Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Techtank genomför kartläggning av industrins utvecklingsbehov

Techtank genomför under våren/sommaren 2020 i samarbete med samtliga kommuners näringslivskontor i Blekinge en kartläggning av små och medelstora industriföretags utvecklingsbehov. Resultaten från kartläggningen kommer att ligga till grund för många av de industristödjande aktiviteter och insatser som Techtank och andra aktörer kommer att genomföra det kommande året i form av exempelvis utbildningar, seminarier och utvecklingsprojekt.

I maj skickades en enkät ut till runt 160 industriföretag och industrinära tjänsteföretag med fler än 5 anställda i Blekinge. I enkäten finns det möjlighet att antingen skriva ner sitt företags utvecklingsbehov i fritext eller svara på frågor om företagets behov av utveckling inom olika områden såsom ledning, produktion, automation, marknadsutveckling, kompetens m m. Sista dag att svara på enkäten är förlängd till den 21 augusti och man kan välja att vara anonym om man så önskar.

– Vi hoppas att så många företag som möjligt tar tillfället i akt att  informera oss om sitt företags utvecklingsbehov, då detta hjälper oss att säkerställa relevansen och precisionen i kommande aktiviteter och insatser för industrin, säger Jörgen Adolfsson på Techtank.

Hur ser ditt företag ut om 12 månader?

I enkäten ombeds företagen att när de funderar kring sitt företags utvecklingsbehov utgå ifrån hur man vill att sitt företag ska kunna beskrivas om ungefär 12 månader. Med andra ord, för att ditt företag ska nå denna ”målbild”, vad behöver utvecklas, ändras, stärkas?

Analysverktyg och stöd för att identifiera utvecklingsbehov

För att hjälpa företagen att identifiera områden inom deras verksamhet som behöver utvecklas har Techtank tagit fram ett analysverktyg.

– Vår förhoppning är att både verktyget och frågorna i enkäten kan stödja företagets interna diskussion, till exempel i ledningsgruppen, om utvecklingsbehoven.

Till enkäten >>

Till analysverktyget >>

För mer information kontakta Jörgen Adolfsson, Techtank
jorgen.adolfsson@techtank.se, 070-991 80 03

Swedish Powertrain Tech Center ny medlem i Techtank

Techtank välkomnar Swedish Powertrain Tech Center i Sibbhult som ny medlem. I och med detta har Techtank nu 35 medlemsföretag i alla storlekar från nio olika kommuner i Blekinge, Skåne och Kronoberg.

Swedish Powertrain Tech Center är ett utvecklingsbolag som ägs av Sibbhultsverken Group och Leax Group. På Swedish Powertrain i Sibbhult utvecklar man avancerade system och komponenter till tunga fordon. E-mobility, eller elektriska fordon, är det ena av Swedish Powertrain Tech Centers fokusområden, det andra är automation och verktyg. Bland kunderna finns bl a SCANIA, Volvo, MAN, Meritor, SKF, Väderstad, Claas, Komatsu Forest och Parker Hannifin.

Läs mer på Swedish Powertrains hemsida >>

Nedslag i programmet Att utveckla nya marknader och affärer

Ett 15-tal deltagare från industriföretag i Blekinge med omnejd deltar sedan september 2019 i Techtanks utvecklingsprogram Att utveckla nya marknader och affärer. Programmet pågår till november 2020 och varvar lärtillfällen med erfarenhetsutbyten, coachning och aktuella marknadsseminarier.

– Programmet är en del av projektet Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning. Precis som namnet säger så syftar det till att stärka företagens förmågor och processer kopplat till affärsutveckling mot nya marknader, berättar Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank och ansvarig för programmet.

Bakgrunden till projektet är att många av företagen i Blekinge kännetecknas av låg branschdiversifiering vilket gör dem alltför beroende av ett fåtal kunder i ett fåtal branscher.

– Detta gör inte bara de enskilda företagen sårbara och riskutsatta i händelse av förändrade konkurrensförhållanden samt konjunktur- och omvärldsförändringar, risken spiller också över till den regionala ekonomin, berättar Jörgen Adolfsson, och fortsätter:

– Strategisk affärsutveckling med fokus på marknadsbreddning är därför nödvändig, vilket ligger till grund för detta program som ska bidra till att utveckla de medverkande företagens förmåga att bredda sin marknad.

Aktiviteter flyttar online

På grund av restriktionerna med coronapandemin genomförs aktiviteterna i programmet under våren online, så även det senaste lärtillfället den 23 april på temat Effektiv försäljning – online! som inleddes med en webcast om att Våga flytta affärerna online. Via Teams möttes sedan deltagarna för diskussion, erfarenhetsutbyte och frågestund med en anlitad expert på området.

Frågor som kom upp var bl a hur man kan utveckla sin webb för att skapa virtuella montrar, genomföra produktlanseringar m m på sin egen webb i tider när man inte kan delta i mässor och andra fysiska event. Även hur man kan utveckla sin digitala närvaro, bygga kunskap och intresse online kring företagets tjänster och produkter diskuterades.

– Har ni koll på era kunders köpbeteenden? Vilka frågor är det som era kunder vill ha svar på inför ett köp? När ni vet det ska ni se till att ha svar på dessa på er webb och att ni har koll på de mest relevanta sökorden för det ni erbjuder. Det handlar mycket om att undanröja friktion för kunden, det ska gå snabbt och enkelt att hitta svar på sina frågor, berättar Martin Lundström, dagens föreläsare från Petra Digital Agency.

Martin Lundström höll även i en timmes högaktuell utbildning i hur man egentligen genomför ett bra online-möte, som blev väldigt uppskattad hos deltagarna.

Coachning och marknadsseminarier framöver

Utvecklingsprogrammets innehåll spänner över områden såsom sårbarhet, övergripande strategier för marknadsutveckling och affärsmodeller till kalkyler, hur man identifierar och utvärderar nya potentiella marknader till hur man utformar starka erbjudanden och effektiva budskap. Däremellan pågår en regelbunden coachning som genomförs individuellt på de deltagande företagen som syftar till att hjälpa företagen i förändringsresan med att utveckla nya marknader och affärer.

Ytterligare ett inslag i programmet är de olika marknadsseminarier som kommer att genomföras under det kommande halvåret. Närmast på tur väntar ett seminarium i juni på temat Framtiden för leverantörer i fordonsbranschen där representanter från Business Sweden och Fordonskomponentgruppen, FKG, deltar för att berätta mer om bl a de stora förändringar som sker i denna bransch i takt med att fordonsflottan elektrifieras. Vilka möjligheter och utmaningar ställs dagens leverantörer inför? Och skapar detta möjligheter för andra företag som inte levererat till fordon tidigare?

Till hösten väntar ett annat seminarium, då kring att leverera till flyg- och rymdmarknaden. Detta seminarium genomförs i samverkan med Aerospace Cluster Sweden med representanter från bl a Saab Aeronautics och GKN Aerospace som kommer att berätta mer om hur man kan bli leverantör till just flyg- och rymdbranschen.


Utvecklingsprogrammet Att utveckla nya marknader och affärer genomförs inom ramen för projektet Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning, som finansieras av Tillväxtverket och Olofströms kommun. Läs mer på: https://techtank.se/projekt/techtank-s3/

Uppdatering kring IGEday 3 april 2020 i Blekinge

Årets IGEday – Introduce a Girl to Engineering day – den 3 april har på grund av det rådande läget kring Corona/Covid-19 fått ändras. Syftet med dagen är dock precis lika viktigt som innan: Tillsammans hjälps vi åt att informera och inspirera nästa generation tjejer att vilja bli ingenjörer!

Detta gäller nu för IGEday 2020 i Blekinge:

Blekinge Tekniska Högskola genomför dagen som planerat den 3 april, dock i digital form. Man kommer att bjuda på föreläsningar, berätta om teknikbranschen, ha grupparbete och även testa någon laboration som deltagarna kan göra via webben. Obs! Det finns några platser kvar för den som vill haka på här – kontakta i så fall camilla.ruden@bth.se direkt för mer information!

Volvo Cars och RISE flyttar fram besöket till senare i år. Mer information kommer när nytt datum finns på plats!

Södra Cell och Karlshamnsverket/Uniper återkommer nästa år och satsar för fullt inför IGEday 2021!

Samtliga anmälda deltagare har informerats om ovan nämnda förändringar.

Till nästa år gör vi åter gemensam sak och hoppas då att ännu fler företag i Blekinge har möjlighet att öppna sina dörrar för att öka teknikintresset hos unga, mer specifikt hos tjejer, för att få dem att så småningom välja teknikutbildningar och senare arbeta som ingenjörer eller andra yrken inom teknikområdet.

Ladda ner ovan information som pdf >>

Direkta insatser med anledning av rådande läge kring Corona

Ekonomin har tvärnitat. Techtank är medvetna om allvaret i situationen. Vi jobbar nu så hårt och snabbt vi kan för att bättre förstå situationen och utforma insatser och aktiviteter som kan bidra till att dämpa de negativa konsekvenserna. Nedan kan du läsa om några av våra aktiviteter och vad vi gör på kort, omedelbar sikt som kan vara extra relevant givet den nya situationen.

Information om alla våra evenemang och sammankomster finns som vanligt på https://bokning.techtank.se/. Där kan du också anmäla ditt deltagande. Framöver kommer de flesta av våra evenemang genomföras digitalt. Några kommer att flyttas till ett senare tillfälle, och något enstaka kommer ställas in.

Med start nästa vecka kommer vi dessutom att börja ta kontakt med våra medlemsföretag för att utforska specifika utmaningar samt möjliga åtgärder som kan adressera den nya situationen. Vill du kontakta oss redan nu för ett samtal så går det självklart bra!

Den närmaste tiden kommer vi att utforma ytterligare aktiviteter och insatser. Har ni information, insikter, tips eller idéer som ni tycker vi borde känna till, tveka inte att höra av er till mig eller någon av mina kollegor!

