Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Tarkett ny medlem i Techtank

Tarkett i Ronneby är sedan mitten av oktober nytt medlemsföretag i Techtank. Platschef Patric Olsson berättar varför de väljer att ansluta sig till klusterinitiativet.

– Vi går in en era av stora investeringar vad gäller inte minst digitalisering och automatisering, där vi behöver skaffa oss ny kunskap och kompetens. Vi ser stora fördelar med att samarbeta och utbyta erfarenheter inom dessa områden med andra företag och aktörer, vilket är en av de stora anledningarna till varför vi vill delta i Techtank.

Del av en global koncern

Tarkett är idag ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder och med totalt ca 13 000 medarbetare. Företaget är noterat på Euronext i Paris och huvudkontoret ligger i samma stad. Ursprunget till Tarkett kommer dels från Sverige och Frankrike men även från andra delar av världen och präglas av ett starkt industriellt entreprenörsskap, en tidig tro på internationalisering och ett brinnande intresse för alla slags golvmaterial.

– Här i Ronneby har vi runt 550 medarbetare. Vår inriktning är tillverkning av homogena plastgolv av högsta kvalitet till sjukhus, skolor, sportanläggningar, äldreboenden, butiker och andra offentliga miljöer världen över, säger Patric Olsson.

Ronneby kommun satsar på industrin via Techtank

Industrin är viktig för Blekinge. Hela 57% av jobben i Blekinges intäktsbas – företag med produkter och tjänster som säljs utanför länet – återfinns i tillverkningsindustrin. Ronneby är tillsammans med Olofström de kommuner i Blekinge där industri- och teknikföretag har störst dominans i näringslivet. Företagens konkurrenskraft är på många sätt avgörande för kommunernas ekonomiska utveckling. Från och med hösten 2018 väljer Ronneby kommun därför att göra en extra satsning på industrin via klusterinitiativet Techtank.

Under en pressträff på Kockums Maskin i Kallinge den 24 oktober framkom hur Ronneby kommun och Olofströms kommun har liknande näringslivsstrukturer, med liknande utmaningar, och liknande behov av utvecklingsarbete, och att de därför väljer att samverka genom Techtank för att stärka och effektivisera utvecklingsarbetet ytterligare.

– Industrin har väldigt stor betydelse för Ronneby kommun, något som ligger till grund för vårt beslut att engagera oss i Techtank. En stark och växande industri skapar grunden för ökad välfärd och livskvalitet. Genom Techtank får vi tillgång till relevant kompetens och ökade resurser för att stödja industrin i kommunen på bästa sätt, säger Torbjörn Lind, näringslivschef på Ronneby kommun.

En stark regional aktör

Techtank är ett klusterinitiativ där samverkan sker mellan företag, samhälle och akademi inom områdena kompetens-, teknik- och affärsutveckling för att stärka konkurrenskraften hos avancerade teknik- och industriföretag i regionen. Techtank startade 2015 i Olofström men har numera medlemsföretag i sju kommuner i Blekinge, Skåne och Kronoberg.

– Jag ser en stor vinst med att vi nu blir fler som deltar i Techtank, både kommuner och företag. Ronneby kommuns engagemang stärker absolut Techtank. Det blir en kraftsamling som ger ännu effektivare stöd till våra industri- och teknikföretag. Vi blir en stark regional utvecklingsaktör och med fler medlemsföretag skapas också en större dynamik, fler nätverk och ökade möjligheter för det så viktiga erfarenhetsutbytet, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.

Möter framtidens industriella utmaningar tillsammans

En annan viktig aktör för näringslivet i Ronneby kommun är Ronneby Industrigrupp, där Ronny Johannesson är ordförande. Han ser stor nytta med att samarbeta i ett kluster inom olika frågor för att möta framtidens industriella utmaningar:

– Företagen här är framgångsrika på världsmarknaden och levererar värmeväxlare, plastgolv, avancerad bearbetning av gjutgods, elektronikutrustning och mycket annat. Men konkurrensen är hård och det gäller att hela tiden vässa sitt kunderbjudande och hålla alla de resurser man behöver för sin produktion och marknadsbearbetning på toppnivå. För att klara omvärldsbevakning och få stöd i utvecklingsarbetet behövs aktörer som har resurser och nätverk där man kan hämta hem och samordna information och testverksamhet som kan leda till att företagen kan förbättra sin produktivitet. Det är här som Techtank behövs.

