Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Innovativ formning och pressning i fokus på årets Techtank Conference den 28 november!

Techtank Conference är Techtanks stora konferens och mötesplats för industri- och teknikföretag som vill ta del av aktuella händelser inom industriell forskning, utveckling och tillämpning som på något sätt berör kompetensområdet Stamping.

Techtank Conference 2019 går av stapeln torsdagen den 28 november kl. 10-15.30 på Volvo Cars i Olofström. Temat för årets konferens är:

Innovativ formning och pressning
–Processer, verktyg och kvalitet

Program presenteras under september, men du kan redan nu boka din plats på konferensen via: https://bokning.techtank.se/seminarier/3724-techtank-conference/

Varmt välkommen!Här kan du läsa mer om tidigare års Techtank Conference >>


 

Engagemang, ny kunskap och erfarenhetsutbyte lägger grunden för en mer effektiv kompetensförsörjning

Projektet Framtidskompetens i Blekinge med ett 20-tal deltagande företag har nu kommit en bit på vägen i att identifiera hur de ska bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Efter ett antal gemensamma träffar, coachning, framtagande av kompetensplaner och inte minst en omfattande medarbetarundersökning är man nu redo för nästa fas i projektet – konkreta insatser för att bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.

Sedan projektets start i mars i år har en så kallad analysfas pågått som lagt grunden till de insatser som nu kommer att genomföras med start i september 2019. Bland annat har en stor medarbetarundersökning i form av en enkät genomförts för att få fram vad respektive företag behöver jobba mer med kopplat till arbetet med att attrahera, utveckla och behålla personal.

– Undersökningen har mottagits väldigt positivt av de deltagande företagen och deras personal. Många gånger kan det kännas jobbigt med enkäter, men här var det tydligt att många verkligen ville vara med och ge sin input i dessa frågor. För många av företagen har detta också varit en bra plattform för en dialog kring frågor rörande kompetensförsörjning. Vad är det vi behöver förbättra eller förändra? är frågor som kommit upp, berättar huvudprojektledare Ingela Håkansson från Techtank, och fortsätter:

– Resultatet från undersökningen ger oss också ett bra utgångsvärde vad gäller de behov som finns för att vi i projektet ska kunna genomföra insatser som gör skillnad för företagen, bland annat i områden som ledarskap, kommunikation, värdegrund, företagskultur, engagemang och ansvar, medarbetares möjlighet till utveckling, för att nämna några.

Mångfald av företag ger värdefullt erfarenhetsutbyte

Företagen har också haft ett antal träffar under våren och sommaren för att utbyta erfarenheter kring både utmaningar och lyckade satsningar vad gäller att attrahera, utveckla och behålla personal.

– Dessa erfarenhetsutbyten har visat sig vara väldigt värdefulla för företagen. Ett mervärde som flera av deltagarna lyfter fram är mångfalden av företag som deltar, då de varierar både vad gäller ålder, storlek och bransch. De lär sig mer om företag i andra branscher, samtidigt som de inser att utmaningarna företagen ställs inför ofta är ganska lika trots olika förutsättningar, berättar Ingela Håkansson.

Ny kunskap och nya verktyg

Inom kort går projektet över till en genomförandefas med konkreta insatser för att ge företagen ny kunskap och nya verktyg för att stärkas i sitt kompetensförsörjningsarbete. Under hösten väntar bland annat lärtillfällen som kombinerar teori och praktik med olika teman, såsom värdegrund och organisationskultur, ledares påverkan på medarbetare och organisation, strategisk kompetensförsörjning samt implementering och förändringsledning.

chevron-right chevron-left
Några röster från utvecklingsprogrammet

Vi ställde nedan frågor till några av deltagarna för att kolla hur de ser på projektet, insatser och lärdomar så här långt:

 1. Baserat på resultatet från medarbetarundersökningen, vilka områden kommer ni framför allt att arbeta vidare med i ert företag? Några specifika lärdomar/aha-upplevelser som du vill dela med dig från undersökningen eller vad ni hittills fått mer er via projektet?
 2. Projektet går snart in i en genomförandefas med konkreta insatser för företagen. Vad ser du mest framemot för ert företags del? Vilken nytta framöver tror du att ni kommer att ha av att delta i detta?
 3. Företagen som deltar i programmet varierar både vad gäller ålder, storlek och bransch. Hur fungerar det med en sådan blandad grupp? Vad ser du som mest intressant med denna mångfald av företag?

Mikael Lagström, VP Security Services & General Manager, TrueSec, Karlskrona

 1. Jag ser detta program främst som ett långsiktigt engagemang där vi ges möjligheter att plocka upp pusselbitar och nyttigheter inför kommande års utmaningar främst inom att hitta rätt personal att rekrytera, samt att vidareutveckla och behålla rätt personal.
 2. Erfarenhetsutbytet bolag och coacher emellan ser jag som en av dom större sakerna med programmet.
 3. Det tycker jag är det bästa upplägget. Det gör det extra intressant med den insyn och förståelse man får för andra typer av företag i andra branscher, och bolag i olika storlek, samt olika typ av utmaningar man då kan ha.

Malin Sahlsten, produktionschef, YTAB, Näsum

 1. Mål och strategier. Vi tycker att vi är ganska bra på att kommunicera ut målen (gör det dagligen) men vi behöver bli bättre på att kommunicera ut strategierna. Att det finns möjlighet till utveckling inom företaget. I undersökningen så visade det ganska låga procent trots att vi (ledningen) har tyckt att vi varit starka på det. Jobba med värdegrund och skapa vi-känsla och engagemang.
 2. Skapa samsyn för ledningen, få våra anställda att delta i utbildningsinsatser. Att jobba strukturerat med detta.
 3. Vi har tidigare endast varit med i nätverk mellan andra industriföretag och där vi tycker att erfarenheter och utmaningar i utbytet har varit mycket givande. Såg fram emot denna gruppens utbyte där många frågeställningar har visat sig vara ganska lika, vi brottas ofta med samma bekymmer eller utmaningar trots så olika branscher. Även att vi kan få en annan syn på till exempel personalfrågor. Det är mycket lärorikt!

Emil Pettersson, Innovation Engineer, Stumbly AB, Karlskrona

 1. Vi är ett ungt bolag som drivs av unga personer. Vårt största fokus kommer ligga på att skapa en struktur i verksamheten (sätta processer), implementera företagskultur samt att utveckla ledarskap.
  Vår största aha-upplevelse har varit att vi är många olika bolag, både när det gäller bransch och storlek, ändå har vi liknande problem. Exempelvis: alla bolagen vill fostra bättre ledare som coachar sina anställda till bättre beslut och jobba med värderingar.
 2. Vi ser fram emot att hitta konkreta metoder för att utveckla vår ledarskapsförmåga för att skapa en arbetsplats där alla, nuvarande och framtida, anställda känner att de skapar någonting värdefullt och ser fram emot sina arbetsdagar.  Därtill ser vi ovärderliga lärdomar att hämta i de problem som andra företag i regionen står inför. Då vi arbetar med att koppla ihop kompetens från högskolor med lokala företag får vi genom programmet en förhöjd förståelse av företagens situationer och de utmaningar som vi vill lösa.
 3. Vi tycker det fungerar jättebra. Som litet bolag har vi mycket att lära från de större bolagen. Med det sagt kan de också ta lärdom från vad vi gör. Vi är unga, vill framåt och jobbar på ett helt annat sätt. Ett exempel på detta är hur vi jobbar med sociala medier och att vi gör det. Det är också alltid intressant att lära sig av vad man gör i andra branscher. Du kan adoptera deras tillvägagångssätt till ditt eget och hamna före dina konkurrenter.

FAKTA OM FRAMTIDSKOMPETENS I BLEKINGE

Projekttid: 2019-03-01 till 2021-02-28
Projektägare: Techtank – Olofströms Näringsliv AB
Samverkanspartners: Blekinge Business Incubator (BBI), Blue Science Park & NetPort Science Park
Projektets totala budget:  8 752 489 kr
Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)
Övergripande mål/syfte: Det övergripande målet med projektet Framtidskompetens i Blekinge är att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning genom att deltagande företag skall bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.

BusinessForum Industri – Framtidens logistik för industrin med Volvo Cars

Att världen utvecklas i snabb takt är ingen nyhet. I den fjärde upplagan av BusinessForum Industri kommer vi att fokusera på framtidens logistik. Digitalisering, nya handelsrutter och ny teknik gör att förutsättningarna hela tiden förändras. Hur kommer framtidens logistiska lösningar att se ut för industrin?

Dagen kommer att behandla såväl megatrender, nationella strategier och konkreta exempel på lösningar för såväl intern logistik som handel med Kina.

Kina, One Belt, One Road
Dåtid, nutid och framtid
Roger Mattsson, Tradelane Manager China – Sweden, Geodis Freight Forwarding

Trender i transportsystemet, Trafikverkets omvärldsanalys 2018
Vilka är megatrenderna som förändrar samhället och vilka är trenderna i transportsystemet?
Anna Wildt-Persson, Strateg/Chief Strategist, Trafikverket

Hållbara Transporter
Nödvändigt, möjligt, lönsamt
Henrik Ny, PhD, Senior Lecturer, BTH

Framtidskoncept för godshantering
Med utgångspunkt från digitalisering, förarlösa koncept, fossilfri drift, integrerad service och innovativ industri design är Kalmars vision för framtidens container, trailer och material hantering något som både inspirerar och utmanar.
Dan Pettersson, Senior Vice President Kalmar Mobile Equipment, Cargotec Sweden AB

Framtidens Elvägar, projekt E22
Vad händer med elvägsprojektet på E22:an?
Samuel Henningsson, VD, NetPort Science Park

Logistiska utmaningar i och mellan fabrikerna
Fokus på medarbetarna ger utmaningar både i internlogistiken och transportsystemet.
Per-Ola Kjellvåg, Sr. Director Supply Chain Management, Volvo Cars Olofström

BusinessForum Industri är en mötesplats där vi belyser industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur du kan fortsätta utveckla din verksamhet. När människor möts ökar dessutom möjligheten för nya samarbeten och affärer!

BusinessForum Industri arrangeras av Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Blekinge.

Varmt välkommen!

Datum och tid
20 september 2019, 09:00 – 14:00

Plats
Volvo, Bruksgatan 1, Olofström

Pris & övrig information
”Save the date” pris fram till och med den 31 augusti:
395 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren eller hos Techtank.
595 kr/pers för icke-medlemmar.

Ordinarie pris efter 31 augusti:
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren eller hos Techtank.
795 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 16 september.

Till anmälningsformulär på Handelskammarens webb >>

Dialog med infrastrukturministern om Sydostlänken

I samband med Techtanks styrelsemöte den 24 maj på NetPort Science Park i Karlshamn träffade styrelsen infrastrukturminister Tomas Eneroth för att lyssna till och ställa frågor kring de kommande infrastruktursatsningarna i regionen, inte minst Sydostlänken. Volvos platschef i Olofström, Mikael Vessin, och Techtanks styrelseordförande Göran Johnsson tryckte båda på vikten av att järnvägen byggs snarast möjligt. Eneroth bekräftade att den nationella planen som byggandet av Sydostlänken ligger med i står fast med planerad byggstart 2024, och poängterade att Sydostlänken är en nationell angelägenhet.

Under mötet berättade infrastrukturministern även om visionen om att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Han tog upp den nya nationella godstransportstrategi som tagits fram, och tryckte på vikten av att minska klimatavtrycken, bl a genom satsningar på ökad elektrifiering såsom elvägar för att så småningom kunna göra tunga lastbilstransporter helt fossilfria. Även vikten av ökad frakt via järnväg och sjötransport betonades. Infrastrukturministern berättade också att investeringar i och implementeringar av ny miljösmart teknik prioriteras och pågår för fullt genom olika satsningar.

Teknikinsatser via Techtank – för en smart och konkurrenskraftig industri

Många industri- och teknikföretag går bra. Men det betyder inte att de kan slå sig till ro. Tvärtom! Industrin står inför en stor mängd utmaningar inte minst inom teknikområdet. Teknikutvecklingen går fortare nu än någonsin vilket skapar utmaningar men också fantastiska möjligheter om tekniken utnyttjas rätt. Varje enskilt företag behöver relatera till dessa utmaningar och möjligheter för att även i framtiden vara konkurrenskraftiga.

Inom Techtank utgår vi ifrån det som kallas ”Smart Industri” för att täcka in de områden som vi anser viktigast att satsa på för en fortsatt konkurrenskraftig industri. I ”Smart Industri” ingår fokusområdena: Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft och Testbädd.

Inte sällan hamnar det strategiska arbetet för att möta dessa utmaningar utanför det egna företagets kärnkompetens, vilket sätter krav på bra partners och nätverk. För att stötta industrin inom dessa områden tillhandahåller och mäklar Techtank en rad insatser med syfte att stärka industrin som helhet och varje individuellt företag inför en omställning till en ”smartare” industri.

Techtank vill stimulera utvecklingen, spridningen och användningen av den digitala teknik som har högst potential att leda industrins omvandling. Techtank vill också uppmuntra nya affärs- och organisationsmodeller för att tillgodogöra potentialen i den nya tekniken. Samtidigt vi vill öppna upp det offentliga att vara industrins testbädd för att lösa utmaningar i nära samverkan med aktörer på lokal och regional nivå. Vi tror att dessa insatser kan möjliggöra en framtida konkurrenskraftig industri genom att bland annat inspirera och visa på hållbara lösningar.

I vår folder – Teknikinsatser via Techtank – presenterar vi kort ett antal av de insatser som Techtank antingen arrangerar själva eller som vi mäklar/medverkar i tillsammans med olika samarbetspartners. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer!

