Utbildning

Utbildning: Ekonomi för icke-ekonomer i privat sektor

På plats i Blekinge

Två heldagar: 24-25 oktober 2023 kl. 9-16

Anmäl här
Utbildning: Ekonomi för icke-ekonomer i privat sektor
På plats i Blekinge
Två heldagar: 24-25 oktober 2023 kl. 9-16

Under två intensiva dagar kommer deltagarna få god förståelse för ekonomins viktigaste grunder och begrepp samt fått en ökad kunskap för ekonomiska sammanhang i verksamheten och på så sätt kan ta mer välgrundade beslut.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till personer som har ett ekonomiskt ansvar och/eller kommer i kontakt med ekonomi i jobbet, dock saknar en utbildning i ekonomi vilket resulterar i att man kan uppleva sig begränsad.

INNEHÅLL

Lär dig förstå ekonomiska termer och rapporter

Grundläggande ekonomi och olika begrepp
• Redovisning i praktiken – en introduktion
• Kontoplanens uppbyggnad
• Från faktura till bokslut – en översikt
• Extern- och internredovisning – vad är skillnaden?
• Så läser och förstår du ekonomiska rapporter
Praktisk uppgift I
➢ Praktisk redovisning
➢ Från bokföring till bokslut – arbetsgången

Resultat och balans

Lär dig det viktigaste om Årsredovisningens huvudrapporter
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Förvaltningsberättelsen
• Revisionsberättelsen
Hur du tolkar en resultaträkning
• Vad du kan läsa ut av årsrapporten
• Så undviker du de mest kritiska fallgroparna
• Grundläggande principer du måste känna till för att kunna tolka redovisningar

Nyckeltal – så får du översikt över verksamheten

Nyckeltal – ovärderlig informationskälla för optimalt beslutsfattande
• Hur mäter vi tillväxt på ett effektivt sätt?
• Så har du ständig kontroll på företagets betalningsförmåga
• Bästa nyckeltalen för att beräkna och avgöra lönsamhet
• Så mäter vi företagets bundna kapital på ett givande vis
Praktisk uppgift II
➢ Analys med nyckeltal

Kalkyler

Hur du använder kalkyler som beslutsunderlag
• Hur stor tilltro kan man sätta till kalkyler?
• Lär dig hur du gör en effektiv kalkyl och hur du presenterar den framgångsrikt

Budget, målstyrning och åtgärder

Så arbetar du fram en budget på ett effektivt sätt
• Olika budgetformer
• Lär dig mer om skillnaderna mellan en resultat-och likviditetsbudget
• Nyttiga månadsrapporter att använda sig av
• Tidsbesparande åtgärder du kan använda för ett effektivt budgetarbete
Praktisk uppgift III
➢ Fokus på väsentligheter
Budget – verktyg för kontroll och planering
• Försäljningsbudget
• Inköpsbudget
• Personalbudget
• Omkostnadsbudget
• Investeringsbudget
• Praktiska räkneexempel
Hur du enkelt följer upp en budget på ett meningsfullt sätt
• Viktig avvikelserapportering i förhållande till resultat-och likviditetsbudget
• Så värderar du utfall och avvikelser
Praktisk uppgift IV
➢ Värdera utfall och avvikelser

Excel som ett verktyg vid ekonomiska sammanställningar

• Så kan du på ett lätt och överskådligt sätt använda Excel när du sammanställer dina budgetar
• Att sammanställa stora datamängder till överskådliga rapporter
• Att skapa diagram

Bli bättre på att kommunicera ekonomi med ledning och verksamhet

• Lär dig kommunicera lättare med ekonomer
• Hur du på ett enkelt och förståeligt sätt presenterar ekonomi för din avdelning/verksamhet

Kursen bygger på ett gemensamt engagemang och ett aktivt deltagande där vi kommer att använda oss av diskussioner, praktiska övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte. I vårt förarbete tar vi gärna till oss verksamhetens egna underlag och rapporter (RR, BR samt ev. nyckeltal) för att under utbildningen använda dem i övningar.

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Läs mer om innehåll, kostnad och annan praktisk information på Techtanks bokningssida

Vill du veta mer?

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

076-861 27 45

Therese Olsson

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 45

Dela via

Relaterade events
8 nov

Utbildning

Utbildning: Core Tools

Två heldagar: 8-9 november 2023 kl. 08.30-16.30

På plats i Blekinge

17 okt

Mässa | Techtank tipsar

Exjobbsmässan 2023

17 oktober 2023 kl. 12.30-15.30

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

13 nov

Mässa | Techtank tipsar

Karriärdag Teknik och Byggardagen

13 november 2023 kl. 9-15

Linnéuniversitetet, Hus M, Hus N och Hus K, Växjö

17 okt

Seminarium

Näringslivsträff om kompetensfrågor

17 oktober 2023 kl. 17-18.30

Karlshamns Lärcenter

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova