Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Årets Techtankare blev Göran Johnsson och Stephan Bengtsson!

Under Företagargalan i Olofström den 14 april 2018 delades utmärkelsen Årets Techtankare ut. Årets Techtankare går till en eller flera personer som gjort mycket för Techtanks utveckling och påverkat detta arbete genom sina egna insatser. Pristagare utses av Techtanks stab. Årets Techtankare detta år tilldelades följande två personer:

 • Göran Johnsson, ordförande i Techtank
 • Stephan Bengtsson, VD/ägare för Safeman AB i Olofström

med följande motiveringar:

Göran Johnsson
Med sin enorma kunskap, breda erfarenhet och sitt stora hjärta för den lokala bygdens näringsliv har han varit och är ett ovärderligt stöd i byggandet av Techtank. Med stort fokus på resultat och samtidigt värnande om individen, lyckas han på ett kompetent sätt både driva på och samtidigt få människor som på olika sätt är involverade i Techtank att känna engagemang och trivsel. Årets Techtankare går till Göran Johnsson.

– Jag känner mig både glad och hedrad över att jag fick den här utmärkelsen, säger Göran Johnsson i en intervju vi fick med honom i samband med att han fick ta del av utmärkelsen. Här kan du lyssna till hela intervjun med Göran Johnsson om varför han är engagerad i Techtank, hur han ser på utvecklingen av industrin i vår region och inte minst hur Techtank kan bidra till en fortsatt positiv utveckling:   Intervju med Göran Johnsson (ljudfil) >>

Stephan Bengtsson
Med stort engagemang och hjärta, både för det egna företaget, Techtank och inte minst sina medmänniskor, har han varit en viktig drivkraft i utvecklingen av klusterinitiativet ända sedan starten. Genom kloka tankar, viktiga ifrågasättanden och idérikedom bidrar han till att hela tiden föra Techtank framåt. Med mod och entusiasm visar han ofta vägen i nya initiativ, och är en sann ambassadör för klustret. Årets Techtankare går till Stephan Bengtsson.

– Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet som jag tar emot den här utmärkelsen som Årets Techtankare. Det har varit ett spännande och intressant arbete som vi haft i samverkansrådet under de här åren, säger Stephan Bengtsson i en videohälsning som spelades upp under galan eftersom Stephan själv befann sig i Rwanda för öppnandet av Safemans fabrik där. Se hela filmen där Stephan bl a berättar lite mer om arbetet med att utveckla Techtank:   Film med Stephan Bengtsson >>

På bilden ovan ses till vänster Göran Johnsson och till höger Stephan Bengtsson.

Stort företagsengagemang i Techtanks nya styrelse

På Techtank Member Day den 23 mars i år valdes den nya styrelsen för klusterinitiativet Techtank och ersätter därmed det tidigare strategirådet. Precis som i rådet finns i styrelsen fortsatt representation från industri, akademi och samhälle. Företagsrepresentanterna utgör majoritet i styrelsen och har valts av medlemsföretagen för att ytterligare stärka deras engagemang och intresse i den fortsatta utvecklingen av Techtank.

– Som invald ledamot i Techtanks styrelse ser jag möjligheter att kunna påverka vårt gemensamma arbete framåt och säkerställa att de aktiviteter och det arbete vi gör på bästa sätt gynnar våra medlemsföretag och regionen. Jag ser mig också som en ambassadör för nätverket och ska aktivt arbeta för att fler företag får upp ögonen för det goda arbete vi bedriver, säger Ulrica Larsson, nytillträdd fabrikschef på YTAB i Näsum.

Till ordförande för Techtank har Göran Johnsson utsetts, efter att under de senaste åren även lett det tidigare strategirådet. Som ordförande i Metallindustriarbetareförbundet (numera IF Metall) under åren 1993-2005 och med rötterna i Olofströms kommun där han en gång började på Volvo som verkstadsarbetare finns ett stort intresse både för industrins och regionens utveckling.

– Den tidigare organisationen med Strategiråd har fungerat bra. I takt med att Techtank har utvecklats ökar vi nu tempot och den valda styrelsen ansvarar för att medlemmarna i Techtank vinner på sitt medlemskap. Jag är stolt över att jag fått förtroendet att vara ordförande i Techtank. Tillsammans gör vi såväl företagen som Olofströmsregionen starkare, säger Göran Johnsson.

Dags för nästa kapitel

Till vice ordförande i Techtank valdes Stephan Bengtsson, VD och ägare för Safeman AB i Olofström.

– Jag är glad och stolt inför uppdraget, jag har haft glädjen att vara med från starten med Jobb till 1000 som sedan blev Techtank, en satsning som Olofströms kommun ska ha en eloge för. Vägen hit där vi är idag har inte varit rak, tuffa diskussioner som lett fram till kloka beslut och en utveckling av klusterinitiativet. Många fina insatser har gjorts!

När vi frågar Stephan Bengtsson vilka förväntningar han har på Techtanks arbete framöver, beskriver han det som att börja nästa kapitel i Techtanks historia. Från att ta det från en verksamhet helt beroende av stöd inte minst från EU till en verksamhet som ska skapa värden som gör att medlemmar och andra intressenter är beredda på att stå för en större del av intäkterna.

– Det är en spännande uppgift som jag känner stor ödmjukhet inför, men också stor inspiration av att få vara med på ”kommandobryggan”. Vi har ett gott lag i Techtanks stab som alltid ställer rätt fråga: vad kan vi göra för er, våra medlemmar. Det är i den frågan allt vi gör, blir till. Jag vill avsluta med ett citat från Ingvar Kamprad: Härliga framtid – det mesta är ännu ogjort!


Om Techtank
Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Medlemsföretagen har kunder på olika internationella marknader och inom olika branscher, inte minst fordonsindustrin som för många utgör basen. Tillsammans arbetar Techtank med partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens.

Techtanks styrelse
Göran Johnsson (ordförande)
Stephan Bengtsson, Safeman (vice ordförande)
Ulrica Larsson, YTAB
Mikael Vessin, Volvo Cars
Mats Lundin, Swerea IVF
Magnus Nilsson, Tre D Mekaniska
Paul Jarnehäll, ÅF
Ronnie Rossander, EBP
Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola
Sara Rudolfsson, Olofströms kommun
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge (adjungerad)
Techtanks stab (adjungerad)

Mer information
Mer information om Techtank lämnas av:
Jörgen Adolfsson, klusterledare Techtank
jorgen.adolfsson@techtank.se, 070-991 80 03

Stort företagsengagemang i Techtanks nya styrelse

Ulrica Larsson, YTAB

På Techtank Member Day den 23 mars i år valdes den nya styrelsen för klusterinitiativet Techtank och ersätter därmed det tidigare strategirådet. Precis som i rådet finns i styrelsen fortsatt representation från industri, akademi och samhälle. Företagsrepresentanterna utgör majoritet i styrelsen och har valts av medlemsföretagen för att ytterligare stärka deras engagemang och intresse i den fortsatta utvecklingen av Techtank.

– Som invald ledamot i Techtanks styrelse ser jag möjligheter att kunna påverka vårt gemensamma arbete framåt och säkerställa att de aktiviteter och det arbete vi gör på bästa sätt gynnar våra medlemsföretag och regionen. Jag ser mig också som en ambassadör för nätverket och ska aktivt arbeta för att fler företag får upp ögonen för det goda arbete vi bedriver, säger Ulrica Larsson, fabrikschef på YTAB i Näsum.

Göran Johnsson

Till ordförande för Techtank har Göran Johnsson utsetts, efter att under de senaste åren även lett det tidigare strategirådet. Som ordförande i Metallindustriarbetareförbundet (numera IF Metall) under åren 1993-2005 och med rötterna i Olofströms kommun där han en gång började på Volvo som verkstadsarbetare finns ett stort intresse både för industrins och regionens utveckling.

– Den tidigare organisationen med Strategiråd har fungerat bra. I takt med att Techtank har utvecklats ökar vi nu tempot och den valda styrelsen ansvarar för att medlemmarna i Techtank vinner på sitt medlemskap. Jag är stolt över att jag fått förtroendet att vara ordförande i Techtank. Tillsammans gör vi såväl företagen som Olofströmsregionen starkare, säger Göran Johnsson.

Dags för nästa kapitel

Stephan Bengtsson, Safeman

Till vice ordförande i Techtank valdes Stephan Bengtsson, VD och ägare för Safeman AB i Olofström.

– Jag är glad och stolt inför uppdraget, jag har haft glädjen att vara med från starten med Jobb till 1000 som sedan blev Techtank, en satsning som Olofströms kommun ska ha en eloge för. Vägen hit där vi är idag har inte varit rak, tuffa diskussioner som lett fram till kloka beslut och en utveckling av klusterinitiativet. Många fina insatser har gjorts!

När vi frågar Stephan Bengtsson vilka förväntningar han har på Techtanks arbete framöver, beskriver han det som att börja nästa kapitel i Techtanks historia. Från att ta det från en verksamhet helt beroende av stöd inte minst från EU till en verksamhet som ska skapa värden som gör att medlemmar och andra intressenter är beredda på att stå för en större del av intäkterna.

– Det är en spännande uppgift som jag känner stor ödmjukhet inför, men också stor inspiration av att få vara med på ”kommandobryggan”. Vi har ett gott lag i Techtanks stab som alltid ställer rätt fråga: vad kan vi göra för er, våra medlemmar. Det är i den frågan allt vi gör, blir till. Jag vill avsluta med ett citat från Ingvar Kamprad: Härliga framtid – det mesta är ännu ogjort!


FAKTA

Techtanks styrelse
Göran Johnsson (ordförande)
Stephan Bengtsson, Safeman (vice ordförande)
Ulrica Larsson, YTAB
Mikael Vessin, Volvo Cars
Mats Lundin, Swerea IVF
Magnus Nilsson, Tre D Mekaniska
Paul Jarnehäll, ÅF
Ronnie Rossander, EBP
Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola
Sara Rudolfsson, Olofströms kommun
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge (adjungerad)
Techtanks stab (adjungerad)

Om Techtank
Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Medlemsföretagen har kunder på olika internationella marknader och inom olika branscher, inte minst fordonsindustrin som för många utgör basen. Tillsammans arbetar Techtank med partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens.

Samverkan ”in real life” mellan BTH och medlemsföretag i Techtank

I mitten av mars besökte lärare och forskare från BTH, Blekinge Tekniska Högskola, två av Techtanks medlemsföretag i Olofström – EBP och Wugang Tailored Blanks. Syftet med besöken var bland annat att fördjupa kontakterna mellan högskolan och näringslivet genom att öka kompetensen om varandra och hitta samarbetsmöjligheter såsom exjobb och studentprojekt. Både företagen och högskolan uppskattade dagen mycket och kommer att ha vidare kontakt kring potentiella samarbeten framöver.

Spännande tider på EBP

På EBP tog VD Ronnie Rossander och personalchef Anette Kjellsson emot gruppen med ett 15-tal medarbetare från Institutionen för maskinteknik på BTH och gav dem en presentation av företaget samt rundvandring i fabrikslokalerna. EBP tillverkar karossdelar till flera av Europas ledande biltillverkare och är specialiserade på kvalificerad produktion för såväl serieproduktion som eftermarknad. Fabriken är en ”one-stop-shop” med såväl pressning, sammansättning och ytbehandling under samma tak, och bland kunderna finns bl a Aston Martin, Porsche och Volvo Cars.

Besökarna fick bl a höra om den spännande utveckling som EBP står inför. Under de senaste åren har stora investeringar gjorts i ny teknik och utrustning, vilket fortsätter även framöver, inte minst med en ökad satsning på lättviktsmaterial såsom kompositer.

– EBP är med i forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat lättviktsområdet tillsammans med Swerea, och samarbetar med olika aktörer i Europa vad gäller material och utrustning. Det är en spännande tid att arbeta inom fordonsindustrin nu. Utvecklingen går framåt hela tiden och här gäller det att vi är med, tänker långsiktigt, vågar vara kreativa och helt enkelt är med och skapar framtiden, berättar Ronnie Rossander.

EBP har under de senaste åren haft en del samarbete med BTH, bland annat i form av olika studentprojekt, och ser gärna att detta samarbete fortsätter att utvecklas.

– För oss på EBP är det viktigt att berätta vad vi gör, öka kännedomen om företaget och inte minst visa upp oss som en potentiell arbetsgivare för högskolans studenter, menar Ronnie Rossander

Wugang ser fram emot ökat samarbete med högskolan

Efter EBP väntade ett besök på Wugang Tailored Blanks, där teknik- och underhållschef Magnus Liljengren tog emot. Även här fick deltagarna från BTH en presentation av företaget och en rundvandring i fabriken. Wugang, som är en del av WISCO-koncernen, gick häromåret samman med BAO Steel-koncernen vars nya koncernnamn är BAOWU. Koncernen är världens andra största ståltillverkare. På fabriken i Olofström sker produktion av lasersvetsade ämnen och klippta plåtar, med Volvo Cars som största kund.

Även på Wugang ser man fram emot ett utökat samarbete med BTH.

– Jag ser intressanta möjligheter att genomföra studentprojekt kopplat till några av våra utmaningar för att se vilka kreativa lösningar som studenterna kan komma fram till, säger Magnus Liljengren.

Techtank värdefull resurs i samverkansarbetet

Andreas Larsson, som ansvarar för samverkansfrågor på BTH, är imponerad över den verksamhet som företagen bedriver och ser goda möjligheter att koppla ihop både EBP och Wugang men även fler av Techtanks medlemsföretag med studenter, lärare och forskare på BTH för olika utvecklingsprojekt.

– Det finns många spännande företag i regionen och genom att använda Techtank som ingång kan vi lättare koordinera samarbetet med deras medlemsföretag, och framför allt blir det enklare för företagen med en tydlig kontaktväg till oss på BTH.

– Vi är verkligen tacksamma att företagen tar sig tid till att ta emot oss och diskutera olika samarbetsmöjligheter. Vi kommer nu att samla ihop våra intryck som vi fått under företagsbesöken och sammanställa en lista med idéer och förslag som vi tror skulle vara givande både för företagen och för BTH.

Vill du bli en attraktiv arbetsgivare och säkra din kompetensförsörjning?

Under våren 2018 skrivs en gemensam regional ansökan till ESF (Europeiska Socialfonden) för att få ekonomiskt stöd att kompetensutveckla och coacha företag med syfte att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning.

 • Vill du och ditt företag bli mer effektiva i er kompetensförsörjning?
 • Vill du och ditt företag bli mer attraktiva som arbetsgivare?
 • Vill du och ditt företag säkra kompetensförsörjningen genom att bli bättre på att rekrytera?

Då är du och ditt företag välkomna att ingå i vårt projekt!

Vi vill med projektet stärka företagen i sitt arbete med att attrahera medarbetare, att behålla medarbetare och att utveckla medarbetare.

LADDA NER INFORMATIONSFOLDER (PDF) >>

Exempel på aktiviteter/insatser i projektet:

 • Kompetensutveckling inom t ex ledarskap, bemötande, kommunikation, coachning, employer branding, hur kommunicera med olika målgrupper, hur skapar man bra introduktionsprogram, strategisk kompetensförsörjning, kritiska och strategiska kompetenser, generation Y och Z m m
 • Coachning och handledning som stöd
 • Seminarier och workshops

I detta projekt krävs ingen medfinansiering. Däremot kommer du/ditt företag behöva avsätta tid för utbildning, coachning etc.

Regional samverkan
Projektet är ett samverkansprojekt mellan följande aktörer i regionen:

 • Blekinge Business Incubator
 • Blue Science Park
 • NetPort Science Park
 • Ronneby Business Center
 • Techtank Advanced Engineering Alliance

Vad är ESF
Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer.

Vill du veta mer om projektet och vara en del av det? Välkommen att kontakta:

Ingela Håkansson, Techtank, ingela.hakansson@techtank.se, 076-861 27 43

Eller någon av nedan:

Anders Cronholm, BBI, anders@b-b-i.se, 070-821 72 72
Klas Alexandersson, Blue Science Park, klas.alexandersson@bluesciencepark.se, 0708-705 435
Kerstin Nensén, NetPort Science Park, kerstin.nensen@netport.se, 073-230 71 11
Hans-Olof Svensson, Ronneby Business Center, hans-olof.svensson@ronneby.se, 0766-48 92 35

Samverkan med fokus på kompetensfrågor

Genom Techtank drivs företagsnätverk inom en rad olika frågor. Det nätverk som funnits längst är kompetensnätverket där huvudsyftet är att samverka kring frågor som berör just kompetens i och till företaget. Precis som i de andra nätverken lyfter deltagarna fram erfarenhetsutbytet med varandra som en av de allra största vinsterna med nätverket.

Kompetensnätverket har funnits sedan det regionala projektet FKG 09 (2009-2011) men i en annan form, och hade då fokus på kompetensutveckling. Under åren har fler frågor som berör kompetens kommit in på agendan.

– Det kan till exempel handla om hur man kan kompetensförsörja på olika sätt, alltifrån gemensamma rekryteringsinsatser på mässor till exjobb och matchningsmöjligheter. Hur man arbetar mer aktivt och nära Teknikcollege är också en viktig fråga, berättar Ingela Håkansson, projektledare för kompetensutveckling och -försörjning på Techtank.

Erfarenhetsutbyte är kärnan i nätverket

Kompetensnätverket träffas ungefär en gång i kvartalet. Deltar gör HR-chefer, platschefer eller andra personer på företagen med ansvar för kompetensfrågor. Ibland genomförs utbildningsinsatser för medlemmarna i nätverket, men oftast lyfts frågor och utmaningar som man gemensamt kan agera kring.

– Det är samverkan och erfarenhetsutbyten mellan företagen som är kärnan i nätverket, säger Ingela Håkansson, och berättar att de även tar in extern expertis med jämna mellanrum. Detta gjordes till exempel vid den senaste träffen som hölls på Safeman i Olofström den 1 mars.

– Frågan kom till mig från ett av företagen som ville veta mer om sjukfrånvaro, hur man kan agera för att skapa en kultur där hälsa och friskvård ingår och gärna få exempel från företag som lyckats med detta. Vi vände oss då till en av våra utbildningsleverantörer som har god erfarenhet av detta och som arbetar med flera av medlemsföretagen, med frågan om man kunde hålla ett föredrag på en timme, som en första insats i ämnet. Flera uppslag kom fram under mötet som vi kan arbeta vidare med.

Malin Sahlsten, produktionschef på YTAB i Näsum, som deltar i nätverket instämmer:
– Att få lyssna till gästföreläsare om hur man minskar sjukfrånvaron som vi fick göra vid denna träff, eller till exempel vid en tidigare träff lyssna till Arbetsförmedlingen om rekrytering är verkligen uppskattade inslag i nätverket.

– Det största utbytet med detta nätverk är absolut att utbyta erfarenheter med andra medverkande företag. Samtidigt är det ett bra forum för aktiviteter kring kompetens såsom mässor, utställningar och utbildningstillfällen som man kanske inte alltid har koll på själv, sammanfattar Malin Sahlsten.

Om Techtanks nätverk

 • Nätverk drivs just nu inom Automation, CSR/Mångfald, Energi, Försäljning/marknad, HR/Kompetens, Kvalitet/Miljö samt Underhåll.
 • De flesta nätverk träffas 3-4 gånger/år.
 • Nätverken har som mål att öka kompetensen hos deltagarna på olika sätt, t ex genom erfarenhetsutbyte, inspirationsföreläsningar, anlitande av extern expertis.
 • Agendan för nätverken styrs av de behov, utmaningar och önskemål som deltagande företag har.
 • Oftast träffas nätverken på företagen och värdskapet cirkulerar. På detta sätt lär företagen känna varandras verksamheter vilket kan bidra till ökat utbyte, samarbete och gemensamma satsningar inom t ex kompetensutveckling, affärsutveckling samt teknikutveckling.
 • Många av Techtanks insatser och aktiviteter initieras och genomförs genom nätverken.
 • Information om aktuella nätverksträffar samt möjlighet till intresseanmälan finns på Techtanks aktivitets- och bokningssida på bokning.techtank.se under Nätverk.
Sida 19 av 37 Första...10...1718192021...30...Sista