Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Sveriges industriföretag visar stort intresse för stöd och utveckling

Hur har Sveriges små och medelstora industriföretag egentligen påverkats av Covid-19? Inom vilka områden har man idag störst behov av stöd?

Klicka på bilden för att öppna rapporten som PDF.

Under våren och sommaren 2020 har 460 industriföretag över hela Sverige intervjuats i syfte att få en nulägesbild, och ett underlag för kommande utvecklingsinsatser. De samlade svaren visar att vissa företag drabbats hårt av Coronakrisen och efterlyser mer statligt stöd, andra företag upplever tuffare tider men klarar sig ändå ganska bra, delvis tack vare reducerade arbetsgivaravgifter och permitteringar, och en del företag har gått bättre än normalt under denna period.

Industriföretagen som intervjuats är mikroföretag (<10), småföretag (11–50) och medelstora företag (51–249). Majoriteten, drygt 60 %, är småföretag. Så gott som alla är underleverantörer (44 %) eller tillverkar egna produkter (44 %).

Intervjuerna har genomförts av IUC Sverige på uppdrag av Tillväxtverket. Uppdraget är en insats inom ramen för Robotlyftet, en nationell satsning som ska öka farten på automatisering och robotisering i svensk industri. Robotlyftet finansieras av Tillväxtverket.

Flera gemensamma utmaningar

En så omfattande händelse som coronapandemin har på något sätt påverkat alla företag och många utmaningar är gemensamma:

 • En tredjedel av de intervjuade företagen ser vissa problem med att få fram komponenter eller material.
 • Många ser risker för framtida varsel – ca 50 % har utnyttjat möjligheten att permittera personal.
 • 90 % anser sig klara sin likviditet om inte coronakrisen drar ut på tiden.

Positiv inställning till att satsa på utveckling av sitt företag

Genom täta kontakter med industriföretagen har IUCs över hela landet en kontinuerligt uppdaterad bild av företagens behov och kan erbjuda ett brett spektrum av olika utvecklingsprogram, bland annat inom de områden som lyfts fram av de intervjuade företagen.

De flesta, ca 80 % av företagen, är positiva till att jobba med utvecklingsinsatser i företaget. Man ser störst behov inom produktionseffektivisering, automation/robotik, kompetensfrågor och digitalisering. Även marknadskommunikation, interna processer och finansieringsfrågor finns med bland svaren.

Det finns också ett behov av information och rådgivning kring de olika lösningar och stöd som just nu erbjuds företagen. Man behöver veta vad de innebär, och hur man söker aktuella stöd.

Det är tydligt att coronakrisen blivit en väckarklocka som fått många att inse betydelsen av högre beredskap för yttre händelser som totalt kan ändra förutsättningarna för företagets överlevnad. Intresset växer för omvärldsbevakning och krishantering.


Så kan Robotlyftet stötta företag

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Projektet Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Om du vill veta mer

Vill du veta mer om arbetet med intervjuerna och redovisning av svaren?
Hör av dig till vår lokala projektledare för Robotlyftet:
Martin Johansson, projektledare Teknik & Innovation, Techtank
martin.johansson@techtank.se, 0733-82 22 32

Programmet för årets Techtank Conference 26 november tar form – välkommen!

Välkommen att anmäla dig till årets Techtank Conference på temat Flexibel produktion med fokus på formning och pressning.

Denna sjätte Techtank Conference kommer att genomföras helt digitalt. Konferensen hålls på engelska då vi välkomnar deltagande från hela världen. Konferenswebben och anmälan har nu öppnat på www.techtankconference.se. Här presenteras programmet som uppdateras löpande under hösten. Bland annat bjuds på följande presentationer/inslag:

