Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och uppdragstjänster. Vi utvecklar och inför ny teknik och nya arbetssätt inom en rad branscher med fokus på produkt-, process- och produktionsutveckling. Vi erbjuder även djup kompetens angående materialegenskaper och applikationer för keramiska, polymera och textila material. Plåtformning är ett av våra spetsområden.

Målet är att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Såväl enskilda företag som offentliga institutioner vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer.

Vårt huvudkontor ligger i Mölndal och vi har lokalkontor i Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Stockholm, Trollhättan och Olofström.

Swerea IVF
Vällaregatan 30
293 38 Olofström
Telefon: +46 (0)454-975 00
E-post: ivf@swerea.se
Webb: www.swerea.se/ivf

Magnus Liljengren, platschef
Telefon: +46 (0)454-975 58
E-post: magnus.liljengren@swerea.se

Besök företagets webbplats. Klicka här.

© Techtank 2015 – 2017
Techtank Bas har fått stöd av:
EU
Olofström
Blekinge
© Techtank 2015 – 2017
Techtank Bas har fått stöd av:
EU
Blekinge
Olofström
Share This