÄNAR sitt följarskap. För ett starkt följarskap behövs förtroende, altruism – oegennytta, ge för att inspirera andra att ge samt välvilja.

Deltagarna fick även höra mer om X-faktorn som gör företag framgångsrika på sikt: The level of Engagement! En uppmaning var att lägga vikt vid att attrahera, utveckla och engagera sina medarbetare. Enligt en stor internationell studie finns det tre saker som förenar de som är mest engagerade på sitt arbete: De vet vad de ska göra, De älskar att göra det samt De vet varför de ska göra det.
– Ledarens grad av tydlighet och energi är avgörande för att engagera sina medarbetare. Att leda för att skapa!

Om Framtidskompetens i Blekinge

Projektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stärka företagens förmågor och processer för en mer effektiv och breddad kompetensförsörjning genom att deltagande företag ska bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.

Framtidskompetens i Blekinge finansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business IncubatorBlue Science Park och NetPort Science Park.

Sida 1 av 3112345...102030...Sista