Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Talangattraktion i fokus

Techtank har tillsammans med Netport och andra innovationsmiljöer under året deltagit i ett nationellt projekt som utvecklat verktyg för att attrahera och behålla talang. Den 24 november arrangerades ett seminarium på Volvo i Olofström där detta område diskuterades.

I BLT den 27 november kan man läsa mer om arbetet med talangattraktion, där Ingela Håkansson, projektledare för kompetensområdet på Techtank intervjuas:

”Ingela Håkansson berättar att talangstudien sätter fingret på att unga välutbildade människor inte är som äldre generationer som är lojala och stannar länge på sina anställningar. De yngre ser ett nytt jobb som ännu en merit på ett cv som hela tiden ska fyllas på med nya erfarenheter.
– Den här rörligheten är något företagen måste anpassa sig till och inse att det inte är nya trotjänare de ska leta efter i rekryteringsprocessen. Det är i stället viktigt att man kan erbjuda en karriärstege inom företaget eller att man samarbetar med andra företag som man kan ha kompetensutbyte med.”

Artikeln i sin helhet: http://www.blt.se/o…/foretagen-behover-vassa-sin-talangjakt/ (Plusartikel)

Även Roland Porter, personal- och ekonomichef på Wugang Tailored Blanks, intervjuas i samma tidning:

”– Vi skattar nätverket genom Techtank mycket högt. Lite är vi som en familj som delar resurser även om vi som teknikföretag förstås ibland konkurrerar om samma specialkompetens på arbetsmarknaden.
– Men teknikföretagen, högskolan, kommunerna och regionen skulle kunna bli mer samspelta, och här har Techtank en viktig roll.”

Artikeln i sin helhet: http://www.blt.se/…/techtank-ar-ett-vardefullt-natverk-for…/ (Plusartikel)

Flera medlemsföretag på Elmia Subcontractor

Den 14-17 november 2017 ställde Techtank ut på Elmia Subcontractor, norra Europas ledande underleverantörsmässa med i år närmare 1200 utställare och drygt 14 000 besökare. I vår samlingsmonter i Hall B medverkade detta år följande medlemsföretag: El-yta, Formplast, ITE Fabriks och YTAB.

Några röster från utställarna:

– Vårt deltagande på Elmia Subcontractor tillsammans med Techtank ger oss möjlighet att effektivt träffa kunder och leverantörer, samt att skapa nya kontaktytor och visa vår höga kompetens inom vakuum- och tryckformning, berättar Niclas Nilsson, försäljningschef på Formplast.

– Årets mässa har inte varit högtryck precis, vilket kanske har sin förklaring i att det är det på hemmaplan! Vi har fått några nya leads och inte minst träffat befintliga kunder för fortsatt goda affärer, berättar Ankin Liljegren, VD på El-yta.

Utöver de företag som stod i Techtanks samlingsmonter fanns även följande medlemsföretag på plats i andra montrar: Safeman, Stans & Press, Tre D Mekaniska och VA Automotive.

FAKTA ELMIA SUBCONTRACTOR 2017 (från pressmeddelande Elmia)
Antal utställare: 1 167
Deltagarnationer: 29
Andel internationella utställare: 30%
Utställningsyta: 17 860
Årets besöksantal: 14 291

Hur kan innovationsmiljöer underlätta för företag att attrahera talang?

Tillgång till kompetens och entreprenörskap är förutsättningar för innovation och tillväxt. Hur kan innovationsmiljöer som Techtank och NetPort Science Park bidra till att attrahera talang till växande företag? Under 2017 har Techtank deltagit i ett nationellt projekt för att utveckla verktyg för att attrahera, välkomna och integrera talang.

Den 24 november presenteras resultaten och vi kommer att diskutera hur vi kan tillämpa metoderna i praktiken. Vi håller till i Infosalen på Volvo Cars Övre fabrik i Olofström.

På agendan

08:30 Kaffe och välkommen
09:00 Seminarium
11:30 Upplev Volvo – guidad rundtur
12:00 Avslutning

Efter seminariet (cirka 12.30) finns möjligheter till gemensam lunch på Fritzatorpet, dock till självkostnadspris.

