Just nu: Aktuellt ovrigt.

Denna nyhetssida innehåller övriga nyheter som på något sätt berör Techtank.

Omställningscheckar ska hjälpa små och medelstora företag i Blekinge

Med anledning av coronaviruset (covid-19) har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Omställningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. Stöd kan lämnas med upp till 90 procent av godkända kostnader, dock högst 100 000 kr.

Exempel på kostnader som man kan söka stöd för:

 • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
 • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
 • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2020. Sista dag för ansökan är den 15 juni 2020.

Till mer information på Region Blekinges hemsida >>

Är du intresserad av gröna affärer med fokus på lätta transporter?

Är du intresserad av gröna affärer med fokus på lätta transporter? Då kan du och ditt företag spela en aktiv roll i omställningen till fossilfria transporter i Blekinge och Skåne. Du är välkommen antingen som behovsställare, innovationsleverantör eller båda. Genom satsningen ”Elbilslandet Syd” erbjuder vi möjligheter att hitta potentiella gröna affärsidéer, utvecklande seminarier och workshops, samt att medverka i ett interregionalt nätverk i Blekinge och Skåne.

Håll utkik – snart kommer en inbjudan till första workshopen som går av stapeln i januari 2019!

Intresserad?
Bara att kontakta projektledare Ursula Hass per mail: ursula@miljofordonsverige.se eller per telefon: 0708-600 611.

Mer information hittar du också på vår hemsida: elbilslandetsyd.se

Inspiration kring Smart industri – framtidens industri

Det finns många goda exempel på hur industriföretag dragit nytta av digital teknik för att effektivisera produktionsflöden, höja kvalitén, förenkla för kunder och säkerställa att produktionen stannar i Sverige. Tillväxtverket har tagit fram en rad filmer med några spännande företagsexempel på detta. Samtliga filmer finns i en lång och en kort version på:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOXmZIAYfdSGHuE5t4BYfK0umWfBeARw-

Exempel som filmerna visar:

 • Hur bolaget lyckas få en fullt kvalitetssäkrad produkt på kortare tid med hjälp av digitala instruktioner till operatörerna. Med hjälp av digitalisering ökar flexibiliteten för kunderna samtidigt som kvaliteten ökar och felen minskas.
 • Hur nya digitala uppföljningssystem skapar högre beläggningsgrad, lägre stress och tillväxtmöjligheter. Tack vare digitalisering har bolaget full koll på orderstatus, leveranser och fått möjlighet att nyrekrytera.
 • Hur bolaget genom digitalisering och automatisering fått friskare personal, roligare arbetsuppgifter, bättre effektivitet och högre lönsamhet. Tack vare digitalisering kan bolaget behålla arbetstillfällen och produktion i Sverige.
 • Hur automatisering av lager kombineras med ett och samma system för säljare, order, kunder och lager. Sömlösa övergångar från ritning direkt till produktion skapar ökad snabbhet i hela kedjan. Kombinationen av integrerade digitala system mellan olika delar i verksamheten och automatiserat lager skapar stor kundnytta.
 • Hur hela kvalitetssäkringsprocessen kan digitaliseras genom flexibel automation. När robotar moderniseras kan företag både söka annan kompetens och öka produktionstakten. Med hjälp av digitalisering och artificiell intelligens kan industriproduktion moderniseras ytterligare.

Filmerna är framtagna av Tillväxtverket som en del i arbetet med Smart industri. Syftet är att inspirera små och medelstora industriföretag och visa på goda exempel på hur företag har ökat sin konkurrenskraft genom digitalisering och automatisering. Vill du veta mer om digitaliseringens möjligheter? Läs mer på https://tillvaxtverket.se/smartindustri

Sök stöd för omställning till ett klimatsmart samhälle

Har ni en idé till en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Då kan ni från företag och organisationer söka stöd för omställning till ett klimatsmart samhälle via Klimatklivet.

Länsstyrelsen har i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet.

Exempel på åtgärder

Det går till exempel att söka stöd för att:

 • fasa ut fossil energi
 • ta tillvara restvärme
 • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
 • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
 • minska utsläppen av metan eller lustgas
 • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Konkret för ett företag skulle man kunna få stöd för en investering att byta ut en oljepanna för att koppla in fjärrvärme eller till exempel att byta oljeeldning mot pellets/flis.

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Bidragsandelen är ca 40 procent men varierar lite beroende på vad man vill göra och hur stort företaget är.

Tider för ansökan under 2018

Formuläret är öppet mellan klockan 9.00 första dagen och klockan 17 sista ansökningsdagen.

 • 17 april – 17 maj
  Beslut planeras till september.
 • 27 augusti – 27 september
  Beslut planeras till december.

Sök klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna.

Till mer information: www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/stod-for-lokala-klimatinvesteringar.aspx

Möten om tekniksatsningar i Blekinge

Möten om tekniksatsningar i Blekinge

Under juni arrangeras ett par olika seminarier riktade mot teknikföretag i Blekinge. Techtank deltar bland andra aktörer och presenterar vad vi kan bidra med vid ett seminarium i Ronneby den 10 juni på temat Rätt kompetens för produktivitetsutveckling, samt i Karlskrona den 16 juni på temat Aktuella tekniksatsningar i Blekinge.

Läs mer om Rätt kompetens för produktivitetsutveckling 10 juni i Ronneby >>

Läs mer om Aktuella tekniksatsningar i Blekinge 16 juni i Karlskrona >>