Jörgen Adolfsson
Klusterledare Techtank
jorgen.adolfsson@techtank.se
070-991 80 03


DIGITALT FORUM FÖR ERFARENHETSUTBYTE OCH SAMTAL FÖR VD/PLATSCHEFER

Varje onsdag tre veckor framåt kl 13:15-14:00, med start 1 april, bjuder vi in VD/Platschefer i Techtanks medlemsföretag till ett digitalt forum där det ges möjlighet att utbyta erfarenheter och information, ge varandra stöd, tips och råd, samt spela in idéer och tankar om insatser och aktiviteter som kan genomföras inom ramarna för Techtank. Vi på Techtank håller i mötet. Men det finns ingen bestämd agenda eller tema för dessa forum utan vi fångar och utforskar det som kommer upp. Ett mejl med en kalenderbokning går ut inom kort till samtliga medlemsföretag som kan användas för att ansluta till samtalet. Ingen föranmälan krävs, bara koppla upp dig. Vid frågor eller för mer information om ovan, kontakta klusterledare Jörgen Adolfsson.

WEBBINARIUM 31/3: VAD ÄR DET SOM HÄNDER?

Ekonomin tvärnitar. Börserna rasar. Permitteringar och varsel avlöser varandra. Vad är det egentligen som händer? Hur har denna situation uppstått? Och vad har vi framför oss? Vi har bett Andreas Bergh, välkänd nationalekonom från Lunds universitet, att hjälpa oss att från ett makroekonomiskt perspektiv förstå det som händer i ekonomin just nu. Koppla upp dig, lyssna, ställ frågor och diskutera!
Webbinariet riktar sig till de som ingår i ledningsgruppen för något av Techtanks medlemsföretag.
Till mer information och anmälan >>

WEBBINARIUM 7/4: LEDNINGSGRUPPSARBETE I KRISSITUATIONER

Nu är det kris. Ledningsgruppen ställs inför tidspress, tuffa utmaningar och svåra beslut. Vad händer med dynamiken i ledningsgruppen just i kriser? Hur påverkas gruppen och individerna? Och vad kan man göra för att maximera utväxlingen av ledningsgruppens arbete i en särskilt tuff situation?
Vi har bett Göran Alsén – forskare och lärare vid Lunds universitet och frekvent anlitad rådgivare till ledningsgrupper i stora och små svenska bolag och organisationer – att hjälpa oss att bättre förstå hur man kan få ledningsgruppen att fungera bättre i just krissituationer. Koppla upp dig, lyssna, ställ frågor och diskutera!
Webbinariet riktar sig till de som ingår i ledningsgruppen för något av Techtanks medlemsföretag.
Till mer information och anmälan >>

INFORMATION OM NATIONELLA STÖDPAKET

Det kommer ny information nästan dagligen om olika nationella stöd och stödpaket. För aktuell information rekommenderar vi Verksamt.se, där information om tillfälliga ändringar i lagar och regler från myndigheterna finns samlad som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19. Till Verksamt.se >>

WEBBASERADE UTBILDNINGAR

Utbilda dig när och var du vill! Genom Techtank finns möjligheter för medlemsföretagen att teckna prisvärda licenser för digitala utbildningar hos Diploma. Man kan välja mellan 300 olika utbildningar inom områden som Affärsutveckling, Ledarskap, Försäljning, Miljö- och hållbarhetsarbete, LEAN och förbättringsarbete, Ekonomi och mycket mer.
Till mer information >>

DIALOG MED KOMMUNALA, REGIONALA OCH NATIONELLA AKTÖRER OCH FINANSIÄRER

Techtank har sedan en tid tillbaka dialog direkt med flera nationella aktörer och finansiärer om möjliga nya stöd och insatser som särskilt kan adressera den nya situationen. Vi för även diskussioner om möjligheter att anpassa och eventuellt stärka våra befintliga projekt för att dessa ska kunna göras mer relevanta för det nya läget. Ytterligare dialog på nationell nivå sker mellan IUC Sverige (i vilken Techtank ingår) och nationella aktörer och myndigheter. Vi samtalar även med bl.a. Region Blekinge, alla fem kommuner i Blekinge, Sydsvenska Handelskammaren, Metall och Teknikföretagen. Vårt mål är att dessa samtal ska omsättas i effektiva och relevanta insatser och aktiviteter som kan bidra till att dämpa de negativa konsekvenserna av den nuvarande situationen.

HÅLL KOLL PÅ KOMMANDE AKTIVITETER PÅ BOKNING.TECHTANK.SE

På Techtanks aktivitets- och bokningssida lägger vi löpande ut erbjudande om olika arrangemang såsom utbildningar och seminarier från såväl Techtank som våra partners. De flesta arrangemangen är öppna även för företag som inte är medlemmar i Techtank.
Förutom att hålla koll på denna bokningssida vill vi även tipsa om att följa Techtank på Facebook och LinkedIn där vi också lägger ut aktuell information om våra arrangemang!

 

Sida 2 av 3112345...102030...Sista