CoDev

Det treåriga projektet CoDev startade under hösten 2020 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge.
Syftet är att mobilisera olika näringslivsaktörer i Blekinge för att samordna och utveckla stöd till små och medelstora företag som drabbats i spåren av Coronapandemin.

Bred samverkan

Samverkanspartners är Almi Blekinge, Blekinge Business Incubator, Blue Science Park, Net Port Science Park, Techtank, och Visit Blekinge. Region Blekinge är projektägare. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vad syftar Codev till?

CoDev kommer att koordinera alla insatser som riktar sig mot små och medelstora företag i länet och verka inom två insatsområden, dels med att förebygga nedläggning och dels med att öka förnyelse- och omställningsförmågan. Företag som behöver stöd ska slussas till den aktör som levererar den tjänst eller det stöd som efterfrågas.

Förhindra nedläggning

Det ena insatsområdet inriktas på att förhindra nedläggning av företag. Genom att erbjuda rådgivning och behovsanpassade analyser är målet att bidra till att företagen kan fortsätta och utveckla sina verksamheter.

Öka företagens förnyelse- och omställningsförmågan

Det andra insatsområdet har ett mer långsiktigt perspektiv. Det syftar till att öka företagens förnyelse- och omställningsförmåga. Coronakrisen har skapat ökade insikter om behovet av att ställa om verksamheter, affärsmodeller och processer. Genom att erbjuda utvecklingsanalyser, kunskapshöjande aktiviteter och rådgivning är ambitionen att företagen ska påbörja ett förändringsarbete som ska stärka deras förnyelseförmåga och därmed öka konkurrenskraften.

Vill du veta mer?

Projektledare CoDev & Kickstart S3

0793-47 99 64

Roland Porter

Projektledare CoDev & Kickstart S3

Kontaktuppgifter

  • 0793-47 99 64