Genomförs i samarbete med med det ESF-finansierade projektet ROSS (Ronneby Olofström Sölvesborg satsar)

Utbildning

Likabehandlingsutbildning

Kreativum Science Center, Karlshamn

30/11-1/12 2022

Anmäl här
Genomförs i samarbete med med det ESF-finansierade projektet ROSS (Ronneby Olofström Sölvesborg satsar)
Likabehandlingsutbildning
Kreativum Science Center, Karlshamn
30/11-1/12 2022

För dig som vill verka för en inkluderande arbetsmiljö på din arbetsplats. Techtank har nu tillsammans med det ESF-finansierade projektet ROSS (Ronneby Olofström Sölvesborg satsar) möjligheten att bjuda in till den omtyckta likabehandlingsutbildningen.

Syftet med kursen är att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen, genom att ge förutsättningar för att skapa en positiv, utvecklande, inkluderande och hållbar arbetsmiljö.

Efter kursen ska deltagaren fått grundläggande kunskap om:

  • diskrimineringslagstiftningen
  • maktstrukturer, socialiseringsprocesser och normkritiskt tänkande

Innehåll

Upplägget grundar sig i Sveriges Diskrimineringslag 2008:567 gällande likabehandling och mångfald. Den ämnar skapa ett interaktivt utbildningstillfälle genom att varva teori med gruppövningar, processfrågor och diskussionscase.

Kursinnehåll:

  • Diskrimineringslagstiftningen: Hur ser lagrummet ut?
  • Normkritiskt tänkande: Hur skapas normer och strukturer?
  • Härskartekniker: Hur undviker vi att använda oss av detta? Hur leder vi jämlikt?
  • Styrdokument: Vilka styrningar har vi inom ämnet?
  • Hur går min organisation vidare?

Observera att du förväntas deltaga båda dagarna och vi ser gärna att man kommer två från varje arbetsplats, med så jämn könsfördelning som möjligt. Antalet platser är begränsat.

Du är inte antagen till utbildningen förrän utbildarna personligen har bekräftat ditt deltagande, även om du får ett automatiskt bekräftelsemail när du anmält dig via bokningssidan.

Läs mer vad tidigare deltagare har att säga om utbildningen:
techtank.se/nyheter/uppskat…

Läs mer om innehåll, kostnad och annan praktisk information på Techtanks bokningssida

Vill du veta mer?

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

076-861 25 20

Cecilia Svensson

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

Kontaktuppgifter

  • 076-861 25 20

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamn
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova