Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Medlemsföretag i Techtank utvecklas tillsammans i Produktionslyftet

I mitten av september drog Produktionslyftets startprogram med fokus på digitalisering igång för fem av Techtanks medlemsföretag: El-yta, Stans & Press, Tre D Mekaniska, VA Automotive samt YTAB. Företagen ser alla stora möjligheter med att delta i detta program för att få nya idéer, ökad kunskap och inte minst inspiration till att hitta nya smarta lösningar i sina respektive verksamheter. Att kunna göra det i nätverksform lyfter många också fram som en styrka.

 Programmet genomförs under hösten i Nordöstra Skåne och Blekinge. Swerea IVF håller ihop Produktionslyftet, som är ett nationellt program, och bidrar med erfarna förändringsledare och experter inom det aktuella området digitalisering.
– Programmet består av fem halvdags nätverksträff­ar. Utöver dessa trä­ffar kommer företagen att få coachning vid två tillfällen för att kunna utveckla sin målbild kring ett framtida utvecklingsarbete, berättar Birgitta Öjmertz från Swerea IVF, som är programdirektör för Produktionslyftet och fanns på plats på första träffen som hölls i Olofström.

Inspiration och ny kunskap varvat med eget arbete

Under den första träffen stod en introduktion och inspiration till temat digitalisering på agendan med efterföljande diskussioner kring den egna synen på digitalisering; vad det är, vad man gjort hittills på det egna företaget, vilka risker och möjligheter som finns och mycket mer. Nästa träff består av ett inspirations- och studiebesök då gruppen kommer att besöka Sibbhultsverken som tidigare gjort en liknande förändringsresa som de deltagande företagen nu påbörjat, för att få en bild av vad som är möjligt men också vad som krävs för att göra en sådan resa.

På de övriga träffarna står bland annat frågor som utmaningar och ambitioner, nuläge med kartläggning samt presentation av strategier på agendan. Vid flera av träffarna kommer ett av de deltagande företagen att användas som ett konkret exempel för det som diskuteras.
– Mellan träffarna kommer företagen att arbeta med sina egna verksamheter. Med hjälp av nya kunskaper och de verktyg vi går igenom under hösten kommer företagen sedan att arbeta fram en målsättning för sitt företag och identifiera de första stegen på sin fortsatta utvecklingsresa, berättar Birgitta Öjmertz.

Vad säger deltagarna?

Vid den första träffen passade vi på att fråga deltagarna från respektive företag varför de har valt att delta i Produktionslyftets startprogram och vilka förväntningar de har.

Mats Karlsson, VD, YTAB, Näsum
– Jag tror att vi skulle kunna effektivisera en hel del genom att bli mer digitala. På så sätt skapar vi också en modern och attraktiv arbetsplats. Digitalisering blir allt viktigare att jobba med i framtiden, jag ser till exempel hur vi skulle kunna använda en robot med VR-teknik i vår verksamhet. Sedan är upplägget på detta program mycket bra genom att vi kan lära av varandra.

Ingela Porter, ekonomichef, Stans & Press, Vilshult
– Jag tror att det här programmet kan hjälpa oss med att ta nästa steg. Även om vi redan jobbat med digitalisering på olika sätt ser jag att vi kan få idéer till förbättringar och smarta lösningar. Tillsammans med andra kläcker man också lättare nya idéer.

Anders Andersson, Manager Management System & IT, VA Automotive, Hässleholm
– Jag ser detta som jätteviktigt för att få en bättre förståelse för vad man kan och inte kan göra. Det är lätt att prata om digitalisering, men hur passar det in i verksamheten? Vad bör vi lägga vårt fokus på? Jag ser också att vi kan få ett bra utbyte i gruppen och hitta effekter av varandra.

 Ankin Liljegren & Anneli Wessman, ägare, El-yta, Olofström
– Vi har redan påbörjat digitaliseringsresan, men hoppas att detta kan hjälpa oss att öka takten, och att vi kan få nya verktyg för att förverkliga våra planer och ge oss en puff i rätt riktning.

Olle Haglund, VD, Tre D Mekaniska, Vilshult
– Jag hoppas på att lära mig värden som underlättar att genomföra förändringsprocesser tillsammans med de anställda. Därför har jag också tagit med mig personal från olika delar av vår verksamhet.

