Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Lyckat pilotprojekt med elever i årskurs 5

Den 7 mars besökte ett 35-tal elever från årskurs 5 på Vilboksskolan i Olofström Volvo Cars Övre fabrik, ett besök som blev mycket uppskattat av alla inblandade.

Under förmiddagen fick eleverna åka Blå Tåget och titta på fabriken, de fick information om Volvo Cars och de fick även i grupper testa på hur man arbetar med standarder och hur man arbetar i lag. Nyfikenheten hos eleverna var stor och Volvos ambassadörer för dagen fick många frågor, som exempelvis ”Hur lång tid tar det att bygga en Volvo?” och ”Hur vet man var alla sladdar skall sitta på en robot?”.

Pilotprojekt med mersmak

Utvärderingarna visade att eleverna var mycket nöjda med besöket, som upplevdes som väldigt roligt och spännande.

– Besöket är en pilot, men tanken är att från nästa läsår erbjuda alla årskurs 5 i kommunen att få besöka Volvo Cars och andra medlemsföretag i Techtank, berättar Ingela Håkansson, projektledare för Kompetensutveckling & -försörjning på Techtank.

Dags för Techtank Member Day 2018!

I år går Techtank Member Day av stapeln den 23 mars, dit alla som tillhör Techtanks medlemsföretag, samarbetspartners & finansiärer är varmt välkomna. Passa på att nätverka, knyta nya kontakter och samtala om gemensamma utmaningar och möjligheter!

Tid: Fredagen den 23 mars 2018 kl. 08:30-12:00
Plats: Volvo Cars, Bruksgatan 1, Olofström

Ladda ner inbjudan & program som pdf här >>

På programmet

 • Välkommen, kort återblick
 • Val av företagsrepresentanter till Techtanks nya styrelse
 • Techtanks verksamhet 2018 och framåt
 • Mingel & nätverkande
 • Aktuell föreläsning med Per Arvidson, se mer nedan!

De fem viktigaste faktorerna för ökad vinst
Vinst är både ett medel och mål för företagande. Men vilka faktorer har störst påverkan på vinstutvecklingen i företaget?
Enligt Per Arvidson finns fem faktorer som är viktigare än allt annat. Har du koll på dessa? Under Member Day den 23 mars leder Per en konkret och interaktiv diskussion där han förklarar faktorerna och hur du framgångsrikt kan jobba med dem.

Per Arvidson är ofta anlitad som konsult och rådgivare till svenska börsnoterade företag. Ett av hans senaste uppdrag handlade om att ersätta budgetering med mer effektiva styrmodeller vid ett av Sydsveriges största börsföretag. Per är också sedan 1986 lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Han är författare till Sveriges mest använda bok om affärsredovisning och har belönats med priset som bästa lärare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Anmälan
Om du inte redan anmält dig vill vi ha din anmälan senast den 19 mars. Det går givetvis bra att komma flera från varje företag/organisation! Till anmälan >> 

Varmt välkommen!

Värdefullt erfarenhetsutbyte i Techtanks Leannätverk

En viktig roll för Techtank är den som mötesplats. Genom klustret kan medlemsföretagen knyta kontakt med varandra och utvecklas tillsammans, inte minst genom de många nätverk som Techtank driver och koordinerar inom olika områden. Ett av dessa är Leannätverket för de personer på företagen som arbetar med lean och som vill ha inspiration och stöd av andra inom området.

Techtanks olika nätverk har kommit till vid olika tidpunkter, men gemensamt för dem alla är att de startat via behov och önskemål från företagen själva. Så är också fallet med Leannätverket. Ingela Håkansson, projektledare för området Kompetensutveckling och -försörjning på Techtank, berättar:

– Ursprunget till just detta nätverk kommer från kompetensprojektet START 11 som drevs av Olofströms kommun under åren 2012-2014. Flera av företagen gick då samman kring en gemensam leanlokal på Nordenbergsskolan i Olofström. Det blev startskottet för ett nätverk med fokus på lean som vi sedan har vidareutvecklat i Techtanks regi under de senaste åren.

