Arrangeras av Clusters of Sweden, Tillväxtverket och Vinnova

Seminarium

Finansieringsmöjligheter för svenska företag och klusterorganisationer

Online

15 oktober 2021 kl. 10-12

Anmäl här
Arrangeras av Clusters of Sweden, Tillväxtverket och Vinnova
Finansieringsmöjligheter för svenska företag och klusterorganisationer
Online
15 oktober 2021 kl. 10-12

Clusters of Sweden, Tillväxtverket och Vinnova bjuder in till ett webinar som ger en överblick över den breda paletten av program där företag och klusterorganisationer kan söka finansiering. Särskilt fokus kommer att läggas på Green Deal och Digital Europe för att stärka svenska företags förmåga till hållbar omställning, digitalisering och kompetensförsörjning. Välkommen att delta!

När? Onsdag 15 oktober kl. 10-12
Var? Zoom
Det är kostnadsfritt att delta men anmälan krävs. Länk till webbinaret får du med bekräftelsen på din anmälan.

Program

10:00 Välkommen – Ola Svedin, Clusters of Sweden

10:05 Affärsutvecklingscheckar – Linda Backman, Projektledare Tillväxtverket
Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Det finns tre olika typer av checkar: Digitalisering, Internationalisering och Grön omställning och stödet riktar sig till alla branscher. Tillväxtverket berättar mer om syftet, målgruppen, processen och kriterier för sökande företag.

10.20 Vad kan Almi göra för dig och ditt företag? – Rami Almudafar, Almi
Almi har breda finansieringsmöjligheter för innovativa bolag med tillväxtpotential. Alltifrån verifieringsmedel till lån och riskkapital genom systerbolaget Almi Invest. När lämpar sig de olika stöden? Hur långt behöver man ha kommit? Hur maximerar man sina möjligheter att få ta del av olika stöden? Almi kommer att ge relevant information till er kring detta.

10.35 Vinnova och Horisont Europa finansiering till små och medelstora företag – Eric Jensen,Nationell kontaktpunkt för SMF-programmen i Horisont Europa

10.55 Paus (5 minuter)

11.00 Hur stöttar regionerna med planeringsbidrag inom Horisont Europa? – Ylva Reisnert – Region Skånes representation i Bryssel
Region Skåne berättar om möjligheter som finns för SME och klusterorganisationer i Horisont Europa (pelare II – samhällsutmaningarna) och förklara om hur regionen jobbar för ta fram fler lyckade skånska ansökningar till Horisont Europa.

11.15 Eurostars – Annie Lindmark, Programledare för Eurostars på Vinnova
Eurostars riktar sig främst till innovativa små och medelstora företag som ingår i internationella projekt. Det går att söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader! Under denna presentation kommer ni får höra mer om programmet och vad som gäller för svenska deltagare.

11.30 Enterprise Europe Network – Linda Backman, Programansvarig EEN
Söker du internationella affärskontakter eller samarbetspartners? Vill du växa på nya marknader utanför Sverige? Eller vill ditt företag bli mer innovativt och öka er internationella konkurrenskraft? Linda kommer att berätta om hur Enterprise Europe Network kan snabba på dina internationella affärer genom personlig kostnadsfri rådgivning, innovationscoachning och tillgång till internationella affärskontakter.

11.45 Interreg Baltic Sea and Nordsjöprogrammet – Ulrika Melander, Region Skåne
Vilka finansieringsmöjligheter erbjuder EU:s Interregprogram? Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna – att gemensamt ta till vara på möjligheter och möta utmaningar. Kort/översiktlig introduktion till de Interregprogram som Skåne kan ta del av.

12.00 Summering och avslut


		Finansieringsmöjligheter för svenska företag och klusterorganisationer bild

Clusters of Sweden är en samverkansplattform för klusterorganisationer i Sverige. Vi samlar kluster från olika branscher och geografiska platser i hela Sverige och arbetar tillsammans för att stödja klusterutveckling, samarbete, policy och internationalisering.

Techtank är en av initiativtagarna till föreningen tillsammans med Mobile Heights, Smart Textiles, Automation Region, Bron Innovation, STUNS Life science och Järnvägsklustret.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova