Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Årets Techtank Conference närmar sig – denna gång med fokus på innovativ formning och pressning

Den 28 november bjuder Techtank åter in till Techtank Conference med föreläsare från industri, akademi och forskning som ger olika aspekter och exempel på innovativ formning och pressning, med fokus på processer, verktyg och kvalitet.

Det är nu fjärde gången som konferensen arrangeras i teknikklustret Techtanks regi, och bygger vidare på tidigare års uppskattade presshärdningsseminarier i Olofström, med nära koppling till Volvo Car Body Components i Olofström. Även i år blir konferensen välbesökt. Ett 70-tal deltagare från 25 olika företag och organisationer från Luleå i norr till Köpenhamn i söder är redan anmälda och fram till den 22 november finns fortfarande möjlighet att ansluta.

– Vi är glada att så många väljer att delta på Techtank Conference. Vi har tillsammans med RISE IVF arbetat fram ett väldigt aktuellt program med många högintressanta föreläsningar och även ett par internationella föreläsare, berättar Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.

Innovativ formning och pressning

Temat för Techtank Conference 2019 är Innovativ formning och pressning med fokus på processer, verktyg och kvalitet. Följande presentationer och föreläsare finns på programmet:

Quality control and defect detection with the use of computer vision and AI 
Jeremy Jean-Jean, forskare, Material & Production, RISE IVF

New sensor technology for tool monitoring
Rahim Sarban, CEO, ElastiSense

Mätning och simulering av pressdynamik
Daniel Wiklund, gruppchef Komponenttillverkning, RISE IVF
Johan Pilthammar, industridoktorand Volvo Cars

New Sheet Metal Forming Technologies
Michael Machhammer, Manager Development Forming Processes & Tooling, AP&T Sweden AB

Evaluation of tribosystems for sheet metal forming 
Chris Valentin Nielsen, Associate Professor, DTU Mechanical Engineering, Technical University of Denmark

Information om nytt Forming & Stamping Center of Excellence
Niklas Sonesson, Senior Manager Stamping Engineering, Volvo Cars
Daniel Wiklund, gruppchef Komponenttillverkning, RISE IVF

Plåtformningssimulering – dåtid, nutid, framtid
Mats Sigvant, teknisk expert, plåtformningssimulering, Volvo Cars

Konferensen avslutas med möjlighet till studiebesök på Volvo Cars för visning av deras presshärdningslinje, eller på RISE IVF för visning av deras testmiljö och labb.

Techtank Conference arrangeras inom ramen för projektet Smart Industri i Blekinge 2.0 som medfinansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge, Olofströms kommun och Ronneby kommun

Mer information

Mer information samt program för konferensen finns på https://techtank.se/conference2019/

För frågor om Techtank Conference går det bra att kontakta:
Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank
jorgen.adolfsson@techtank.se, 0709 91 80 03

——————————————————————————————————————————————————-

Om Techtank
Techtank är ett klusterinitiativ i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Här möts näringsliv, akademi och samhälle med det gemensamma målet att stärka industrins konkurrenskraft och skapa regional tillväxt. Detta gör vi genom en gemensam agenda och värdeskapande insatser inom områdena Teknikutveckling & Innovation, Kompetensutveckling & -försörjning samt Affärsutveckling & Tillväxt. Läs mer på: www.techtank.se

Kollaborativa robotar och automationsstrategier lockade många

Den 17 oktober arrangerade Techtank en teknikworkshop via Produktion2030 på temat Kollaborativa robotar & Automationsstrategier. Teori varvades med praktik och de deltagande företagen fick en hel del matnyttigt med sig hem att fundera på och ta vidare vad gäller deras egna automationsstrategier.

Är du ett litet eller medelstort industriföretag och vill ta nästa steg inom robotisering och automation? Då finns det fina möjligheter till det via Robotlyftet. Läs mer här och tveka inte att kontakta oss för mer information >>

Matchmaking av exjobb mellan studenter och företag

Den 11 oktober deltog Techtank på Exjobbsmässan i Karlskrona som arrangerades av Rosenboms Nation i samarbete med BTH – Blekinge Tekniska Högskola och KFH i samband med Näringslivsdagen. Techtanks medlemsföretag NKT, Tarkett och Volvo Cars fanns på plats för att berätta mer om vilka möjligheter de kan erbjuda studenter som vill göra examensarbete ute på företagen. På mässan deltog studenter inom ämnen som bl a maskinteknik och industriell ekonomi. Idéer från både företag och studenter kring exjobb diskuterades för fullt.

I den inledande paneldiskussionen deltog bl a Anne Lexe, miljökoordinator på Volvo Cars i Olofström, som uppmuntrade studenterna att komma med egna idéer. Det finns många viktiga områden att belysa – hållbarhet, cirkulär ekonomi, produkternas livscykel för att nämna några.

Panelmedlemmarna var överens om nyttan med att ha exjobbare hos sig, som kan komma in med ny kunskap, nya idéer och våga utmana gamla sanningar. Att göra ett exjobb ger också studenterna en värdefull erfarenhet för framtida karriärmöjligheter hos företagen.

Mer information om att samarbeta med studenter vid BTH samt kontaktuppgifter till samverkansansvariga finns här >>

I fokus: effektivt strategiskt ledningsarbete

Hur leder man strategiskt ett industriföretag för en hållbar och lönsam utveckling? Den frågan arbetar just nu flera VD:ar och chefer med i Techtanks utvecklingsprogram ”Att strategiskt leda ett industriföretag” som startade i slutet av maj i år.

– Den största behållningen av programmet är att vi får konkreta verktyg för hur vi ska jobba med vårt strategiska arbete. Vi får ta del av olika modeller som vi kan använda för att ta fram viktig information och fakta som underlag för beslut. Medel som hjälper oss att tänka rätt, säger Jonna Hermansson, VD på Norje Smidesfabrik, en av 16 deltagare på programmet.

En annan deltagare, Patric Olsson, finans- och strategichef för EMEA på Tarkett, är inne på samma spår:

– Jag ser att de modeller och teorier som vi utbildas i för strategiskt arbete kommer att bli viktiga verktyg när jag leder detta arbete i verksamheten, på både kort och lång sikt. Framför allt uppskattar jag helhetsgreppet över den strategiska processen, från start till mål, så att säga, även att ambitionen är att strategiskt arbete ska vara ett löpande arbete.

– Målsättningen är att utbildningen leder till ett strategiskt arbete med bättre kvalitet som i sin tur leder till en hållbar och lönsam verksamhet som överträffar förväntningarna hos våra kunder, anställda, ägare och andra intressenter.

Många industri- och teknikföretag står inför stora utmaningar

Bakgrunden till detta utvecklingsprogram som Techtank driver inom ramarna för projektet Smart Industri i Blekinge är de stora utmaningar som många industri- och teknikföretag står inför.

– Utmaningarna handlar om allt från snabb teknologisk utveckling och digitalisering, behov av att utforma utvecklade tjänsteerbjudanden, få hållbarhet att genomsyra verksamheten, till krav på ständiga kostnadsreduktioner och kompetensbrist, berättar Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank, och fortsätter:

– För företagen är det viktigt att i god tid skapa en tillräcklig förståelse för hur dessa och andra utmaningar kan komma att påverka deras affärssituation, men det är lättare sagt än gjort. Den dagliga jakten på kortsiktiga mål och ”brandsläckningar” tar ofta en betydande del av tiden, kraften och uppmärksamheten.

Nya perspektiv och verktyg

Genom programmet ”Att strategiskt leda ett industriföretag” utrustas deltagarna med nya perspektiv och verktyg för att mer effektivt strategiskt leda och utveckla sina företag. Detta görs tillsammans och med stöd av ledande experter, pedagoger, coacher och praktiker. Tanken är att programmet ska vara till nytta för både individ och organisation.

– Vi har utformat programmet för att leda till konkret utveckling och förändring både för deltagaren som företagsledare och för företagets ledningsarbete och verksamhet. Dessutom ger programmet en unik möjlighet till utbyte av erfarenheter och idéer mellan deltagarna, säger Jörgen Adolfsson, Techtank.

Just detta nätverk av individer och verksamheter är något som deltagarna framhåller som en av vinsterna med sitt deltagande i programmet.

– Kunskap och erfarenhetsutbyten är en väsentligt viktig del i att leda ett företag framåt och under föreläsningarna och i diskussionerna med de andra gruppdeltagarna dyker det upp nya tankar och funderingar som man senare kan spinna vidare på, allt från det lilla till stora planer på lång sikt, menar Jonna Hermansson, Norje Smidesfabrik.

Patric Olsson, Tarkett, understryker gruppsammansättningen:

– Utbytet mellan deltagarna och deras erfarenheter från olika branscher är väldigt givande. Hela upplägget på programmet, med en bra mix av teori och praktiska exempel under lärtillfällena, är mycket intressant och utvecklande. Inte minst tack vare hög kompetens och stor erfarenhet hos lärarna.

Pågår till slutet av 2020

Deltagarna, som representerar företag från Blekinges samtliga fem kommuner samt Bromölla och Tingsryd, genomför nu fas 1 i programmet där fokus ligger på att diskutera och arbeta med viktiga ämnen och teman relaterade till strategiskt ledningsarbete. Parallellt med lärtillfällena arbetar deltagarna enskilt med att kartlägga och analysera hur sina respektive företag behöver utveckla sitt strategiska ledningsarbete.

– De väljer sedan ut och specificerar i ett så kallat utvecklingskontrakt den utveckling och förändring de vill åstadkomma. Utvecklingskontraktet genomförs sedan under programmets andra fas. En obligatorisk del av utvecklingskontraktet är att utforma en långsiktig strategisk plan för sitt företag som ska presenteras för företagets styrelse i slutet av programmet, berättar Jörgen Adolfsson, Techtank, och fortsätter:

– Målet med programmet är att deltagarna ska ha stärkt sitt intresse och sina individuella förmågor och kompetenser för strategiskt ledningsarbete. Dessutom ska deras företag ha utformat eller förädlat processer för strategiskt ledningsarbete och metoder som omsätter långsiktiga strategier i konkreta aktiviteter och resultat.


Exempel på teman i programmet:

 • Vad menas med strategiskt ledningsarbete och planering?
 • Företagets uppgift – hur förstår vi den?
 • Processer, verktyg och utvecklingskontrakt
 • Industriföretagets interna och externa förutsättningar
 • Att utmana och utveckla strategier och affärsmodeller
 • Från strategi till implementering i den löpande verksamheten
 • Att leda förändringsarbete
 • Att utveckla och förbättra ledningsprocesser
 • Att tänka strategiskt
 • Att skapa en effektiv ledningsgrupp
 • Verksamhetsstyrning

Utvecklingsprogrammet Att strategiskt leda ett industriföretag genomförs inom ramarna för projektet Smart industri i Blekinge 2.0 som finansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge, Olofströms kommun och Ronneby kommun.

Årets BusinessForum Industri lockade rekordmånga

Temat för BusinessForum Industri 2019 var Framtidens logistik för industrin, ett ämne som av deltagarantalet att döma engagerar många. Mer än 100 deltagare var på plats på Volvo Cars i Olofström den 20 september och fick lyssna till en rad intressanta föreläsare.

BusinessForum Industri arrangeras av Handelskammaren i samarbete med Volvo Cars och Techtank i Blekinge. Årets forum var det fjärde i ordningen och fokuserade på framtidens logistik.

Presentationer från dagen finns att ladda ner från Handelskammarens webb >>

Dagen bjöd på nedan program:

Kina, One Belt, One Road
Dåtid, nutid och framtid
Roger Mattsson, Tradelane Manager China – Sweden, Geodis Freight Forwarding

Trender i transportsystemet, Trafikverkets omvärldsanalys 2018
Vilka är megatrenderna som förändrar samhället och vilka är trenderna i transportsystemet?
Anna Wildt-Persson, Strateg/Chief Strategist, Trafikverket

Hållbara Transporter
Nödvändigt, möjligt, lönsamt
Henrik Ny, Phd, Senior Lecturer, BTH

Framtidskoncept för godshantering
Med utgångspunkt från digitalisering, förarlösa koncept, fossilfri drift, integrerad service och innovativ industridesign är Kalmars vision för framtidens container, trailer och materialhantering något som både inspirerar och utmanar.
Dan Pettersson, Senior Vice President, Kalmar Mobile Equipment

Framtidens Elvägar, projekt E22
Vad händer med elvägsprojektet på E22:an?
Samuel Henningsson, VD, NetPort Science Park

Logistiska utmaningar i och mellan fabrikerna
Fokus på medarbetarna ger utmaningar både i internlogistiken och transportsystemet.
Per-Ola Kjellvåg, Sr. Director Supply Chain Management, Volvo Cars Olofström

Paneldiskussion
Roger Mattsson, Geodis Freight Forwarding
Theresia Bergdahl, Trafikverket
Mikael Vessin, Volvo Cars
Dan Pettersson, Kalmar Mobile Equipment
Henrik Ny, BTH

Sida 1 av 2712345...1020...Sista