Framtidskompetens i Blekinge

Fakta

Projekttid: 2019-03-01 till 2021-02-28
Projektägare: Techtank – Olofströms Näringsliv AB
Samverkanspartners: Blekinge Business Incubator (BBI), Blue Science Park & NetPort Science Park
Projektets totala budget:  ca 7 000 000 kr
Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)
Övergripande mål/syfte: Det övergripande målet med projektet Framtidskompetens i Blekinge är att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning genom att deltagande företag skall bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.

Finansiärer

Framtidskompetens i Blekinge medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

 

Sammanfattning av projektet

Projektet syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet syftar också till att utveckla de processer som styr hur företaget kan utveckla sin förmåga till breddad rekrytering. Deltagande företag kommer genom coachning och andra kompetenshöjande insatser att stöttas i sitt arbete med kompetensförflyttning, talangattraktion, rekrytering och employer branding.

Industrin har idag svårt att hitta rätt personal med rätt kompetens för uppdraget. Vissa företag har idag maskiner som inte kan starta upp på grund av brist på kompetent personal. Genom något som kallas för Kompetenstrappan finns det möjlighet att förflytta befintlig kompetens och frigöra positioner som kan vara lättare att rekrytera till. På så vis kan projektet hjälpa till att synliggöra de delar som ligger till grund för en breddad rekryteringsbas och hur de kan tänka annorlunda när det kommer till både intern och extern rekrytering.

Mer information

För mer information om Framtidskompetens i Blekinge, kontakta projektledare Ingela Håkansson, 

Alternativt delprojektledare i projektet:
Techtank – Therese Assarsson, 
NetPort Science Park – Emma Callerstig, 
Blue Science Park – Karolina Söderlind, 
BBI – Emma Johansson, 

 

SPRIDNINGSBROSCHYR

Resultat & lärdomar från projektet Framtidskompetens i Blekinge

UTBILDNINGSPAKET JÄMSTÄLLDHET, INTEGRATION & MÅNGFALD

Manual för utbildningspaket inom jämställdhet, integration & mångfald

Samtalskort om jämställdhet, integration & mångfald

FILMER FRÅN PROJEKTET

Slutkonferens för Framtidskompetens i Blekinge 2021-01-26

Intervju med Stumbly/Drömuppdraget, ett av de deltagande företagen i projektet

Föreläsningsserie om Integration, jämställdhet och mångfald – del 1

Föreläsningsserie om Integration, jämställdhet och mångfald – del 2

Kortfilm: Integration, jämställdhet & mångfald skapar attraktiva arbetsplatser och lönsamma företag

Sammandrag från Halvtidskonferens för Framtidskompetens i Blekinge 2020-02-27

ARTIKLAR OM PROJEKTET

2021-01-27: Lyckad slutkonferens för Framtidskompetens i Blekinge

2020-12-21: Mångfaldsarbete på Volvo Cars i Olofström

2020-10-29: Nedslag i Försvarsmaktens jämställdhetsarbete

2020-09-29: Hur kan giggarna hjälpa till att lösa kompetensbristen ute hos företagen?

2020-09-03: Uppskattad likabehandlingsutbildning där reflektion, öppenhet och förändring står i fokus

2020-06-22: Onsdagsluncher som gav energi i massor

2020-06-22: Integration, jämställdhet och mångfald skapar attraktiva arbetsplatser & lönsamma företag

2020-03-09: Att utvecklas för framtiden står högt på agendan för Tre D Mekaniska

2020-02-26: Kompetensförsörjning en viktig fråga för ett företag med tillväxtambitioner

2019-12-18: Förändringsagenter med nyckelroll i företagens kompetensförsörjning

2019-08-28: Engagemang, ny kunskap och erfarenhetsutbyte lägger grunden för en mer effektiv kompetensförsörjning >>

2019-05-14: Tillsammans för en stärkt och breddad kompetensförsörjning >>

2018-12-04: Miljoner i EU-medel för att stödja företag i Blekinge i arbetet med kompetensförsörjning >>

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43