Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Lyckad premiär för Techtank Expo på BTH

Den 16 maj genomfördes för första gången Techtank Expo på Blekinge Tekniska Högskola, en av Techtanks strategiska partners. Ett tiotal av Techtanks medlemsföretag deltog och presenterade sina företag samt diskuterade olika samarbeten med studenter och personal på BTH. Även BTH presenterade sina verksamheter – utbildningsprogram, forskning, företagssamarbeten etc. Det blev många intressanta och givande samtal under dagen som förhoppningsvis mynnar ut i ännu fler projektarbeten, masteruppsatser, FoU-uppdrag och anställningar av nyutexaminerade studenter på våra medlemsföretag framöver. Techtank riktar ett stort tack till BTH för gott värdskap!

Fler bilder från dagen finns på Techtanks facebooksida >>


Är ditt företag intresserat av att knyta närmare kontakter med BTH? Eller är du student/anställd på BTH och vill knyta närmare kontakter med Techtanks medlemsföretag? Tveka inte att kontakta oss för att undersöka möjligheterna till detta!

Ingela Håkansson, Techtank: ingela.hakansson@techtank.se, 0454-57 27 43
Andreas Larsson, BTH: andreas.larsson@bth.se, 0455-38 55 55


Miljonsatsning till Olofström

Ett nytt projekt för att bygga upp en testbädd för utveckling av lätta produkter med smarta materiallösningar ska öka svensk konkurrenskraft. Projektet, som leds av Boel Wadman vid Swerea IVF, har sin utgångspunkt i Swereas anläggningar i Olofström och Piteå. Projektet har tilldelats 17 miljoner kronor i projektbidrag och deltagande företagsparter bidrar med motsvarande insats. En bred projektgrupp med 18 parter från företag, universitet och forsknings- och utvecklingsaktörer deltar och från Techtank ingår i första omgången Volvo Cars, EBP, Safeman, Swerea IVF och Blekinge Tekniska Högskola.

– Vi välkomnar ytterligare småföretag som vill samarbeta med större företag i testbädden och tar även emot förslag på nya pilotcase kring utveckling av lättviktsprodukter med avancerade material eller nya materialkombinationer som kan starta under slutet av 2018, när de redan beslutade piloterna löper ut, säger Boel Wadman.

Yrkeshögskolan Syd och KFH nya partners

Techtank samarbetar med en rad olika strategiska partners för att bidra till ökad konkurrenskraft i regionen. Nu hälsar Techtank två nya samarbetspartners välkomna, nämligen Yrkeshögskolan Syd samt KFH, Karlskrona Företags & Hantverksförening.

Yrkeshögskolan Syd
Genom Yrkeshögskolan Syd bedriver företag från södra Sverige i samverkan med berörda kommuner och andra intressenter Yrkeshögskole- och uppdragsutbildningar. Läs mer >>

KFH
Karlskrona Företags & Hantverksförening, KFH, har sitt säte i Karlskrona och vänder sig till de som driver företag med verksamhet i hela Blekinge och Sydöstra Sverige. Läs mer >>

Mer information om Techtanks partners >>

Ny mätning visar på mycket stark tillväxt i tillverkningsindustrin i Olofström

Under en presskonferens den 28 april presenterades siffror från en ny mätning av antal jobb i industrin i Olofströms kommun. På plats fanns bland annat några av teknikklustret Techtanks medlemsföretag för att berätta mer om den kraftiga ökning med över 1000 nya jobb som skett, men också om nya uppdrag, kunder och miljardinvesteringar som bidrar till den starka tillväxten.

