Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Ronneby kommun satsar på industrin via Techtank

Industrin är viktig för Blekinge. Hela 57% av jobben i Blekinges intäktsbas – företag med produkter och tjänster som säljs utanför länet – återfinns i tillverkningsindustrin. I Blekinge är det inte minst i Olofströms och Ronneby kommun som avancerade industri- och teknikföretag dominerar, och som gör det extra viktigt att deras konkurrenskraft bibehålls och stärks. Dessa båda kommuner har med andra ord liknande näringslivsstrukturer, med liknande utmaningar, och liknande behov av utvecklingsarbete.

För att stärka och effektivisera utvecklingsarbetet ytterligare samverkar från och med i höst Olofströms och Ronneby kommun genom Techtank, med målet att kraftsamla och skapa en regional utvecklingsaktör med mer resurser och ökad kompetens.

Ronneby kommun och Techtank bjuder nu in till en pressträff för att berätta mer om denna samverkan och vad den innebär för industri- och teknikföretagen i Ronneby kommun.

VÄLKOMMEN TILL PRESSTRÄFF
Tid: Onsdag 24 oktober 2018 kl. 14.00-14.30
Plats: Kockums Maskin AB, Kockumsvägen 11 (mitt emot COOP i Kallinge)
Deltagare:
Torbjörn Lind, näringslivschef, Ronneby kommun
Johan Fredin, projektledare, Ronneby Business Center/Techtank
Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank
Ronny Johannesson, ordförande, Ronneby Industrigrupp
Mats Malmqvist, VD, Kockums Maskin AB
Anmälan: Vänligen meddela om ni avser delta i pressträffen till någon av nedan kontaktpersoner:
Torbjörn Lind, näringslivschef, Ronneby kommun, torbjorn.lind@ronneby.se, 0457-61 82 64
Karin Andersson, kommunikationsansvarig, Techtank, karin.andersson@techtank.se, 076-861 27 44

Välkommen!


Techtank är ett klusterinitiativ i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Techtank arbetar branschöverskridande över hela regionen, och idag deltar 25 företag från 7 kommuner. Tillsammans – näringsliv, samhälle och akademi – arbetar vi för att stärka industrins konkurrenskraft genom en gemensam agenda och värdeskapande insatser. www.techtank.se

I jakten på talanger

NetPort Science Park och Techtank har över 100 medlemmar inom olika branscher som skapar en utvecklande miljö med stora karriärmöjligheter. Många av företagen växer men ett av de största tillväxthindren är att hitta den personal som efterfrågas. För att synliggöra medlemmarnas behov och samtidigt underlätta att talangerna hittar till innovationsmiljöerna lanseras nu en gemensam jobbportal.

Portalen som NetPort Science Park och Techtank utvecklat är inte en ny platsbank utan en plattform som ger en samlad bild av innovationsmiljöernas behov.

– Kluster, science parks och inkubatorer spelar en nyckelroll för att attrahera talanger till regionen och våra tillväxtföretag. När vi pratar om talanger menar vi personer som bidrar till platsens och arbetsgivarens utveckling, vilket i Blekinge kan vara allt från verktygskonstruktörer till apputvecklare, säger Lotta Johansson, projektledare på NetPort Science Park.

Belyser möjligheter för både företag och talanger

Det handlar om att synas i rätt kanaler och nätverk. Dessutom är det viktigt att medlemmarna själva har koll på vad som efterfrågas i regionen. Ett annat syfte är att underlätta för personer med spetskompetens som söker jobb eller planerar söka sig till Blekinge. Plattformen syftar även till att hjälpa innovationsmiljöerna att på ett överskådligt sätt kunna bidra till medlemmarnas rekryteringsarbete.

– Genom den nya plattformen får vi översikt över vilka specifika kompetenser som efterfrågas just nu. Det gör att vi kan ha tentaklerna ute i vårt dagliga arbete då vi rör oss i relevanta nätverk och kanaler. Den är också ett bra verktyg för oss när vi är ute på exempelvis rekryteringsmässor och arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor, berättar Ingela Håkansson, projektledare på Techtank.

