Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

TECHTANK STÄLLER IN RESTERANDE ARRANGEMANG UNDER MARS MÅNAD

2020-03-12
Techtank väljer att ställa in resterande arrangemang såsom seminarier, nätverksträffar och utbildningar under mars månad. Det kan även bli tal om att ställa in arrangemang längre fram tills läget kring coronaviruset har stabiliserat sig. Vi följer utvecklingen av detta och återkommer med mer information när nya beslut tas. Vi återkommer också med mer information om/när de arrangemang som ställs in kan genomföras vid senare datum eller i annan form.

Då Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för samhällsspridning i Sverige är mycket hög och regeringen nyligen fattat beslut om att förbjuda arrangemang av sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer väljer Techtank att under den närmaste tiden ställa in samtliga arrangemang även om de har färre deltagare. Vi tar vårt ansvar att göra vad vi kan för att förhindra spridning av coronaviruset.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta förebyggande beslut och hoppas att vi snart ses igen vid våra arrangemang när läget är mer stabilt!

Redan anmälda till berörda arrangemang kommer att kontaktas separat med ovan information.

För mer information om coronaviruset besök Folkhälsomyndighetens webbsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank
Tel: 0709 91 80 03
E-post: jorgen.adolfsson@techtank.se

Att utvecklas för framtiden står högt på agendan för Tre D Mekaniska

För legoleverantören Tre D Mekaniska i Vilshult, Olofströms kommun, är kompetensutveckling och kompetensförsörjning viktiga strategiska frågor. Det var därför naturligt för företaget att välja att delta i projektet Framtidskompetens i Blekinge för att öka på kunskaperna kring hur man på bästa sätt kan jobba med att attrahera, utveckla och behålla personal.

– Detta är jätteintressanta och viktiga frågor för oss som företag att jobba strategiskt med. Vi vill utvecklas för framtiden och då måste vi hänga med i det som berör kompetensförsörjning, säger Kristoffer Persson, VD och en av delägarna på Tre D Mekaniska.

Kristoffer uppskattar också möjligheten till att utbyta erfarenhet med övriga deltagande företag:

– De kontaktytor vi får genom att delta i Framtidskompetens i Blekinge och flera andra utvecklingsprogram är oerhört värdefulla. Vi lär av varandra men hittar också nya samarbetspartners inom olika områden.

Alla områden inom kompetensförsörjning viktiga

Projektet Framtidskompetens i Blekinge erbjuder deltagande företag möjlighet till kompetenshöjande insatser inom en rad olika områden. På Tre D Mekaniska väljer man att delta både med tjänstemän och medarbetare från produktionen som kommer att ta del av utbildningar inom bl a HR-frågor och ledarskap.

– Jag deltar i HR-programmet och genom det får vi mycket bra kunskap kring detta med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare som vi redan tagit till oss, berättar Lea Ikineva, HR-ansvarig på Tre D Mekaniska.

Lea tycker inte att det går att säga att ett område är viktigare än något annat, utan att man som företag behöver arbeta aktivt med alla bitar.

– För oss som ligger ute på vischan är det alltid en utmaning att attrahera den kompetens vi behöver. Här måste vi titta på hur vi bättre kan marknadsföra oss för att öka kännedomen om företaget som potentiell arbetsgivare. Sedan är det minst lika viktigt att jobba med frågor som rör utveckling.

Ilir Alaj, arbetsledare inom produktion, som också deltar i insatser i projektet, instämmer:

– På ett sätt är det enklare att attrahera än att behålla. Det är viktigt att jobba med trivsel och att alla känner att de har en plats i företaget framöver. Vi kan inte konkurrera med de stora företagen vad gäller allt, men vår stora styrka är delaktighet.  Vi är lite som en stor familj.

Lea fyller på med att ett gott ledarskap är en nyckelfaktor för att både utveckla och behålla medarbetare:

– Trivs man och har bra ledare som man ser upp till och har förtroende för så gör det mycket. Att känna att man utvecklas tillsammans och att bli bekräftad är viktigt.

Förändringsagent en viktig roll i företaget

Ilir deltar tillsammans med två andra medarbetare i den insats som går under namnet Förändringsagenter. Genom projektet har de deltagande företagen tagit fram åtgärdsplaner för vad varje företag behöver göra för att utveckla sitt arbete med att attrahera, utveckla och behålla personal. För att ge stöd i förändringsarbetet lokalt på varje företag har strategiskt utvalda medarbetare på företagen, så kallade förändringsagenter, identifierats som tillsammans med ledningen kommer att vara nyckelpersoner i företagets förändringsarbete genom att leda det lokala förändringsarbetet på exempelvis sin avdelning på företagen.

För att förändringsagenterna ska ha så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i sitt uppdrag får de genom projektet stöd i form av coaching och utbildning. Detta görs inom fyra olika teman: Leda utan att vara chef, Förändringsledning, Likabehandling samt Kultur och värdegrund.

Ilir ser fram emot att ta del av de kommande utbildningarna.

– Först tänkte jag, vad är en förändringsagent? Förändringar kan vara så mycket. Men jag ser fram emot att få redskap man kan använda sig av. Ofta tror man sig veta hur man ska göra, men när man sedan utbyter erfarenheter med andra företag som genomfört förändringar, men på ett annat sätt, så kan man få inspiration av varandra.

Lea och Ilir är överens om vikten av att Tre D Mekaniska satsar på kompetensutveckling.

– Utvecklingen går framåt hela tiden, vi pratar mycket om teknikutveckling, men man får inte glömma människan. Det är bra att företaget väljer att satsa på sina medarbetare, avslutar Ilir.

På bilden ovan ses från vänster: Kristoffer Persson, Lea Ikineva och Ilir Alaj på Tre D Mekaniska.


 

Om Tre D Mekaniska AB
Tre D Mekaniska AB är en legoleverantör med en modern mekanisk verkstad som erbjuder kompletta produkter till kunder inom en rad olika branscher. Företaget startade 2003 av fem personer med mycket bred industrierfarenhet från såväl stora som små företag. Antalet kunder är ca 120 fördelade på olika branscher och företagsstorlekar.

Tre D Mekaniska arbetar med laserskärning i 2D, 3D och rörlaserteknik. De material man bearbetar är främst stål, rostfritt stål och aluminium, samt att man vidareförädlar med kantpressning, svetsning, maskinbearbetning, ytbehandling och inom kort även panelbockning.
Läs mer på: http://tre-d.se/


 

Om Framtidskompetens i Blekinge
Projektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet pågår mellan 2019-03-01 och 2021-02-28 och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park.
Läs mer på: www.techtank.se/projekt/framtidskompetens-i-blekinge


Medlemsförmån – Sveriges största utbildningsplattform – webbaserade utbildningar

Utbilda dig när och var du vill!
Genom Techtank har du som medlemsföretag möjlighet att teckna prisvärda licenser för utbildningar hos Diploma. Det finns runt 300 olika utbildningar att välja bland inom många kategorier – från Miljö- och hållbarhetsarbete till Affärsutveckling, från Ledarskap till Ekonomi. Du kommer att hitta rätt utbildning för dig!

Företaget Diploma Utbildning har digitaliserat landets mest populära utbildningar och har flera hundra diplomerade kurser på sin webbportal. Nu erbjuder Techtank medlemsföretagen möjlighet att teckna prisvärda licenser. Vi tror på långsiktigt lärande, på digitalisering och på vikten av att kunna vara flexibel i planeringen av sin tid för hållbar utveckling.

Utbilda dig var du vill när du vill
 • Sveriges största utbildningsplattform
 • Fler än 250 diplomutbildningar online
 • Effektivare inlärning
 • Diplomerade kunskapstester
Några av de utbildningsområden som erbjuds:
 • Affärsutveckling
 • Företagsekonomi
 • HR
 • Försäljning
 • CSR och horisontella principer
 • Kvalitetsteknik
 • Ledarskap
 • Produktionsteknik
 • LEAN/Förbättringsarbete
 • Marknadsföring
 • Projektledning
 • Språk
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Styrelsearbete

Se alla utbildningar här >>

Kostnad per år/per licens
 • För medlemsföretag i Techtank betalar du endast 2.160 kr exkl moms per licens och år. Du får då tillgång till hela Diplomas utbildningsutbud.
 • Direkt hos Diploma är kostnaden 4.295 kr exkl moms per licens och år.

Licensen är personlig och gäller under ett år.

Testa gratis

Techtank samverkar med andra IUC-bolag/partners i detta erbjudande. Klicka på länken Öppna testversion och du hamnar på en informationssida hos IUC Kalmar. Här kan du öppna hela utbildningskatalogen, se en instruktionsfilm och testa några utbildningar. Så här gör du:

Öppna testversion
E-postadress: iuc-kalmar@iuc-kalmar.se
Lösenord: IUC2019

Du kan också hoppa direkt till utbildningskatalogen på Diplomas hemsida.

Teckna licens

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om avtal med Diploma Utbildningar eller vill anmäla intresse för att teckna en licens:
Ingela Håkansson, projektledare Kompetensutveckling – & försörjning
E-post ingela.hakansson@techtank.se
Tel. 076-861 27 43

Har du redan tecknat en licens via Techtank?

För dig som redan har tecknat licens – klicka här för att komma till utbildningsportalen.

Halvtidskonferens med fokus attraktiv arbetsgivare

Den 27 februari arrangerade Framtidskompetens i Blekinge en halvtidskonferens för att dela med sig av de undersökningar och insatser som gjorts hittills via projektet när det handlar om att attrahera, utveckla och behålla personal.

Ett 70-tal deltagare från närmare 40 olika företag, organisationer och myndigheter från hela regionen fanns på plats och fick ta del av lärdomar från projektledningen, den externa utvärderaren och några av de deltagande företagen. Det bjöds även på en underhållande, inspirerande och lärorik föreläsning på temat Employer Branding av Anna Dyhre: Hur gör man för att bli en attraktiv arbetsgivare?

chevron-right chevron-left

För mer information om Halvtidskonferensen går det bra att kontakta huvudprojektledare Ingela Håkansson, ingela.hakansson@techtank.se.

Framtidskompetens i Blekinge medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och NetPort Science Park.

Kompetensförsörjning en viktig fråga för ett företag med tillväxtambitioner

Attractive Interactive i Karlskrona är ett av de yngre företagen som deltar i projektet Framtidskompetens i Blekinge. Affärsidén är mobilspel med fokus på teknisk innovation, och man är just nu fullt sysselsatta med förberedelserna inför släpp av det nya spelet Paper Game senare i år. Samtidigt planeras det för en fortsatt tillväxt.

Efter att ha samarbetat kring spelutveckling några år under deras civilingenjörsutbildning inom spel- och programvaruteknik på Blekinge Tekniska Högskola bildade Pontus Björkberg, Ivar Björling och Oscar Andersson i oktober 2017 Attractive Interactive. Sedan dess har företaget vuxit och i skrivande stund jobbar där sex personer. Att gå från att ”bara” vara spelutvecklare till att också leda ett företag med personal ställer andra krav, vilket var en av anledningarna till att Attractive Interactive nappade på erbjudandet att delta i Framtidskompetens i Blekinge för att lära sig mer om olika områden kopplat till kompetensförsörjning.

– Vi är utvecklare och har tidigare inte behövt tänka på så mycket annat än just detta. Med anställda och en vision om att växa som företag behöver vi lyfta blicken och få nya perspektiv. Precis som för övriga företag som deltar i Framtidskompetens i Blekinge vill vi ju vara bra på att både attrahera, utveckla och behålla våra medarbetare. Därför kom detta projekt bra i tiden när vi var inne i en fas där det var dags att börja anställa, berättar Ivar.

Pontus berättar att en av företagets största utmaningar är att attrahera den typen av kompetens deras företag behöver till Karlskrona.

–  Även om det finns ett visst fokus på spelbranschen i Blekinge så är det inte lika lätt att locka hit folk som det till exempel är för företag med bas i Malmö eller Stockholm.

De tre grundarna kommer själva från olika ställen i Sverige – Göteborg, Vadstena och Stockholm – och förutom en Technical Artist från Skåne som de kände sedan tidigare via ett annat start-up-företag i Karlskrona, så har man lyckats hitta medarbetare från Nord- och Sydamerika.

–  Vi har anställt en speldesigner från Brasilien och en grafiker från USA. Båda två fick vi tag i via olika Facebook-grupper där vi postade meddelande om att vi sökte medarbetare, berättar Pontus.

Utbildningar inom ledarskap av stort intresse

Attractive Interactive vill dock inte nöja sig med att vara sex personer på företaget.

– Vi vill växa! Vårt ultimata mål är att bli 200 personer, vi vill bli stora. Men det är ett ständigt problem inom spelbranschen att få tag i folk. Därför tycker vi att det är viktigt att jobba med vår kompetensförsörjning, och att vi börjar jobba med dessa frågor nu, menar Pontus, och får medhåll av Ivar:

– HR-frågor är jätteintressant. Vi har en väldigt god känsla på företaget idag och den vill vi behålla och bygga vidare på. Men hur fungerar det när man växer? Hur motiverar man medarbetare? Hur kan man jobba i team? Dessa och många andra frågor är viktiga för oss att få mer kunskap om. Här har vi nytta av de utbildningar som vi får ta del av inom framför allt ledarskap via projektet Framtidskompetens i Blekinge. När man är ny inom ledarskap vet man inte alltid vad man behöver känna till, men med ny kunskap kanske man kan undvika vissa fallgropar.

Från reserver till mångmiljonbelopp från investerare

Om vi backar tillbaka bandet lite, hur kom det sig då att Attractive Interactive bildades och hur har de lyckats hittills?

När de tre studenterna bestämde sig för att samarbeta kring spelutveckling satte de upp ett mål om att inom ett år få en plats på konferensen Nordic Game Conference 2017 i Malmö för att kunna visa upp ett spel. Med stöttning från högskolan i form av lån av rum och datorer började de att spåna kring ett nytt spel. Efter att ha tagit fram en prototyp på Paper Game (ett spel som syftar till att vem som helst ska kunna skapa sitt eget spel med hjälp av penna, papper och mobil) ställde de upp i olika tävlingar och jobbade under tiden med att förbättra både sin prototyp och pitch. Efter ihärdigt arbete kom man till slut med som reserver i en tävling i Köpenhamn.

–  Vi åkte dit, pitchade och vann tävlingen. Priset var en plats på Nordic Game Conference, det mål vi hade satt upp när vi startade, och nu lyckades vi komma dit. Med den segern kunde vi skriva en pitch till BBI (Blekinge Business Incubator) till deras Game Concept Challenge 2017 som vi vann. Förutom 40 000 kr så innebar vinsten en plats på BBIs Start-up-program, något som har varit helt ovärderligt.

– Vi satte då upp ett nytt mål att åka till San Fransisco och delta på den stora Game Developers Conference, vilket blev en riktig fullträff. Genom vår medverkan där fick vi kontakt med den asiatiska investeraren och förläggaren Habby som nu satsat 5 miljoner kronor för den fortsatta utvecklingen av Paper Game, berättar Pontus.

Förutom själva investeringen omfattar avtalet med Habby också en global publicering av det kommande spelet, först på den nordiska marknaden i maj och sedan i resten av världen i augusti.


Om Framtidskompetens i Blekinge
Projektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet pågår mellan 2019-03-01 och 2021-02-28 och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park.
Läs mer på 
www.techtank.se/projekt/framtidskompetens-i-blekinge

Regional kraftsamling för att få fler tjejer att välja tekniska yrken

Den 24 februari hölls pressträff i Blekinge inför årets IGEday – Introduce a Girl to Engineering day – som går av stapeln den 3 april. Under IGEday öppnar över 100 företag och organisationer i hela landet sina dörrar för tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år för att informera och inspirera nästa generation att vilja bli ingenjörer.

I Blekinge kan man besöka Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona och Karlshamn, Karlshamnsverket/Uniper, Södra Cell i Mörrum samt RISE och Volvo Cars i Olofström. Tillsammans med Kreativum Science Center, Teknikcollege och Techtank har man gjort gemensam sak för att sprida information om dagen och sätta fokus på detta område.

Under IGEday kommer företagen att bjuda på många spännande workshops – allt från att köra ett kraftverk i en simulator till laserprogrammering, testa VR-glasögon och mycket mer. Dessutom kommer deltagarna att få träffa kvinnliga ingenjörer som kan fungera som förebilder och inspirera till framtida studie- och yrkesval.

I Blekinge erbjuds totalt 80 platser, varav mer än hälften redan är bokade. Platser finns kvar på Karlshamnsverket/Uniper, Södra Cell samt BTH i Karlshamn. Troligen kommer några lediga platser på Volvo Cars/RISE att tillkomma. Mer information finns på www.igeday.com.

Sida 3 av 3112345...102030...Sista