I samband med fordonskrisen 2008-2009 skapades stora rubriker om Olofström – bilden av en kommun i kris spreds över hela landet via TV, radio och tidningar. Med 20 års nedgång i bagaget var läget i Olofström ett av de tuffaste i landet och prognoser visade på att antalet jobb skulle fortsätta minska. I detta läge kraftsamlade kommun, region och näringsliv för att ta sig igenom krisen. En rad olika utvecklingsprojekt i nära samverkan mellan industri, samhälle och akademi ledde 2015 fram till bildandet av klusterinitiativet Techtank som nu driver gemensamma frågor kring kompetens-, affärs- och teknikutveckling.

Över 1000 nya jobb på 7 år
En nyligen genomförd mätning av antal arbetstillfällen som Techtank genomfört visar nu att 1109 nya jobb inom tillverkningsindustrin i Olofström tillkommit de senaste sju åren, varav 501 jobb under förra året. Tittar man på Techtanks medlemsföretag, varav några ligger utanför Olofströms kommun, handlar det om 1281 nya jobb sedan 2010.

Intäktsbasen i Olofströms kommun                                               Medlemsföretagen i Techtank
Antal jobb 2010:                           2735                                               Antal jobb 2010:                           2640
Antal jobb 2017:                           3844                                               Antal jobb 2017:                           3921
Antal nya jobb 2010-2017:           1109 (+41%)                                 Antal nya jobb 2010-2017:           1281 (+49%)
Varav under 2016:                        501                                                 Varav under 2016:                        511

Stark framtidstro hos företagen
Det företag som haft bäst tillväxt bland Techtanks medlemsföretag om man räknar ökningen av jobb procentuellt är Tre D Mekaniska i Vilshult, som ökat från 21 anställda till 59 på sju år. Företaget kompletterar legotillverkning med egna produkter och har kunder inom många branscher såsom fordon, livsmedel, medicin och design. Under de senaste åren har man gjort många investeringar i såväl infrastruktur inom företaget som nya maskiner under de senaste åren.
– Vi bedömer framtidsutsikterna som goda med en stark utveckling även framöver, säger Olle Haglund, VD på Tre D Mekaniska.

Denna framtidstro återfinns även hos andra företag. På EBP i Olofström, som tillverkar karossdelar till flera av Europas ledande biltillverkare, har de tidigare 127 anställda snart blivit 190 stycken.
– I år har vi hittills anställt 35 personer. Vi räknar med att ha anställt 50 personer innan året är slut, säger Ronnie Rossander, VD på EBP, vars utveckling de senaste åren varit mycket positiv med stora investeringar i fabriken och flera nya projekt, det senaste med Porsche som involverar pressning, sammansättning och målning av samtliga karossdetaljer till Panamera G1.

Inte helt oväntat står Volvo för merparten av ökningen vad gäller antal jobb. Volvo Cars i Olofström har under sjuårsperioden växt med hela 890 personer, och idag jobbar runt 2 500 personer där.
– Det har varit en fantastisk resa med nytt ägarskap och miljardinvesteringar, varav flera hamnat här i Olofström. Det finns en oerhörd framtidstro inom hela bolaget och bland de anställda, säger Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo Cars i Olofström.

Stabil plattform för framtiden
Hårt arbete från de enskilda företagen i kombination med högkonjunktur är givetvis nyckelfaktorer för den tillväxt som nu kan ses i kommunen och bland Techtanks medlemsföretag. Samtidigt vittnar företagen om vikten av deras samverkan genom Techtank, som de menar gör att man står bättre rustade inför framtida förändringar och lågkonjunkturer.
– Vi vill inte uppleva den nedgång som var för 10 år sedan igen. Det krävs samspel för att hantera nedgångar, och nu står vi på en plattform utan dess like för att göra det, säger Ronnie Rossander, VD på EBP, som får medhåll från Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo Cars i Olofström:
– Att vi jobbar ihop i Techtank ser jag som en viktig förutsättning för att vi ska fortsätta utvecklas och växa.

Techtanks klusterledare Anders Borgehed berättar att den största gemensamma utmaningen för medlemsföretagen just nu är kompetensförsörjningen, något som Techtank därför kommer att sätta fokus på under de kommande åren, då kompetenta medarbetare är en nyckel till att stärka företagens konkurrenskraft. Tidigare Metallbasen Göran Johnsson, som är ordförande i Techtanks strategiråd, ser även han samverkan som en viktig framgångsfaktor för företagens fortsatta utveckling.
– Här spelar Techtank en viktig roll för att driva utvecklingen framåt, förverkliga nya idéer och skapa nätverk för de företag som är ingår i detta industrikluster, menar Göran Johnsson, som under presskonferensen också passar på att lyfta fram betydelsen av en framtida Sydostlänk, järnvägen som ska ge en förbindelse från Olofström till hamnen i Karlshamn.
– Ska företagen ha en fortsatt positiv tillväxt och kunna nå kunder på en exportmarknad runt om i världen är Sydostlänken mycket viktig.

Olofströms kommunalråd Sara Rudolfsson knyter ihop säcken på presskonferensen och konstaterar att Olofström inte längre är en kommun i kris.
– Vi är en modern industriort i utveckling med fler invånare än på länge, många nya arbetstillfällen och en industri som under de senaste åren satsat många miljarder i nya investeringar. Det ger oss en otrolig framtidstro, säger hon.

Fakta Techtank

 • Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Medlemsföretagen har kunder på olika internationella marknader och inom olika branscher, inte minst fordonsindustrin som för många utgör basen.
 • Tillsammans arbetar man i Techtank med partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens.
 • Det övergripande målet med Techtank är att stärka teknikföretagens konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader vilket i sin tur kan bidra till fler arbetstillfällen.
 • Techtank har 22 medlemsföretag med tillsammans ca 4000 anställda.
 • Techtank utgår från Olofström men har medlemmar i 8 kommuner/3 län (Blekinge, Skåne, Kronoberg).
 • Via projektet Techtank Bas, medfinansierat av EU, Region Blekinge och Olofströms kommun, drivs bl a olika utvecklingsprojekt inom kompetensutveckling, affärsutveckling samt teknikutveckling & innovation.


Mer information
Anders Borgehed, klusterledare Techtank
E-post: anders.borgehed@techtank.se
Telefon: 0454-57 27 42

Mycket stark tillväxt bland Techtanks medlemsföretag

Under en presskonferens den 28 april presenterades siffror från en ny mätning av antal jobb i industrin i Olofströms kommun. På plats fanns bland annat några av teknikklustret Techtanks medlemsföretag för att berätta mer om den kraftiga ökning med över 1000 nya jobb som skett, men också om nya uppdrag, kunder och miljardinvesteringar som bidrar till den starka tillväxten.

På bilden ses, från vänster till höger: Göran Johnsson, ordförande Techtanks strategiråd, Jonas Knutsson, kommunikationschef Volvo Cars Olofström, Olle Haglund, VD Tre D Mekaniska, Ronnie Rossander, VD EBP, Sara Rudolfsson, kommunalråd Olofström, samt Anders Borgehed, klusterledare Techtank.

I samband med fordonskrisen 2008-2009 skapades stora rubriker om Olofström – bilden av en kommun i kris spreds över hela landet via TV, radio och tidningar. Med 20 års nedgång i bagaget var läget i Olofström ett av de tuffaste i landet och prognoser visade på att antalet jobb skulle fortsätta minska. I detta läge kraftsamlade kommun, region och näringsliv för att ta sig igenom krisen. En rad olika utvecklingsprojekt i nära samverkan mellan industri, samhälle och akademi ledde 2015 fram till bildandet av klusterinitiativet Techtank som nu driver gemensamma frågor kring kompetens-, affärs- och teknikutveckling.

Över 1000 nya jobb på 7 år
En nyligen genomförd mätning av antal arbetstillfällen som Techtank genomfört visar nu att 1109 nya jobb inom tillverkningsindustrin i Olofström tillkommit de senaste sju åren, varav 501 jobb under förra året. Tittar man på Techtanks medlemsföretag, varav några ligger utanför Olofströms kommun, handlar det om 1281 nya jobb sedan 2010.

FAKTA ANTAL JOBB
Intäktsbasen i Olofströms kommun
Antal jobb 2010:                           2735
Antal jobb 2017:                           3844
Antal nya jobb 2010-2017:          1109 (+41%)
Varav under 2016:                        501                          

Medlemsföretagen i Techtank
Antal jobb 2010:                           2640
Antal jobb 2017:                           3921
Antal nya jobb 2010-2017:          1281 (+49%)
Varav under 2016:                        511

Stark framtidstro hos företagen
Det företag som haft bäst tillväxt bland Techtanks medlemsföretag om man räknar ökningen av jobb procentuellt är Tre D Mekaniska i Vilshult, som ökat från 21 anställda till 59 på sju år. Företaget kompletterar legotillverkning med egna produkter och har kunder inom många branscher såsom fordon, livsmedel, medicin och design. Under de senaste åren har man gjort många investeringar i såväl infrastruktur inom företaget som nya maskiner under de senaste åren.
– Vi bedömer framtidsutsikterna som goda med en stark utveckling även framöver, säger Olle Haglund, VD på Tre D Mekaniska.

Denna framtidstro återfinns även hos andra företag. På EBP i Olofström, som tillverkar karossdelar till flera av Europas ledande biltillverkare, har de tidigare 127 anställda snart blivit 190 stycken.
– I år har vi hittills anställt 35 personer. Vi räknar med att ha anställt 50 personer innan året är slut, säger Ronnie Rossander, VD på EBP, vars utveckling de senaste åren varit mycket positiv med stora investeringar i fabriken och flera nya projekt, det senaste med Porsche som involverar pressning, sammansättning och målning av samtliga karossdetaljer till Panamera G1.

Inte helt oväntat står Volvo för merparten av ökningen vad gäller antal jobb. Volvo Cars i Olofström har under sjuårsperioden växt med hela 890 personer, och idag jobbar runt 2 500 personer där.
– Det har varit en fantastisk resa med nytt ägarskap och miljardinvesteringar, varav flera hamnat här i Olofström. Det finns en oerhörd framtidstro inom hela bolaget och bland de anställda, säger Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo Cars i Olofström.

Stabil plattform för framtiden
Hårt arbete från de enskilda företagen i kombination med högkonjunktur är givetvis nyckelfaktorer för den tillväxt som nu kan ses i kommunen och bland Techtanks medlemsföretag. Samtidigt vittnar företagen om vikten av deras samverkan genom Techtank, som de menar gör att man står bättre rustade inför framtida förändringar och lågkonjunkturer.
– Vi vill inte uppleva den nedgång som var för 10 år sedan igen. Det krävs samspel för att hantera nedgångar, och nu står vi på en plattform utan dess like för att göra det, säger Ronnie Rossander, VD på EBP, som får medhåll från Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo Cars i Olofström:
– Att vi jobbar ihop i Techtank ser jag som en viktig förutsättning för att vi ska fortsätta utvecklas och växa.

Techtanks klusterledare Anders Borgehed berättar att den största gemensamma utmaningen för medlemsföretagen just nu är kompetensförsörjningen, något som Techtank därför kommer att sätta fokus på under de kommande åren, då kompetenta medarbetare är en nyckel till att stärka företagens konkurrenskraft.

Tidigare Metallbasen Göran Johnsson, som är ordförande i Techtanks strategiråd, ser även han samverkan som en viktig framgångsfaktor för företagens fortsatta utveckling.
– Här spelar Techtank en viktig roll för att driva utvecklingen framåt, förverkliga nya idéer och skapa nätverk för de företag som är ingår i detta industrikluster, menar Göran Johnsson, som under presskonferensen också passar på att lyfta fram betydelsen av en framtida Sydostlänk, järnvägen som ska ge en förbindelse från Olofström till hamnen i Karlshamn.
– Ska företagen ha en fortsatt positiv tillväxt och kunna nå kunder på en exportmarknad runt om i världen är Sydostlänken mycket viktig.

Olofströms kommunalråd Sara Rudolfsson knyter ihop säcken på presskonferensen och konstaterar att Olofström inte längre är en kommun i kris.
– Vi är en modern industriort i utveckling med fler invånare än på länge, många nya arbetstillfällen och en industri som under de senaste åren satsat många miljarder i nya investeringar. Det ger oss en otrolig framtidstro, säger hon.

FAKTA TECHTANK

 • Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Medlemsföretagen har kunder på olika internationella marknader och inom olika branscher, inte minst fordonsindustrin som för många utgör basen.
 • Tillsammans arbetar man i Techtank med partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens.
 • Det övergripande målet med Techtank är att stärka teknikföretagens konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader vilket i sin tur kan bidra till fler arbetstillfällen.
 • Techtank har 22 medlemsföretag med tillsammans ca 4000 anställda.
 • Techtank utgår från Olofström men har medlemmar i 8 kommuner/3 län (Blekinge, Skåne, Kronoberg).
 • Via projektet Techtank Bas, medfinansierat av EU, Region Blekinge och Olofströms kommun, drivs bl a olika utvecklingsprojekt inom kompetensutveckling, affärsutveckling samt teknikutveckling & innovation.


MER INFORMATION
Anders Borgehed, klusterledare Techtank
E-post: anders.borgehed@techtank.se
Telefon: 0454-57 27 42

Delta i Produktionslyftets Startprogram!

Under 2017 erbjuds medlemsföretag i Techtank och IUC Syd (även företag som inte är medlemmar är välkomna) att delta i Produktionslyftets Startprogram med fokus på Digitalisering. Programmet genomförs vecka 35-47 i Nordöstra Skåne och Blekinge (första träffen är i Olofström). I startprogrammet arbetar ni utifrån ett tema och med ett antal andra företag för att tillsammans svara på dessa frågor, där Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare och experter inom de områden som är intressanta för er. Ni kommer att få:

· Insikter om valt temaområde
· Hjälp att identiera era viktigaste utmaningar baserat på vad kunderna och era andra viktigaste intressenter förväntar sig
· Verktyg och handledning för att samla fakta och bestämma nuläge
· Inspiration från företag som gjort liknande resor
· Hjälp att hitta prioriteringar för att välja fokus i företagets fortsatta utveckling

Resultatet efter genomfört program kommer vara att ni har formulerat er framtidsbild för ett prioriterat område och har en idé om nästa steg, som ett avstamp för fortsatt utveckling.

Ladda ner fullständig information om Produktionslyftets Startprogram >>

Kostnad: 12 000 kronor per företag.
Målgrupp: Små och medelstora industriföretag (typiskt 10-50 anställda, upp till 250 anställda).
Deltagare: 2-4 personer per företag, 4-8 företag (bör representera högsta ledning, fackkunskap och ett arbetstagarperspektiv).
Omfattning: Fem halvdagar i nätverksträffar samt coachning två tillfällen per företag (varav det ena kan vara distanscoachning). Arbetssättet baseras på Produktionslyftets metodik, som framgångsrikt använts på över 230 företag.
När och var: Vecka 35 – vecka 47 i Nordöstra Skåne och Blekinge (första träffen är i Olofström).
Anmälan: Gör gärna en intresseanmälan – den är inte bindande. Anmälan görs till Ingela Håkansson, ingela.hakansson@techtank.se, 076-861 27 43.
Mer information: Richard Berglund, richard.berglund@produktionslyftet.se, 070-780 60 47, www.produktionslyftet.se.

Sida 19 av 31 Första...10...1718192021...30...Sista