Lean ur ett ledarskapsperspektiv i fokus på årets första träff

Leannätverket har med andra ord funnits i flera år, men deltagarna från de olika företagen har varierat. När vi besöker årets första nätverksträff den 5 februari 2018 träffar vi ett tiotal deltagare från Techtanks medlemsföretag, några är där för första gången, andra har varit med sedan starten. Träffen leds av nätverkets nyligen utsedda champion Predrag Citulski, som jobbar med utbildning och coachning med fokus på ledarskap och lean på Volvo Cars i Olofström, där träffen också hålls denna gång. Det är med van hand som Predrag leder deltagarna igenom denna träff.

– Jag vill verkligen lyfta vikten av ledarskapets roll i lean, mer än de olika verktygen som finns. Ledarskap är kulturbärare och vägvisare för att kunna jobba med ständiga förbättringar. Hur kan man med ledarskapet ge extra kraft i företagets leanarbete? Hur kan vi leva och leda lean framöver?

Det är några av de frågor Predrag lyfter i det inledande teoripasset om lean sett ur ett ledarskapsperspektiv, innan ett antal olika grupparbeten mellan deltagarna tar fart med stort engagemang. Frågor som ventileras handlar bland annat om vad vi kan göra för att stödja ledarskapet, och vad man som ledare kan göra för att stötta och uppmuntra övriga medarbetare på företagets leanresa.

Lära av andras erfarenheter står högt på agendan

Efter redovisningar från grupperna kring hur man kan leva och leda Lean framöver, avslutas denna nätverksträff med en diskussion om fokus för nätverket framöver. Hur kan nätverket hjälpa företagen på sina respektive leanresor?

– För min del är det jättebra att få ta del av andras erfarenheter. Hur har de gjort och tänkt i olika frågor? Vilka fallgropar har de råkat ut för? Att verkligen lära av varandra. Bara det att vi varvat våra träffar på olika värdföretag har varit väldigt lärorikt. Eftersom vi då ofta fokuserat på något område inom lean som varit viktigt för värdföretaget har vi kunnat diskutera frågorna inte bara i teorin utan i praktiken kring alltifrån Gemba till leantavlor, berättar Ankin Liljegren, VD på El-yta, och en av de deltagare i nätverket som varit med sedan starten.

Övriga deltagare instämmer och trycker på just erfarenhetsutbyten med de andra företagen som den kanske största vinsten med att delta i nätverket, och det gäller inte bara de mindre företagen i nätverket.

– Även vi som stort företag kan absolut lära av de mindre företagen, menar Predrag Citulski, Volvo Cars, och lyfter fram att även om företagen är olika så finns det många frågor som berör dem alla och som de kan ha ett värdefullt utbyte och lärande kring framöver.OM TECHTANKS NÄTVERK

 • Nätverk drivs just nu inom Automation, CSR/Mångfald, Energi, Försäljning/marknad, HR/Kompetens, Kvalitet/Miljö samt Underhåll.
 • De flesta nätverk träffas 3-4 gånger/år.
 • Nätverken har som mål att öka kompetensen hos deltagarna på olika sätt, t ex genom erfarenhetsutbyte, inspirationsföreläsningar, anlitande av extern expertis.
 • Agendan för nätverken styrs av de behov, utmaningar och önskemål som deltagande företag har.
 • Oftast träffas nätverken på företagen och värdskapet cirkulerar. På detta sätt lär företagen känna varandras verksamheter vilket kan bidra till ökat utbyte, samarbete och gemensamma satsningar inom t ex kompetensutveckling, affärsutveckling samt teknikutveckling.
 • Många av Techtanks insatser och aktiviteter initieras och genomförs genom nätverken.
 • Information om aktuella nätverksträffar samt möjlighet till intresseanmälan finns på Techtanks aktivitets- och bokningssida på techtank.seunder Nätverk.

Unikt tillfälle för dig som studerar maskinteknik på LTH!

Den 19 april 2018 erbjuder Techtank dig som studerar Maskinteknik på Lunds Tekniska Högskola att delta i ett specialkomponerat studiebesök hos några av våra riktigt vassa medlemsföretag. Missa inte detta tillfälle att få en unik inblick i värdföretagens verksamheter – kanske är det din framtida arbetsgivare du besöker!

Techtank är ett teknikkluster som består av 23 avancerade teknik- och industriföretag i södra Sverige – såväl små som medelstora och stora företag – som tillsammans skapar en miljö som erbjuder många spännande karriärmöjligheter. Totalt jobbar runt 5000 medarbetare på Techtanks olika medlemsföretag. Du kan läsa mer om företagen på: www.techtank.se/medlemsforetag

För vem?
Erbjudandet gäller dig som studerar Maskinteknik på Lunds Tekniska Högskola och som är intresserad av att besöka potentiella arbetsgivare för exempelvis exjobb, sommarjobb, praktik/traineeplatser eller en framtida anställning!

När?
Torsdagen den 19 april 2018. Schema för dagen kommer närmare genomförandet, men räkna med en heldag inklusive tågresa Lund-Karlshamn tur och retur.

Var?
Studiebesök görs hos följande företag:
Evomatic i Karlshamn – www.evomatic.se
Volvo Cars i Olofström (Volvo Car Body Components) – www.volvocars.com
Swerea IVF i Olofström – www.swerea.se/ivf

Hur går det till?
Du tar tåget på morgonen från Lund kl. 07.41 till Karlshamn (framme 09.19), där vi möter dig för transport till de olika värdföretagen. Vi startar med frukost och besök på Evomatic i Karlshamn. Därefter kör vi till Olofström för besök på Volvo Cars och Swerea IVF med paus för lunch och eftermiddagsfika under dagen. När vi är klara med alla studiebesök får du transport till Karlshamn för tåg tillbaka till Lund kl. 16.35 (åter Lund kl. 18.16).

Vad kostar det?
Bara din tid! Techtank står för kostnaden för tågresa samt gemensam förtäring under studiebesöken. Obs! Du behöver själv köpa dina tågbiljetter. Efter hemkomst skickar du sedan kvitton & biljetter till oss så sätter vi in pengar för tågbiljetterna på ditt konto.

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig via vårt bokningssystem på https://bokning.techtank.se/ (se under Seminarier ”Studiebesök för LTH-studenter”) senast den 3 april 2018. OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn…

Frågor?
För mer information går det bra att kontakta Ingela Håkansson, projektledare, Techtank: ingela.hakansson@techtank.se, 076-861 27 43.

Passar inte datumet eller är det fullbokat?
Är du intresserad av detta erbjudande, men inte har möjlighet p g a undervisning eller andra åtaganden, eller om det blir fullbokat
innan du hinner anmäla dig – hör av dig till oss på info@techtank.se och meddela intresse för ett senare tillfälle.


LADDA NER INFORMATION OM DETTA ERBJUDANDE >>

 

Lediga tjänster hos Techtanks medlemsföretag!

Techtank består av 23 avancerade teknik- och industriföretag i södra Sverige – såväl små som medelstora och stora företag – som tillsammans skapar en miljö som erbjuder många spännande karriärmöjligheter. Företagen växer och behöver nyanställda – just nu söker flera av dem ny personal. Kanske blir du kollega till några av de runt 5000 medarbetare som finns på Techtanks olika medlemsföretag!

Nedan hittar du en sammanställning av de lediga tjänster som är ute just nu (februari-mars 2018).

Även om alla medlemsföretag i Techtank inte rekryterar just nu, tar många av dem emot spontanansökningar/intresseanmälningar för framtida rekryteringar. Gå gärna in på www.techtank.se/medlemsforetag och läs mer om företagen. Där hittar du också aktuella kontaktuppgifter till dem.

Obs! Techtank tar inte emot ansökningar/CV, utan dessa riktas alltid direkt till aktuellt företag eller den rekryteringsfirma som företaget anlitar för detta. Följ länk eller angivna kontaktuppgifter under respektive tjänst för mer information.

Lediga tjänsterEBP (www.ebp.se)
På EBP i Olofström tillverkas karossdelar till flera av Europas ledande biltillverkare. Vi är specialiserade på kvalificerad produktion för såväl serieproduktion som eftermarknad. I vår produktionsanläggning har vi tillgång till all kompetens och utrustning som krävs för tillverkning av karosskomponenter utifrån fordonsbranchens krav på hög kvalitet, korta ledtider och snabb anpassning till nya modellserier.
EBP är i behov av att rekrytera till följande tjänster:

För mer information om tjänsterna, se www.ebp.se/om-oss/lediga-tjanster eller kontakta personalchef Anette Kjellsson, anette.kjellsson@ebp.se.EVOMATIC (www.evomatic.se)
Evomatic är ett komplett automationsföretag med kunskap inom mekanik, elteknik, robotteknik, programmering och installation. Vårt huvudkontor ligger i Karlshamn, där vi har byggt helt nya ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet. Förutom detta så finns vi även representerade i Malmö, Göteborg och Jönköpingsregionen. Vi är ett ambitiöst gäng som drivs av att alltid överträffa kundens förväntningar och söker ständigt kreativa personer som är sugna på att vara med och bidra till vår och sin egen utveckling.
Evomatic är i behov av att rekrytera till följande tjänster i Karlshamn:

För mer information om karriärmöjligheter på Evomatic, se www.evomatic.se/karriar/. Spontanansökningar kan skickas till: ansokan@evomatic.seFORMPLAST (
www.formplast.se)
Formplast grundades 1955 då man som landets första vakuumformare levererade plastkomponenter till industrin. Vi formar samtliga typer av termoplaster enligt flera metoder: vakuumformning, tryckformning och varmbockning. Vi levererar kompletta produkter genom efterbearbetning i CNC-styrda fräsar och genom montering av komponenter i de formade detaljerna. Företaget ligger i Broby i nordöstra Skåne, 30 km ifrån Kristianstad och 25 km ifrån Hässleholm, med bekväm närhet till transporter av olika slag.
Formplast rekryterar just nu:

För mer information om andra jobbmöjligheter på Formplast går det bra att kontakta produktionschef Amir Bilanovic: amir.bilanovic@formplast.se.NKT HV CABLES (
www.nkt.se)
NKT HV Cables i Karlskrona är ett kompetenscentrum för tillverkning, installation och service av högspänningskablar för sjö- och markapplikationer, och en del av NKT, en av de världsledande leverantörerna av kablar till energisektorn. NKT är ett globalt företag med huvudkontor i Broendby, Danmark. Företaget har cirka 3500 anställda, 14 produktionsanläggningar i Europa samt försäljningskontor över hela världen. Just nu rekryterar vi:

Läs mer om hur det är att jobba på NKT: www.nkt.se/om-oss/karriaerSEMCON (www.semcon.com)
Semcons Core Business i Karlskrona och Kristianstad är produktutveckling, produktionsutrustning, projektledning, beräkning och teknisk dokumentation. Det finns många roller inom Semcon och möjlighet att både fördjupa sin specialistkompetens och jobba i globala team. Vi värdesätter, förutom dina kunskaper, också ett öppet sinne och viljan att utvecklas tillsammans med kollegor och kunder.
Semcon i Karlskrona är nu i behov av att rekrytera till följande tjänst:

 Till mer information om lediga tjänster på Semcon: https://semcon.com/sv/karriar/lediga-jobb/SHILOH (www.shiloh.com)
Shiloh Industries är en ledande global leverantör av metallprodukter till fordonsindustrin och allmän industri. Våra produktionsprocesser omfattar pressning, gjutning och sammansättning. I vår Olofströmsfabrik arbetar ca 300 kompetenta medarbetare med plåtpressning och sammansättning för att leverera produkter med hög kvalité som våra kunder efterfrågar.