Mer information

Plattformen finns på www.talangattraktion.se

Kontaktpersoner

Lotta Johansson, NetPort Science Park, lotta.johansson@netport.se, 0735-79 79 88

Ingela Håkansson, Techtank, ingela.hakansson@techtank.se, 0768-61 27 43

Nästa Techtank Conference arrangeras hösten 2019

Techtank Conference är Techtanks stora konferens och mötesplats för industri- och teknikföretag som vill ta del av aktuella händelser inom industriell forskning, utveckling och tillämpning som på något sätt berör kompetensområdet Stamping. Ett omtag kring konferensen görs nu, vilket innebär att konferensen som skulle hållas 29-30 november 2018 skjuts upp till hösten 2019.

Tidigare års konferenser har varit både välbesökta och uppskattade av deltagarna – vi tar nu sats för att göra Techtank Conference ännu lite bättre!

Datum och program kommer att publiceras på konferenssidan längre fram.

Väl mött på Techtank Conference 2019!

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS BUSINESSFORUM INDUSTRI

Den 14 september arrangerar Handelskammaren tillsammans med Techtank och Volvo Cars i Olofström BusinessForum Industri för tredje året i rad. Årets upplaga sätter fokus på Framtidens industri och produkter. Även i år blir BusinessForum Industri välbesökt med närmare 80 deltagare från ett 40-tal olika företag och organisationer.

BusinessForum Industri är en mötesplats där industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter presenteras och diskuteras. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur företag kan fortsätta utveckla sin verksamhet och växa sig ännu starkare.

Mer information om BusinessForum Industri och programmet för dagen finns på Handelskammarens webbplats: https://handelskammaren.com/evenemang/businessforum-industri-2018/

Dessutom kommer Techtank under programpunkten ”Industriell samverkan då, nu och i framtiden” att sprida sina erfarenheter från projektet Techtank Bas, som Techtank drivit under åren 2015-2018 med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge och Olofströms kommun.

Media hälsas välkomna att delta under BusinessForum Industri

Tid: Fredag 14 september kl. 11.00-15.15.
Hålltider:
11-11.45         Lunch
11.45-13.20    Presentationer
13.20-13.50    Paus
13.50-15.15    Presentationer

Obs! Finns önskemål om att delta särskild tid under dagen, vänligen meddela detta till Karin Andersson i samband med din anmälan, se nedan.

Plats: Volvo Cars, Bruksgatan 1, Olofström – samling vid receptionen i Ljushallen
Anmälan: Anmälan är obligatorisk då passerkort från Volvo krävs för att komma in på konferensen.
Anmäl er till Karin Andersson senast torsdag 13/9 kl.16 om ni avser komma till konferensen: 0454-57 27 44, karin.andersson@techtank.se.

Vid frågor om BusinessForum Industri, kontakta:
Ingela Håkansson, projektledare, Techtank
0454-57 27 43, ingela.hakansson@techtank.se

Välkommen!

Techtank ny samarbetspartner till IUC Sverige

Techtank har nyligen tecknat avtal med IUC Sverige AB för att bli en av IUC-nätverkets samarbetspartners. Genom detta får Techtank tillgång till en rad värdefulla verktyg i sitt fortsatta arbete med att stärka industrins konkurrenskraft i Blekinge.

– Vi är väldigt glada att ha fått till stånd detta avtal. Techtank blir nu del av ett större nätverk av IUC-bolag och samarbetspartners över hela landet. Vi får tillgång till kompetenser, metoder och verktyg som gör att Techtank kan ännu bättre stödja industriföretagen i vår region. Inte minst inom områden som teknikutveckling, kompetensutveckling och digitalisering kommer vi att kunna erbjuda flera intressanta insatser och aktiviteter, t ex Tillväxtanalyser, Inspiration för digitalisering, nya kunskaper från strategiska forskningsprogram, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.

Regional förankring genom IUC-nätverket

IUC-nätverket (Industriella Utvecklingscentra) består av totalt 15 regionala IUC-bolag och samarbetspartners spridda över hela landet. Tillsammans utvecklar de olika arbetssätt och tjänster för att stödja utveckling av små- och medelstora företag inom industrin. Det gemensamma målet är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

Varje IUC-bolag eller samarbetspartner verkar inom en definierad geografisk region, vilket ställer krav på god kunskap om och kontakt med industriföretagen i regionen. Genom avtalet med Techtank finns nu IUC-nätverket representerat även i Blekinge.

