Genomförs inom ramen för projektet CoDev

Workshop

Workshop i tre delar: Få grepp om ditt företags ekonomi

Online

4/10, 5/10 och 10/11 2022

Anmäl här
Genomförs inom ramen för projektet CoDev
Workshop i tre delar: Få grepp om ditt företags ekonomi
Online
4/10, 5/10 och 10/11 2022

Nu får du som små-medelstor företagare i Blekinge möjlighet att digitalt lära dig mer om ditt företags ekonomi på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Du får även coachning av Almi med att simulera olika framtida scenarios.

Vid tre korta workshops kan du sitta var du vill och ta del av seminariet. Du får hemuppgifter där du som deltagare arbetar med din ekonomi och ditt företags egna åtgärdsplaner mellan utbildningstillfällena. Du får även coachning att tillsammans med Almi simulera hur den pågående situationen påverkar ditt företags ekonomi.

Målet är att du som deltagare självständigt och på ett effektivt sätt ska kunna få ett grepp om ditt eget företags ekonomi, utmaningar och själv förstå vad som kommer att krävas för att klara en kris. Eller hur en framtida investering kan komma att påverkar ekonomin i företaget.

Genomförande: Workshoppen är uppdelad i tre tillfällen, samtliga ska närvaras digitalt:

  • 4/10 kl 13.00-16.30 Introduktion och The visual Language of Finance.
  • 5/10 kl 13.00-15.00 Hur påverkar krisen företagets ekonomi?

Mellan den 6/10 och 9/11 genomförs individuellt möte med Almi.

  • 10/11 kl 8.30-10.30 Uppföljning.

Sista anmälan 2022-09-27

Begränsat antal platser!

Kostnadsfritt deltagande.

Vid frågor kontakta: Helena Gottfridsson, , telefon 0708 335100

Till mer information och anmälan: https://www.almi.se/kalendarium/?eventid=329916

Evenemanget är del av projektet CoDev tillsammans med aktörerna Almi Företagspartner Blekinge, Blekinge Business Incubator AB Blue Science Park, Techtank Advanced Engineering Alliance, NetPort Science Park och Region Blekinge, med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.­­­­­­­­

Bild på loggor för CoDev-partners

ERUF-logga

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamn
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova