Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Nedslag i programmet Att utveckla nya marknader och affärer

Ett 15-tal deltagare från industriföretag i Blekinge med omnejd deltar sedan september 2019 i Techtanks utvecklingsprogram Att utveckla nya marknader och affärer. Programmet pågår till november 2020 och varvar lärtillfällen med erfarenhetsutbyten, coachning och aktuella marknadsseminarier.

– Programmet är en del av projektet Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning. Precis som namnet säger så syftar det till att stärka företagens förmågor och processer kopplat till affärsutveckling mot nya marknader, berättar Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank och ansvarig för programmet.

Bakgrunden till projektet är att många av företagen i Blekinge kännetecknas av låg branschdiversifiering vilket gör dem alltför beroende av ett fåtal kunder i ett fåtal branscher.

– Detta gör inte bara de enskilda företagen sårbara och riskutsatta i händelse av förändrade konkurrensförhållanden samt konjunktur- och omvärldsförändringar, risken spiller också över till den regionala ekonomin, berättar Jörgen Adolfsson, och fortsätter:

– Strategisk affärsutveckling med fokus på marknadsbreddning är därför nödvändig, vilket ligger till grund för detta program som ska bidra till att utveckla de medverkande företagens förmåga att bredda sin marknad.

Aktiviteter flyttar online

På grund av restriktionerna med coronapandemin genomförs aktiviteterna i programmet under våren online, så även det senaste lärtillfället den 23 april på temat Effektiv försäljning – online! som inleddes med en webcast om att Våga flytta affärerna online. Via Teams möttes sedan deltagarna för diskussion, erfarenhetsutbyte och frågestund med en anlitad expert på området.

Frågor som kom upp var bl a hur man kan utveckla sin webb för att skapa virtuella montrar, genomföra produktlanseringar m m på sin egen webb i tider när man inte kan delta i mässor och andra fysiska event. Även hur man kan utveckla sin digitala närvaro, bygga kunskap och intresse online kring företagets tjänster och produkter diskuterades.

– Har ni koll på era kunders köpbeteenden? Vilka frågor är det som era kunder vill ha svar på inför ett köp? När ni vet det ska ni se till att ha svar på dessa på er webb och att ni har koll på de mest relevanta sökorden för det ni erbjuder. Det handlar mycket om att undanröja friktion för kunden, det ska gå snabbt och enkelt att hitta svar på sina frågor, berättar Martin Lundström, dagens föreläsare från Petra Digital Agency.

Martin Lundström höll även i en timmes högaktuell utbildning i hur man egentligen genomför ett bra online-möte, som blev väldigt uppskattad hos deltagarna.

Coachning och marknadsseminarier framöver

Utvecklingsprogrammets innehåll spänner över områden såsom sårbarhet, övergripande strategier för marknadsutveckling och affärsmodeller till kalkyler, hur man identifierar och utvärderar nya potentiella marknader till hur man utformar starka erbjudanden och effektiva budskap. Däremellan pågår en regelbunden coachning som genomförs individuellt på de deltagande företagen som syftar till att hjälpa företagen i förändringsresan med att utveckla nya marknader och affärer.

Ytterligare ett inslag i programmet är de olika marknadsseminarier som kommer att genomföras under det kommande halvåret. Närmast på tur väntar ett seminarium i juni på temat Framtiden för leverantörer i fordonsbranschen där representanter från Business Sweden och Fordonskomponentgruppen, FKG, deltar för att berätta mer om bl a de stora förändringar som sker i denna bransch i takt med att fordonsflottan elektrifieras. Vilka möjligheter och utmaningar ställs dagens leverantörer inför? Och skapar detta möjligheter för andra företag som inte levererat till fordon tidigare?

Till hösten väntar ett annat seminarium, då kring att leverera till flyg- och rymdmarknaden. Detta seminarium genomförs i samverkan med Aerospace Cluster Sweden med representanter från bl a Saab Aeronautics och GKN Aerospace som kommer att berätta mer om hur man kan bli leverantör till just flyg- och rymdbranschen.


Utvecklingsprogrammet Att utveckla nya marknader och affärer genomförs inom ramen för projektet Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning, som finansieras av Tillväxtverket och Olofströms kommun. Läs mer på: https://techtank.se/projekt/techtank-s3/

Uppdatering kring IGEday 3 april 2020 i Blekinge

Årets IGEday – Introduce a Girl to Engineering day – den 3 april har på grund av det rådande läget kring Corona/Covid-19 fått ändras. Syftet med dagen är dock precis lika viktigt som innan: Tillsammans hjälps vi åt att informera och inspirera nästa generation tjejer att vilja bli ingenjörer!

Detta gäller nu för IGEday 2020 i Blekinge:

Blekinge Tekniska Högskola genomför dagen som planerat den 3 april, dock i digital form. Man kommer att bjuda på föreläsningar, berätta om teknikbranschen, ha grupparbete och även testa någon laboration som deltagarna kan göra via webben. Obs! Det finns några platser kvar för den som vill haka på här – kontakta i så fall camilla.ruden@bth.se direkt för mer information!

Volvo Cars och RISE flyttar fram besöket till senare i år. Mer information kommer när nytt datum finns på plats!

Södra Cell och Karlshamnsverket/Uniper återkommer nästa år och satsar för fullt inför IGEday 2021!

Samtliga anmälda deltagare har informerats om ovan nämnda förändringar.

Till nästa år gör vi åter gemensam sak och hoppas då att ännu fler företag i Blekinge har möjlighet att öppna sina dörrar för att öka teknikintresset hos unga, mer specifikt hos tjejer, för att få dem att så småningom välja teknikutbildningar och senare arbeta som ingenjörer eller andra yrken inom teknikområdet.

Ladda ner ovan information som pdf >>

Direkta insatser med anledning av rådande läge kring Corona

Ekonomin har tvärnitat. Techtank är medvetna om allvaret i situationen. Vi jobbar nu så hårt och snabbt vi kan för att bättre förstå situationen och utforma insatser och aktiviteter som kan bidra till att dämpa de negativa konsekvenserna. Nedan kan du läsa om några av våra aktiviteter och vad vi gör på kort, omedelbar sikt som kan vara extra relevant givet den nya situationen.

Information om alla våra evenemang och sammankomster finns som vanligt på https://bokning.techtank.se/. Där kan du också anmäla ditt deltagande. Framöver kommer de flesta av våra evenemang genomföras digitalt. Några kommer att flyttas till ett senare tillfälle, och något enstaka kommer ställas in.

Med start nästa vecka kommer vi dessutom att börja ta kontakt med våra medlemsföretag för att utforska specifika utmaningar samt möjliga åtgärder som kan adressera den nya situationen. Vill du kontakta oss redan nu för ett samtal så går det självklart bra!

Den närmaste tiden kommer vi att utforma ytterligare aktiviteter och insatser. Har ni information, insikter, tips eller idéer som ni tycker vi borde känna till, tveka inte att höra av er till mig eller någon av mina kollegor!

Jörgen Adolfsson
Klusterledare Techtank
jorgen.adolfsson@techtank.se
070-991 80 03


DIGITALT FORUM FÖR ERFARENHETSUTBYTE OCH SAMTAL FÖR VD/PLATSCHEFER

Varje onsdag tre veckor framåt kl 13:15-14:00, med start 1 april, bjuder vi in VD/Platschefer i Techtanks medlemsföretag till ett digitalt forum där det ges möjlighet att utbyta erfarenheter och information, ge varandra stöd, tips och råd, samt spela in idéer och tankar om insatser och aktiviteter som kan genomföras inom ramarna för Techtank. Vi på Techtank håller i mötet. Men det finns ingen bestämd agenda eller tema för dessa forum utan vi fångar och utforskar det som kommer upp. Ett mejl med en kalenderbokning går ut inom kort till samtliga medlemsföretag som kan användas för att ansluta till samtalet. Ingen föranmälan krävs, bara koppla upp dig. Vid frågor eller för mer information om ovan, kontakta klusterledare Jörgen Adolfsson.

WEBBINARIUM 31/3: VAD ÄR DET SOM HÄNDER?

Ekonomin tvärnitar. Börserna rasar. Permitteringar och varsel avlöser varandra. Vad är det egentligen som händer? Hur har denna situation uppstått? Och vad har vi framför oss? Vi har bett Andreas Bergh, välkänd nationalekonom från Lunds universitet, att hjälpa oss att från ett makroekonomiskt perspektiv förstå det som händer i ekonomin just nu. Koppla upp dig, lyssna, ställ frågor och diskutera!
Webbinariet riktar sig till de som ingår i ledningsgruppen för något av Techtanks medlemsföretag.
Till mer information och anmälan >>

WEBBINARIUM 7/4: LEDNINGSGRUPPSARBETE I KRISSITUATIONER

Nu är det kris. Ledningsgruppen ställs inför tidspress, tuffa utmaningar och svåra beslut. Vad händer med dynamiken i ledningsgruppen just i kriser? Hur påverkas gruppen och individerna? Och vad kan man göra för att maximera utväxlingen av ledningsgruppens arbete i en särskilt tuff situation?
Vi har bett Göran Alsén – forskare och lärare vid Lunds universitet och frekvent anlitad rådgivare till ledningsgrupper i stora och små svenska bolag och organisationer – att hjälpa oss att bättre förstå hur man kan få ledningsgruppen att fungera bättre i just krissituationer. Koppla upp dig, lyssna, ställ frågor och diskutera!
Webbinariet riktar sig till de som ingår i ledningsgruppen för något av Techtanks medlemsföretag.
Till mer information och anmälan >>

INFORMATION OM NATIONELLA STÖDPAKET

Det kommer ny information nästan dagligen om olika nationella stöd och stödpaket. För aktuell information rekommenderar vi Verksamt.se, där information om tillfälliga ändringar i lagar och regler från myndigheterna finns samlad som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19. Till Verksamt.se >>

WEBBASERADE UTBILDNINGAR

Utbilda dig när och var du vill! Genom Techtank finns möjligheter för medlemsföretagen att teckna prisvärda licenser för digitala utbildningar hos Diploma. Man kan välja mellan 300 olika utbildningar inom områden som Affärsutveckling, Ledarskap, Försäljning, Miljö- och hållbarhetsarbete, LEAN och förbättringsarbete, Ekonomi och mycket mer.
Till mer information >>

DIALOG MED KOMMUNALA, REGIONALA OCH NATIONELLA AKTÖRER OCH FINANSIÄRER

Techtank har sedan en tid tillbaka dialog direkt med flera nationella aktörer och finansiärer om möjliga nya stöd och insatser som särskilt kan adressera den nya situationen. Vi för även diskussioner om möjligheter att anpassa och eventuellt stärka våra befintliga projekt för att dessa ska kunna göras mer relevanta för det nya läget. Ytterligare dialog på nationell nivå sker mellan IUC Sverige (i vilken Techtank ingår) och nationella aktörer och myndigheter. Vi samtalar även med bl.a. Region Blekinge, alla fem kommuner i Blekinge, Sydsvenska Handelskammaren, Metall och Teknikföretagen. Vårt mål är att dessa samtal ska omsättas i effektiva och relevanta insatser och aktiviteter som kan bidra till att dämpa de negativa konsekvenserna av den nuvarande situationen.

HÅLL KOLL PÅ KOMMANDE AKTIVITETER PÅ BOKNING.TECHTANK.SE

På Techtanks aktivitets- och bokningssida lägger vi löpande ut erbjudande om olika arrangemang såsom utbildningar och seminarier från såväl Techtank som våra partners. De flesta arrangemangen är öppna även för företag som inte är medlemmar i Techtank.
Förutom att hålla koll på denna bokningssida vill vi även tipsa om att följa Techtank på Facebook och LinkedIn där vi också lägger ut aktuell information om våra arrangemang!

 

TECHTANK STÄLLER IN RESTERANDE ARRANGEMANG UNDER MARS MÅNAD

2020-03-12
Techtank väljer att ställa in resterande arrangemang såsom seminarier, nätverksträffar och utbildningar under mars månad. Det kan även bli tal om att ställa in arrangemang längre fram tills läget kring coronaviruset har stabiliserat sig. Vi följer utvecklingen av detta och återkommer med mer information när nya beslut tas. Vi återkommer också med mer information om/när de arrangemang som ställs in kan genomföras vid senare datum eller i annan form.

Då Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för samhällsspridning i Sverige är mycket hög och regeringen nyligen fattat beslut om att förbjuda arrangemang av sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer väljer Techtank att under den närmaste tiden ställa in samtliga arrangemang även om de har färre deltagare. Vi tar vårt ansvar att göra vad vi kan för att förhindra spridning av coronaviruset.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta förebyggande beslut och hoppas att vi snart ses igen vid våra arrangemang när läget är mer stabilt!

Redan anmälda till berörda arrangemang kommer att kontaktas separat med ovan information.

För mer information om coronaviruset besök Folkhälsomyndighetens webbsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank
Tel: 0709 91 80 03
E-post: jorgen.adolfsson@techtank.se

Att utvecklas för framtiden står högt på agendan för Tre D Mekaniska

För legoleverantören Tre D Mekaniska i Vilshult, Olofströms kommun, är kompetensutveckling och kompetensförsörjning viktiga strategiska frågor. Det var därför naturligt för företaget att välja att delta i projektet Framtidskompetens i Blekinge för att öka på kunskaperna kring hur man på bästa sätt kan jobba med att attrahera, utveckla och behålla personal.

– Detta är jätteintressanta och viktiga frågor för oss som företag att jobba strategiskt med. Vi vill utvecklas för framtiden och då måste vi hänga med i det som berör kompetensförsörjning, säger Kristoffer Persson, VD och en av delägarna på Tre D Mekaniska.

Kristoffer uppskattar också möjligheten till att utbyta erfarenhet med övriga deltagande företag:

– De kontaktytor vi får genom att delta i Framtidskompetens i Blekinge och flera andra utvecklingsprogram är oerhört värdefulla. Vi lär av varandra men hittar också nya samarbetspartners inom olika områden.

Alla områden inom kompetensförsörjning viktiga

Projektet Framtidskompetens i Blekinge erbjuder deltagande företag möjlighet till kompetenshöjande insatser inom en rad olika områden. På Tre D Mekaniska väljer man att delta både med tjänstemän och medarbetare från produktionen som kommer att ta del av utbildningar inom bl a HR-frågor och ledarskap.

– Jag deltar i HR-programmet och genom det får vi mycket bra kunskap kring detta med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare som vi redan tagit till oss, berättar Lea Ikineva, HR-ansvarig på Tre D Mekaniska.

Lea tycker inte att det går att säga att ett område är viktigare än något annat, utan att man som företag behöver arbeta aktivt med alla bitar.

– För oss som ligger ute på vischan är det alltid en utmaning att attrahera den kompetens vi behöver. Här måste vi titta på hur vi bättre kan marknadsföra oss för att öka kännedomen om företaget som potentiell arbetsgivare. Sedan är det minst lika viktigt att jobba med frågor som rör utveckling.

Ilir Alaj, arbetsledare inom produktion, som också deltar i insatser i projektet, instämmer:

– På ett sätt är det enklare att attrahera än att behålla. Det är viktigt att jobba med trivsel och att alla känner att de har en plats i företaget framöver. Vi kan inte konkurrera med de stora företagen vad gäller allt, men vår stora styrka är delaktighet.  Vi är lite som en stor familj.

Lea fyller på med att ett gott ledarskap är en nyckelfaktor för att både utveckla och behålla medarbetare:

– Trivs man och har bra ledare som man ser upp till och har förtroende för så gör det mycket. Att känna att man utvecklas tillsammans och att bli bekräftad är viktigt.

Förändringsagent en viktig roll i företaget

Ilir deltar tillsammans med två andra medarbetare i den insats som går under namnet Förändringsagenter. Genom projektet har de deltagande företagen tagit fram åtgärdsplaner för vad varje företag behöver göra för att utveckla sitt arbete med att attrahera, utveckla och behålla personal. För att ge stöd i förändringsarbetet lokalt på varje företag har strategiskt utvalda medarbetare på företagen, så kallade förändringsagenter, identifierats som tillsammans med ledningen kommer att vara nyckelpersoner i företagets förändringsarbete genom att leda det lokala förändringsarbetet på exempelvis sin avdelning på företagen.

För att förändringsagenterna ska ha så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i sitt uppdrag får de genom projektet stöd i form av coaching och utbildning. Detta görs inom fyra olika teman: Leda utan att vara chef, Förändringsledning, Likabehandling samt Kultur och värdegrund.

Ilir ser fram emot att ta del av de kommande utbildningarna.

– Först tänkte jag, vad är en förändringsagent? Förändringar kan vara så mycket. Men jag ser fram emot att få redskap man kan använda sig av. Ofta tror man sig veta hur man ska göra, men när man sedan utbyter erfarenheter med andra företag som genomfört förändringar, men på ett annat sätt, så kan man få inspiration av varandra.

Lea och Ilir är överens om vikten av att Tre D Mekaniska satsar på kompetensutveckling.

– Utvecklingen går framåt hela tiden, vi pratar mycket om teknikutveckling, men man får inte glömma människan. Det är bra att företaget väljer att satsa på sina medarbetare, avslutar Ilir.

På bilden ovan ses från vänster: Kristoffer Persson, Lea Ikineva och Ilir Alaj på Tre D Mekaniska.


 

Om Tre D Mekaniska AB
Tre D Mekaniska AB är en legoleverantör med en modern mekanisk verkstad som erbjuder kompletta produkter till kunder inom en rad olika branscher. Företaget startade 2003 av fem personer med mycket bred industrierfarenhet från såväl stora som små företag. Antalet kunder är ca 120 fördelade på olika branscher och företagsstorlekar.

Tre D Mekaniska arbetar med laserskärning i 2D, 3D och rörlaserteknik. De material man bearbetar är främst stål, rostfritt stål och aluminium, samt att man vidareförädlar med kantpressning, svetsning, maskinbearbetning, ytbehandling och inom kort även panelbockning.
Läs mer på: http://tre-d.se/


 

Om Framtidskompetens i Blekinge
Projektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet pågår mellan 2019-03-01 och 2021-02-28 och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park.
Läs mer på: www.techtank.se/projekt/framtidskompetens-i-blekinge


Sida 3 av 3212345...102030...Sista