Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Nu startar vi upp ett nätverk för Dig som arbetar med produktutveckling!

Nu startar vi upp ett nätverk för Dig som arbetar med produktutveckling!

Techtank och Blekinge Tekniska Högskola bjuder in till uppstartsmöte för ett nytt produktutvecklingsnätverk i regionen! Syftet är att skapa en mötesplats där idéer och människor möts för att lösa problem. Första träffen hålls på BTH i Karlskrona. Därefter kommer vi att besöka andra företag och aktörer i regionen. Vill Du och Ditt företag stå värd för ett nätverksmöte – hör av er!

TID Onsdag 17 juni kl. 10.00 – ca 12.00
PLATS BTH i Karlskrona – samling vid receptionen, Hus A, Campus Gräsvik, Valhallavägen 1, Karlskrona
ANMÄLAN Till Anders Borgehed på Techtank: anders.borgehed@olofstromsnaringsliv.se alt. 0454-57 27 42 senast den 15 juni.

AGENDA

  • Välkommen – fika och presentation av deltagarna
  • BTH och institutionen för Maskinteknik presenterar sin verksamhet och forskning, Mats Walter samt Tobias Larsson
  • Hur kan vi dra nytta av varandra? Jan-Anders Månsson, lärare inom produktutveckling, presenterar idéer för ett gemensamt utbyte
  • Diskussion – vad vill vi med nätverket?
  • Besök i Karlskrona Makerspace och BTH:s maskinlaboratorium

Sprid gärna inbjudan till andra som kan ha intresse av detta. Ni får gärna kommer flera från samma företag!

Varmt välkommen!


Ladda ner inbjudan som pdf

Tillverkningsindustrin i Olofström växer – närmare 600 nya jobb på 5 år!

Tillverkningsindustrin i Olofström växer – närmare 600 nya jobb på 5 år!

Olofströms Näringsliv har i dagarna genomfört en undersökning hos de nio företag som är initiativtagare till Techtank för att jämföra antal arbetstillfällen idag med den undersökning som Olofströms kommun gjorde för 5 år sedan. Resultatet är minst sagt positivt – det visar på en total ökning på 589 jobb! Kommunalråd Sara Rudolfsson gläds åt resultatet som faller väl in i kommunens övergripande mål Jobb till 1 000 om att antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka med 1 000 på 10 år:

– Det är fantastiska siffror som dessa företag nu visar och av stor vikt för kommunen och våra invånare. Och räknar vi in att nettoinpendlingen till Olofström är runt 1 000 personer varje dag har det även stor betydelse för andra kommuner i vår närhet, vilket gör Olofström till en viktig motor i regionen.

– Vi har gått från bruksort till ett högteknologiskt kluster av företag, där flera av företagen dessutom nyligen valt att tillsammans satsa på att utvecklas genom klusterinitiativet Techtank. Vi hoppas och tror att vi genom att samla våra resurser kan stärka både företagens och regionens konkurrenskraft och möjliggöra en fortsatt tillväxt i företagen. Med tanke på att ett arbete i industrin skapar ett nytt jobb inom kommersiell service och ett inom samhällsservice ger det också förutsättningar för befolkningstillväxt och ett blomstrande samhälle.

Trendbrottet håller – fortsatt ökning av arbetstillfällen
Sysselsättningen bland teknikföretagen i Olofström har undersökts sedan 1950. Efter en kraftig ökning under 1960-talet har sysselsättningen varit relativt konstant och legat runt 5 000 personer. Mellan åren 2000-2010 skedde det en dramatisk minskning med ca 2 000 personer.

En mätning vid årsskiftet 2013/2014 visade dock att sysselsättningen bland teknikföretagen hade börjat växa igen, och det trendbrottet verkar hålla i sig när de nya siffrorna från maj 2015 nu visar att antalet ökat med närmare 600 jobb (inklusive bemannings- och visstidsanställda) sedan 2010 hos de tillfrågade företagen.

Inte oväntat står Volvo för den största ökningen med ca 400 fler jobb, men flera andra företag har också vuxit och totalt ökat med runt 200 jobb. Bland dessa återfinns Shiloh, Tre D Mekaniska, EBP, Wugang och Safeman. Procentuellt har Tre D Mekaniska ökat allra mest då de mer än fördubblat antalet anställda – från 21 till 51 på fem år.

Mer information:
Sara Rudolfsson, kommunalråd Olofströms kommun
E-post: sara.rudolfsson@olofstrom.se
Telefon: 0454-930 20

Anders Borgehed, klusterledare Techtank
E-post: anders.borgehed@olofstromsnaringsliv.se
Telefon: 0454-57 27 42

Informationsmöte 22/5 i Olofström: Vilka kompetensbehov har ditt företag? Ska vi lösa dem tillsammans?

Informationsmöte 22/5 i Olofström: Vilka kompetensbehov har ditt företag? Ska vi lösa dem tillsammans?

Två lyckade Socialfondsprojekt sedan 2009 har inneburit att teknikföretag i regionen kunnat få ekonomiskt stöd för kompetensutveckling för att stärka sin konkurrenskraft. Nu är det dags igen – och vi hoppas att Ditt företag vill vara med!

I juli kommer en ny möjlighet att via EU söka pengar för kompetensutveckling. Här tar Techtank en aktiv roll i att bevaka och söka medel för teknikföretag i regionen. Detta arbete sker i samarbete med andra nätverk och organisationer i regionen och vi kommer därför att hålla informationsmöten på olika platser i Blekinge. Vill Du vara med? Då behöver vi fånga upp Ditt företags kompetensbehov!

Vi bjuder nu in till ett informationsmöte i Olofström den 22 maj!

TID Fredag 22 maj kl. 09.30-12.00 (fika från kl. 09.00)
PLATS Folkets Hus, Olofström
ANMÄLAN Till Techtank Competence projektledare ingela.hakansson@olofstromsnaringsliv.se alt. 0454-57 27 43 senast den 18 maj.
Meddela om du har särskilda behov såsom kost, tillgänglighet m m.

Ladda ner inbjudan som pdf här.

Ur programmet:

  • Utmaningar som påverkar ditt företags kompetensbehov
  • Strategisk kompetensförsörjning – vad innebär det?
  • Så här arbetar vi med vår kompetensförsörjning – Volvo Cars berättar om sitt arbete!
  • Vilka kompetensbehov har ditt företag? Vad vill du ha stöd med? Hur kommer det bäst ditt företag till gagn?

Sprid gärna inbjudan till andra som kan ha intresse av detta.
Vi ser gärna att ni kommer flera från samma företag!

Varmt välkommen!


OBS! Informationsmöten kommer även att hållas i Ronneby 10 juni och i Karlskrona 16 juni – om ni inte har möjlighet att delta på mötet i Olofström är ni givetvis välkomna till något av de andra mötena. Kontakta i så fall projektledare Ingela Håkansson för mer information om tid och plats, eller boka in ett separat möte: ingela.hakansson@olofstromsnaringsliv.se, 0454-57 27 43.

Stort intresse för Techtanks kick-off

Stort intresse för Techtanks kick-off

Den 27 mars lanserades Techtank officiellt genom en kick-off på Folkets Hus i Olofström. Ett 80-tal representanter från näringsliv, samhälle och akademi fanns på plats för att ta del av information, inspiration och goda exempel från flera av de företag och organisationer som står bakom Techtank.

Olofströms kommunalråd, Sara Rudolfsson, inledde dagen med att förklara varför kommunen är aktiv i detta arbete:
– Tillväxt ger bättre livsvillkor för alla. För att skapa tillväxt och öka vår konkurrenskraft och attraktionskraft krävs samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi, och därför är det självklart för oss att vara med och satsa på Techtank.

En som kunde intyga detta var Samuel Henningsson, VD på Netport Science Park i Karlshamn som gjort resan från ett projekt till en science park i triple helix-anda som stärkt näringslivsstrukturen i Karlshamn. Han lyfte fram att Techtank har alla viktiga bitar som krävs för att lyckas:
– Det finns en insikt att något måste göras och en öppenhet som borgar för ett gott samarbete.Med ett engagerat näringsliv och en kommun som satsar långsiktigt som Olofström gör tror jag på Techtank som en viktig aktör i regionen, inte minst i innovationsarbetet. Vi från Netport vill vara en partner till Techtank och ser att vi kommer att ha ett väldigt nära samarbete i framtiden.

Engagerade initiativtagare
På plats för att ge sin syn på nyttan för företag att vara med i detta var flera av företagen som står bakom Techtank.
– Från EBP:s sida är vi väldigt glada över att vara med i bildandet av Techtank och ser också fram emot vilken utväxling detta kan ge oss som företag. För vår del är det inte minst inom affärsutveckling som vi ser stora möjligheter till samverkan och vi är redan nu i full gång att tillsammans med ett tiotal andra företag planera nya exportinsatser riktade mot den brittiska fordonsindustrin, berättade Ulrica Larsson, VD på EBP i Olofström, som också konstaterade att en lyckad samverkan kräver mod, vilja och engagemang – att våga gå ur komfortzonen.

Ett annat utpekat område som Techtanks medlemmar kommer att samverka kring är kompetensutveckling- och försörjning.
– Vi ser stora fördelar med att samverka inom kompetensområdet. I och med att vi har en liknande industri i regionen och därmed också liknande kompetensbehov kan vi till exempel göra gemensamma upphandlingar och få hit de bästa utbildarna och tillsammans arbeta mer strategiskt och utbilda för framtiden och inte bara för stunden, menade Anders Larsson, fabrikschef på Stans & Press i Vilshult, som såg framför sig att Techtanks medlemsföretag inom fem år kommer att ha en erkänt hög kompetens som gör att nya kunder vänder sig hit men också lockar kompetent personal.

Inom teknikområdet ser företagen i Techtank stora möjligheter att samarbeta från tidiga konceptfaser till slutlig produktion för att tillsammans bygga kostnadseffektiva lösningar för framtiden.
– Vi måste hänga med i den snabba utveckling som sker vad gäller framtidens material, vilket kräver kompetens från många olika teknikområden och branscher. Här kan Techtank vara den plattform som behövs för att vi ska lyckas, menade Magnus Liljengren, VD på IUC i Olofström.

Anders Borgehed, klusterledare för Techtank välkomnar nu fler företag och samarbetspartners in i Techtank för att bilda en stark allians.
– Siktet är att etablera Techtank som en internationellt erkänd aktör, och för att nå dit behöver vi växa. Tillsammans stärker vi vår konkurrenskraft.

Sida 30 av 31 Första...1020...2728293031