Kickstart S3 Blekinge

Arbetet i projektet Kickstart S3 syftar till att snabba på utvecklingen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa skarpare utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner.

Projektägare är Region Blekinge. Samverkansparter är Blue Science Park, Techtank, Almi Företagspartner, Blekinge Business Incubator, Netport Science Park och Blekinge Tekniska Högskola.

Utgångspunkten i projektidén är det långsiktiga arbete med att implementera Blekinges smarta specialiseringsstrategi, S3. Under 2020 har Blekinge regionala utvecklingsnämnd antagit en Smart specialiseringsstrategi som omfattar följande spetsområden:

  • Smart industri (formningsteknologi och marin teknik)
  • Tech (digitalisering och smartare samhällen)
  • Missions (med fokus på samhällets utmaningar)

Kickstart S3 Blekinge kommer att arbeta inom tre delområden:

  1. Det första handlar om att skapa och etablera en innovationsplattform för S3-arbetet, en samverkansarena med aktörer från flera sektorer; akademin, SME:er, industriaktörer och främjandesystemet.
  2. Det andra delområdet syftar till att allmänt höja förmågan i främjandesystemet för att kunna arbeta med utvecklingsprocesser i specialiseringsområdena i länet och specifikt öka kompetensen för att arbeta enligt metodiken Missions som är ett verktyg för att adressera stora samhällsutmaningar.
  3. Det tredje delområdet syftar till att utveckla minst ett stort utvecklingsprojekt som under 5-10 år ska ta fram lösningar, innovationer, produkter och tjänster som bidrar till grön omställning.

Techtank ansvarar för delprojekt 2 Kompetenshöjning som syftar till att allmänt höja förmågan i främjandesystemet för att kunna arbeta med utvecklingsprocesser i specialiseringsområdena i länet.

Utöver det har Techtank en specifik roll i att driva dialoger och processer med partnerföretag inom specialiseringsområdet Smart Industri, formningsteknologi.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43