Tre D Mekaniska AB är en mycket modern mekanisk verkstad. Vi arbetar med laserskärning i 2D, 3D och rörlaserteknik. De material vi bearbetar är främst stål, rostfritt stål och aluminium,vi vidareförädlar med kantpressning, svetsning, maskinbearbetning och montering.

  • 3D Laserskärning
  • 2D Laserskärning
  • Rörlaserskärning
  • Bearbetning
  • Kantpressning
  • Robotsvetsning
  • Bultskjutningsrobot
  • Rörkapning
  • Gradning
  • Montering

Detta delvis i nära samarbete med duktiga nätverksföretag för att ha ytterligare tillgång till kompetens, kapacitet och flexibilitet.

Företaget startade 2003 av fem personer med mycket bred industrierfarenhet från såväl stora som små företag. Alla arbetar fortfarande kvar i företaget. Omsättningen är ca 65 miljoner/år och antalet kunder är ca 120 fördelade på olika branscher och företagsstorlekar.

Tre D Mekaniska
Verkstadsvägen 3
290 62 Vilshult
Telefon: +46 (0)454-77 24 90
E-post: info@tre-d.se
Webb: www.tre-d.se

Olle Haglund, VD
Telefon: +46 (0)70-636 56 96
E-post: olle.haglund@tre-d.se

Besök företagets webbplats. Klicka här.

© Techtank 2015 – 2017
Techtank Bas har fått stöd av:
EU
Olofström
Blekinge
© Techtank 2015 – 2017
Techtank Bas har fått stöd av:
EU
Blekinge
Olofström
Share This