Kockums Maskin AB i Kallinge har deltagit i Techtank sedan 2016 och ser tydligt vinsten med detta.

– Det är framför allt två saker vi vill lyfta fram. Det första är att vara en del av nätverket i sig, att knyta nya kontakter med nyckelpersoner från andra företag som är värdefulla för våra affärer. Det andra är alla insatser inom kompetensutveckling som erbjuds via Techtank. Genom dessa har vi verkligen kunnat satsa på kompetensutveckling för våra medarbetare. Vi känner att vi får mycket för pengarna, sammanfattar Mats Malmqvist, VD på Kockums Maskin.

Flera nya medlemmar

Ett informationsmöte för industri- och teknikföretag i Ronneby kommun arrangerades den 24 oktober för att lyfta möjligheterna med att delta i Techtank.

– Ytterligare företag visar intresse för att delta i Techtank. Helt nyligen kunde vi välkomna både Tarkett och Areff Systems till Techtank, och fler medlemsansökningar är under behandling så det känns väldigt positivt, avslutar Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.


Mer information

Torbjörn Lind, näringslivschef, Ronneby kommun, torbjorn.lind@ronneby.se, 0457-61 82 64
Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank, jorgen.adolfsson@techtank.se, 070-991 80 03
Mats Malmqvist, VD, Kockums Maskin AB, mats.malmqvist@kab.se, 070-754 54 89


På bilden ovan ses från vänster till höger:
Jörgen Adolfsson (klusterledare Techtank), Mats Malmqvist (VD Kockums Maskin), Torbjörn Lind (näringslivschef Ronneby kommun), Johan Fredin (projektledare teknik & innovation Techtank), Ingela Håkansson (projektledare kompetensutveckling och -försörjning Techtank), Karin Andersson (kommunikationsansvarig Techtank).

Ronneby kommun satsar på industrin via Techtank

Industrin är viktig för Blekinge. Hela 57% av jobben i Blekinges intäktsbas – företag med produkter och tjänster som säljs utanför länet – återfinns i tillverkningsindustrin. I Blekinge är det inte minst i Olofströms och Ronneby kommun som avancerade industri- och teknikföretag dominerar, och som gör det extra viktigt att deras konkurrenskraft bibehålls och stärks. Dessa båda kommuner har med andra ord liknande näringslivsstrukturer, med liknande utmaningar, och liknande behov av utvecklingsarbete.

För att stärka och effektivisera utvecklingsarbetet ytterligare samverkar från och med i höst Olofströms och Ronneby kommun genom Techtank, med målet att kraftsamla och skapa en regional utvecklingsaktör med mer resurser och ökad kompetens.

Ronneby kommun och Techtank bjuder nu in till en pressträff för att berätta mer om denna samverkan och vad den innebär för industri- och teknikföretagen i Ronneby kommun.

VÄLKOMMEN TILL PRESSTRÄFF
Tid: Onsdag 24 oktober 2018 kl. 14.00-14.30
Plats: Kockums Maskin AB, Kockumsvägen 11 (mitt emot COOP i Kallinge)
Deltagare:
Torbjörn Lind, näringslivschef, Ronneby kommun
Johan Fredin, projektledare, Ronneby Business Center/Techtank
Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank
Ronny Johannesson, ordförande, Ronneby Industrigrupp
Mats Malmqvist, VD, Kockums Maskin AB
Anmälan: Vänligen meddela om ni avser delta i pressträffen till någon av nedan kontaktpersoner:
Torbjörn Lind, näringslivschef, Ronneby kommun, torbjorn.lind@ronneby.se, 0457-61 82 64
Karin Andersson, kommunikationsansvarig, Techtank, karin.andersson@techtank.se, 076-861 27 44

Välkommen!


Techtank är ett klusterinitiativ i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Techtank arbetar branschöverskridande över hela regionen, och idag deltar 25 företag från 7 kommuner. Tillsammans – näringsliv, samhälle och akademi – arbetar vi för att stärka industrins konkurrenskraft genom en gemensam agenda och värdeskapande insatser. www.techtank.se

I jakten på talanger

NetPort Science Park och Techtank har över 100 medlemmar inom olika branscher som skapar en utvecklande miljö med stora karriärmöjligheter. Många av företagen växer men ett av de största tillväxthindren är att hitta den personal som efterfrågas. För att synliggöra medlemmarnas behov och samtidigt underlätta att talangerna hittar till innovationsmiljöerna lanseras nu en gemensam jobbportal.

