Utbildning

Utbildning: FMEA baserad på AIAG VDA standard

På plats i Blekinge

Två heldagar: 23-24 november 2023 kl. 08.30-16.30

Anmäl här
Utbildning: FMEA baserad på AIAG VDA standard
På plats i Blekinge
Två heldagar: 23-24 november 2023 kl. 08.30-16.30

För dig som arbetar med både produkt och processkvalitet inom antingen produktionen eller produktutveckling, som kvalitetstekniker, kvalitetsingenjör, produktionstekniker, konstruktör, kvalitetschef eller liknande. Personer som ska delta aktivt i FMEA arbete och som förväntas kunna som ska
genomföra FMEA eller granska projektarbete där FMEA ingår.

Deltagarna bör ha kunskap om FMEA från tidigare utbildningar eller motsvarande praktiska arbetsuppgifter.

INNEHÅLL

En 2-dagarsutbildning som baseras på fordonsindustrins kvalitetskrav (IATF 16949:2016) med fokus på den nya versionen från AIAG & VDA från 2019.
Verktyget FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, eller på svenska feleffektanalys) kan användas för riskhantering genom att analysera effekter av felsätt som kan uppstå för produktegenskaper eller i produktionsprocesser, vilka orsaker som kan finnas till dessa felsätt och hur åtgärder bör prioriteras.

Utbildning är framtagen av VDA QMC i Tyskland och avser att ge en grundläggande kunskap om den nya metoden, väsentliga skillnader och nyheter samt vad som är av stor betydelse för att lyckas med det praktiska FMEA arbetet. Utbildningen varvas mellan föreläsning, diskussioner och mycket praktiska övningar där en modellbil står i centrum.

Denna utbildning kommer att ske på svenska.

Dag 1

START: Introduktion av Kursledare
Övningsuppgift
Steg 1 – Planering
Konstruktions FMEA – Process FMEA – FMEA MSR
5V (5T)
Övningsuppgift
KAFFE
Steg 2: Strukturanalys
Strukturträd
Blockdiagram
Övningsuppgifter
12.00 c:a LUNCH
Steg 3: Funktionsanalys
Strukturträd och Funktionsnätverk
Bra och dåligt ordval i FMEA
Parameterdiagram
Övningsuppgift
Steg 4: Felsättsanalys
Strukturträd – funktionsnät
Potentiella felsätt
Övningsuppgift
Steg 5 – Riskanalys
 Allvarlighet (S)
 Felorsaker: Förebyggande (O)
 Upptäckande (D) .
Förebyggande och upptäckande åtgärder
Övningsuppgift
KAFFE
AP och S O D
Fastställa Action Priorities (AP)
Övningsuppgift
Steg 6 – Optimering
FMEA Kunskapskontroll – 10 frågor
Summering och avslutning av dagen
17:00 AVSLUTNING DAG 1

Dag 2

Start Dag 2, Repetition
Presentation: ”Från förberedelse till riskanalys: Nyckelfrågor i FMEA”
Steg 6 – Optimering (forts Dag 1)
Två alternativ: Åtgärder eller anledningar
Viktning av S O D
Ledningens ansvar
PDCA – Plan Do Check Act
S-M-A-R-T
Steg 7 – Dokumentation
Innehåll i Dokumentation
Story: Slutsatser
Överföring till special egenskaper
Fastställande av speciella egenskaper
Utvärdering/Lösning
Kommunikationspyramid; Standarder och föreskrifter
Överföring till MSR: ESP
SFM listor för MSR.
Prioritering av åtgärder
LUNCH
Komplettera FMEA (forts)
Presentationer.
Kunskapsprov (Certifiering)
Överföring: Fortsatt tillämpning?
Slutlig återkoppling
16:45 KURSAVSLUTNING/FORTSATT ARBETE

Kursen genomförs under två heldagar.

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Läs mer om innehåll, kostnad och annan praktisk information på Techtanks bokningssida

Vill du veta mer?

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

076-861 27 45

Therese Olsson

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 45

Dela via

Relaterade events
21 nov

Utbildning

Utbildning: Ny som chef

Tre heldagar: 21-22/11 samt 5/12 2023 kl. 9-16

På plats i Blekinge

17 okt

Mässa | Techtank tipsar

Exjobbsmässan 2023

17 oktober 2023 kl. 12.30-15.30

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

13 nov

Mässa | Techtank tipsar

Karriärdag Teknik och Byggardagen

13 november 2023 kl. 9-15

Linnéuniversitetet, Hus M, Hus N och Hus K, Växjö

17 okt

Seminarium

Näringslivsträff om kompetensfrågor

17 oktober 2023 kl. 17-18.30

Karlshamns Lärcenter

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova