Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Uppstart för Blekinge AI Arena

BLEKINGE AI ARENA – FÖR UTBYTEN, SAMVERKAN OCH UTVECKLING MED FOKUS PÅ AI!

Torsdagen den 27 maj startar Blekinge AI Arena, kom och var med från början! Syftet med Blekinge AI Arena är att skapa en återkommande mötesplats för att nätverka, utbyta information och erfarenheter, samverka och utvecklas med fokus på möjligheterna med artificiell intelligens, AI.

AI Arena Blekinge samarrangeras av AI Sweden, Blue Science Park, Blekinge Business Incubator, BTH, NetPort Science Park, Techtank och Region Blekinge. Målet är att sänka tröskeln för att komma igång med och accelerera användningen av AI i företag och organisationer. Vi kommer att inspireras, öka våra kunskaper och kanske till och med identifiera och samverka i gemensamma utvecklingsprojekt. Arbetet leds av Blue Science Park.

AGENDA 27 MAJ

 • Introduktion Blekinge AI Arena
  Karolina Söderlind, Blue Science Park & Malin Larsson, AI Sweden
 • Skapa affärsvärde med AI
  Peter Kurzwelly AI Sweden
 • AI-programmet och samverkan
  Martin Boldt, Blekinge Tekniska Högskola
 • Tillämpad sensornära AI
  Mattias Dahl, Blekinge Tekniska Högskola
 • Inspiration från företag som implementerat AI
  Johan Svensson, Telenor
  Martin Rugfelt, Sentian
  Ricardo Britto, Ericsson

PRAKTISK INFO

Datum: 27 maj
Tid: 09.00-11.30
Plats: Online

ANMÄL DIG HÄR!

Välkommen!

Ny utbildning till Processtekniker fyller ett stort behov hos industrin i Blekinge

Till hösten breddar Yrkeshögskolan Syd i Olofström sitt utbud med utbildningen Processtekniker Smart industri. Utbildningen blir ett viktigt bidrag till kompetensförsörjningen hos flera av regionens företag. Utbildningen är nu öppen för ansökan och startar i slutet av augusti. För intresserade erbjuds ett digitalt möte den 29 april för information från utbildningen och industrin.

Inom processindustrin råder det stor brist på arbetskraft inom bland annat massa-pappersindustrin, kemisk industri och livsmedelsindustrin. Processtekniker och processoperatörer med rätt kompetens är svåra att få tag på och det finns ett stort behov av att nyrekrytera. Genom den nya utbildningen på Yrkeshögskolan Syd i Olofström kommer de studerande att få kunskaper och färdigheter som är centrala för olika typer av processtekniska yrken. Utbildningen kommer också att fokusera på framtidens allt mer uppkopplade och smarta fabriker.

LJUS FRAMTID

Att det finns ett stort behov för denna typ av kompetens visar en nyligen genomförd rapport från Teknikcollege Sydost som sammanställt rekryteringsbehovet hos 32 företag i regionen med sammanlagt ca 6 000 anställda. Totalt har dessa företag ett rekryteringsbehov på runt 1 500 medarbetare på fem års sikt, varav drygt 500 av dem är processtekniker/operatörer.

Södra Skogsägarna har tillsammans med bl a AAK och Stora Enso samt ett tiotal andra industriföretag i regionen varit engagerade i att denna utbildning nu blir verklighet.

– Utbildningen är en viktig del för den framtida kompetensförsörjningen på Södra Cell Mörrum men spelar också en viktig roll för befintliga medarbetares utveckling, berättar Louise Rosenqvist, kompetensutvecklare på Södra Cell Mörrum, och fortsätter:

– Inom tio år kommer över 100 processtekniker vid Södras massabruk i Mörrum, Mönsterås och Värö att gå i pension. Behovet av denna typ av kompetens är stort. Framtiden för de som går utbildningen är därför minst sagt ljus.

Denna bild bekräftas av Jan Holmberg, Production Manager på AAK i Karlshamn:

– Situationen inom AAK är identisk med den som övriga deltagande företag nämner och behovet av kompetens på samtliga nivåer är skriande. Eftersom ny teknik och allt högre automationsgrad krävs ger den här utbildningen en väldigt bra grund och en god insikt i vad framtidens processtekniker arbetar med.

DIGITALT INFORMATIONSMÖTE

Den 29 april kl. 9-10 bjuder Yrkeshögskolan Syd i Olofström tillsammans med industriklustret Techtank in till ett digitalt informationsmöte för att berätta mer om den nya tvååriga utbildningen Processtekniker Smart industri som startar hösten 2021. På plats finns även representanter från Södra Cell Mörrum, AAK i Karlshamn och Kiviks Musteri som kan berätta mer om vilka arbetsmöjligheter som finns efter avslutad utbildning.

– Vi hoppas på god uppslutning. Bland annat har inbjudan spridits till relevanta program på gymnasieskolorna. Vi har även skickat inbjudan till Arbetsförmedlingen med flera organisationer för att fler ska få upp ögonen för denna möjlighet. Sedan hoppas vi såklart att många väljer att söka till utbildningen som bäddar för ett spännande yrke med goda framtidsutsikter och ett bra löneläge, säger Annika Appelros, rektor på vuxenutbildningen i Olofström, som Yrkeshögskolan Syd i Olofström tillhör.

Sista ansökningsdag till utbildningen är den 15 maj 2021. Mer information om utbildningen och hur man ansöker finns på: https://olofstrom.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskolan-syd-olofstrom/processtekniker 

REGIONAL SAMVERKAN LIGGER TILL GRUND FÖR UTBILDNINGEN

Annika Appelros lyfter fram det gedigna arbete som gjorts i samverkan med regionala aktörer och företag för att processteknikerutbildningen skulle bli verklighet.

– Företagens engagemang är avgörande i att få en sådan här utbildning på plats. Därför är det mycket glädjande att vi till hösten kan erbjuda denna utbildning som efterfrågats bland de regionala industriföretagen. Det är på sikt en bidragande faktor till att stärka företagens lönsamhet och effektivitet.

Följande organisationer och företag har varit engagerade på olika sätt i framtagandet av ansökan för den nya utbildningen. Det har till exempel varit i form av bollplank, att man uttryckt ett behov och vill engagera sig med LIA-platser (lärande i arbete) eller att man varit aktiv i arbetsgruppen.

ORGANISATIONER
 • Yrkeshögskolan Syd
 • YH-samverkan Skåne Nordost
 • Techtank
 • Blekinge Tekniska Högskola
FÖRETAG
 • AAK
 • C4 Energi
 • Culinar
 • Kiviks Musteri
 • Lyckeby
 • Orkla Foods
 • Owens Corning
 • Pernod Ricard
 • Stora Enso
 • Södra Skogsägarna (Södra Cell Mörrum)
 • Tarkett
 • Volvo Cars

MER INFORMATION

Annika Appelros, rektor, Vuxenutbildningen i Olofström
Tel: 0454-930 90
E-post: annika.appelros@olofstrom.se

Louise Rosenqvist, kompetensutvecklare, Södra Skogsägarna (Södra Cell Mörrum)
Tel: 072-583 49 64
E-post: louise.rosenqvist@sodra.com

Magnus Håkansson, utbildningsledare Processteknikerutbildningen, Yrkeshögskolan Syd
Tel: 0721-790173
E-post: magnus.hakansson@olofstrom.se

Jan Holmberg, Production Manager Technical Products & Feed, AAK Sweden AB
E-post: jan.holmberg@aak.com

Det kompletta erbjudandet inom Robotlyftet

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar.

För att du ska få bästa förutsättningar att starta och genomföra din automationsresa har vi samlat de erbjudanden som finns just nu riktade mot små och medelstora industriföretag. En komplett automationsresa helt enkelt – som erbjuds genom flera projekt och program i vilka IUC Sverige, som Techtank ingår i, är del.

Följande delar erbjuds inom Robotlyftet under 2021:

 • Inspirationsseminarier
 • Kunskapsmöten
 • Automation Expo
 • Förutsättningsstudier
 • Automationscheck
 • Produktionslyftets startprogram
 • Utbildning i beställarkompetens
 • Utbildning i omställning

Se aktuella seminarier och event inom Robotlyftet på IUC Sveriges webb >>

Inspirationsseminarier

Här får du möjlighet att lära dig mer om vägen till framgångsrik automation genom seminarier som anordnas genom projektet Automation & Robotik. De är tänkta att ge inspiration och svara på vanliga frågeställningar hos dig som befinner dig i startgroparna av en automationsprocess.

Kunskapsmöte med automation

Robotlyftet bjuder in till aktiviteter över hela landet, bland annat till olika typer av kunskapsmöten med fokus på automation och robotisering.

Kunskapsmötena, till exempel temaseminarier och industriworkshops, riktar sig till tillverkande företag som vill få inspiration, ny kunskap och nya kontakter, och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.

Under kunskapsmötena finns alltid representanter från Robotlyftet på plats för att informera om olika former av stöd för företag som vill komma vidare inom automation/robotisering. Det kan handla om hjälp att kartlägga företagets förutsättningar för ökad automation, eller hjälp att söka finansiellt stöd via en automationscheck.

Mer information och kontaktpersoner

Automation Expo

Automation Expo är kostnadsfria regionala minimässor med fokus på automation och robotisering. Här kan företag som har behov av automationslösningar möta leverantörer och konsulter som kan hjälpa ditt företag att ta nästa steg.

Rubriker för dagen kan till exempel vara produktion, logistik, trender och möjligheter, beställarkompetens. Under Automation Expo finns det alltid representanter från Robotlyftet på plats, som kan ge information och vägledning kring Robotlyftets olika erbjudanden. Det kan handla om kartläggning av företagets förutsättningar för automation och information om hur man söker en automationscheck.

Automation Expo ger dig som besökare nya kunskaper, nya kontakter, möjlighet att diskutera med experter och med andra företag för givande erfarenhetsutbyte. Du lämnar dagen med en tydligare bild av vad som blir ert nästa steg inom automatisering.

OBS! Expon bygger på möten mellan företag och systemintgratörer vilket gör att de till följd av den rådande pandemin inte fysiskt kan genomföras.

Mer information och kontaktpersoner

Förutsättningsstudie

Var befinner ni er i företaget när det gäller automation och robotisering? Inom Robotlyftet kan deltagande företag få kostnadsfri hjälp att klargöra förutsättningar för ökad automation/robotisering.

En förutsättningsstudie innebär att en produktionscoach och en automationsexpert tillsammans med er gör en kartläggning och en analys av er nuvarande produktionsprocess och affärsmodell.  Resultatet ska visa var ert företag har störst potential för att automatisera.

En förutsättningsstudie innehåller:
 • Genomgång av nuläge och målbild hos ert företag.
 • Line-walk, dvs. en genomgång av produktionen, för att säkerställa förståelse för produktionen och för att identifiera möjliga områden för automation.
 • Återbesök med genomgång av kartläggningen och en gemensam analys av möjligheterna till automation och hur dessa bör prioriteras.

Studien ger rekommendationer om hur ni kan gå vidare i riktning mot en effektiv systemlösning. Kartläggningen kan ligga till grund för en ansökan om en automationscheck. Rapporten bifogas då som en bilaga vid ansökan om automationscheck.

Mer information och kontaktpersoner

Automationscheck

Företag som genomfört en förutsättningsstudie har möjlighet att i ett nästa steg söka en automationscheck som stöd för en investering i ökad automation.

IUC erbjuder kostnadsfri stöttning inför er ansökan om automationscheck och kan fungera som diskussionspartner.

Automationscheckarna kan inte användas till direkta investeringar i robotar, men bland annat till:
 • Förberedelser för en investering i automation
 • Investeringar i förbättrad beställarkompetens
 • Vidareutbildning av personal för omställning till automation
Det finns en rad kriterier som måste vara uppfyllda för att ett företag ska kunna söka en automationscheck. Några exempel:
 • Företaget ska ha 2-249 anställda
 • Företaget kan inte ingå i en koncern med fler än 249 anställda
 • Checken ska utnyttjas till ett projekt som ligger utanför företagets ordinarie verksamhet
 • Företaget måste kunna betala minst 25 % av insatsens totala kostnad själv

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida om kriterier för automationscheckar

Mer information och kontaktpersoner

Produktionslyftets Startprogram

Produktionslyftet arrangerar Startprogram i samverkan med Robotlyftet med inriktning mot automation. Att löpande förbättra er verksamhet i den riktning framtiden fordrar kräver att du och dina kollegor investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar.

Med Lean som grund arbetar de för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse i den riktningen. Startprogrammen riktar sig till tillverkande små och medelstora företag som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men inte gått vidare och sökt en automationscheck.

Läs mer och boka plats till Startprogrammet

Utbildning i beställarkompetens

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. Inom Robotlyftet erbjuds en utbildning i beställarkompetens för att öka förståelsen för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: vad är rätt automation, vilka krav behöver vi ställa, vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal.

En utbildning i beställarkompetens har rubriker som:
 • Allmän beställarkompetens med kravställning
 • Produktionsteknik i anknytning till automation
 • Grundläggande automation
 • Automationskomponenter
 • Överordnade system
 • Sensorsystem
 • Robotikens grunder

Mer information och kontaktpersoner

Utbildning i omställning för medarbetare

En grundläggande utbildning under två dagar inom automation och robotisering för små och medelstora företag.

Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra.

Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även ha tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

Kursinnehåll
 • Övergripande genomgång av Produktionsteknik, automationsteknik, automationskomponenter, framtid och trender samt beställarkompetens och kravställning
 • Min roll i organisationen – workshop kring kompetens, organisationsförändring samt säkerhet och riskhantering
 • Grundläggande robotik – systemkunskap, maskinsäkerhet, applikationer, programmering och simulering
 • Prova på tillsammans med en robot – handhavande, programmering, integrering med sensorer och visionsystem

 

Projektet Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Om du vill veta mer

Hör av dig Techtanks kontaktperson för Robotlyftet om du vill veta mer om något av ovan!

Martin Johansson
martin.johansson@techtank.se
073-3822232

Informationsmöte 29/4: Processtekniker – ett framtidsyrke

Är du intresserad av en högteknologisk bransch där kompetens efterfrågas och det finns ett stort behov av att nyrekrytera? Är du en problemlösare och tekniskt intresserad? Tycker du om att arbeta både självständigt och i team med utveckling? Då ska du utbilda dig till processtekniker – nu! Välkommen till ett digitalt möte den 29 april där du får träffa representanter från Yrkeshögskolan Syd i Olofström och industrin och få mer information.

Den 29 april kl. 9-10 bjuder Yrkeshögskolan Syd i Olofström tillsammans med industriklustret Techtank in till ett digitalt informationsmöte för att berätta mer om den nya tvååriga utbildningen Processtekniker – smart industri som startar hösten 2021. Sök och få ett spännande yrke med goda framtidsutsikter och ett bra löneläge!

Inom processindustrin råder det stor brist på arbetskraft inom bland annat massa-pappersindustrin, kemisk industri och livsmedelsindustrin. Processtekniker och processoperatörer med rätt kompetens är svåra att få tag på och det finns många arbetsgivare som har ett stort behov av att nyrekrytera. Några av dem – Södra Cell Mörrum, AAK i Karlshamn och Kiviks Musteri – träffar du på mötet då de berättar mer om vilka arbetsmöjligheter som finns efter avslutad utbildning. Kanske är just Du en av deras blivande medarbetare!

Ta chansen att lyssna och ställa frågor – och glöm inte att tipsa andra som kan ha intresse av denna utbildning!


Här kan du se informationsmötet i efterhand

 

 


När är mötet?
Torsdagen den 29 april kl. 9-10

Var hålls mötet?
Mötet genomförs digitalt via Microsoft Teams – klicka här för att komma till mötet >>

Behöver jag anmäla mig?
Föranmälan behövs inte, men vi ser gärna att du skickar ett mail till karin.andersson@techtank.se om du tänker delta så att vi kan meddela om det blir några ändringar samt att vi kan skicka ut ev. information till dig efter mötet!

Jag har inte möjlighet att delta – hur gör jag?
Vi kommer att spela in mötet så att det går att se i efterhand! Meddela karin.andersson@techtank.se om du önskar ta del av mötet i efterhand. Vi kommer också att lägga ut det under Nyheter på Techtanks webb och på Yrkeshögskolans Syd i Olofströms webbsida.

Var hittar jag mer information om utbildningen?
Yrkeshögskolan Syd i Olofströms webbsida kan du läsa mer om utbildningen och hur du ansöker. Obs! Sista ansökningsdag den 15 maj!

Mer information om informationsmötet
Karin Andersson, Techtank
karin.andersson@techtank.se
076-861 27 44

Industry Next – ta del av projektresultat från Smart Industri i Blekinge 2.0

Techtank har nyligen avslutat projektet Smart Industri i Blekinge 2.0, som syftat till att skapa långlivade, effektiva och samordnade strukturer som bidrar till ökad konkurrenskraft och omställningsförmåga hos Blekinges små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

I denna film berättar vi mer om hur vi arbetat med de sex olika huvudaktiviteterna i projektet och resultatet av dem:

Se filmen i Techtanks YouTube-kanal: https://youtu.be/cibmumxCcNQ

Smart Industri i Blekinge 2.0 pågick mellan 2019-01-01 och 2021-03-31 och har finansierats av Tillväxtverket, Region Blekinge samt Olofströms kommun.

Stort tack till alla som medverkade i filmen!

Se Techtank Day i efterhand!

Den 19 mars 2021 genomfördes årets Techtank Day, denna gång som en livesändning med gäster som deltog via länk. Missade du sändningen? Ingen fara – den finns att se i efterhand!

Förmiddagen bjöd på information, inspiration och samtal om hur vi tillsammans stärker industrins konkurrenskraft i regionen genom olika insatser, projekt och inte minst samarbeten på olika nivåer. Dessutom bjöd programmet på en energifylld och motiverande föreläsning på temat Mer arbetsglädje! med Antoni Lacinai, som också var dagens moderator.

Techtank önskar rikta ett stort tack till alla medverkande som bidrog med kloka synpunkter och delade med sig av tankar och kunskap! Tack också till alla deltagare som följde livesändningen och bidrog med intressanta inspel via Mentimeter!

Nedan kan du se sändningen av Techtank Day 2021

Program

Välkommen!
Dagens moderator Antoni Lacinai och Techtanks klusterledare Ingela Håkansson hälsar deltagarna välkomna.

Techtanks verksamhet idag & framåt
Hur kan regionens industriföretag ta del av Techtanks olika insatser och projekt? Vad är på gång framöver?
Vi passar även på att göra nedslag i projekten Smart Industri i Blekinge 2.0 samt S3 – Affärsutveckling för marknadsbreddning.
Göran Johnsson, ordförande Techtank
Ingela Håkansson, klusterledare Techtank
Karin Andersson, projektledare Techtank

IUC – så utvecklar vi Sveriges små och medelstora industriföretag för en hållbar framtida industri
Jenny Bramell, ordförande IUC Sverige, berättar om IUC (Industriella UtvecklingsCentra) som är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri.

Varför ska stora företag samarbeta?
Ett samtal med Mikael Vessin, platschef Volvo Cars, om betydelsen av samarbete mellan våra stora industriföretag i regionen, gemensamma utmaningar och möjligheter.

Panelsamtal om vikten av regionalt samarbete
Ett samtal om regionalt samarbete för industrins utveckling med företrädare från näringsliv och samhälle:
Helena Lönegård, platschef, Saab Kockums
Stephan Bengtsson, VD, Safeman
Nina Andersson, näringslivschef, Karlshamns kommun
Erika Augustinsson, innovationsstrateg, Region Blekinge

Mer arbetsglädje!
Kan du låta bli att kommunicera? Påverkar du hur andra mår? Vilken är den magiska siffran i kommunikation och hur hänger kommunikation, arbetsglädje och resultat ihop?
Kommunikationsexperten Antoni Lacinai avslutar Techtank Day med en energifylld och motiverande föreläsning.


Techtank Day genomfördes inom ramen för projekten Smart Industri i Blekinge 2.0, Innovationsinitiativet samt S3 – Affärsutveckling för marknadsbreddning med finansiering från Tillväxtverket, Region Blekinge samt Olofströms kommun

Sida 1 av 3712345...102030...Sista