Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Matchmaking av exjobb mellan studenter och företag

Den 11 oktober deltog Techtank på Exjobbsmässan i Karlskrona som arrangerades av Rosenboms Nation i samarbete med BTH – Blekinge Tekniska Högskola och KFH i samband med Näringslivsdagen. Techtanks medlemsföretag NKT, Tarkett och Volvo Cars fanns på plats för att berätta mer om vilka möjligheter de kan erbjuda studenter som vill göra examensarbete ute på företagen. På mässan deltog studenter inom ämnen som bl a maskinteknik och industriell ekonomi. Idéer från både företag och studenter kring exjobb diskuterades för fullt.

I den inledande paneldiskussionen deltog bl a Anne Lexe, miljökoordinator på Volvo Cars i Olofström, som uppmuntrade studenterna att komma med egna idéer. Det finns många viktiga områden att belysa – hållbarhet, cirkulär ekonomi, produkternas livscykel för att nämna några.

Panelmedlemmarna var överens om nyttan med att ha exjobbare hos sig, som kan komma in med ny kunskap, nya idéer och våga utmana gamla sanningar. Att göra ett exjobb ger också studenterna en värdefull erfarenhet för framtida karriärmöjligheter hos företagen.

Mer information om att samarbeta med studenter vid BTH samt kontaktuppgifter till samverkansansvariga finns här >>

I fokus: effektivt strategiskt ledningsarbete

Hur leder man strategiskt ett industriföretag för en hållbar och lönsam utveckling? Den frågan arbetar just nu flera VD:ar och chefer med i Techtanks utvecklingsprogram ”Att strategiskt leda ett industriföretag” som startade i slutet av maj i år.

– Den största behållningen av programmet är att vi får konkreta verktyg för hur vi ska jobba med vårt strategiska arbete. Vi får ta del av olika modeller som vi kan använda för att ta fram viktig information och fakta som underlag för beslut. Medel som hjälper oss att tänka rätt, säger Jonna Hermansson, VD på Norje Smidesfabrik, en av 16 deltagare på programmet.

En annan deltagare, Patric Olsson, finans- och strategichef för EMEA på Tarkett, är inne på samma spår:

– Jag ser att de modeller och teorier som vi utbildas i för strategiskt arbete kommer att bli viktiga verktyg när jag leder detta arbete i verksamheten, på både kort och lång sikt. Framför allt uppskattar jag helhetsgreppet över den strategiska processen, från start till mål, så att säga, även att ambitionen är att strategiskt arbete ska vara ett löpande arbete.

– Målsättningen är att utbildningen leder till ett strategiskt arbete med bättre kvalitet som i sin tur leder till en hållbar och lönsam verksamhet som överträffar förväntningarna hos våra kunder, anställda, ägare och andra intressenter.

Många industri- och teknikföretag står inför stora utmaningar

Bakgrunden till detta utvecklingsprogram som Techtank driver inom ramarna för projektet Smart Industri i Blekinge är de stora utmaningar som många industri- och teknikföretag står inför.

– Utmaningarna handlar om allt från snabb teknologisk utveckling och digitalisering, behov av att utforma utvecklade tjänsteerbjudanden, få hållbarhet att genomsyra verksamheten, till krav på ständiga kostnadsreduktioner och kompetensbrist, berättar Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank, och fortsätter:

– För företagen är det viktigt att i god tid skapa en tillräcklig förståelse för hur dessa och andra utmaningar kan komma att påverka deras affärssituation, men det är lättare sagt än gjort. Den dagliga jakten på kortsiktiga mål och ”brandsläckningar” tar ofta en betydande del av tiden, kraften och uppmärksamheten.

Nya perspektiv och verktyg

Genom programmet ”Att strategiskt leda ett industriföretag” utrustas deltagarna med nya perspektiv och verktyg för att mer effektivt strategiskt leda och utveckla sina företag. Detta görs tillsammans och med stöd av ledande experter, pedagoger, coacher och praktiker. Tanken är att programmet ska vara till nytta för både individ och organisation.

– Vi har utformat programmet för att leda till konkret utveckling och förändring både för deltagaren som företagsledare och för företagets ledningsarbete och verksamhet. Dessutom ger programmet en unik möjlighet till utbyte av erfarenheter och idéer mellan deltagarna, säger Jörgen Adolfsson, Techtank.

Just detta nätverk av individer och verksamheter är något som deltagarna framhåller som en av vinsterna med sitt deltagande i programmet.

– Kunskap och erfarenhetsutbyten är en väsentligt viktig del i att leda ett företag framåt och under föreläsningarna och i diskussionerna med de andra gruppdeltagarna dyker det upp nya tankar och funderingar som man senare kan spinna vidare på, allt från det lilla till stora planer på lång sikt, menar Jonna Hermansson, Norje Smidesfabrik.

Patric Olsson, Tarkett, understryker gruppsammansättningen:

– Utbytet mellan deltagarna och deras erfarenheter från olika branscher är väldigt givande. Hela upplägget på programmet, med en bra mix av teori och praktiska exempel under lärtillfällena, är mycket intressant och utvecklande. Inte minst tack vare hög kompetens och stor erfarenhet hos lärarna.

Pågår till slutet av 2020

Deltagarna, som representerar företag från Blekinges samtliga fem kommuner samt Bromölla och Tingsryd, genomför nu fas 1 i programmet där fokus ligger på att diskutera och arbeta med viktiga ämnen och teman relaterade till strategiskt ledningsarbete. Parallellt med lärtillfällena arbetar deltagarna enskilt med att kartlägga och analysera hur sina respektive företag behöver utveckla sitt strategiska ledningsarbete.

– De väljer sedan ut och specificerar i ett så kallat utvecklingskontrakt den utveckling och förändring de vill åstadkomma. Utvecklingskontraktet genomförs sedan under programmets andra fas. En obligatorisk del av utvecklingskontraktet är att utforma en långsiktig strategisk plan för sitt företag som ska presenteras för företagets styrelse i slutet av programmet, berättar Jörgen Adolfsson, Techtank, och fortsätter:

– Målet med programmet är att deltagarna ska ha stärkt sitt intresse och sina individuella förmågor och kompetenser för strategiskt ledningsarbete. Dessutom ska deras företag ha utformat eller förädlat processer för strategiskt ledningsarbete och metoder som omsätter långsiktiga strategier i konkreta aktiviteter och resultat.


Exempel på teman i programmet:

 • Vad menas med strategiskt ledningsarbete och planering?
 • Företagets uppgift – hur förstår vi den?
 • Processer, verktyg och utvecklingskontrakt
 • Industriföretagets interna och externa förutsättningar
 • Att utmana och utveckla strategier och affärsmodeller
 • Från strategi till implementering i den löpande verksamheten
 • Att leda förändringsarbete
 • Att utveckla och förbättra ledningsprocesser
 • Att tänka strategiskt
 • Att skapa en effektiv ledningsgrupp
 • Verksamhetsstyrning

Utvecklingsprogrammet Att strategiskt leda ett industriföretag genomförs inom ramarna för projektet Smart industri i Blekinge 2.0 som finansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge, Olofströms kommun och Ronneby kommun.

Årets BusinessForum Industri lockade rekordmånga

Temat för BusinessForum Industri 2019 var Framtidens logistik för industrin, ett ämne som av deltagarantalet att döma engagerar många. Mer än 100 deltagare var på plats på Volvo Cars i Olofström den 20 september och fick lyssna till en rad intressanta föreläsare.

BusinessForum Industri arrangeras av Handelskammaren i samarbete med Volvo Cars och Techtank i Blekinge. Årets forum var det fjärde i ordningen och fokuserade på framtidens logistik.

Presentationer från dagen finns att ladda ner från Handelskammarens webb >>

Dagen bjöd på nedan program:

Kina, One Belt, One Road
Dåtid, nutid och framtid
Roger Mattsson, Tradelane Manager China – Sweden, Geodis Freight Forwarding

Trender i transportsystemet, Trafikverkets omvärldsanalys 2018
Vilka är megatrenderna som förändrar samhället och vilka är trenderna i transportsystemet?
Anna Wildt-Persson, Strateg/Chief Strategist, Trafikverket

Hållbara Transporter
Nödvändigt, möjligt, lönsamt
Henrik Ny, Phd, Senior Lecturer, BTH

Framtidskoncept för godshantering
Med utgångspunkt från digitalisering, förarlösa koncept, fossilfri drift, integrerad service och innovativ industridesign är Kalmars vision för framtidens container, trailer och materialhantering något som både inspirerar och utmanar.
Dan Pettersson, Senior Vice President, Kalmar Mobile Equipment

Framtidens Elvägar, projekt E22
Vad händer med elvägsprojektet på E22:an?
Samuel Henningsson, VD, NetPort Science Park

Logistiska utmaningar i och mellan fabrikerna
Fokus på medarbetarna ger utmaningar både i internlogistiken och transportsystemet.
Per-Ola Kjellvåg, Sr. Director Supply Chain Management, Volvo Cars Olofström

Paneldiskussion
Roger Mattsson, Geodis Freight Forwarding
Theresia Bergdahl, Trafikverket
Mikael Vessin, Volvo Cars
Dan Pettersson, Kalmar Mobile Equipment
Henrik Ny, BTH

Techtank stärker samarbetet med Kreativum Science Center

För Techtanks medlemsföretag är kompetensförsörjningen en av de största utmaningarna. Kreativum Science Center i Karlshamn är en viktig arena för barns och ungdomars lärande om natur och teknik, men också en viktig mötesplats för skola och arbetsliv.

– Det är därför ett naturligt steg att vi stärker vårt samarbete ytterligare, bl a genom att Techtank nu tar plats i Kreativums nya styrelse, säger Ingela Håkansson, biträdande klusterledare och projektledare för området Kompetensutveckling och -försörjning på Techtank.

I den nya styrelsen ingår: Per-Ola Mattsson (S), Charlott Lorentzon (MP), Magnus Gärdebring (M), Björn Tenland Nurhadi (SD), Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell Mörrum, Ingela Håkansson, biträdande klusterledare/projektledare på Techtank, Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo Cars, Emma Berglund, projektchef på NCC Infrastructure och Oliver Lundgren, vd på Skolon.

Om Kreativum

Kreativum bidrar till att tillgodose regionens behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Vi är en del av nationell infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap och hållbar utveckling. Läs mer på: http://www.kreativum.se/

Bild: Kreativum

Framtidens logistik för industrin – ett högaktuellt tema på årets BusinessForum

Att världen utvecklas i snabb takt är ingen nyhet. I den fjärde upplagan av BusinessForum Industri som går av stapeln den 20 september på Volvo Cars i Olofström ligger fokus på framtidens logistik. Digitalisering, nya handelsrutter och ny teknik gör att förutsättningarna hela tiden förändras. Hur kommer framtidens logistiska lösningar att se ut för industrin?

– Vi har en riktigt intressant dag att se fram emot. Deltagarna kommer att få lyssna till presentationer om alltifrån megatrender och nationella strategier till konkreta exempel på lösningar för såväl intern logistik som handel med Kina, berättar Anders Borgehed, regionchef Policy Sydost på Handelskammaren, som tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Blekinge är arrangörer av BusinessForum Industri.

One Belt One Road skapar nya möjligheter för svensk industri

Först ut av föreläsarna är Roger Mattsson, Tradelane Manager China-Sweden på GEODIS, en av världens största fraktkoncerner med en kundgrupp som innefattar flera av de största inom svenskt näringsliv såsom ABB, Sandvik, Volvo, Tetra Pak med flera.

Roger har under lång tid arbetat med transportlösningar och utgår sedan ett antal år tillbaka från Shanghai. Hans presentation kommer bland annat att handla om ett av världens största infrastrukturprojekt, OBOR, One Belt One Road:
– Jag kommer att berätta mer om vilka delar som vi använder redan idag med fokus på tåg mellan Kina och Europa, men även om vilka möjligheter det kommer att finnas för svenska företag att göra affärer med Afrika inom en snar framtid, det nya Kina.

– Mycket lågkostnadsproduktion kommer att flyttas till Afrika, vilket ger svenska importföretag en ny marknad att plocka hem sitt gods ifrån. I och med att Afrika kommer att utvecklas snabbt så kommer också behovet av utrustning typ robotar, kraftverk, sjukvård och kapitalvaror samt know-how. Här ska vi i Sverige vara med på tåget, menar Roger Mattsson.

Megatrender som förändrar samhället och påverkar transportsystemet

Ytterligare en föreläsare på årets BusinessForum Indstri är Anna Wildt-Persson, Strateg/Chief Strategist på Trafikverket, som kommer att prata om megatrender i samhället och trender i transportsystemet enligt Trafikverkets senaste omvärldsanalys:
– Det här är Trafikverkets tredje omvärldsanalys och under dessa år kan vi se att digitaliseringen fått en alltmer framträdande roll. I rapporten 2010 var digitaliseringen knappt omnämnd, 2014 beskrevs dess genombrott och nu fyra år senare kan vi konstatera att den kommer att genomsyra allt. Till exempel bedömer vi att uppkopplade enheter, artificiell intelligens och nästa generations kommunikationslösningar kommer att ändra spelplanen för många branscher och aktörer på ett grundläggande sätt.

Förutom digitaliseringen går det att utläsa ytterligare två tydliga trendområden i Trafikverkets omvärldsanalys: ökat fokus på både klimatfrågan och samhällssäkerheten.

– De globala utsläppen av växthusgaser leder till att förändringen av jordens klimat fortsätter och för att motverka denna utveckling kommer det krävas olika politiska åtgärder, till exempel ekonomiska styrmedel. I takt med transportsystemets digitalisering ökar även behovet av informationssäkerhet och säkerhetsskydd, berättar Anna Wildt-Persson.

Stort intresse även i år

Precis som tidigare år röner BusinessForum Industri 2019 stort intresse. Närmare 100 personer från ett 50-tal olika företag och organisationer i södra Sverige är i dagsläget anmälda till årets forum. För den intresserade finns ännu några platser kvar, anmälan dock senast den 16 september via www.handelskammaren.com.

