En del av IUC Sverige

Att vara del i något större – ett nationellt industrinätverk

Techtank är samverkanspartner till IUC Sverige och representerar IUC i hela Blekinge län.

Logotyp IUC SverigeIUC Sverige är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Med 19 regionala bolag är de den företagsnärmsta aktören mot industriella små och medelstora företag (SMF). IUC Sverige ägs av 11 regionala självständiga IUC-bolag, och har 8 nationella partners, varav Techtank är en. Huvudinriktningen är att genomföra utvecklingsprojekt för industrin tillsammans med framför allt små och medelstora företag.

Nationella uppdrag

Genom det nationella nätverket har vi på Techtank tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Dessutom använder nationella myndigheter och regeringen IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag. Exempel på dessa satsningar är högkvalitativa utvecklingsprogram som Kickstart Digitalisering, Teknikworkshoppar, Produktionslyftet och Robotlyftet.

Läs mer på IUC Sveriges hemsida