 

Tillsammans för en stärkt och breddad kompetensförsörjning

Den 24 april genomfördes kick-offen för utvecklingsprogrammet Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare, som är en del av de aktiviteter som ingår i projektet Framtidskompetens i Blekinge. Under två år kommer deltagande företag få inspiration, utbildning och coachning för att på olika sätt stärkas i sitt arbete med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

Projektet Framtidskompetens i Blekinge finansieras av Europeiska socialfonden, ägs av Techtank och genomförs i samverkan med Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och NetPort Science Park. Totalt deltar 20 företag från de fyra innovationsmiljöerna.
–  Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många företag idag och ett viktigt område att arbeta strategiskt med för att behålla och utveckla sitt företags konkurrenskraft, säger huvudprojektledare Ingela Håkansson, Techtank.

Attrahera, utveckla och behålla – ledord i programmet

Under kick-offen fick de deltagande företagen bland annat identifiera de enskilt största utmaningarna inom de olika områdena attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
– Attrahera, utveckla och behålla blir lite av ett mantra under detta program, men inte utan anledning. De är alla oerhört viktiga i ett företags arbete med kompetensförsörjning och kompletterar varandra. Man måste jobba med alla bitar, säger Per Arvidson, som tillsammans med Jenny Månsson Nummelin är programansvarig för utvecklingsprogrammet som nu startat.

Många gemensamma utmaningar

När vi tar del av de deltagande företagens utmaningar finns vissa skillnader, mycket beroende på olika företagsstorlekar och branscher, men framför allt finns många likheter. För de relativt nystartade små företagen som deltar, många inom IT och spelutveckling, är det inte minst utmaningen att attrahera mer erfarna medarbetare som lyfts fram. Flera av företagen vittnar om att de utan problem kan rekrytera nyutexaminerade studenter, men när de försöker rekrytera erfaren personal som ofta har jobb på större etablerade företag stöter de på patrull, förmodligen på grund av en osäkerhet att lämna för ett litet nystartat företag.

En annan utmaning som lyfts fram är den att i en mindre region som Blekinge lyckas attrahera experter och specialister till sina företag. Dels är utbudet på plats begränsat, dels är det en utmaning att få dem att flytta till Blekinge från andra delar av landet – eller världen.

De lite större företagen som deltar i programmet, inte minst inom industrin, lyfter framför allt utmaningar som handlar om att behålla medarbetare. Det är kostsamt och komplext att tappa en medarbetare som man många gånger lärt upp under flera år och med en specialistkompetens som är svår att få tag i, och därmed väldigt attraktiv på marknaden. Svetsare och robotprogrammerare är några yrken som nämns som exempel i sammanhanget. Frågor som lyfts är vilka faktorer som är viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare, allt från lön, trivsel och laganda till kompetensutveckling, flexibla arbetstider och delaktighet diskuteras.

Hela företaget involveras i arbetet

I den första analysfasen av projektet kommer en enkät att genomföras med samtliga medarbetare i de deltagande företagen.
– Genom att inventera och analysera de anställdas uppfattning om det egna företagets förmåga att attrahera, utveckla och behålla sina anställda kan vi se till att landa rätt i utvecklingsprogrammet så att företagen får ut så mycket som möjligt av sitt deltagande, säger Per Arvidson.

Programmet består också av lärtillfällen kring områden som identifieras som särskilt intressanta för företagen, erfarenhetsutbyten företagen sinsemellan, coachning och eget arbete. Tänkbara teman som nämns för kommande lärtillfällen är bland annat arbetsgivarvarumärket, hälsosamt ledarskap, mångfald och diversifiering samt kompetenssuccession – att ta tillvara kritiska förmågor.

Breddad rekrytering också viktigt

En annan viktig fråga som projektet Framtidskompetens i Blekinge behandlar är hur företagen kan bredda sin rekryteringsbas.
– Eftersom det är svårt att hitta rätt kompetens till många branscher är det viktigt att arbeta med så brett perspektiv som möjligt. Det handlar många gånger om att se förbi stereotypen av vilka som arbetar i den egna branschen och se till hur man rekryterar utifrån bland annat kön, ålder och etnicitet där det många gånger råder en obalans, säger Ingela Håkansson, och fortsätter:
– Tittar vi på till exempel industrin så kan vi fråga oss hur vi kan bli bättre på att attrahera fler kvinnor och unga till industrin? Hur kan vi öka antalet människor med utländsk bakgrund? Detta är viktiga frågor för företagens arbetsgivarvarumärke, eller employer branding, som också är ett av de områden vi kommer att arbeta med i projektet.

Sida 7 av 31 Första...56789...2030...Sista