Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

BusinessForum Industri – Framtidens logistik för industrin med Volvo Cars

Att världen utvecklas i snabb takt är ingen nyhet. I den fjärde upplagan av BusinessForum Industri kommer vi att fokusera på framtidens logistik. Digitalisering, nya handelsrutter och ny teknik gör att förutsättningarna hela tiden förändras. Hur kommer framtidens logistiska lösningar att se ut för industrin?

Dagen kommer att behandla såväl megatrender, nationella strategier och konkreta exempel på lösningar för såväl intern logistik som handel med Kina. Medverkar under dagen gör bl.a. föreläsare från Trafikverket, DB Schenker, Geodis, Kalmar Industries, Volvo Cars och NetPort m.fl.

Du kan redan nu säkra din plats till vårt ”Save the date pris”. Ett mer detaljerat program för dagen kommer inom kort.

BusinessForum Industri är en mötesplats där vi belyser industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur du kan fortsätta utveckla din verksamhet. När människor möts ökar dessutom möjligheten för nya samarbeten och affärer!

BusinessForum Industri arrangeras av Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Blekinge.

Varmt välkommen!

Datum och tid
20 september 2019, 09:00 – 14:00

Plats
Volvo, Bruksgatan 1, Olofström

Pris & övrig information
”Save the date” pris fram till och med den 31 augusti:
395 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren eller hos Techtank.
595 kr/pers för icke-medlemmar.

Ordinarie pris efter 31 augusti:
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren eller hos Techtank.
795 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 13 september.

Till anmälningsformulär på Handelskammarens webb >>

Dialog med infrastrukturministern om Sydostlänken

I samband med Techtanks styrelsemöte den 24 maj på NetPort Science Park i Karlshamn träffade styrelsen infrastrukturminister Tomas Eneroth för att lyssna till och ställa frågor kring de kommande infrastruktursatsningarna i regionen, inte minst Sydostlänken. Volvos platschef i Olofström, Mikael Vessin, och Techtanks styrelseordförande Göran Johnsson tryckte båda på vikten av att järnvägen byggs snarast möjligt. Eneroth bekräftade att den nationella planen som byggandet av Sydostlänken ligger med i står fast med planerad byggstart 2024, och poängterade att Sydostlänken är en nationell angelägenhet.

Under mötet berättade infrastrukturministern även om visionen om att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Han tog upp den nya nationella godstransportstrategi som tagits fram, och tryckte på vikten av att minska klimatavtrycken, bl a genom satsningar på ökad elektrifiering såsom elvägar för att så småningom kunna göra tunga lastbilstransporter helt fossilfria. Även vikten av ökad frakt via järnväg och sjötransport betonades. Infrastrukturministern berättade också att investeringar i och implementeringar av ny miljösmart teknik prioriteras och pågår för fullt genom olika satsningar.

Teknikinsatser via Techtank – för en smart och konkurrenskraftig industri

Många industri- och teknikföretag går bra. Men det betyder inte att de kan slå sig till ro. Tvärtom! Industrin står inför en stor mängd utmaningar inte minst inom teknikområdet. Teknikutvecklingen går fortare nu än någonsin vilket skapar utmaningar men också fantastiska möjligheter om tekniken utnyttjas rätt. Varje enskilt företag behöver relatera till dessa utmaningar och möjligheter för att även i framtiden vara konkurrenskraftiga.

Inom Techtank utgår vi ifrån det som kallas ”Smart Industri” för att täcka in de områden som vi anser viktigast att satsa på för en fortsatt konkurrenskraftig industri. I ”Smart Industri” ingår fokusområdena: Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft och Testbädd.

Inte sällan hamnar det strategiska arbetet för att möta dessa utmaningar utanför det egna företagets kärnkompetens, vilket sätter krav på bra partners och nätverk. För att stötta industrin inom dessa områden tillhandahåller och mäklar Techtank en rad insatser med syfte att stärka industrin som helhet och varje individuellt företag inför en omställning till en ”smartare” industri.

Techtank vill stimulera utvecklingen, spridningen och användningen av den digitala teknik som har högst potential att leda industrins omvandling. Techtank vill också uppmuntra nya affärs- och organisationsmodeller för att tillgodogöra potentialen i den nya tekniken. Samtidigt vi vill öppna upp det offentliga att vara industrins testbädd för att lösa utmaningar i nära samverkan med aktörer på lokal och regional nivå. Vi tror att dessa insatser kan möjliggöra en framtida konkurrenskraftig industri genom att bland annat inspirera och visa på hållbara lösningar.

I vår folder – Teknikinsatser via Techtank – presenterar vi kort ett antal av de insatser som Techtank antingen arrangerar själva eller som vi mäklar/medverkar i tillsammans med olika samarbetspartners. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer!

 

Tillsammans för en stärkt och breddad kompetensförsörjning

Den 24 april genomfördes kick-offen för utvecklingsprogrammet Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare, som är en del av de aktiviteter som ingår i projektet Framtidskompetens i Blekinge. Under två år kommer deltagande företag få inspiration, utbildning och coachning för att på olika sätt stärkas i sitt arbete med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

Projektet Framtidskompetens i Blekinge finansieras av Europeiska socialfonden, ägs av Techtank och genomförs i samverkan med Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och NetPort Science Park. Totalt deltar 20 företag från de fyra innovationsmiljöerna.
–  Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många företag idag och ett viktigt område att arbeta strategiskt med för att behålla och utveckla sitt företags konkurrenskraft, säger huvudprojektledare Ingela Håkansson, Techtank.

Attrahera, utveckla och behålla – ledord i programmet

Under kick-offen fick de deltagande företagen bland annat identifiera de enskilt största utmaningarna inom de olika områdena attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
– Attrahera, utveckla och behålla blir lite av ett mantra under detta program, men inte utan anledning. De är alla oerhört viktiga i ett företags arbete med kompetensförsörjning och kompletterar varandra. Man måste jobba med alla bitar, säger Per Arvidson, som tillsammans med Jenny Månsson Nummelin är programansvarig för utvecklingsprogrammet som nu startat.

Många gemensamma utmaningar

När vi tar del av de deltagande företagens utmaningar finns vissa skillnader, mycket beroende på olika företagsstorlekar och branscher, men framför allt finns många likheter. För de relativt nystartade små företagen som deltar, många inom IT och spelutveckling, är det inte minst utmaningen att attrahera mer erfarna medarbetare som lyfts fram. Flera av företagen vittnar om att de utan problem kan rekrytera nyutexaminerade studenter, men när de försöker rekrytera erfaren personal som ofta har jobb på större etablerade företag stöter de på patrull, förmodligen på grund av en osäkerhet att lämna för ett litet nystartat företag.

En annan utmaning som lyfts fram är den att i en mindre region som Blekinge lyckas attrahera experter och specialister till sina företag. Dels är utbudet på plats begränsat, dels är det en utmaning att få dem att flytta till Blekinge från andra delar av landet – eller världen.

De lite större företagen som deltar i programmet, inte minst inom industrin, lyfter framför allt utmaningar som handlar om att behålla medarbetare. Det är kostsamt och komplext att tappa en medarbetare som man många gånger lärt upp under flera år och med en specialistkompetens som är svår att få tag i, och därmed väldigt attraktiv på marknaden. Svetsare och robotprogrammerare är några yrken som nämns som exempel i sammanhanget. Frågor som lyfts är vilka faktorer som är viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare, allt från lön, trivsel och laganda till kompetensutveckling, flexibla arbetstider och delaktighet diskuteras.

Hela företaget involveras i arbetet

I den första analysfasen av projektet kommer en enkät att genomföras med samtliga medarbetare i de deltagande företagen.
– Genom att inventera och analysera de anställdas uppfattning om det egna företagets förmåga att attrahera, utveckla och behålla sina anställda kan vi se till att landa rätt i utvecklingsprogrammet så att företagen får ut så mycket som möjligt av sitt deltagande, säger Per Arvidson.

Programmet består också av lärtillfällen kring områden som identifieras som särskilt intressanta för företagen, erfarenhetsutbyten företagen sinsemellan, coachning och eget arbete. Tänkbara teman som nämns för kommande lärtillfällen är bland annat arbetsgivarvarumärket, hälsosamt ledarskap, mångfald och diversifiering samt kompetenssuccession – att ta tillvara kritiska förmågor.

Breddad rekrytering också viktigt

En annan viktig fråga som projektet Framtidskompetens i Blekinge behandlar är hur företagen kan bredda sin rekryteringsbas.
– Eftersom det är svårt att hitta rätt kompetens till många branscher är det viktigt att arbeta med så brett perspektiv som möjligt. Det handlar många gånger om att se förbi stereotypen av vilka som arbetar i den egna branschen och se till hur man rekryterar utifrån bland annat kön, ålder och etnicitet där det många gånger råder en obalans, säger Ingela Håkansson, och fortsätter:
– Tittar vi på till exempel industrin så kan vi fråga oss hur vi kan bli bättre på att attrahera fler kvinnor och unga till industrin? Hur kan vi öka antalet människor med utländsk bakgrund? Detta är viktiga frågor för företagens arbetsgivarvarumärke, eller employer branding, som också är ett av de områden vi kommer att arbeta med i projektet.

Techtank Member Day och Produktionslyftet

Den 25 april arrangerades Techtank Member Day 2019. Det är ett årligt arrangemang där medlemsföretag, partners och andra intresserade får en extra inblick i Techtanks verksamhet.
På dagens agenda lyftes industrins betydelse för regionen, vilka utmaningar industrin har och står inför och hur Techtanks olika aktiviteter kan vara en del av lösningen.

Som en extra inspiration bjöd Stephan Bengtsson (VD och ägare av Safeman) och Martin Johansson (coach i Produktionslyftet) deltagarna på en spännande föreläsning om den förändringsresa Safeman gjort med stöd av Produktionslyftet. För den som är intresserad av att delta med sitt företag i Produktionslyftets Startprogram erbjuds ett i Blekinge under september-december 2019. Till mer information >>

Vi tackar alla inblandade för en givande förmiddag!

Techtank fortsätter att växa med nya medlemmar

Techtank har sedan början av april tre nya medlemsföretag från tre olika kommuner – Broby Modellindustri från Östra Göinge, Cetetherm från Ronneby samt Vollsjö Industri från Olofström.

– Vi är glada att fler företag i vår region ansluter sig till vårt klusterinitiativ. Ju fler företag som deltar i Techtank, desto starkare och effektivare blir insatserna som bidrar till att stärka konkurrenskraften hos företagen, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare på Techtank.

Kort om företagen:

Broby Modellindustri AB är ett modernt och digitalt anpassat verkstadsföretag. Företaget finns i nordöstra Skåne, 3 mil norr om Kristianstad och här har de producerat verktyg och modeller sedan 1957. Broby Modellindustri utför 5-axlig höghastighetsbearbetning och verktygsframtagning i aluminium, stål, plast och trä. Man tillverkar bland annat: Vakuumformningsverktyg, Formsprutningsverktyg, Kontrollfixturer, Monteringsfixturer samt Gjutmodeller.

Vollsjö Industri AB är en av Skandinaviens ledande tillverkare av formgjutna produkter i Skummad polyuretan, Halvfabrikat polyuretan, Solid Polyuretan och Polyuretangummi med lång erfarenhet som problemlösare och leverantör till industrin. Exempel på produkter är membran, mattor, slitskydd, tätningar och packningar, armstöd, stolar, kabelkopplingar, offshoreprodukter. Kunder finns inom många olika branscher såsom fordonsindustri, betongindustri, medicinteknik, offshore m fl.

Cetetherm AB: ett internationellt team som erbjuder högteknologisk produktkunskap inom värme- och kylsystem på fjärrvärmemarknaderna. Varumärket Cetetherm har funnits i mer än 60 år. Företaget är ursprungligen från Sverige, men genom åren har verksamheten expanderat till den internationella marknaden. Produktionsanläggningar finns i Sverige, Frankrike, Tjeckien, Finland, Ryssland och USA. Cetetherm ingår i NIBE-koncernen sedan juni 2018.

Reportage om de nya medlemsföretagen kommer längre fram och publiceras då i Techtank News och på webben.

Sida 1 av 2512345...1020...Sista