Anmäl dig senast den 15 november på vår bokningswebb >>

Ladda ner inbjudan som pdf här >>

Varmt välkommen!

Ingela Håkansson, Techtank
Niclas Melin, Netport Science Park

Medlemsföretag i Techtank utvecklas tillsammans i Produktionslyftet

I mitten av september drog Produktionslyftets startprogram med fokus på digitalisering igång för fem av Techtanks medlemsföretag: El-yta, Stans & Press, Tre D Mekaniska, VA Automotive samt YTAB. Företagen ser alla stora möjligheter med att delta i detta program för att få nya idéer, ökad kunskap och inte minst inspiration till att hitta nya smarta lösningar i sina respektive verksamheter. Att kunna göra det i nätverksform lyfter många också fram som en styrka.

 Programmet genomförs under hösten i Nordöstra Skåne och Blekinge. Swerea IVF håller ihop Produktionslyftet, som är ett nationellt program, och bidrar med erfarna förändringsledare och experter inom det aktuella området digitalisering.
– Programmet består av fem halvdags nätverksträff­ar. Utöver dessa trä­ffar kommer företagen att få coachning vid två tillfällen för att kunna utveckla sin målbild kring ett framtida utvecklingsarbete, berättar Birgitta Öjmertz från Swerea IVF, som är programdirektör för Produktionslyftet och fanns på plats på första träffen som hölls i Olofström.

Inspiration och ny kunskap varvat med eget arbete

Under den första träffen stod en introduktion och inspiration till temat digitalisering på agendan med efterföljande diskussioner kring den egna synen på digitalisering; vad det är, vad man gjort hittills på det egna företaget, vilka risker och möjligheter som finns och mycket mer. Nästa träff består av ett inspirations- och studiebesök då gruppen kommer att besöka Sibbhultsverken som tidigare gjort en liknande förändringsresa som de deltagande företagen nu påbörjat, för att få en bild av vad som är möjligt men också vad som krävs för att göra en sådan resa.

På de övriga träffarna står bland annat frågor som utmaningar och ambitioner, nuläge med kartläggning samt presentation av strategier på agendan. Vid flera av träffarna kommer ett av de deltagande företagen att användas som ett konkret exempel för det som diskuteras.
– Mellan träffarna kommer företagen att arbeta med sina egna verksamheter. Med hjälp av nya kunskaper och de verktyg vi går igenom under hösten kommer företagen sedan att arbeta fram en målsättning för sitt företag och identifiera de första stegen på sin fortsatta utvecklingsresa, berättar Birgitta Öjmertz.

Vad säger deltagarna?

Vid den första träffen passade vi på att fråga deltagarna från respektive företag varför de har valt att delta i Produktionslyftets startprogram och vilka förväntningar de har.

Mats Karlsson, VD, YTAB, Näsum
– Jag tror att vi skulle kunna effektivisera en hel del genom att bli mer digitala. På så sätt skapar vi också en modern och attraktiv arbetsplats. Digitalisering blir allt viktigare att jobba med i framtiden, jag ser till exempel hur vi skulle kunna använda en robot med VR-teknik i vår verksamhet. Sedan är upplägget på detta program mycket bra genom att vi kan lära av varandra.

Ingela Porter, ekonomichef, Stans & Press, Vilshult
– Jag tror att det här programmet kan hjälpa oss med att ta nästa steg. Även om vi redan jobbat med digitalisering på olika sätt ser jag att vi kan få idéer till förbättringar och smarta lösningar. Tillsammans med andra kläcker man också lättare nya idéer.

Anders Andersson, Manager Management System & IT, VA Automotive, Hässleholm
– Jag ser detta som jätteviktigt för att få en bättre förståelse för vad man kan och inte kan göra. Det är lätt att prata om digitalisering, men hur passar det in i verksamheten? Vad bör vi lägga vårt fokus på? Jag ser också att vi kan få ett bra utbyte i gruppen och hitta effekter av varandra.

 Ankin Liljegren & Anneli Wessman, ägare, El-yta, Olofström
– Vi har redan påbörjat digitaliseringsresan, men hoppas att detta kan hjälpa oss att öka takten, och att vi kan få nya verktyg för att förverkliga våra planer och ge oss en puff i rätt riktning.

Olle Haglund, VD, Tre D Mekaniska, Vilshult
– Jag hoppas på att lära mig värden som underlättar att genomföra förändringsprocesser tillsammans med de anställda. Därför har jag också tagit med mig personal från olika delar av vår verksamhet.

Om Produktionslyftet
  • Nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006.
  • Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.
  • Produktionslyftet tillämpar en väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.
  • En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag.
  • Läs mer på produktionslyftet.se

Folkfest när Volvo Cars i Olofström firade 90 år

Den 23 september passade Volvo Cars i Olofström på att fira Volvos 90 år i samband med Olofströms bruks 282 år. Det blev en riktig folkfest med runt 3500 nyfikna besökare. Firandet skedde både på Södra, Övre och på huvudkontoret/Tool & Die. Utöver fabriksvisningar hölls Södra hallen öppen för allmänheten och Hembygdsföreningen och Brocenter ställde ut historiskt material och historiska Volvo-bilar. Planen framför Övre fylldes med nya XC60 för provkörning, aktiviteter för familjen som ansiktsmålning och elbilsrace för barnen.

Även Techtank-tältet, där 15 av Techtanks medlemsföretag ställde ut och visade delar av sina tjänster och produkter, hade en strid ström av besökare hela dagen. Det blev ett bra tillfälle för företagen att visa upp sig för allmänheten, träffa potentiella framtida medarbetare och förhoppningsvis bidra till att öka teknikintresset hos alla barn och ungdomar som besökte tältet. Dessutom fick företagen värdefull tid att nätverka sinsemellan och diskutera gemensamma projekt och andra samarbeten.

Ny klusterledare för Techtank

Från och med 1 oktober kommer Jörgen Adolfsson in som klusterledare för Techtank när Anders Borgehed går vidare till en ny tjänst på Sydsvenska Handelskammaren.
– Jag ser framemot att komma igång med arbetet i Techtank, det är en spännande satsning som ligger nära mitt hjärta, då jag varit med som konsult och jobbat fram Techtanks inriktning och formering av klusterinitiativet. Jag har också arbetat tillsammans med Techtanks stab i olika frågor under de senaste åren, och även haft förmånen att lära känna flera av medlemsföretagen i olika sammanhang.

Erfarenhet av näringslivsutveckling och klusterinitiativ

Jörgen Adolfsson har bakgrund inom mobiltelekombranschen där han bl a jobbat som konsumentmarknadschef på gamla Europolitan i Karlskrona och även startat egna företag i mobiltelebranschen.
– De sista tio åren har jag dock fokuserat mer och mer på strukturer för näringslivsutveckling och klusterinitiativ. Innan jag kom in som konsult i Techtank var jag med och startade upp Media Evolution som är ett mediakluster med bas i Malmö och även Mobile Heights som är ett annat kluster med fokus på mobiltelefoni med bas i Lund. Jag har också en fot i akademin då jag undervisar i entreprenörskap och marknadsföring vid Lunds universitet.

Fortsätter jobba för företagens bästa

Anders Borgehed som varit klusterledare för Techtank sedan starten går nu vidare till en ny tjänst som regionchef på Sydsvenska Handelskammaren med ansvar för policyfrågor i Sydöstra Sverige (Blekinge län, Kalmar län och Kronobergs län).
– Jag kommer i denna tjänst fortsätta att arbeta för att företagen ska få så bra förutsättningar som möjligt för att driva sina företag, dock nu utifrån en annan uppdragsgivare. Jag vill passa på att tacka alla medlemsföretag för de år vi arbetat tillsammans och hoppas på fortsatt gemensamt utvecklingsarbete.


Vill ni komma i kontakt med Jörgen Adolfsson nås han på:
E-post: jorgen.adolfsson@techtank.se
Tel: 0709 918003

Sida 10 av 24 Första...89101112...20...Sista