Portalen som NetPort Science Park och Techtank utvecklat är inte en ny platsbank utan en plattform som ger en samlad bild av innovationsmiljöernas behov.

– Kluster, science parks och inkubatorer spelar en nyckelroll för att attrahera talanger till regionen och våra tillväxtföretag. När vi pratar om talanger menar vi personer som bidrar till platsens och arbetsgivarens utveckling, vilket i Blekinge kan vara allt från verktygskonstruktörer till apputvecklare, säger Lotta Johansson, projektledare på NetPort Science Park.

Belyser möjligheter för både företag och talanger

Det handlar om att synas i rätt kanaler och nätverk. Dessutom är det viktigt att medlemmarna själva har koll på vad som efterfrågas i regionen. Ett annat syfte är att underlätta för personer med spetskompetens som söker jobb eller planerar söka sig till Blekinge. Plattformen syftar även till att hjälpa innovationsmiljöerna att på ett överskådligt sätt kunna bidra till medlemmarnas rekryteringsarbete.

– Genom den nya plattformen får vi översikt över vilka specifika kompetenser som efterfrågas just nu. Det gör att vi kan ha tentaklerna ute i vårt dagliga arbete då vi rör oss i relevanta nätverk och kanaler. Den är också ett bra verktyg för oss när vi är ute på exempelvis rekryteringsmässor och arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor, berättar Ingela Håkansson, projektledare på Techtank.

Mer information

Plattformen finns på www.talangattraktion.se

Kontaktpersoner

Lotta Johansson, NetPort Science Park, lotta.johansson@netport.se, 0735-79 79 88

Ingela Håkansson, Techtank, ingela.hakansson@techtank.se, 0768-61 27 43

Nästa Techtank Conference arrangeras hösten 2019

Techtank Conference är Techtanks stora konferens och mötesplats för industri- och teknikföretag som vill ta del av aktuella händelser inom industriell forskning, utveckling och tillämpning som på något sätt berör kompetensområdet Stamping. Ett omtag kring konferensen görs nu, vilket innebär att konferensen som skulle hållas 29-30 november 2018 skjuts upp till hösten 2019.

Tidigare års konferenser har varit både välbesökta och uppskattade av deltagarna – vi tar nu sats för att göra Techtank Conference ännu lite bättre!

Datum och program kommer att publiceras på konferenssidan längre fram.

Väl mött på Techtank Conference 2019!

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS BUSINESSFORUM INDUSTRI

Den 14 september arrangerar Handelskammaren tillsammans med Techtank och Volvo Cars i Olofström BusinessForum Industri för tredje året i rad. Årets upplaga sätter fokus på Framtidens industri och produkter. Även i år blir BusinessForum Industri välbesökt med närmare 80 deltagare från ett 40-tal olika företag och organisationer.

BusinessForum Industri är en mötesplats där industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter presenteras och diskuteras. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur företag kan fortsätta utveckla sin verksamhet och växa sig ännu starkare.

Mer information om BusinessForum Industri och programmet för dagen finns på Handelskammarens webbplats: https://handelskammaren.com/evenemang/businessforum-industri-2018/

Dessutom kommer Techtank under programpunkten ”Industriell samverkan då, nu och i framtiden” att sprida sina erfarenheter från projektet Techtank Bas, som Techtank drivit under åren 2015-2018 med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge och Olofströms kommun.

Media hälsas välkomna att delta under BusinessForum Industri

Tid: Fredag 14 september kl. 11.00-15.15.
Hålltider:
11-11.45         Lunch
11.45-13.20    Presentationer
13.20-13.50    Paus
13.50-15.15    Presentationer

Obs! Finns önskemål om att delta särskild tid under dagen, vänligen meddela detta till Karin Andersson i samband med din anmälan, se nedan.

Plats: Volvo Cars, Bruksgatan 1, Olofström – samling vid receptionen i Ljushallen
Anmälan: Anmälan är obligatorisk då passerkort från Volvo krävs för att komma in på konferensen.
Anmäl er till Karin Andersson senast torsdag 13/9 kl.16 om ni avser komma till konferensen: 0454-57 27 44, karin.andersson@techtank.se.

Vid frågor om BusinessForum Industri, kontakta:
Ingela Håkansson, projektledare, Techtank
0454-57 27 43, ingela.hakansson@techtank.se

Välkommen!

Sida 5 av 25 Första...34567...1020...Sista