Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Nästa Techtank Conference arrangeras hösten 2019

Techtank Conference är Techtanks stora konferens och mötesplats för industri- och teknikföretag som vill ta del av aktuella händelser inom industriell forskning, utveckling och tillämpning som på något sätt berör kompetensområdet Stamping. Ett omtag kring konferensen görs nu, vilket innebär att konferensen som skulle hållas 29-30 november 2018 skjuts upp till hösten 2019.

Tidigare års konferenser har varit både välbesökta och uppskattade av deltagarna – vi tar nu sats för att göra Techtank Conference ännu lite bättre!

Datum och program kommer att publiceras på konferenssidan längre fram.

Väl mött på Techtank Conference 2019!

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS BUSINESSFORUM INDUSTRI

Den 14 september arrangerar Handelskammaren tillsammans med Techtank och Volvo Cars i Olofström BusinessForum Industri för tredje året i rad. Årets upplaga sätter fokus på Framtidens industri och produkter. Även i år blir BusinessForum Industri välbesökt med närmare 80 deltagare från ett 40-tal olika företag och organisationer.

BusinessForum Industri är en mötesplats där industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter presenteras och diskuteras. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur företag kan fortsätta utveckla sin verksamhet och växa sig ännu starkare.

Mer information om BusinessForum Industri och programmet för dagen finns på Handelskammarens webbplats: https://handelskammaren.com/evenemang/businessforum-industri-2018/

Dessutom kommer Techtank under programpunkten ”Industriell samverkan då, nu och i framtiden” att sprida sina erfarenheter från projektet Techtank Bas, som Techtank drivit under åren 2015-2018 med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge och Olofströms kommun.

Media hälsas välkomna att delta under BusinessForum Industri

Tid: Fredag 14 september kl. 11.00-15.15.
Hålltider:
11-11.45         Lunch
11.45-13.20    Presentationer
13.20-13.50    Paus
13.50-15.15    Presentationer

Obs! Finns önskemål om att delta särskild tid under dagen, vänligen meddela detta till Karin Andersson i samband med din anmälan, se nedan.

Plats: Volvo Cars, Bruksgatan 1, Olofström – samling vid receptionen i Ljushallen
Anmälan: Anmälan är obligatorisk då passerkort från Volvo krävs för att komma in på konferensen.
Anmäl er till Karin Andersson senast torsdag 13/9 kl.16 om ni avser komma till konferensen: 0454-57 27 44, karin.andersson@techtank.se.

Vid frågor om BusinessForum Industri, kontakta:
Ingela Håkansson, projektledare, Techtank
0454-57 27 43, ingela.hakansson@techtank.se

Välkommen!

Techtank ny samarbetspartner till IUC Sverige

Techtank har nyligen tecknat avtal med IUC Sverige AB för att bli en av IUC-nätverkets samarbetspartners. Genom detta får Techtank tillgång till en rad värdefulla verktyg i sitt fortsatta arbete med att stärka industrins konkurrenskraft i Blekinge.

– Vi är väldigt glada att ha fått till stånd detta avtal. Techtank blir nu del av ett större nätverk av IUC-bolag och samarbetspartners över hela landet. Vi får tillgång till kompetenser, metoder och verktyg som gör att Techtank kan ännu bättre stödja industriföretagen i vår region. Inte minst inom områden som teknikutveckling, kompetensutveckling och digitalisering kommer vi att kunna erbjuda flera intressanta insatser och aktiviteter, t ex Tillväxtanalyser, Inspiration för digitalisering, nya kunskaper från strategiska forskningsprogram, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.

Regional förankring genom IUC-nätverket

IUC-nätverket (Industriella Utvecklingscentra) består av totalt 15 regionala IUC-bolag och samarbetspartners spridda över hela landet. Tillsammans utvecklar de olika arbetssätt och tjänster för att stödja utveckling av små- och medelstora företag inom industrin. Det gemensamma målet är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

Varje IUC-bolag eller samarbetspartner verkar inom en definierad geografisk region, vilket ställer krav på god kunskap om och kontakt med industriföretagen i regionen. Genom avtalet med Techtank finns nu IUC-nätverket representerat även i Blekinge.

– Techtank är en naturlig samarbetspartner till oss. Precis som IUC arbetar Techtank för en ökad konkurrenskraft och tillväxt för industriföretagen, och några av de huvudområden som är viktiga för oss – verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning – är också frågor som ligger högt på agendan för Techtank. Vi ser fram emot att vi nu via Techtank kan bli mer aktiva i Blekinge, berättar Martin Hedman, VD för IUC Sverige AB.

Mer information

Jörgen Adolfsson
Klusterledare Techtank
0709-91 80 03
jorgen.adolfsson@techtank.se

Martin Hedman
VD IUC Sverige AB
0708-28 17 32
Martin.hedman@iuc.se

OM TECHTANK
Techtank är ett klusterinitiativ som samlar och finns till för att stärka konkurrenskraften hos avancerade teknik- och industriföretag, med särskilt fokus på materialbearbetning, i främst Blekinge, men även södra Småland och östra Skåne. Techtank hjälper företagen att möta utmaningar och kapitalisera på möjligheter inom tre områden:

  1. affärsutveckling/tillväxt,
  2. kompetensutveckling/kompetensförsörjning samt
  3. teknikutveckling/innovation.

Om IUC-nätverket
IUC-nätverket är ett operativt innovationsnätverk. Det skapar mervärde för företagen som berörs, och tillför samhället tillväxtkraft genom lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt. Tack vare de samlade resurserna och de goda företagskontakterna kan vi hjälpa till att realisera nya idéer och affärsutvecklande möjligheter. Erfarenheter från framgångsrika utvecklingsprojekt inom ett IUC-bolag sprids inom nätverket och kommer till nytta i övriga delar av landet.
www.iuc.se

Techtank medverkade på stort UK – Sweden Trade Event i Coventry

Den 26 juni deltog Techtank och ett antal av medlemsföretagen på ett stort affärsevent i Coventry för att ytterligare stärka de befintliga affärsbanden och knyta nya mellan Techtanks kluster av företag och brittiska biltillverkare såsom Aston Martin, Jaguar Land Rover och LEVC (London EV Company). Utöver huvudtalare från dessa företag höll även Techtanks medlemsföretag EBP, PE (Projektengagemang) och SAFEMAN uppskattade presentationer under konferensen, som besöktes av ett hundratal representanter från ledande teknik- och tillverkande företag från framför allt Coventry, centrum för Storbritanniens fordonsindustri.

Konferensen arrangerades av 52 Global Consulting med support från Coventry & Warwickshire Local Enterprise Partnership Growth Hub samt Coventry & Warwickshire Chamber of Commerce, och hölls vid Coventry University Technology Park. Heldagskonferensen innehöll bland annat huvudtal från Richard Jesson, Head of Procurement and Supply Chain på Aston Martin, Dr Paul Joesbury, Group Purchasing and Supply Chain Director vid LEVC, Thomas Ashton, Design Director på CAD CAM Automotive och Stewart Lyle, Senior Planning Analyst – Vehicle Operations på Jaguar Land Rover.

Från Techtanks medlemsföretag presenterade Ronnie Rossander, VD, EBP, Stephan Bengtsson, VD, Safeman samt Tomas Wild, regionchef, Projektengagemang sina respektive företag och erbjudanden.
Karin Andersson gav en översiktlig presentation av Techtank samt en historik av det samarbete som pågått mellan Olofström och Coventry under de senaste åren.

Mer om eventet går att läsa här: https://www.cwgrowthhub.co.uk/news/boosting-commercial-links-between-coventry-warwickshire-and-sweden

Bild ovan
Främre raden: Karin Andersson från Techtank (vänster) och Paul Sullivan från 52 Global Consulting. Bakre raden: Per Österström från Business Region Göteborg (vänster) och Craig Humphrey från Coventry & Warwickshire Growth Hub.

Bild nedan
Från vänster: Ronnie Rossander, VD, EBP, Stephan Bengtsson, VD, Safeman samt Tomas Wild, regionchef, Projektengagemang

Techtank ett av 22 utvalda kluster till tillväxtverkets klusterutvecklingsprogram

Tillväxtverket har efter en utlysning valt ut 22 kluster till utvecklingsprogrammet S3-piloten. S3-piloten ska ytterligare stärka klusters kompetens och genom detta stötta företagens utveckling. Alla utvalda kluster är prioriterade enligt regionernas smarta specialiseringsstrategier, och som enda kluster från Blekinge finns Techtank med bland de utvalda.

– Det känns väldigt bra att vi i konkurrens med ett 40-tal kvalificerade ansökningar från hela landet blev utvalda att delta i detta utvecklingsprogram. Det visar inte minst på Techtanks potential och betydelse för regionen. Genom programmet blir vi en del av ett spännande nätverk av kluster för erfarenhetsutbyte och kontakter och kommer att få del av kunskap till gagn för såväl regionen som våra medlemsföretag, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.

Smart specialisering inom materialbearbetning

För att kunna ansöka om deltagande i utvecklingsprogrammet behövdes en rekommendation från sin region samt att vara prioriterad i regionens smarta specialiseringsstrategi, i detta fall Region Blekinge. Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på genom att kraftsamla kring innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential.

I Blekinge är materialbearbetning ett högt prioriterat område för smart specialisering. Denna prioritering kommer bland annat av att regionen har en lång industriell historia och aktuell styrka inom området samt av att företagen inom materialbearbetning står för en mycket stor andel av sysselsättningen i de viktiga så kallade intäktsbasföretagen, företag som säljer sina varor och tjänster utanför regionen.

– Trots att Techtank bildades för bara några år sedan är det ett moget kluster för teknik- och industriföretag och är en viktig aktör för regionens utveckling och konkurrenskraft. Inom materialbearbetning, sammansättning av olika material och nya material har klustret potential till att bli internationellt erkänt. Det är viktigt både ur ett konkurrensperspektiv, men också ur ett hållbarhetsperspektiv, där bearbetning av lätta material möjliggör att vi kan spara energi. Techtank hade en stark ansökan och det är riktigt glädjande att i stor konkurrens ha blivit utvald, säger Elisabeth Landén, innovationsstrateg, Region Blekinge.

Stärker konkurrenskraften

Med start i augusti kommer nu Techtank att kunna ta del av utbildningar, nätverksträffar, internationella kontakter samt möjlighet att söka finansiellt stöd för företagsutveckling genom utvecklingsprogrammet S3-piloten.

– Detta bidrar definitivt till att Techtank som kluster ytterligare ökar sin förmåga att stärka industriföretagens konkurrenskraft i regionen, säger Jörgen Adolfsson.

Mer information

Jörgen Adolfsson
Klusterledare Techtank
0709-91 80 03
jorgen.adolfsson@techtank.se

Mer information om S3-piloten finns på Tillväxtverkets hemsida: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smart-specialisering/klusterprogram.html


OM TECHTANK
Techtank är ett teknikkluster som samlar och finns till för att stärka konkurrenskraften hos avancerade teknik- och industriföretag, med särskilt fokus på materialbearbetning, i Blekinge, södra Småland och östra Skåne. Tillsammans arbetar Techtank med partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens.

Glädjande besked från regeringen – Sydostlänken ska byggas

Vid en presskonferens i Olofström den 3 juni meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen satsar 1,6 miljarder kronor för byggandet av Sydostlänken, en järnväg som kommer att förbinda Älmhult, Olofström och Karlshamn.

Sydostlänken tas nu efter många år av lobbyarbete och påtryckningar från regioner, kommuner och företag i sydöstra Sverige med i den nationella transportplanen 2018-2029. Volvo Cars är ett av företagen som varit aktiva i detta påverkansarbete, och som ser stora möjligheter med att Sydostlänken nu kommer att byggas:

– Ett bra och viktigt beslut. En utbyggd infrastruktur är nödvändig för utvecklad konkurrenskraft och effektiva transportlösningar. Det gäller både oss och alla andra företag i regionen, säger Mikael Vessin, platschef på Volvo Cars i Olofström.

Satsning viktig för hela Sverige

Sydostlänken innebär att järnväg byggs ut mellan Olofström och Karlshamns hamn och att hela banan upp till Älmhult elektrifieras. Sydostlänken utvecklar inte bara Blekinges transportsystem utan har betydelse för hela Sveriges transportsystem genom att den kopplas ihop med södra stambanan. Då Sydostlänken även når Karlshamns hamn möjliggörs också för fler transporter ut i världen, vilket är av stor betydelse för fortsatt konkurrenskraft på olika exportmarknader. Denna betydelse lyfte även infrastrukturministern fram i samband med presskonferensen:

– Det här är en satsning som är viktig för hela Sverige, sa Tomas Eneroth.

Han poängterade också att eftersom detta inte är ett förslag som ska beslutas av riksdagen kan Trafikverket nu påbörja arbetet med Sydostlänken inför planerad byggstart år 2024.

Sida 12 av 31 Första...1011121314...2030...Sista