Wugang Tailored Blanks Sverige AB är ditt förstahandsval för innovativa, kundanpassade lösningar inom metallarbete i Norden och angränsande regioner. Våra produkter används nästan uteslutande inom fordonssektorn. Vi hanterar olika stålsorter: varmvalsade, kallvalsade, galvaniserade, mangan-bor, mikrolegerade – allt resulterar i skräddarsydda ämnen som uppfyller de högsta säkerhetskraven.

Din partner

  • Vi stödjer dig i den tidiga fasen av produktutveckling när du väljer en materiallösning
  • Vi undersöker stålleverantörer och hittar rätt leverantör för ditt syfte
  • Vi levererar prototyper i liten skala anpassade för dina produkter
  • Vi ordnar förpackningar och pallarrangemang som helt passar ditt val av transport

Läs mer i vår digitala företagsbroschyr >>

 

Wugang Tailored Blanks
293 80 Olofström
Telefon: +46 (0)454-57 47 50
E-post: wugang@wisco-tb.com
Webb: www.tailored-blanks.com
www.sebroschyr.se/WUGANG-UK/WebView/

Roland Porter, VD
Telefon: +46 (0)454-57 47 52
E-post: roland.porter@wisco-tb.com

Auli Palmroos, Sales
Telefon: +46 (0)454-57 47 68
E-post: auli.palmroos@wisco-tb.com

 

Besök företagets webbplats. Klicka här.

© Techtank 2015 – 2017
Techtank Bas har fått stöd av:
EU
Olofström
Blekinge
© Techtank 2015 – 2017
Techtank Bas har fått stöd av:
EU
Blekinge
Olofström
Share This