En del av IUC Sverige

Att vara del i något större – ett nationellt industrinätverk

Techtank är samverkanspartner till IUC Sverige och representerar IUC i hela Blekinge län.

Logotyp IUC Sverige

IUC, Industriella UtvecklingsCentra, är ett nätverk av regionalt ägda IUC-bolag i samverkan som täcker hela Sverige. Vi kanaliserar stöd och utvecklar industriföretag från norr till söder.

Nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen, som möter krav på hållbarhet och mångfald.

IUC-bolagen äger det gemensamma IUC Sverige AB, som projektleder nationella uppdrag.

Nationella uppdrag

Genom det nationella nätverket har vi på Techtank tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Dessutom använder nationella myndigheter och regeringen IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag. Exempel på dessa satsningar är högkvalitativa utvecklingsprogram som Kickstart Digitalisering, Teknikworkshoppar, Produktionslyftet och Robotlyftet.

Läs mer på IUC Sveriges hemsida