Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Lyckad slutkonferens för Framtidskompetens i Blekinge

Den 26 januari genomfördes slutkonferensen för projektet Framtidskompetens i Blekinge som startade i mars 2019 och avslutas i februari 2021.

Under den digitala och livesända konferensen fick ett 70-tal deltagare från över 40 olika företag, organisationer och myndigheter ta del av lärdomar och insikter från projektet som har fokuserat på att stärka företagens förmågor och processer för mer effektiv och breddad kompetensförsörjning genom att bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal. Konferensen bjöd även på en underhållande, inspirerande och lärorik föreläsning med Linda Hammarstrand.

Konferensen livesändes via YouTube och kan ses här i efterhand >>

”Vi är framtidssäkrade genom det här projektet”

Så säger Emil Pettersson och Simon Hellgren på Stumbly/Drömuppdraget i en intervju om lärdomar, insikter och verktyg som de fått med sig genom deras medverkan i projektet Framtidskompetens i Blekinge.
Intervjun visades på slutkonferensen, och här kan ni också ta del av hela intervjun >>

Konferensprogrammet

09.30   Välkommen!
Ingela Håkansson, Techtank

Varför, vad & hur? Nedslag i projektet Framtidskompetens i Blekinge
Therese Assarsson, Techtank, Emma Johansson, Blekinge Business Incubator,
Emma Callerstig, NetPort Science Park, Karolina Söderlind,
Blue Science Park

Hur har det gått? Utvärderare från WSP summerar Framtidskompetens i Blekinge
Michaela Danielsson & Daniel Hallencreutz, WSP

Från företagets perspektiv – lärdomar, nya verktyg/arbetssätt & nästa steg
Emil Pettersson & Simon Hellgren, Stumbly AB/Drömuppdraget

Panelsamtal med medverkande i projektet: Att attrahera, utveckla och behålla personal
Malin Sahlsten, YTAB, Jesper Jarnehäll, Rydverken,
Anders Cronholm, BBI, Jenny Månsson Nummelin, Radeptus

10.35 (ca)   PAUS

10.45  Föreläsning & samtal: Hur skapar och driver man en engagerad företagskultur?
Linda Hammarstrand

11.30  Konferensen avslutasFramtidskompetens i Blekinge är finansierat av Europeiska Socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och NetPort Science Park.
Mer information om projektet finns på projektsidan >>

Uppstart för Techtanks olika nätverk

Under Q1 drar de olika nätverken för Techtanks medlemsföretag igång igen. Datum för träffar i nätverken Ekonomi, HR/Kompetens, Kvalitet, Lean samt Sälj/Marknad finns nu på Techtanks bokningssida – välkommen att göra en intresseanmälan för att gå med i något av våra nätverk!

Nätverken är öppna för Techtanks medlemsföretag och de flesta nätverk träffas 3 gånger/år och har som mål att öka kompetensen hos deltagarna på olika sätt. Det kan vara genom erfarenhetsutbyte, inspirationsföreläsningar, anlitande av extern expertis m m.

Agendan för nätverken styrs av de behov, utmaningar och önskemål som deltagande företag har. Oftast träffas nätverken på företagen och värdskapet cirkulerar. På detta sätt lär företagen känna varandras verksamheter vilket kan bidra till ökat utbyte och samarbete.

Information om aktuella nätverksträffar samt möjlighet till intresseanmälan finns på Techtanks aktivitets- och bokningssida på bokning.techtank.se under Nätverk. De nätverk som är aktiva just nu är:

 • Ekonomi
  Nätverk för ekonomiansvariga/ekonomichefer. Kontakt: Ingela Håkansson.
 • HR/Kompetens
  Nätverk för de som arbetar med kompetensfrågor i företagen på både kort och lång sikt. Kontakt: Ingela Håkansson.
 • Kvalitet
  Nätverk för chefer och ledare inom kvalitet. Kontakt: Martin Johansson.
 • Lean
  Nätverk för de personer på företagen som arbetar med lean och som vill ha inspiration och stöd av andra inom området. Kontakt: Martin Johansson.
 • Sälj & Marknad
  Nätverk för de som arbetar med sälj/export/affärsutveckling. Kontakt: Karin Andersson.
 • VD/Platschefer
  Nätverk för VD/platschefer. Kontakt: Ingela Håkansson.

Fler nätverk startas efter behov från företagen. Vi undersöker bl a möjligheten till nätverk inom områdena Hållbarhet samt Underhåll.

Nya tider kräver nya insatser – CoSkill

CoSkill – en möjlighet att utveckla ditt företag och kompetensutveckla anställda inom digital omställning. Har ditt företag drabbats av Coronakrisen och konstaterat att kompetensutveckling utbildningsinsatser kan vara en väg framåt för att stärka er position?

CoSkill är ett initiativ som erbjuder verktyg för företag och dess anställda att arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med fokus på den digitala omställningen. CoSkill är finansierat av Europeiska Socialfonden och drivs av Region Skåne och Region Blekinge.

Varmt välkommen till ett digitalt informationsmöte där möjligheterna presenteras för dig och ditt företag!

Vi genomför dessa möten 08.30-09.30 den 26/1, 27/1, 28/1 samt 29/1 – du väljer själv den dag som passar dig bäst!

Anmäl dig till ett möte här >>

Erbjudandet kommer i två steg:

 • En första workshop med en utvecklingscoach där syftet är att öka förståelsen för hur ni kan utveckla er affär genom att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning, samt utforma en plan för detta.
 • Baserat på de behov som framkommer, erbjuds ditt företag sedan kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser med fokus på digital omställning. Insatserna kan innefatta en eller flertalet anställda, både på ditt och från andra företag.

På informationsträffen får du veta mer om framtida möjliga utbildningar, hur du anmäler dig och också träffa personerna bakom CoSkill som arbetar på klusterintiativen IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, Netport Science Park, Mobile Heights och Blue Science Park.

Varmt välkomna för att lära mer om denna möjlighet!

 

Techtank Conference 2020 – en digital upplevelse!

Den 26 november var det dags för årets Techtank Conference med temat Flexibel produktion, med fokus på formning och pressning. Att genomföra konferensen digitalt visade sig vara ett framgångsrikt koncept då det lockade närmare 150 deltagare från hela världen – Japan, Tyskland, Danmark, Kina, Nederländerna, Österrike, Indien, USA och givetvis Sverige.

En bra blandning av representanter från industri, akademi och FoU-institut delade med sig av ny kunskap och forskningsresultat samt diskuterade teknikutveckling och nya idéer via olika presentationer och gruppdiskussioner.

Nedan kan ni ta del av ett kort sammandrag av konferensen:

Samtliga presentationer från konferensen finns att se på Techtanks YouTubekanal >>


Tack & Save the date!

Ett stort tack till alla talare för givande presentationer!
Tack också till alla deltagare som kopplade upp sig och bidrog med intressanta frågor under dagen!

Tack också till alla som jobbade med arrangemanget av konferensen, planerade ett intressant program och modererade olika sessioner samt till Paraply Produktion för en fantastisk produktion!

Sist, men inte minst, kom ihåg att boka in den 25 november 2021 i era kalendrar för nästa Techtank Conference!

Hälsningar från
Team Techtank Conference


Techtank Conference 2020 arrangerades av Techtank i samarbete med det svenska applikationscentret Forming and Stamping Center of Excellence som drivs från RISE.

Techtank Conference 2020 genomfördes inom ramen för projektet Innovationsinitiativet som finansieras av Region Blekinge och Olofströms kommun.

26/1 2021 – Save the date för slutkonferens Framtidskompetens i Blekinge

Attrahera, utveckla och behålla personal – ta del av lärdomar, insikter och inspiration från projektet Framtidskompetens i Blekinge på projektets slutkonferens den 26 januari 2021. Program och mer information publiceras på bokning.techtank.se under december, men du kan redan nu anmäla dig!

Konferensen bjuder bl a på en inspirationsföreläsning med Linda Hammarstrand, som föreläser passionerat om hur man skapar och driver en engagerad företagskultur där människor arbetar tillsammans – inte bara samtidigt. Att känna sig engagerad, motiverad – och i bästa fall passionerad är en dröm för många, men också en vardag för andra. Frågan är – hur skapar vi det? Föreläsningen är minst sagt en inspirerande upplevelse med underbar energi, många härliga skratt – och givetvis laddad med konkreta verktyg för hur ni ska lyckas tillsammans!

Ladda ner Save-the-date-flyer här >>

Projektet Framtidskompetens i Blekinge medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park. Läs mer på www.techtank.se/projekt/framtidskompetens-i-blekinge

Årets Techtank Conference blir både digital och internationell

Den 26 november är det dags för Techtank Conference, en årlig mötesplats för tillverknings- och teknikföretag, forskningsinstitut och andra organisationer som vill hålla sig uppdaterade inom innovativ tillverkning för industrinytta, med fokus på formning och stamping/pressning.

Konferensen har arrangerats sedan 2015 av teknikklustret Techtank, och bygger vidare på tidigare års uppskattade presshärdningsseminarier med nära koppling till Volvo Car Body Components i Olofström, där det finns en stor spetskunskap inom just pressning/stamping. I år arrangeras konferensen i samarbete med det nationella applikationscentret Stamping and Forming Center of Excellence som drivs av RISE och där Techtank är samarbetspart.

Digital och internationell

Konferensen brukar locka hundratalet deltagare till Olofström. I år skiljer sig upplägget något då konferensen på grund av Coronapandemin flyttar online och blir digital. Den hålls även på engelska för att möjliggöra deltagande från hela världen. Hittills har runt 120 deltagare från över 50 olika företag och organisationer från hela Sverige samt Danmark, Holland, Tyskland, Österrike, Japan och USA anmält sig. Fler är på ingång då anmälan är öppen fram till den 24 november.

– Vi bestämde oss tidigt för att glömma begränsningarna med att inte kunna träffas som tidigare år utan istället fokusera på fördelarna. Genom att vi kör online och på engelska har vi inte bara lyckats attrahera deltagare från hela världen, utan även riktigt tunga talare från olika europeiska forskningsinstitut. Helt ärligt, är man i branschen så missar man inte årets konferens! säger Martin Johansson, projektledare Teknik & Innovation, Techtank.

Martin Johansson

Martin Johansson, Techtank

Flexibel produktion

Årets tema är Flexibel produktion. Ökade krav på skräddarsydda och individualiserade produkter sätter större fokus på just produktionsflexibilitet.

– Det blir allt viktigare för industrin att kunna hantera volymförändringar, olika varianter, nya material och nya materialkombinationer. Därför har vi till årets konferens valt att utforska området runt Flexibel produktion, med fokus på formning och stamping/pressning, berättar Martin Johansson.

Sändning från testbädd

Kopplat till temat Flexibel produktion kommer konferensen bland annat att erbjuda föredrag, Q&A-sessioner med talare och andra deltagare. Dessutom blir det en sändning från en aktuell testbädd på temat varmformning av AM-processade lättviktskomponenter. Forskare på RISE i Olofström k

ommer tillsammans med GKN Aerospace i Trollhättan, presentera och sända från detta test.

– Testet illustrerar varmformning av en AM-processad titangeometri för flygmotorapplikationer. Pilotfallet utvecklades och demonstrerades inom LIGHTest – Testbed for Future Production of Lightweight Products Using Smart Material Solutions, i samarbete mellan RISE, GKN Aerospace Sweden samt små och medelstora företag, berättar Martin Olsson, forskare på RISE.

Martin Olsson

Martin Olsson, RISE

Fakta Techtank Conference 2020

Datum:               Torsdag 26 november 2020
Tid:                     09.30-14.20
Plats:                  Online
Språk:                 Engelska
Tema:                 Flexibel produktion, med fokus på formning och stamping/pressning
Avgift:                Ingen deltagaravgift, registrering krävs
Anmälan:          Via www.techtankconference.se senast den 24 november
Arrangör:          Techtank i samarbete med det nationella applikationscentret Stamping and Forming Center of Excellence som drivs av RISE
Finansiering:   Techtank Conference 2020 genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet, finansierat av Region Blekinge och Olofströms kommun.

Program

09.30Welcome & Introduction to Techtank Conference 

Ingela Håkansson, Cluster Development Manager, Techtank
Boel Wadman, Ph.D.Phys, Focus Area Leader Manufacturing in Mobility, RISE

Opening Address 

Torbjörn Appelros, Head of Stamping, Global Manufacturing Engineering, Volvo Cars

09.45Flexibility in forming: New Technologies at the IUL

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. A. Erman Tekkaya, Professor and Director of the Institute for Metal Forming and Lightweight Components, Dortmund University of Technology

Short Break 
10.25Cognitive nondestructive sensor systems for monitoring and optimization of sheet metal processing

Dr. Ing. Bernd Wolter, Head of Department, Production Integrated NDT, Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing IZFP

10.45Digital value chain for industrial origami

Jonas Lindberg Nyvang, CEO, Stilride
Tue Beijer, CTO, Stilride

Short Break 
11.15Presentation and Test: Hot forming of AM-processed lightweight components 

Eva-Lis Odenberger Ph.D., Researcher, Component Manufacturing, RISE
Martin Olsson, Researcher, Component Manufacturing, RISE
Fredrik Niklasson, Process Engineer, Sheet Metal Forming, GKN Aerospace Sweden

11.40Q&A sessions with the speakers
12.00-13.00Lunch break 
13.00Smart factories: improving process models using real-time data

DR.IR. Jos Havinga, Assistant Professor, Faculty of Engineering Technology, University of Twente

13.25Examples of Smart Stamping Applications at Volvo Cars and BTH – Blekinge Institute of Technology

Johan Pilthammar, PhD, Volvo Cars
Mats Sigvant, PhD, Volvo Cars and BTH
Sravan Tatipala, LicEng, BTH

13.45Q&A sessions with the speakers
14.05Live Polls with all participants!

Together we summarize the conference while at the same time looking ahead.

How do we implement new technology in industry? Opportunities and Challenges!

14.20End of the Conference

Mer information

Mer information samt fullständigt program för konferensen finns på www.techtankconference.se

För frågor går det bra att kontakta:
Karin Andersson, kommunikationsansvarig, Techtank
karin.andersson@techtank.se, 076-831 27 44


Techtank är ett industrikluster med bas i Blekinge. Vi arbetar för att främja utvecklingen för industriföretagen, stärka deras konkurrenskraft och skapa tillväxt i regionen. Techtank har idag ett 40-tal medlemsföretag och är en del av det nationella industristödjande nätverket IUC Sverige. Läs mer på: www.techtank.se

Sida 3 av 3712345...102030...Sista