Om Techtank

Tillsammans skapar vi en hållbar och konkurrenskraftig industri

Techtank är ett industrikluster och en regional utvecklingsaktör i Blekinge med uppdrag att stärka industrins tillväxt och konkurrenskraft. Vår verksamhet riktar sig till industri- och teknikföretag samt industrinära tjänsteföretag, såväl små och medelstora som stora företag. Vi arbetar aktivt och företagsnära med att identifiera företagens behov och samordna insatser för att möta utmaningarna – i nutid och framtid.

Techtanks vision:

En hållbar konkurrenskraftig svensk industri.

Techtank mission:

Utveckla sydöstra Sveriges industri till ökad hållbarhet och tillväxt, genom att aktivt stötta industrin med relevanta och kvalitativa insatser inom kompetens-, teknik- och affärsutveckling.

Techtanks huvudmän och ägare är Region Blekinge tillsammans med Blekinges fem kommuner – Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg. Det industrikluster vi driver består av industri- och teknikföretag i alla storlekar, från små och medelstora företag till multinationella globalt ledande företag. Läs mer på sidan Medlemsföretag.

Tillsammans med olika samarbetspartners driver vi projekt och insatser som ger konkret nytta inom områden som exempelvis strategisk kompetensförsörjning, produktionseffektivisering, digitalisering, automation, robotisering, innovation och hållbarhet.

Techtank arbetar för att stärka samverkan mellan industri, samhälle, forskningsinstitut och akademi. Vi har ett väl utbyggt nätverk och fungerar ofta som länk och facilitator mellan företagen och de resurser som finns för att stödja företagen i deras utvecklingsarbete.

Techtank finns till för att stärka den regionala industrins konkurrenskraft. Då stärker vi också utvecklingen av den regionala ekonomin och välfärden.

Verksamhet inom tre områden

Techtank fokuserar på tre verksamhetsområden för att främja utvecklingen för industriföretagen och på så sätt bidra till ökad tillväxt i regionen:

Kompetensutveckling & -försörjning
Trygga, stärka och utveckla företagens kompetensbas

Teknikutveckling & Innovation
Ta del av och tillämpa nya material och ny teknik

Affärsutveckling & Tillväxt
Skapa förutsättningar för och stimulera till försäljning och affärer

Läs mer om vad dessa områden innebär konkret på sidan Vår verksamhet.

Ladda ner och läs vår folder om Techtanks verksamhetBild på framsida folder Techtank

Uppdrag på tre nivåer

Techtank arbetar för att utveckla industrin på generell, regional och kommunal nivå:

Generell industriell nivå

Genom offentlig projektfinansiering från bl a Tillväxtverket och olika EU-fonder samt att Techtank är en del av det nationella IUC-nätverket kan insatser erbjudas kopplade till Smart industri inom områden som hållbarhet, digitalisering/automation, kunskapslyft, stärkt innovation samt förnyelse- och omställningsförmåga.

Regional nivå

På den regionala nivån genomförs insatser som utgår ifrån den regionala kontexten, exempelvis utveckling av Blekinges smarta specialiseringsstrategi samt fördjupad samverkan med övriga regionala innovationsmiljöer.

Kommunal nivå

Genom nära kontakt och samverkan med näringslivskontor och andra kommunala initiativ utformas och koordineras insatser som stödjer utvecklingen av industrin i Blekinges fem kommuner.

Techtanks vägledande principer – nära, trovärdiga och relevanta

  • Techtank finns påtagligt närvarande i och bland industrin.
  • Techtank är en aktör man litar på, en aktör som är kompetent, förstår industrin och uppfyller sina löften.
  • Techtank träffar rätt med de insatser och aktiviteter som genomförs. Vårt arbete och vår budget fokuseras på det som industrin och samhället har störst behov av – inget annat.

Nära, trovärdiga och relevanta.

Nyfiken på hur Techtank bildades?

Läs då mer på sidan Techtanks historia.