Genom DigIT Hub AI hjälper vi företag i Skåne och Blekinge att utveckla sina företag med hjälp av AI – Artificiell Intelligens.

Tio organisationer och tre universitet i Skåne och Blekinge har gått samman för att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens (AI). Målet är att hjälpa 1 000 organisationer, och fokus ligger främst på områden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet.

Initiativet, som kallas DigIT Hub AI, är en del av EU:s satsning på att använda digital teknik för att stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin. DigIT Hub AI medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Genom projektet har vi möjlighet att:

  • hjälpa dig att förstå affärsnyttan av Artificiell Intelligens
  • utvärdera ditt företags AI-mognad och föreslå lämpliga nästa steg
  • stödja genomförandet av konkreta AI-initiativ i din egna organisation

Projekttid: December 2021 – Augusti 2023

Vill ditt företag få hjälp? Anmäl ert intresse här så kontaktar vårt projektteam er!

Läs mer på projektets hemsida


Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Region Blekinge.