– Techtank är en naturlig samarbetspartner till oss. Precis som IUC arbetar Techtank för en ökad konkurrenskraft och tillväxt för industriföretagen, och några av de huvudområden som är viktiga för oss – verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning – är också frågor som ligger högt på agendan för Techtank. Vi ser fram emot att vi nu via Techtank kan bli mer aktiva i Blekinge, berättar Martin Hedman, VD för IUC Sverige AB.

Mer information

Jörgen Adolfsson
Klusterledare Techtank
0709-91 80 03
jorgen.adolfsson@techtank.se

Martin Hedman
VD IUC Sverige AB
0708-28 17 32
Martin.hedman@iuc.se

OM TECHTANK
Techtank är ett klusterinitiativ som samlar och finns till för att stärka konkurrenskraften hos avancerade teknik- och industriföretag, med särskilt fokus på materialbearbetning, i främst Blekinge, men även södra Småland och östra Skåne. Techtank hjälper företagen att möta utmaningar och kapitalisera på möjligheter inom tre områden:

  1. affärsutveckling/tillväxt,
  2. kompetensutveckling/kompetensförsörjning samt
  3. teknikutveckling/innovation.

Om IUC-nätverket
IUC-nätverket är ett operativt innovationsnätverk. Det skapar mervärde för företagen som berörs, och tillför samhället tillväxtkraft genom lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt. Tack vare de samlade resurserna och de goda företagskontakterna kan vi hjälpa till att realisera nya idéer och affärsutvecklande möjligheter. Erfarenheter från framgångsrika utvecklingsprojekt inom ett IUC-bolag sprids inom nätverket och kommer till nytta i övriga delar av landet.
www.iuc.se

Techtank medverkade på stort UK – Sweden Trade Event i Coventry

Den 26 juni deltog Techtank och ett antal av medlemsföretagen på ett stort affärsevent i Coventry för att ytterligare stärka de befintliga affärsbanden och knyta nya mellan Techtanks kluster av företag och brittiska biltillverkare såsom Aston Martin, Jaguar Land Rover och LEVC (London EV Company). Utöver huvudtalare från dessa företag höll även Techtanks medlemsföretag EBP, PE (Projektengagemang) och SAFEMAN uppskattade presentationer under konferensen, som besöktes av ett hundratal representanter från ledande teknik- och tillverkande företag från framför allt Coventry, centrum för Storbritanniens fordonsindustri.

Konferensen arrangerades av 52 Global Consulting med support från Coventry & Warwickshire Local Enterprise Partnership Growth Hub samt Coventry & Warwickshire Chamber of Commerce, och hölls vid Coventry University Technology Park. Heldagskonferensen innehöll bland annat huvudtal från Richard Jesson, Head of Procurement and Supply Chain på Aston Martin, Dr Paul Joesbury, Group Purchasing and Supply Chain Director vid LEVC, Thomas Ashton, Design Director på CAD CAM Automotive och Stewart Lyle, Senior Planning Analyst – Vehicle Operations på Jaguar Land Rover.

Från Techtanks medlemsföretag presenterade Ronnie Rossander, VD, EBP, Stephan Bengtsson, VD, Safeman samt Tomas Wild, regionchef, Projektengagemang sina respektive företag och erbjudanden.
Karin Andersson gav en översiktlig presentation av Techtank samt en historik av det samarbete som pågått mellan Olofström och Coventry under de senaste åren.

Mer om eventet går att läsa här: https://www.cwgrowthhub.co.uk/news/boosting-commercial-links-between-coventry-warwickshire-and-sweden

Bild ovan
Främre raden: Karin Andersson från Techtank (vänster) och Paul Sullivan från 52 Global Consulting. Bakre raden: Per Österström från Business Region Göteborg (vänster) och Craig Humphrey från Coventry & Warwickshire Growth Hub.

Bild nedan
Från vänster: Ronnie Rossander, VD, EBP, Stephan Bengtsson, VD, Safeman samt Tomas Wild, regionchef, Projektengagemang

Sida 4 av 24 Första...23456...1020...Sista