Avslutade projekt

Nedan kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i Techtanks arbete.

Center of Excellence – Stamping (förstudie)

Förstudiens mål var att utveckla en komplett verksamhetsplan för hur ett Center of Excellence (CoE) inom området/aktiviteten stamping ska utformas och etableras i Olofström/Blekinge. Syftet var att förstudien ska utgöra en avgörande pusselbit i etableringen av ett internationellt erkänt CoE inom stamping.

Läs mer

Framtidskompetens i Blekinge

Projektet syftade till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Läs mer

Bild på en grupp glada människor

Smart industri i Blekinge 2.0

Syftet med detta projekt var att stärka förutsättningarna för Blekinges små och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretags omställnings- och förnyelseförmåga inom områdena digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Projektet finansierades av Tillväxtverket, Region Blekinge och Olofströms kommun.

Läs mer

Techtank Bas

Det övergripande målet med detta projekt var att stärka teknikföretagens konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader för att i förlängningen skapa fler arbetstillfällen och bidra till en hållbar regional tillväxt i Skåne-Blekinge.

Läs mer

AFRY automation

Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning

Syftet med detta projekt var att stärka företagens förmågor och processer kopplat till affärsutveckling mot nya produktmarknader. Projektet finansierades av Tillväxtverket och Olofströms kommun.

Läs mer