 • Flexibility in Metal Forming (tentative title)
  A. Erman Tekkaya, Professor and Director of the Institute for Metal Forming and Lightweight Components, Technische Universität Dortmund
 • Digital value chain for industrial origami
  Jonas Lindberg Nyvang, CEO, Stilride
 • Cognitive nondestructive sensor systems for monitoring and optimization of sheet metal processing
  Bernd Wolter, Head of Department, Production Integrated NDT, Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing IZFP
 • Model-based approaches to estimate variations in metal forming mass production using data-driven methods (tentative title)
  Jos Havinga, Assistant Professor, Faculty of Engineering Technology (ET), Nonlinear Solid Mechanics (NSM), University of Twente
 • Presentation and Live Test: Hot forming of AM-processed lightweight components
  Eva-Lis Odenberger Ph.D., Researcher, Component Manufacturing, Division Materials and Production, RISE – Research Institutes of Sweden
  Fredrik Niklasson, Process Engineer, Sheet Metal Forming, Powder Bed Fusion of Titanium, GKN Aerospace Engine Systems Sweden

Deltagande i årets Techtank Conference är kostnadsfritt men kräver anmälan. Tipsa gärna kollegor och samarbetspartners om konferensen!

Konferensen arrangeras av Techtank i samarbete med det nationella applikationscentret Stamping and Forming Center of Excellence som drivs av RISE. Techtank Conference 2020 genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet, finansierat av Region Blekinge och Olofströms kommun.

Till konferenswebben >>

Ny klusterledare för Techtank utsedd

Nu är rekryteringen av ny ledare för industriklustret Techtank i Blekinge klar. Det slutliga valet föll på Ingela Håkansson som idag är tillförordnad klusterledare.
– Hennes engagemang och drivkraft för industrins framtid och långa erfarenhet inom Techtank var viktiga faktorer i valet, meddelar Filip Wägbo, tillförordnad VD på Olofströms Näringsliv, varifrån Techtank drivs.

Techtank, med bas i Blekinge, arbetar för att främja utvecklingen för industriföretagen, stärka deras konkurrenskraft och skapa tillväxt i regionen. Ingela Håkansson, som varit biträdande klusterledare de senaste åren och från juli i år även tillförordnad på posten, ser fram emot uppgiften.

– Det känns oerhört inspirerande! Jag har jobbat med många av våra industriföretag sedan 2008 och värnar verkligen om dem. Vi kommer att fortsätta arbeta med att stötta industrin i regionen på olika sätt, inte minst genom de insatser vi kan erbjuda som en del av det nationella nätverket IUC Sverige. En viktig del i Techtanks uppdrag, förutom att utveckla och erbjuda relevanta insatser, är att föra olika aktörer inom näringsliv, samhälle och akademi närmre varandra, skapa förståelse och att samskapa.

Techtanks ordförande Göran Johnsson, tidigare ordförande för Metall, som också varit delaktig i rekryteringen ser mycket positivt på tillsättningen av den nya klusterledaren:

– Ingela har lång erfarenhet av att framgångsrikt driva stora kompetensutvecklings och -försörjningsprojekt för industrin i regionen. Hon har varit med och byggt upp Techtank sedan starten 2015 och tagit ett stort ansvar för att driva Techtanks verksamhet framåt. Med ett stort engagemang och hjärta för vår region och industrins utveckling känns det helt naturligt att hon nu tar över stafettpinnen som ny klusterledare.

Utmaningar och möjligheter

Techtank har i dagsläget 35 medlemsföretag i alla storlekar, från små och medelstora företag till multinationella globalt ledande företag i hela regionen. Oavsett storlek ställs alla företag inför utmaningar som många gånger är svåra att hantera på egen hand. Techtank arbetar aktivt med att identifiera företagens behov och samordna insatser för att möta utmaningarna, både i nutid och framtid.

Vilka är då de största utmaningarna som Ingela Håkansson ser?

– Om man bortser från de mer akuta utmaningarna som en del av industriföretagen har med anledning av Corona, såsom problem med leveranser och minskade ordrar, ser jag att de största utmaningarna och möjligheterna framöver handlar om industrins kompetensförsörjning och industrins omställning och förnyelseförmåga.  Att industrin har tillgång till den kompetens den behöver är oerhört viktigt.

Ingela Håkansson menar att det handlar om tillgång till relevanta utbildningar genom hela utbildningssystemet för att vara anställningsbar till att erbjuda såväl korta som längre insatser för de som är i anställning. Att digitalisering, nya tekniker och hållbarhet kommer stå högt på agendan är ett faktum, men också insatser som ledarskap och medarbetarskap.

–  Säkert är också att kraven och behoven ständigt förändras. Genom att kontinuerligt arbeta med förmågan att hantera förändringar, att strategiskt arbeta med att förnya och ställa om kommer industrin kunna fortsätta att ligga i framkant och vara konkurrenskraftig. Blekinges industri är oerhört betydelsefull för regionens välfärd och det är av största vikt att stötta den på allra bästa sätt.

Mer information

Ingela Håkansson, klusterledare, Techtank tel. 076-861 27 43
Filip Wägbo, tillförordnad VD, Olofströms Näringsliv, tel. 070-910 68 38

Välkommen till höstens Teknikworkshoppar

Som partner till IUC Sverige har Techtank möjlighet att genom Produktion2030 erbjuda kostnadsfria teknikworkshoppar där ni som företag kan lära er mer om olika produktionstekniker och produktionsmetoder och samtidigt utbyta kunskap och erfarenheter med andra företag men även forskare kring ett antal specifika områden. Dessa workshoppar vänder sig i första hand till små och medelstora industriföretag, men i mån av plats har även stora företag möjlighet att delta.

Under hösten 2020 erbjuder vi nedan tre workshoppar, samtliga genomförs digitalt.


13 oktober kl. 08.30-12.00 – online
TEKNIKWORKSHOP KARAKURI IOT: FÖRBÄTTRINGSARBETE MED INTERNET OF THINGS

Vid denna teknikworkshop på distans får du dels lära dig bakgrunden till Karakuri – enkel automation och dess utveckling in i den digitala världen genom Karakuri IoT. Du får även möjligheten att tillsammans med andra företag i workshoppen testa upplägget och verktygen i en Karakuri IoT workshop och se vilka möjligheter som en sådan workshop kan ge ditt företag. Slutligen får du information om hur du kan komma vidare i din Karakuri IoT resa samt vilka stöd och resurser som finns för detta.

Anmälan senast den 7 oktober. Till mer information och anmälan >>


3 november kl. 08.50-12.00 – online
TEKNIKWORKSHOP: KOLLABORATIVA ROBOTAR OCH AUTOMATIONSSTRATEGIER – SAMVERKAN MÄNNISKA–ROBOT

En strategi för ökad automation måste till för att Sverige ska öka effektiviteten. Prisbilden på kollaborativa robotar medger nu att även mindre företag kan använda denna hjälp i sitt arbete och idag finns många kollaborativa robotar på marknaden. Men vilken är rätt för just ert företag? Denna workshop syftar till att få bättre insikt i vad som finns på marknaden idag samt hur man kan tänka gällande strategier för smart automation.

Anmälan senast den 27 oktober. Till mer information och anmälan >>


9 december kl. 09.00-12.00 – online
TEKNIKWORKSHOP: PREDIKTIVT UNDERHÅLL FÖR TJÄNSTEBASERADE OCH HÅLLBARA AFFÄRSMODELLER

Under workshoppen presenteras erfarenheter av prediktivt underhåll för tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller. Deltagarna får med sig det som i huvudsak krävs om man som företag vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller, avseende utvecklingsprocessen, underhåll och digitalisering. Diskutera industrins potentiella möjligheter, vinster och risker med detta!

Anmälan senast den 2 december. Till mer information och anmälan >>


För att få ut det mesta möjliga av dagen rekommenderas att man deltar med minst två personer per företag, men om detta inte är möjligt går det givetvis också bra att delta själv från sitt företag!

Sprid gärna vidare till kollegor/medarbetare/samarbetspartners som kan ha intresse kring någon av dessa workshoppar!

 

Hur kan giggarna hjälpa till att lösa kompetensbristen ute hos företag?

Enligt Svenskt Näringsliv har så många som 7 av 10 företag idag svårt att rekrytera rätt kompetens. Samtidigt växer den så kallade ’gigekonomin’ och allt fler väljer att bli egenföretagare och att ’gigga’ framför en traditionell anställning. Hur kan giggarna hjälpa till att lösa kompetensbristen ute hos företag?

Emelie Fågelstedt är ’giggare’ sedan 10 år tillbaka och medgrundare av nätverket Svenska Nomader, Sveriges största nätverk för digitala nomader – personer som jobbar platsoberoende med världen som kontor. Inom ramen för projektet Framtidskompetens i Blekinge har Emelie Fågelstedt spelat in ett föredrag där hon pratar om vikten för företag att ha en gigstrategi. Lär dig mer om gigekonomin som fenomen och varför fler väljer att gigga och tillhöra olika typer av gig-nätverk. Ta del av insikter kring hur du kan bli en attraktiv uppdragsgivare och hur man kan sätta samman team bestående av både inhouse-personal och giggare som kan hjälpa företag att nå sina affärsmål.

Ett tips är att man i företagets ledningsgrupp ser denna film tillsammans för att sedan diskutera om och hur ditt företag skulle ha nytta av en så kallad gigstrategi!

Filmen finns att se nedan samt på Youtube >>


Om Framtidskompetens i Blekinge
Projektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet pågår mellan 2019-03-01 och 2021-02-28 och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park.
Läs mer på: www.techtank.se/projekt/framtidskompetens-i-blekinge

Pandemins påverkan på industrin i fokus när årets BusinessForum Industri flyttade online

Den 18 september genomfördes BusinessForum Industri, ett årligt arrangemang av Handelskammaren i samarbete med Volvo Cars och Techtank. Temat för dagen var Svensk tillverkningsindustri i pandemins kölvatten och en av talarna var näringsminister Ibrahim Baylan som deltog via länk från Stockholm.

Näringsministern lyfte i sitt anförande både vad regeringen gjort hittills för att mildra effekterna av pandemin, och också vad som är på gång framåt för att få fart på hjulen. Det handlar mycket om att stötta industrin att göra de omställningar som behövs för framtiden, bl a inom digitalisering som Baylan menade har positiv inverkan både på konkurrenskraften en ökad hållbarhet.

Ministern pressades på svar

Efter ministerns anförande pressades han på svar, bl a från Mikael Vessin, platschef Volvo Cars i Olofström, som konstaterade att det under pandemin blivit uppenbart att den digitala infrastrukturen är en stor utmaning.

– Det är stor kvalitetsskillnad mellan länderna, vi märker att vi halkar efter. Varför det tar så lång tid att sätta igång och komma ikapp andra länder med utbyggnaden av 5G-tekniken?

Baylan var väl medveten att Sverige ligger efter flera länder i detta och förklarade förseningarna med att man noga behöver utreda frågor kring IT-säkerhet då det finns en oro för integriteten bland annat, men försäkrade att det är på gång.

BusinessForumIndustri_GoranJohnsson

Göran Johnsson, ordförande i Techtank, ville se större satsningar på kompetensutveckling.

Göran Johnsson, ordförande i Techtank och tidigare ordförande i Metall, lyfte frågan om varför regeringen inte pushat mer för att korttidsstödet även skulle innefattat krav på aktivitet så att de anställda kunde ägnat tiden de var korttidspermitterade till kompetensutveckling. Han refererade till åtgärder som det nationella Produktionslyftet och regionalt i Blekinge även pågående kompetensprojekt som bl a Techtank driver som fler anställda kunde tagit del av om det hade varit inskrivet i stödåtgärderna.

– Inget fel med att vara hemma och bygga altaner men det är bättre att de utbildar sig.

Baylans svar var att hastigheten med vilken man rullade ut stödåtgärderna gjorde att alla delar inte kom med denna gång, men berättade att man jobbar vidare med att det ska finnas möjlighet till kompetensutveckling trots korttid.

– Är det ett löfte att premiera kompetensutveckling i de kommande åtgärderna? frågade Johnsson.
– Absolut, det ska vi se till. Utbildning är viktigt och något som hela samhället har nytta av, försäkrade Baylan.

Stephan Müchler, VD på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, avslutade frågestunden med näringsministern med att höra om det var någon fråga han inte fått men som han skulle vilja ha.

Baylan lyfte då frågan kring EU och vad som försiggår där med tanke på bl a konkurrensregler. Han konstaterade att flera gigantiska program är sjösatta för att stötta näringslivet, inte minst i Tyskland, och menade att vi behöver ha koll så att detta inte blir permanenta stöd som leder till en snedvridning av konkurrensen.

– Vi behöver ha en gemensam hållning i EU hur vi gör under krisen men också hur vi kommer ur den och går tillbaka till ett normalläge. Annars riskerar vi att slå ut små innovativa företag som inte har möjlighet att komma fram.

Erfarenheter från pandemin för Volvo Cars

Mikael Vessin höll sedan en dragning om hur Volvo Cars globalt men även Olofströmsfabriken mer specifikt påverkats av och hanterat Coronapandemin. I mitten av mars blev fabriken i Gent den Volvo-verksamhet i Europa som stängde först. Diskussioner om det gick att hålla igång produktionen i Sverige var högst aktuella då Volvo Cars är leverantör i hela Volvos system.

– Det är svårt att bibehålla leveranser i Europa när infrastrukturen i princip kollapsar. För Olofströmsfabriken valde vi att tillämpa förmånen att korttidspermittera. De första veckorna var bara ett hundratal personer kvar i fabriken.

BusinessForumIndustri_MikaelVessin

Mikael Vessin, platschef på Volvo Cars i Olofström, berättade om hur Volvo Cars påverkats av pandemin.

Vessin berättade vidare om hur försäljningen av nya bilar påverkades. Från att marknaden i princip kollapsade under våren har man kommit tillbaka starkt. Detta hände relativt tidigt i Kina och i Europa samt USA vände det under sommaren.

Det var givetvis väldigt jobbigt under första halvåret. Det vi kan se tydligt är att vi har fördubblat mängden av elektrifierade fordon ut på marknaden. Kunderna vill ha miljövänligare fordon. Vi kan också se att graden av kunder som handlar sin bil på nätet har ökat, det är en tydlig trend med ökad onlineförsäljning, vilket är roligt men också utmanande.

I fabriken i Olofström är det framför allt inom fyra områden som påverkan skett och där man behövt göra insatser.

Ett område är medarbetares hälsa och säkerhet som inneburit att vi fått bygga om/ändra om en del i fabriken samt att vi har uppmuntrat hemarbete för de som har möjlighet.

Vidare berättade Vessin att de följt försäljningssiffrorna intensivt och fått anpassa produktionen vecka för vecka. En annan stor utmaning har varit materialförsörjning, dels på grund av leveransförseningar dels på grund av kapaciteten hos underleverantörer.

Sedan är kommunikation alltid en utmaning, inte minst när allt är upp och ner och det inte alltid finns några svar. Vi hade en daglig uppdatering kring korttidspermitteringarna och våra medarbetare tog till sig detta på ett mycket positivt sätt.

Erfarenheter från medlemsföretagen i Techtank

Ingela Håkansson, tf klusterledare Techtank, som är ett industrikluster med sin bas i Blekinge, inledde med att kort berätta om Techtank som idag har 35 medlemsföretag med tillsammans ca 7000 anställda. I Techtank har företagen samverkat och utbytt erfarenheter under hela pandemin.

BusinessForumIndustri_IngelaHakansson

Ingela Håkansson, tf klusterledare Techtank, berättade om industriklustret och hur dess medlemsföretag påverkats av pandemin.

– Vi kunde snabbt konstatera att det gick relativt snabbt från ett normalläge till ett krisläge, i de flesta fall på grund av minskade ordrar från kunder, problem med leveranser samt effekter av tydligare restriktioner kring exempelvis förkylningssymptom hos anställda.