Om Produktionslyftet
  • Nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006.
  • Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.
  • Produktionslyftet tillämpar en väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.
  • En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag.
  • Läs mer på produktionslyftet.se

Folkfest när Volvo Cars i Olofström firade 90 år

Den 23 september passade Volvo Cars i Olofström på att fira Volvos 90 år i samband med Olofströms bruks 282 år. Det blev en riktig folkfest med runt 3500 nyfikna besökare. Firandet skedde både på Södra, Övre och på huvudkontoret/Tool & Die. Utöver fabriksvisningar hölls Södra hallen öppen för allmänheten och Hembygdsföreningen och Brocenter ställde ut historiskt material och historiska Volvo-bilar. Planen framför Övre fylldes med nya XC60 för provkörning, aktiviteter för familjen som ansiktsmålning och elbilsrace för barnen.

Även Techtank-tältet, där 15 av Techtanks medlemsföretag ställde ut och visade delar av sina tjänster och produkter, hade en strid ström av besökare hela dagen. Det blev ett bra tillfälle för företagen att visa upp sig för allmänheten, träffa potentiella framtida medarbetare och förhoppningsvis bidra till att öka teknikintresset hos alla barn och ungdomar som besökte tältet. Dessutom fick företagen värdefull tid att nätverka sinsemellan och diskutera gemensamma projekt och andra samarbeten.

Ny klusterledare för Techtank

Från och med 1 oktober kommer Jörgen Adolfsson in som klusterledare för Techtank när Anders Borgehed går vidare till en ny tjänst på Sydsvenska Handelskammaren.
– Jag ser framemot att komma igång med arbetet i Techtank, det är en spännande satsning som ligger nära mitt hjärta, då jag varit med som konsult och jobbat fram Techtanks inriktning och formering av klusterinitiativet. Jag har också arbetat tillsammans med Techtanks stab i olika frågor under de senaste åren, och även haft förmånen att lära känna flera av medlemsföretagen i olika sammanhang.

Erfarenhet av näringslivsutveckling och klusterinitiativ

Jörgen Adolfsson har bakgrund inom mobiltelekombranschen där han bl a jobbat som konsumentmarknadschef på gamla Europolitan i Karlskrona och även startat egna företag i mobiltelebranschen.
– De sista tio åren har jag dock fokuserat mer och mer på strukturer för näringslivsutveckling och klusterinitiativ. Innan jag kom in som konsult i Techtank var jag med och startade upp Media Evolution som är ett mediakluster med bas i Malmö och även Mobile Heights som är ett annat kluster med fokus på mobiltelefoni med bas i Lund. Jag har också en fot i akademin då jag undervisar i entreprenörskap och marknadsföring vid Lunds universitet.

Fortsätter jobba för företagens bästa

Anders Borgehed som varit klusterledare för Techtank sedan starten går nu vidare till en ny tjänst som regionchef på Sydsvenska Handelskammaren med ansvar för policyfrågor i Sydöstra Sverige (Blekinge län, Kalmar län och Kronobergs län).
– Jag kommer i denna tjänst fortsätta att arbeta för att företagen ska få så bra förutsättningar som möjligt för att driva sina företag, dock nu utifrån en annan uppdragsgivare. Jag vill passa på att tacka alla medlemsföretag för de år vi arbetat tillsammans och hoppas på fortsatt gemensamt utvecklingsarbete.


Vill ni komma i kontakt med Jörgen Adolfsson nås han på:
E-post: jorgen.adolfsson@techtank.se
Tel: 0709 918003

Östersjöpartners träffades i Blekinge

Ett 20-tal deltagare från partners i Sverige, Litauen, Polen och Tyskland besökte den 13-14 september Karlshamn och Olofström för partnermöte i South Baltic-projektet Low Carbon Logistics, där förbättrad samordning av och hållbarhet i godstransporter runt Östersjön står i fokus.

Low Carbon Logistics, som leds av Energikontor Sydost, startade i juni 2016 och pågår till juni 2019, och det man framför allt tittar på i projektet är strukturer för samlastning för att minska koldioxidutsläppen från godstransporter.

– För Olofströms del arbetar vi med en eventuell etablering av en uppställningsplats för lastbilar vid riksväg 15 i samverkan med Techtanks medlemsföretag, berättar Anders Borgehed, utvecklingschef på Olofströms Näringsliv, som är en av de svenska parterna i projektet.

Syftet med uppställningsplatsen är att effektivisera logistikflödet och att minska utsläppen från fordon som ofta står parkerade inne i Olofström. Detta, samt övriga partners projekt såsom kommunal samordnad varudistribution i Polen och mikrodepåkoncept för paketleveranser i Tyskland, presenterades under partnermötet i Blekinge, där samtliga deltagare från Low Carbon Logistics samlades för två dagars vistelse samt studiebesök på Volvo Cars i Olofström.

Partners i Low Carbon Logistics

Sverige
Energikontor Sydost (Lead partner)
Olofströms Näringsliv AB

Litauen
Rietavas Tourism and Business Information Centre
Neringa Municipality
The Green Policy Institute
Rietavas Municipality

Tyskland
Research GmbH Wismar, Competence Centre for Rural Area Mobility
Institute for Climate Protection, Energy and Mobility

Polen
Martime University of Szczecin

Mer information om Low Carbon Logistics finns på Energikontor Sydosts webbplats >>

Stort intresse för 3D-printning av metalliska material

Tisdagen den 29 augusti deltog ett 60-tal personer från runt 30 olika företag och organisationer på ett seminarium i Olofström på temat 3D-printning av metalliska material. Seminariet arrangerades av Techtank i samarbete med Örebro universitet.

Föreläsarna, Nader Asnafi, Christina Öberg och Tawfiq Shams från Handelshögskolan och Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro universitet, pratade bland annat om 3D-printnings, eller additiv tillverknings, inverkan på affärsutveckling, värdekedjor, kunderbjudanden med mera inom fordons-/tillverkningsindustrin.

Stor uppslutning

– Det är fantastiskt roligt att det blir en sådan uppslutning. 3D-printning är ett högaktuellt ämne och med tanke på den erfarenhet som många av våra företag i regionen har vad gäller metallbearbetning passade inriktningen på detta seminarium mycket bra, säger Sebastian Lodge, projektledare för Teknik & Innovation på Techtank.

Stort intresse för 3D-printning av metalliska material

Tisdagen den 29 augusti arrangerar teknikklustret Techtank tillsammans med Örebro universitet ett seminarium i Olofström på temat 3D-printing av metalliska material, ett ämne som ligger i tiden och lockar ett 60-tal personer från närmare 30 olika företag och organisationer.

Föreläsarna kommer från Handelshögskolan och Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro universitet, och de kommer bland annat att prata om 3D-printnings, eller additiv tillverknings, inverkan på affärsutveckling, värdekedjor, kunderbjudanden med mera inom fordons-/tillverkningsindustrin.

Samma seminarium har hållits på flera andra ställen i landet under de senaste månaderna, och tisdagens seminarium i Olofström blir ett av de mest välbesökta.

– Det är fantastiskt roligt att det blir en sådan uppslutning. 3D-printning är ett högaktuellt ämne och med tanke på den erfarenhet som många av våra företag i regionen har vad gäller metallbearbetning passar inriktningen på detta seminarium perfekt, säger Sebastian Lodge, projektledare för Teknik & Innovation på Techtank.

MER INFORMATION
Representanter från media är välkomna att besöka seminariet under eftermiddagen, se tider nedan.
Vid frågor, vänligen ta kontakt med:
Sebastian Lodge, projektledare Teknik & Innovation, Techtank
sebastian.lodge@techtank.se, 0454-57 27 45

OM SEMINARIET
TID: 13.00-16.15 den 29 augusti 2017
PLATS: Folkets Hus, Östra Storgatan 24, Olofström.

13.00-13.15
Inledning
Kommunstyrelsens ordförande Sara Rudolfsson

13.15-14.00
3D-printning av metalliska material
Fördelar och begränsningar, hur dessa fördelar och begränsningar inverkar på komponentdesign, hur metoden kan inkluderas i befintliga produktionssystem, 3D-printning kontra produktionsvolymens storlek, material som man kan printa ut idag, tillämpningarna inom fordons-/tillverkningsindustrin m m
Professor Nader Asnafi

14.00-14.45
Business cases, kostnader och intäkter, affärsmodeller, kunderbjudanden, värdekedjor… – vad vet vi idag och vilka förväntningar finns för framtiden?
Doktorand Tawfiq Shams

14.45-15.15 Fika

15.15-16.15
3D-printningens roll för framtidens kunderbjudanden, affärsmodeller, värdekedjor, lagerhållning, upplevd kvalitet m m
Professor Christina Öberg, doktorand Tawfiq Shams och professor Nader Asnafi

——————————–

Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Medlemsföretagen har kunder på olika internationella marknader och inom olika branscher, inte minst fordonsindustrin som för många utgör basen. Tillsammans arbetar Techtank med partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens.

 Techtanks verksamhet genomförs under perioden 2015-09-01 till 2018-08-31 inom ramen för projektet Techtank Bas som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge, Olofströms kommun samt deltagande företag.

 www.techtank.se

Sida 10 av 24 Första...89101112...20...Sista