Program med samtliga föreläsningar

Kina, One Belt, One Road
Dåtid, nutid och framtid
Roger Mattsson, Tradelane Manager China – Sweden, Geodis Freight Forwarding

Trender i transportsystemet, Trafikverkets omvärldsanalys 2018
Vilka är megatrenderna som förändrar samhället och vilka är trenderna i transportsystemet?
Anna Wildt-Persson, Strateg/Chief Strategist, Trafikverket

Hållbara Transporter
Nödvändigt, möjligt, lönsamt
Henrik Ny, Phd, Senior Lecturer, BTH

Framtidskoncept för godshantering
Med utgångspunkt från digitalisering, förarlösa koncept, fossilfri drift, integrerad service och innovativ industridesign är Kalmars vision för framtidens container, trailer och materialhantering något som både inspirerar och utmanar.
Dan Pettersson, Senior Vice President, Kalmar Mobile Equipment

Framtidens Elvägar, projekt E22
Vad händer med elvägsprojektet på E22:an?
Samuel Henningsson, VD, NetPort Science Park

Logistiska utmaningar i och mellan fabrikerna
Fokus på medarbetarna ger utmaningar både i internlogistiken och transportsystemet.
Per-Ola Kjellvåg, Sr. Director Supply Chain Management, Volvo Cars Olofström

Paneldiskussion
Roger Mattsson, Geodis Freight Forwarding
Theresia Bergdahl, Trafikverket
Mikael Vessin, Volvo Cars
Dan Pettersson, Kalmar Mobile Equipment
Henrik Ny, BTH

Om BusinessForum Industri

BusinessForum Industri är en årlig mötesplats där industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter belyses. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur företag kan fortsätta utveckla sin verksamhet. När människor möts ökar dessutom möjligheten för nya samarbeten och affärer.
BusinessForum Industri arrangeras av Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Blekinge.

Mer information

Anders Borgehed, regionchef Policy Sydost, Handelskammaren
anders.borgehed@handelskammaren.com, 0470-52 00 43

Ingela Håkansson, biträdande klusterledare/projektledare, Techtank
ingela.hakansson@techtank.se, 076-861 57 43

Dags att tänka på exjobb både för studenter och företag!

Under de senaste åren har flertalet av Techtanks medlemsföretag anlitat exjobbare från såväl Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som andra lärosäten. Exjobben har visat sig värdefulla på många sätt, både i form av olika problemlösningar för företagen samt nyanställningar efter avslutad utbildning.

Den 3 september arrangerade Techtank återigen en företagslunch på temat exjobb för att inspirera fler företag att ta chansen. Denna gång deltog företag och företagarorganisationer från Karlskrona, Olofström, Sölvesborg och Tingsryd. De fick via Andreas Larsson, vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och entreprenörskap på BTH, ta del av olika möjligheter till samarbete med studenter, bl a exjobb. Andreas uppmuntrade företagen att ta kontakt med högskolan:

– Berätta för oss om er utmaning! Vad är det till exempel ni vill effektivisera eller förbättra? Ni behöver inte komma med några lösningar, utan våra studenter tillsammans med handledare på BTH tar frågan vidare.

Varför ska man då anlita examensarbetare?
Här lyfter Andreas Larsson fram en rad goda anledningar, bland annat att exjobbaren kan bidra med ny kunskap, nya perspektiv och ge en injektion av nytänk och inspiration.

– Ett exjobb är också ett bra sätt för studenter och företag att ”känna på varandra” för en eventuell framtida anställning.

Exjobbsmässa den 11 oktober
Utöver Andreas Larsson deltog även studenter från Rosenboms Nation i Karlskrona på exjobbslunchen. Nationsordförande Gustav Bergman berättade bland annat om den kommande exjobbsmässan i samband med Näringslivsdagen i Karlskrona den 11 oktober, som arrangeras av KFH och Karlskrona kommun.

Techtank har under de senaste åren deltagit i denna exjobbsmässa tillsammans med ett antal medlemsföretag, vilket också blir fallet i år. Är ditt företag intresserad av att delta? Kontakta då ingela.hakansson@techtank.se för mer information!


Mer information om att samarbeta med studenter vid BTH finns att läsa här:

https://www.bth.se/wp-content/uploads/2018/09/samarbeta-med-studenter.pdf


Läs tidigare reportage om exjobbare vid Techtanks medlemsföretag:

EXJOBB: WIN-WIN FÖR BÅDE FÖRETAG OCH STUDENTER

Exjobb gav två nya medarbetare på Evomatic

Praktik och exjobb bidrar till nya möjligheter för både individer och företag

Sida 6 av 31 Första...45678...2030...Sista