Teknikutveckling & Innovation

Teknik- och innovationsprojekt blir allt viktigare för att kunna konkurrera på en global marknad.

Genom Techtank ges företagen möjlighet att hålla sig uppdate­rade om det senaste inom teknik­området genom bland annat:

 

Insatser via IUC

Techtank är en del av det nationella IUC-nätverket och får på så sätt tillgång till en rad värdefulla verktyg i arbetet med att stärka industrins konkurrenskraft i regionen. Exempel på insatser som företag kan delta i via Techtank och IUC är Teknikworkshops, men även insatser som Produktionslyftets Startprogram, Kickstart Digitalisering och Kickstart Hållbarhet.

 

Seminarier & workshops

Genom att arrangera seminarier och workshops ser Techtank till att deltagarna får möjligheten att hålla sig á jour inom aktuella områden. Via IUC och Produktion2030 har vi även möjlighet att erbjuda specifika Teknikworkshops på teman såsom cirkulär ekonomi, materialflöden, additiv tillverkning, kollaborativa robotar, tjänstefiering m m. På bokning.techtank.se kan du hålla koll på samtliga aktiviteter som arrangeras av Techtank.

 

Nätverk & studiebesök

Techtank driver flera olika nätverk för erfarenhetsutbyte och ny kunskap. Inom dessa nätverk arrangeras även studiebesök hos olika företag och FoU-aktörer. Exempel på nätverk är Lean och Kvalitet. Läs mer om våra olika nätverk här.

 

Samverkan med FoU-aktörer

Techtank hjälper till att koppla ihop medlemsföretagen med forsknings- och utvecklingsaktörer. Genom att samarbeta med aktörer som exempelvis Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Linnéuniversitetet och RISE har företagen stora möjligheter att kunna tillämpa den senaste teorin i praktiken. Med täta kontakter kan man minimera ledtider från idé till resultat.

 

Stamping & Forming Center of Excellence

Stamping and Forming Center of Excellence drivs av RISE tillsammans med Techtank och i nära samverkan med Blekinge Tekniska Högskola, Volvo Cars och SuPr (Sustainable Production i Södertälje). Centrets fokus är formade och pressade produkter och komponenter. Experter från olika discipliner med ett helhetsperspektiv på industrins utmaningar och möjligheter kan anlitas för materialtester och karakterisering. Centret genomför FoU-projekt inom simulering, formningsprocesser, tribologi och verktygsframtagning. I centret finns även expertis inom automation, fogning och utrustning.

Stamping & Forming Center of Excellence riktar sig till företag som vill samarbeta med andra företag, institut och högskolor kring teknikutveckling och innovation.
Mer information om centret samt kontaktuppgifter finns på RISEs webb.

 

Techtank Conference

Techtank Conference har arrangerats sedan 2015 och är en årlig mötesplats för tillverknings- och teknikföretag, forskningsinstitut och andra organisationer som vill hålla sig uppdaterade med aktuella trender inom innovativ tillverkning för industrinytta, med fokus på stamping/pressning och formning. Konferensen arrangeras av Techtank i samarbete med det nationella applikationscentret Stamping and Forming Center of Excellence som drivs av RISE, Blekinge Tekniska Högskola samt Volvo Cars i Olofström.
Gå till den externa konferenssidan för mer information om årets konferens.

 

Industriellt Testcenter Blekinge

Techtank har i samarbete med BBI, RISE och BTH utvecklat en samverkansplattform under namnet Industriellt testcenter Blekinge. Testcentret hjälper entreprenörer som har en produktidé att snabbt och kostnadseffektivt gå från idé till fysisk produkt för verifiering av marknad. Gällande kartläggning av tillgången på befintlig teknisk infrastruktur används bl a SPOK.

 

S-P-O-K Blekinge

Under våren 2021 lanserade Region Blekinge konceptet S-P-O-K (samtida produktion och konsumtion) i Blekinge. S-P-O-K är ett koncept från Skåne framtaget av Form/Design Center som främjar lokalproducerad konst och tillverkning. Tillverkande företag presenteras på en webbplats och formgivare och designers kan fritt söka nya material och samarbetspartners. Blekinge är en del av det nationella nätverket och den digitala plattformen. Vi utgår från de styrkor och unicitet vi har i vår region. Lokala tillverkare, lokala experter, material från Blekinge, människor och samarbeten från regionen. Förhoppningen är att stärka företagen och regionen genom att kartlägga, samla och sprida kunskap om hållbara- och lokala tillverkningsmöjligheter. S-P-O-K Blekinge drivs av Region Blekinge i samarbete med Techtank. För mer information, hitta tillverkare eller lista dig som tillverkare, besök S-P-O-Ks hemsida.

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation

Kontaktuppgifter

  • 070-686 32 25