– Flera företag varslade och statistiken visar att mellan mars-juli låg andelen varslade inom tillverkningsindustrin av totalen i Blekinge på nästan 50 %, vilket var mycket högre än riksgenomsnittet på 14%.

Det var dock stora variationer hos företagen där det för många bromsade in kraftigt till för en del tvärstopp, medan andra inte märkte av något alls. Framförallt var möjligheten till korttidsarbete mycket viktigt för många av företagen. Via pågående projekt kunde Techtank även med stöd av finansiärernas flexibilitet bland annat erbjuda företag kompetensutveckling.

Nya regionala projekt har också skrivits fram under pandemin där små och medelstora företag nu kan ta del av stöd för såväl företag som individ för att ställa om på olika sätt.

På frågan om hur läget är nu svarade Ingela Håkansson att man kan se en svag ljusning. Flera av medlemsföretagen har dragit tillbaka sina korttidpermitteringar och producerar fullt eller näst intill fullt och en del har aviserat att man behöver rekrytera. Andra kämpar fortfarande och behåller korttidsarbetet där det är möjligt. Det är svårt att göra prognoser då det är stora osäkerheter kring hur pandemin kommer fortsätta att påverka.

Fortfarande menar en stor andel företag att man inte har tillgång till rätt kompetens, samtidigt står Blekinge som län med den tredje största ungdomsarbetslösheten i Sverige. Kompetensförsörjningen är tillsammans med många andra frågor utmaningar som behöver hanteras.

Optimism inför framtiden

I ett avslutande panelsamtal under ledning av Stephan Müchler diskuterades frågor kring bland annat infrastruktur såsom vikten av att Sydostlänken blir verklighet så snart som möjligt men även nödvändigheten av en utbyggd digital infrastruktur.

Ett annat stort samtalsämne i panelen var oundvikligen kompetensförsörjning och den attraktionskraft som finns hos såväl en region som hos de enskilda arbetsgivarna, behov av närmare samarbete mellan skola och näringsliv samt vikten av att samverka och kraftsamla kring den här typen av frågor.

BusinessForumIndustri_panel

Framtidstro i panelen. Från vänster till höger: Stephan Müchler, Handelskammaren, Mikael Vessin, Volvo Cars, Göran Johnsson, Techtank, Ingela Håkansson, Techtank.

Samtliga i panelen var optimistiska inför framtiden men poängterade även många av de utmaningar som ligger framför oss – men som också kan visa sig vara möjligheter.

– Jag är optimistisk inför framtiden, men den är utmanande. För Volvos del är det inte samma Volvo som tidigare. Nu har vi fabriker i hela världen och är mer konkurrensutsatta. Det vi kan konkurrera med i Olofström är vår kunskap och då är kompetensförsörjning och att bibehålla och utveckla får spetskunskap avgörande. Men om vi krokar arm för att skapa en gemensam agenda så kan vi göra skillnad i vår region, menade Mikael Vessin.

– Jag tror absolut på framtiden. Det handlar mycket om kompetensförsörjning men också att stötta när det gäller omställning, att tänka mer innovativt. Där ser jag både de stora utmaningarna och möjligheterna, fortsatte Ingela Håkansson.

– Jag är också positiv. Jag tror väldigt mycket på samarbete mellan företag, både mellan mindre och större förtag. Från näringslivet sida måste man också ha mycket kontakt med politiker på alla nivåer och fackföreningsrörelsen. Techtank är ett bra exempel på hur man kan jobba tillsammans i ett industrikluster och hjälpa varandra, det är en viktig nyckel till framgång och ökad konkurrenskraft, tryckte Göran Johnsson på.

Stephan Müchler avslutade BusinessForum Industri med att tacka alla medverkande och deltagare och samtidigt hälsa alla välkomna till nästa års arrangemang den 17 september 2021, då på temat Hållbar produktion.


 

Här finns delar av BusinessForum Industri att se i efterhand (dock ej näringsministerns medverkan) >>


Sida 5 av 37 Första...34567...102030...Sista