Come home to the future!

Many of Blekinge’s industrial and technology companies are at the forefront of developments in their field, showing the way and investing wholeheartedly in a sustainable future. Over the next few years, these companies will need to take on more than 5,000 new employees in a range of different occupations. We hope you will be one of them!

Invest in a career in Blekinge’s industrial and technology companies

Medarbetare Södra

SOME OF OUR MEMBER COMPANIES

Saab Kockums
Sedan grundandet av Saab 1937, har vårt mål varit att skapa trygghet och säkerhet för människor och samhällen. Idag är vi en världsledande leverantör av produkter och tjänster för såväl militär som civil säkerhet. På marken, i havet och i luften. Vi drivs av en ambition att utveckla och förfina teknologier och produkter för en föränderlig värld. Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg. Saab har via Kockums en mer än 300-årig historia i Blekinge. Vi utvecklar, bygger och underhåller navala system i form av fartyg, ubåtar och teknologier för marina styrkor över hela världen. Saabs affärsområde Kockums har ca 1500 anställda som drivs av en stark tradition av kompetens och samhörighet. Vi är stolta skeppsbyggare. I Karlskrona finns även flertalet av Saabs andra affärsområden representerade och sammantaget är vi ca 1000 medarbetare inne på vårt varvsområde.
PreFast
PreFast levererar objektanpassade husmodeller samt byggelement. Vi levererar produkter till byggplatser i hela södra Sverige, men även till storstadsregionerna och hela vägen till Antarktis. Husmoduler och byggelement byggs inomhus i en modern fabrik i Sölvesborg, de blåa hallarna rymmer 2500moch är hjärtat i verksamheten. Under 2021 blev vi först i Sverige med att erbjuda Posi Joist, ett öppet bjälklagssystem i trä. Genom formbar och erfaren organisation jobbar vi snabbt och effektivt. Dessutom erbjuder vi dig en kompetensbredd från ritning till leverans av husmoduler.

PreFast

Addict3D
Addict3D är drivande inom utveckling av robotiserad additiv tillverkning med tekniker för printing med plastgranulat och metaller. Med additiv tillverkning bidrar vi till att tillverka resurssnålt, lokalt och med återvunna material samtidigt som tekniken öppnar nya möjligheter för produkter. Vi levererar nyckelfärdiga AM-celler kapabla att hantera löpande produktion av standardprodukter såväl som produkter anpassade för ”mass-customisation”. Addict3D har varit delaktiga i utveckling av mjukvara för storskalig robotiserad additiv tillverkning i ett tidigt skede, och är nu återförsäljare för den specialanpassade mjukvara som gör 3D-printing tillgängligt till företag utan stora investeringar och specialkunskaper. Vår målsättning är att ständigt ligga i framkant inom de områden där vi är aktiva, och att via samarbeten identifiera nya marknader och hitta nya lösningar med våra kunder.

Addict3D

Evomatic

Evomatic AB är ett komplett automationsföretag med kunskap inom mekanik, elteknik, robotteknik, programmering och installation. Vi levererar nyckelfärdiga utrustningar och ansvarar för konstruktion, programmering, installation, driftservice och eftermarknad. Oavsett vad ditt företag har för behov inom plockning, packning och palletering – så har vi tekniken och kompetensen för att konstruera pålitliga robotceller som ger ett effektivt produktionsflöde i din verksamhet.

Evomatic

Uddcomb International
Uddcomb International AB är en nischad projektleverantör som tillhandahåller kompletta projektleveranser till våra kunder globalt. Uddcomb har två affärsområden:
  1. Livstidstidsförlängningar, komplexa reparationer samt uppgraderingar av processkritisk utrustning och komponenter på plats hos våra kunder.
  2. Konstruktion, Tillverkning och Installation av komplex mekanisk utrustning och komponenter på plats hos våra kunder.
Uddcomb tillhandahåller teknologier, produkter och projekt för:
  • Ökad tillgänglighet i processkritiska komponenter och processanläggningar
  • Förbättrad tillförlitlighet och ökad produktions kapacitet i våra kunders processkritiska komponenter och produktionsanläggningar
  • Kundanpassningar av befintliga komponenter och produktionsanläggningar mot nya produktionsprocesser
  • Reparation och livstidsförlängningar
Uddcombs teknologier och lösningar paketeras i kompletta projektleveranser till våra kunder globalt och bygger på en kombination av:
  • Avancerad svets, material och tillverkningsteknik
  • Utveckling och framtagning av skräddarsydd kundanpassad utrustning
  • Hög engineeringkompetens (Projektledning, Konstruktion, Strukturanalys, Svets & Material, Metallurgi)
Våra kunder återfinns inom ett brett spektrum av branscher såsom: Energi, Petrokemi, Process, Kärnkraft, Olja & Gas, Offshore, Stål och gruvnäring. Följ oss gärna på Linkedin

Uddcomb International

ITE Fabriks
ITE Fabriks är en komplett leverantör med lång erfarenhet av enkla och komplexa plåtkomponenter med högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet. Vi erbjuder en komplett process från utveckling av produkten fram till ett logistikupplägg som anpassats till kundens önskemål. Allt för att gynna kundens konkurrenskraft. Vi erbjuder tjänster och service inom: Produktionsanpassning - Verktygsframtagning - Plåtpressning - Sammansättning - Logistik.

ITE Fabriks

Safeman
Safeman AB startade 1939 som en tillverkare av personlig skyddsutrustning. Företaget var därefter i många år främst inriktat på produktion av inredningsdetaljer till fordonsindustrin. Idag omfattar vår verksamhet allt från skräddarsydda detaljer till större volymenheter och färdigmonterade produkter till hela industrin. Safeman utvecklar och producerar även produkter under egna varumärken. Vi formger och tillverkar produkter och produktdetaljer i bl.a. plast, textil, folie, läder och metall. Vi erbjuder en helhetslösning där du som kund kan få produkten vidareförädlad på det vis som ni önskar. Vi hjälper dig med allt från inköp av ingående komponenter, monteringar till slutpaketering med monteringsdetaljer och anvisningar, helt efter era önskemål.

Safeman

Baosteel Tailored Blanks
Baosteel Tailored Blanks Sverige AB är ditt förstahandsval för innovativa, kundanpassade lösningar inom metallarbete i Norden och angränsande regioner. Våra produkter används nästan uteslutande inom fordonssektorn. Vi hanterar olika stålsorter: varmvalsade, kallvalsade, galvaniserade, mangan-bor, mikrolegerade – allt resulterar i skräddarsydda ämnen som uppfyller de högsta säkerhetskraven.

Baosteel Tailored Blanks

Tre D Mekaniska
Tre D Mekaniska AB är en mycket modern mekanisk verkstad. Vi arbetar med laserskärning i 2D, 3D och rörlaserteknik. De material vi bearbetar är främst stål, rostfritt stål och aluminium, vi vidareförädlar med kantpressning, svetsning, maskinbearbetning och montering. 3D Laserskärning - 2D Laserskärning - Rörlaserskärning - Bearbetning - Kantpressning - Robotsvetsning - Bultskjutningsrobot - Rörkapning - Gradning - Montering. Detta delvis i nära samarbete med duktiga nätverksföretag för att ha ytterligare tillgång till kompetens, kapacitet och flexibilitet. Företaget startade 2003 av fem personer med mycket bred industrierfarenhet från såväl stora som små företag. Alla arbetar fortfarande kvar i företaget. Omsättningen är ca 65 miljoner/år och antalet kunder är ca 120 fördelade på olika branscher och företagsstorlekar.

Tre D Mekaniska

Acoustic Agree
Acoustic Agree AB erbjuder oförstörande provning, inspektion och materialprovning. Inspektionsmetoden (NAW®) som används är unik och bygger på olinjär akustisk vilket innebär att den är snabb och robust. Acoustic Agree AB bildades 2006 och riktar sig till företag främst inom industrin. Metod och instrumentering har sedan starten utvecklats och anpassats för industrialisering och används idag på ett flertal industrier. En del av verksamheten är att detektera skador i produktionsutrustning för att kunna planera och förbereda underhåll och förebygga reparationer och oplanerade stopp. En annan del är att detektera defekter så som sprickor, inneslutningar, porer och andra defekter i producerade detaljer, bland annat i serieproduktion. Våra kunder återfinns bland annat inom petrokemi-, kärnkraft-, automotive-, och gruvindustri.

Acoustic Agree

Industriverken
Information kommer inom kort!

Industriverken

Trådgnist Blekinge
Trådgnist Blekinge är ett företag som uteslutande arbetar med trådgnistning men har möjlighet att erbjuda våra kunder helhetslösningar om behov finns tack vare våra samarbetspartners som befinner sig i närområdet. Trådgnistning är en skärande bearbetningsmetod som använder sig utav elektrisk urladdning för att skapa gnistor mellan tråd och arbetsstycke och på så sätt avverkar material. Metoden har en hög precisionsgrad och är ypperlig till jobb där hög noggrannhet ställs som krav, man skär även hårda och höga material med enkelhet och man kan skära väldigt komplexa konturer med små hörnradier ända ner till 0.025mm.

Trådgnist Blekinge

Amon
Amon AB startades 1989 och håller än idag till i Urshult, Kronoberg. Vi utför avfettning av rör och rördelar, främst i koppar men även i rostfritt material. Rören används för kliniska transporter av olika medium till både industrin och sjukvården. Amon erbjuder även kapning och rillning av rör i storlekar upp till DN300.

Amon

Celsa Nordic Recycling
Celsa Nordic Recycling återvinner 30 000 ton skrot per år till Europas miljövänligaste armeringsstål. Vår produktionsanläggning  bearbetar ca 30.000 ton  järn- och metallskrot. Vi har södra Sverige som arbetsområde där och samlar in förbrukat järn- och metallskrot ifrån industrier, lantbruk, rivningar och andra skrothandlare. Celsa Recycling startade som ”Holje Trading AB” 1999 i Olofström.

Celsa Nordic Recycling