Omställningslyftet

Tillväxtverket satsar nu, tillsammans med RISE, SISP, Energikontoren, IUC och IVL, totalt ca 150 Mkr för att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg som kan tas för att komma vidare i klimatomställningen. Satsningen riktar sig främst till små och medelstora företag och syftar till att visa på affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen. Techtank är en av flera organisationer som deltar i genomförandet.

Målet är fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftar även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

Aktiviteterna kommer inledningsvis att bestå av behovsanalyser, workshops och ett utvecklingsprogram där företagen kan få individuell coachning och stöd för att komma igång med sitt omställningsarbete. En digital portal med arbetsnamnet ”dagsattställaom.se” ska också tas fram för att ge företagen tillgång till analysverktyg, guidelines och utbildningsmaterial.

Satsningen som går under namnet ”Omställningslyftet” är ett resultat av regeringens samverkansprogram Näringslivets klimatomställning. Arbetet påbörjades 2020 genom ett initiativ av IF Metall och Naturskyddsföreningen i samråd med RISE och Fossilfritt Sverige. Projektet drivs av RISE tillsammans med Sveriges inkubatorer och science parks (SISP), Energikontoren, Industriella UtvecklingsCentra (IUC) och IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43