Ansökningar till sommarjobb samt spontanansökningar går bra att skicka till: hr.olofstrom@shiloh.com.STANS & PRESS (
www.stanspress.se)
Stans & Press ingår i Midway Holdings. Vi är underleverantören som tillverkar plåtprodukter i stål, rostfritt och aluminium. När vi använder vattenskärning hanterar vi material som titan, grafit, sten, plast, gips och gummi. Men egentligen är det inte produktionsmetoderna som är unika även om vår bredd är ovanlig. Det som verkligen får våra kunder från norra Europa att välja samarbete med oss är det sätt vi jobbar på. Stans & Press har anläggningar i Vilshult, Blomstermåla och Kallinge.
Just nu söker vi personal inom:

Vi söker alltid duktiga medarbetare, ansök via: http://www.stanspress.se/jobba-hos-oss/SWEREA IVF (www.swerea.se/ivf)
Swerea IVF utvecklar och inför ny teknik och nya arbetssätt inom en rad branscher med fokus på produkt-, process- och produktionsutveckling. På Swerea IVF:s regionkontor i Olofström är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med engagerade studenter som vill göra sitt exjobb hos oss. Låter det intressant?

För frågor angående exjobb går det bra att kontakta Eva-Lis Odenberger, forskare och projektledare Komponenttillverkning:  eva-lis.odenberger@swerea.seVOLVO CARS (
www.volvocars.com)
Volvo Car Body Components i Olofström är en del av Volvo Cars och tillverkar karosskomponenter (dörrar, huvar, bakluckor, balkar m m) till Volvos olika bilmodeller. På Volvo Car Body Components ingår du i ett engagerat produktionsteam i ett globalt nätverk som garanterar att våra bilar uppfyller våra kunders högsta förväntningar. I vår karosskomponentfabrik i Olofström arbetar vi med lean och flexibel produktionsteknik – med ett starkt fokus på människor och kontinuerlig utveckling. Varje produktionsteam har ett övergripande ansvaret för kvalitet, ekonomi, leverans och teamutveckling.
Just nu rekryterar vi:

Läs mer om hur det är att jobba på Volvo Cars: https://group.volvocars.com/careersWUGANG TAILORED BLANKS (www.tailored-blanks.com)
Wugang Tailored Blanks är Europas ledande tillverkare av lasersvetsade ämnen till fordonsindustrin. Kunderna finns bland nästan alla fordonstillverkare och deras underleverantörer. Moderbolaget finns i Tyskland och man är representerade via dotterbolag i Mexiko, Kina och USA. Det svenska dotterbolaget i Olofström är ett stålservicecenter och etablerades 2005. I anläggningen sker produktion av lasersvetsade ämnen och klippta plåtar i två helautomatiserade lasersvetslinjer samt två klipplinjer.
Just nu rekryterar Wugang i Olofström:

För spontanansökningar och frågor om praktikmöjligheter går det bra att kontakta HR-chef: Roland.porter@wisco-tb.com


YTAB (www.ytab.se)
YTAB ingår i YTAB Group med lackeringsanläggningar både i Sverige och Ungern och har i dagsläget ett 70-tal personer anställda i Sverige. Vi är specialister på ytbehandling med starkt fokus på plast och komposit. Vi har många små, medelstora och stora kunder inom många branscher, inklusive bilbranschen, konsumentelektronik, vitvaror, möbler, medicinteknik och inredning. Vi rekryterar nu:

 • Industrilackerare

För mer information, besök https://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-bromolla/Ytbehandlingsteknik-AB/Industrilackerare/1521299ÅF (
www.afconsult.com)
ÅF i Olofström driver en verksamhet inriktad mot robotiserade projektgenomföranden. Kundbasen ligger till största delen inom fordonsindustrin och dess underleverantörer. Vi vänder oss dock till all producerande industri som har behov av att effektivisera och automatisera sin produktion. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom olika kompetensområden relaterade till produktion och produktionsprocesser.
Vi har inga lediga tjänster ute just nu, men kommer framöver att behöva fylla på med följande kompetenser:

 • Mekanikkonstruktörer
 • Elkonstruktörer
 • Projektledare

Vi välkomnar därför spontanansökningar inom dessa områden till Market Area Manager: paul.jarnehall@afconsult.com


Nya finansieringsmöjligheter till FoU-projekt

Den 26 januari arrangerade Techtank tillsammans med Swerea IVF och LIGHTer en workshop med fokus på identifiering av nya behov och möjliga lättviktsprojekt för företag i regionen. Information om olika finansieringsmöjligheter gavs, bland annat om de nya teknikcheckar som Techtanks medlemsföretag och även andra företag i Olofströmsregionen kan ansöka om under 2018.

Nedan finns samtliga presentationer från dagen för nedladdning (pdf) – samtliga fullmatade med exempel på olika Forsknings- och utvecklingsprojekt som kan utföras, olika finansieringsmöjligheter samt var man hittar mer information om dessa saker:

Stiftelsen Teknikcentrum

Sebastian Lodge från Techtank inledde med att berätta om Stiftelsen Teknikcentrum som under 2018 kommer att ge Techtanks medlemsföretag samt andra företag och organisationer i Olofströmsregionen möjlighet att ansöka om stöd för tjänster utförda av Swerea. Teknikcheckarna kan användas inom tre områden:

 • Konkreta uppdrag för en enskild aktör
 • Medfinansiering in i forskningsprojekt
 • Utbildningsinsatser för flera aktörer

Teknikcheckarna administreras av Techtank – läs mer på www.techtank.se/teknikcheckar eller kontakta Sebastian Lodge för mer information.

LIGHTer regional nod Blekinge

På plats för att berätta mer om LIGHTer regional nod Blekinge fanns Anders Jönsson, projektledare på Swedish Waterjet Lab, och Eva-Lis Odenberger, forskare och projektledare på Swerea IVF. Noden syftar till att skapa och etablera ett nätverk av företag och forskningsutövare för innovation inom lättvikt med regional utgångspunkt och förankring. Fokus ligger på kompetens- och teknologiutveckling inom bearbetning av lättviktsmaterial hos SMF – små och medelstora företag, kopplat till material, produkt- och processutveckling samt regionens styrkeområden plåtformning (stamping) och vattenskärning (trimming). Ett deltagande i noden innebär bl.a.

 • Stöd och hjälp vid finansieringsansökningar till Vinnova för industriförankrade utvecklingsprojekt där SMF prövar en idé som de annars inte skulle vidareutveckla. T.ex. LIGHTer
  SMF, SMF Flyg, LIGHTer medlemsprojekt, Innovationsprojekt i företag, process- och prototypcheckar m.fl.
 • Omvärldsbevakning, marknadsföring av regionala erbjudande
 • Tillgång till test och demoanläggningar
 • Hjälp med certifiering mot nya branscher
 • Samverkan i regionala grupperingar genom etablerade nätverk

LIGHTer regional nod Blekinge är öppen för varje företag och organisation med intresse för lättviktsteknologi och relevant verksamhetsinriktning, lokaliserade i eller i nära anslutning till Blekinge region. För mer information om LIGHTer, besök www.lighterarena.se. För att komma direkt till regional nod Blekinge: www.lighterarena.se/om-lighter/vad-haender-inom-laettvikt-(erbjudande)/naetverk-och-moetesplats/regional-nationell-och-internationell-samverkan-im6/regional-samverkan/regional-nod-blekinge/

Swerea IVF

Daniel Wiklund, gruppchef Komponenttillverkning, och Eva-Lis Odenberger, forskare och projektledare Komponenttillverkning, medverkade från Swerea IVF och berättade om vad Swerea IVF kan erbjuda företag vad gäller FoU. De erbjuder bland annat avancerade forsknings- och uppdragstjänster inom material, produkt och processutveckling, och har både bred och djup kunskap kring textilier, polymerer, metaller och keramer. Swerea IVF kan härigenom stödja och utveckla industrin i val av material och materialutveckling, metodik och tillverkningsprocesser. Utifrån dessa kategorier kan checkarna användas till olika tjänster och forskning inom specifika områden som exempelvis smarta textilier, ekodesign, lättvikt och innovationsledning.
För mer information om Swerea IVF, besök www.swerea.se/ivf.

Sida 20 av 37 Första...10...1819202122...30...Sista