Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Stort intresse för Techtank Conference 2019

Den 28 november 2019 bjöd Techtank åter in till Techtank Conference med föreläsare från industri, akademi och forskning som gav olika aspekter och exempel på innovativ formning och pressning, med fokus på processer, verktyg och kvalitet.

Närmare 100 deltagare från ett 30-tal olika företag och organisationer från Luleå i norr till Köpenhamn i söder samlades på Volvo Cars i Olofström för Techtank Conference. De bjöds på ett fullspäckat program med föreläsningar och presentationer samt möjlighet till visning av Volvo Cars presshärdningslinje och RISE testmiljö och labb i Olofström.

– Vi är mycket nöjda med årets konferens och kan av utvärderingarna se att det gäller deltagarna också. Från arrangörssidan vill vi passa på att tacka alla föreläsare, deltagare och andra medverkande som bidrog till att göra Techtank Conference till en både intressant och spännande mötesplats med kunskapsdelning, nya rön och framtidsblickar, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank, som också passar på att slå ett slag för nästa års konferens:

– Nästa Techtank Conference genomförs den 26 november 2020, så vi uppmanar alla som är intresserade av att hålla sig á jour med det senaste inom formning och pressning att redan nu boka in detta datum i kalendern.

ArtificielI intelligens, simulering av pressdynamik och mycket mer på programmet

Under årets Techtank Conference fick deltagarna lyssna på föreläsare från Volvo Cars, RISE, AP&T, ElastiSense samt Danmarks Tekniska Universitet.

 • Jeremy Jean-Jean från forskningsinstitutet RISE föreläste om AI och dess användning, bland annat om hur konstgjord intelligens kan användas både för att automatisera kvalitetskontroll och upptäcka ytdefekter.
 • Från företaget ElastiSense i Danmark deltog Rahim Sarban och presenterade en ny teknologi där elastiska sensorer kan användas för att mäta upp och detektera verktygsslitage.
 • Daniel Wiklund, RISE, och Johan Pilthammar, Volvo Cars, gjorde en gemensam presentation kring den senaste forskningen inom området för att kunna mäta, simulera och hantera problematiken kring pressdeformationer.
 • Från företaget AP&T deltog Michael Machhammer som i sin presentation visade på möjligheterna med att producera presshärdade komponenter med skräddarsydda mekaniska egenskaper. Machhammer gav också en kort uppdatering kring framstegen i utvecklingen av varmformning av höghållfast aluminium.
 • Chris Valentin Nielsen från Danmarks Tekniske Universitet pratade om hur fokus på utfasning av miljöfarliga smörjmedel har lett till omfattande tester av tribosystem och vad som sker på detta område framöver, både för att öka produktiviteten samtidigt som man minskar miljöpåverkan.
 • Daniel Wiklund, RISE, Niklas Sonesson, Volvo Cars, samt Jörgen Adolfsson, Techtank, presenterade det Forming and Stamping Center of Excellence som nu bildas i Olofström. Det blir ett helt nytt applikationscenter för processutveckling, provning och materialkarakterisering av plåt och multimaterial med både nationell och internationell samverkan kring området.
 • Sist ut på konferensen var Mats Sigvant från Volvo Cars som talade om det arbete som gjorts, görs och planeras inom Volvo Cars kopplat till plåtformning med allt vad det innebär av tester, simulering och andra arbetsmetoder som har gjort Volvo Cars till en av de världsledande inom området.

Mer information om programmet för Techtank Conference samt presentationer för nedladdning finns på: https://techtank.se/conference2019/

Årets Techtank Conference närmar sig – denna gång med fokus på innovativ formning och pressning

Den 28 november bjuder Techtank åter in till Techtank Conference med föreläsare från industri, akademi och forskning som ger olika aspekter och exempel på innovativ formning och pressning, med fokus på processer, verktyg och kvalitet.

Det är nu fjärde gången som konferensen arrangeras i teknikklustret Techtanks regi, och bygger vidare på tidigare års uppskattade presshärdningsseminarier i Olofström, med nära koppling till Volvo Car Body Components i Olofström. Även i år blir konferensen välbesökt. Ett 70-tal deltagare från 25 olika företag och organisationer från Luleå i norr till Köpenhamn i söder är redan anmälda och fram till den 22 november finns fortfarande möjlighet att ansluta.

– Vi är glada att så många väljer att delta på Techtank Conference. Vi har tillsammans med RISE IVF arbetat fram ett väldigt aktuellt program med många högintressanta föreläsningar och även ett par internationella föreläsare, berättar Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.

Innovativ formning och pressning

Temat för Techtank Conference 2019 är Innovativ formning och pressning med fokus på processer, verktyg och kvalitet. Följande presentationer och föreläsare finns på programmet:

Quality control and defect detection with the use of computer vision and AI 
Jeremy Jean-Jean, forskare, Material & Production, RISE IVF

New sensor technology for tool monitoring
Rahim Sarban, CEO, ElastiSense

Mätning och simulering av pressdynamik
Daniel Wiklund, gruppchef Komponenttillverkning, RISE IVF
Johan Pilthammar, industridoktorand Volvo Cars

New Sheet Metal Forming Technologies
Michael Machhammer, Manager Development Forming Processes & Tooling, AP&T Sweden AB

Evaluation of tribosystems for sheet metal forming 
Chris Valentin Nielsen, Associate Professor, DTU Mechanical Engineering, Technical University of Denmark

Information om nytt Forming & Stamping Center of Excellence
Niklas Sonesson, Senior Manager Stamping Engineering, Volvo Cars
Daniel Wiklund, gruppchef Komponenttillverkning, RISE IVF

Plåtformningssimulering – dåtid, nutid, framtid
Mats Sigvant, teknisk expert, plåtformningssimulering, Volvo Cars

Konferensen avslutas med möjlighet till studiebesök på Volvo Cars för visning av deras presshärdningslinje, eller på RISE IVF för visning av deras testmiljö och labb.

Techtank Conference arrangeras inom ramen för projektet Innovationsinitativet som medfinansieras av Region Blekinge och Olofströms kommun.

Mer information

Mer information samt program för konferensen finns på https://techtank.se/conference2019/

För frågor om Techtank Conference går det bra att kontakta:
Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank
jorgen.adolfsson@techtank.se, 0709 91 80 03

——————————————————————————————————————————————————-

Om Techtank
Techtank är ett klusterinitiativ i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Här möts näringsliv, akademi och samhälle med det gemensamma målet att stärka industrins konkurrenskraft och skapa regional tillväxt. Detta gör vi genom en gemensam agenda och värdeskapande insatser inom områdena Teknikutveckling & Innovation, Kompetensutveckling & -försörjning samt Affärsutveckling & Tillväxt. Läs mer på: www.techtank.se

Kollaborativa robotar och automationsstrategier lockade många

Den 17 oktober arrangerade Techtank en teknikworkshop via Produktion2030 på temat Kollaborativa robotar & Automationsstrategier. Teori varvades med praktik och de deltagande företagen fick en hel del matnyttigt med sig hem att fundera på och ta vidare vad gäller deras egna automationsstrategier.

Är du ett litet eller medelstort industriföretag och vill ta nästa steg inom robotisering och automation? Då finns det fina möjligheter till det via Robotlyftet. Läs mer här och tveka inte att kontakta oss för mer information >>

Matchmaking av exjobb mellan studenter och företag

Den 11 oktober deltog Techtank på Exjobbsmässan i Karlskrona som arrangerades av Rosenboms Nation i samarbete med BTH – Blekinge Tekniska Högskola och KFH i samband med Näringslivsdagen. Techtanks medlemsföretag NKT, Tarkett och Volvo Cars fanns på plats för att berätta mer om vilka möjligheter de kan erbjuda studenter som vill göra examensarbete ute på företagen. På mässan deltog studenter inom ämnen som bl a maskinteknik och industriell ekonomi. Idéer från både företag och studenter kring exjobb diskuterades för fullt.

I den inledande paneldiskussionen deltog bl a Anne Lexe, miljökoordinator på Volvo Cars i Olofström, som uppmuntrade studenterna att komma med egna idéer. Det finns många viktiga områden att belysa – hållbarhet, cirkulär ekonomi, produkternas livscykel för att nämna några.

Panelmedlemmarna var överens om nyttan med att ha exjobbare hos sig, som kan komma in med ny kunskap, nya idéer och våga utmana gamla sanningar. Att göra ett exjobb ger också studenterna en värdefull erfarenhet för framtida karriärmöjligheter hos företagen.

Mer information om att samarbeta med studenter vid BTH samt kontaktuppgifter till samverkansansvariga finns här >>

I fokus: effektivt strategiskt ledningsarbete

Hur leder man strategiskt ett industriföretag för en hållbar och lönsam utveckling? Den frågan arbetar just nu flera VD:ar och chefer med i Techtanks utvecklingsprogram ”Att strategiskt leda ett industriföretag” som startade i slutet av maj i år.

– Den största behållningen av programmet är att vi får konkreta verktyg för hur vi ska jobba med vårt strategiska arbete. Vi får ta del av olika modeller som vi kan använda för att ta fram viktig information och fakta som underlag för beslut. Medel som hjälper oss att tänka rätt, säger Jonna Hermansson, VD på Norje Smidesfabrik, en av 16 deltagare på programmet.

En annan deltagare, Patric Olsson, finans- och strategichef för EMEA på Tarkett, är inne på samma spår:

– Jag ser att de modeller och teorier som vi utbildas i för strategiskt arbete kommer att bli viktiga verktyg när jag leder detta arbete i verksamheten, på både kort och lång sikt. Framför allt uppskattar jag helhetsgreppet över den strategiska processen, från start till mål, så att säga, även att ambitionen är att strategiskt arbete ska vara ett löpande arbete.

– Målsättningen är att utbildningen leder till ett strategiskt arbete med bättre kvalitet som i sin tur leder till en hållbar och lönsam verksamhet som överträffar förväntningarna hos våra kunder, anställda, ägare och andra intressenter.

Många industri- och teknikföretag står inför stora utmaningar

Bakgrunden till detta utvecklingsprogram som Techtank driver inom ramarna för projektet Smart Industri i Blekinge är de stora utmaningar som många industri- och teknikföretag står inför.

– Utmaningarna handlar om allt från snabb teknologisk utveckling och digitalisering, behov av att utforma utvecklade tjänsteerbjudanden, få hållbarhet att genomsyra verksamheten, till krav på ständiga kostnadsreduktioner och kompetensbrist, berättar Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank, och fortsätter:

– För företagen är det viktigt att i god tid skapa en tillräcklig förståelse för hur dessa och andra utmaningar kan komma att påverka deras affärssituation, men det är lättare sagt än gjort. Den dagliga jakten på kortsiktiga mål och ”brandsläckningar” tar ofta en betydande del av tiden, kraften och uppmärksamheten.

Nya perspektiv och verktyg

Genom programmet ”Att strategiskt leda ett industriföretag” utrustas deltagarna med nya perspektiv och verktyg för att mer effektivt strategiskt leda och utveckla sina företag. Detta görs tillsammans och med stöd av ledande experter, pedagoger, coacher och praktiker. Tanken är att programmet ska vara till nytta för både individ och organisation.

– Vi har utformat programmet för att leda till konkret utveckling och förändring både för deltagaren som företagsledare och för företagets ledningsarbete och verksamhet. Dessutom ger programmet en unik möjlighet till utbyte av erfarenheter och idéer mellan deltagarna, säger Jörgen Adolfsson, Techtank.

Just detta nätverk av individer och verksamheter är något som deltagarna framhåller som en av vinsterna med sitt deltagande i programmet.

– Kunskap och erfarenhetsutbyten är en väsentligt viktig del i att leda ett företag framåt och under föreläsningarna och i diskussionerna med de andra gruppdeltagarna dyker det upp nya tankar och funderingar som man senare kan spinna vidare på, allt från det lilla till stora planer på lång sikt, menar Jonna Hermansson, Norje Smidesfabrik.

Patric Olsson, Tarkett, understryker gruppsammansättningen:

– Utbytet mellan deltagarna och deras erfarenheter från olika branscher är väldigt givande. Hela upplägget på programmet, med en bra mix av teori och praktiska exempel under lärtillfällena, är mycket intressant och utvecklande. Inte minst tack vare hög kompetens och stor erfarenhet hos lärarna.

Pågår till slutet av 2020

Deltagarna, som representerar företag från Blekinges samtliga fem kommuner samt Bromölla och Tingsryd, genomför nu fas 1 i programmet där fokus ligger på att diskutera och arbeta med viktiga ämnen och teman relaterade till strategiskt ledningsarbete. Parallellt med lärtillfällena arbetar deltagarna enskilt med att kartlägga och analysera hur sina respektive företag behöver utveckla sitt strategiska ledningsarbete.

– De väljer sedan ut och specificerar i ett så kallat utvecklingskontrakt den utveckling och förändring de vill åstadkomma. Utvecklingskontraktet genomförs sedan under programmets andra fas. En obligatorisk del av utvecklingskontraktet är att utforma en långsiktig strategisk plan för sitt företag som ska presenteras för företagets styrelse i slutet av programmet, berättar Jörgen Adolfsson, Techtank, och fortsätter:

– Målet med programmet är att deltagarna ska ha stärkt sitt intresse och sina individuella förmågor och kompetenser för strategiskt ledningsarbete. Dessutom ska deras företag ha utformat eller förädlat processer för strategiskt ledningsarbete och metoder som omsätter långsiktiga strategier i konkreta aktiviteter och resultat.


Exempel på teman i programmet:

 • Vad menas med strategiskt ledningsarbete och planering?
 • Företagets uppgift – hur förstår vi den?
 • Processer, verktyg och utvecklingskontrakt
 • Industriföretagets interna och externa förutsättningar
 • Att utmana och utveckla strategier och affärsmodeller
 • Från strategi till implementering i den löpande verksamheten
 • Att leda förändringsarbete
 • Att utveckla och förbättra ledningsprocesser
 • Att tänka strategiskt
 • Att skapa en effektiv ledningsgrupp
 • Verksamhetsstyrning

Utvecklingsprogrammet Att strategiskt leda ett industriföretag genomförs inom ramarna för projektet Smart industri i Blekinge 2.0 som finansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge, Olofströms kommun och Ronneby kommun.

Sida 5 av 31 Första...34567...102030...Sista