Nätverk

Genom Techtank har medlemsföretagen möjlighet att delta i olika nätverk som sammanför personer med liknande yrken eller funktioner för erfarenhetsutbyte och utveckling. Syftet är att långsiktigt stärka företagen och tillgodose deras behov inom olika områden.

Techtank driver och koordinerar dessa nätverk som träffas 3-4 gånger/år och har som mål att öka kompetensen hos deltagarna på olika sätt. Det kan vara genom erfarenhetsutbyte, inspirationsföreläsningar, anlitande av extern expertis m m.

Agendan för nätverken styrs av de behov, utmaningar och önskemål som deltagande företag har. Oftast träffas nätverken på företagen och värdskapet cirkulerar. På detta sätt lär företagen även känna varandras verksamheter vilket kan bidra till ökat utbyte, samarbete och gemensamma satsningar inom t ex kompetensutveckling, affärsutveckling samt teknikutveckling.

Gå med i ett av våra nätverk!

Är ditt företag medlem i Techtank? Välkommen att anmäla dig till ett av våra nätverk som ger möjlighet till kompetensutveckling både på individ- och företagsnivå, nya kontakter och tillfälle att utbyta idéer och diskutera lösningar med andra företag.

Datum för nätverksträffar samt möjlighet till intresseanmälan finns på Techtanks aktivitets- och bokningssida på bokning.techtank.se under Nätverk. Nedan finns en lista på de nätverk som är igång just nu samt kontaktperson för mer information. Fler nätverk startas efter behov från medlemsföretagen.


Arbetsmiljö

Nätverk för arbetsmiljöchefer/-ansvariga.
Kontakt: 


Ekonomi

Nätverk för ekonomiansvariga/ekonomichefer.
Kontakt:


HR/Kompetens små- och medelstora företag

Nätverk för de som arbetar med kompetensfrågor i i små- och medelstora företag.
Kontakt:


HR/Kompetens stora företag (Top 12)

Nätverk för HR-chefer/Kompetensansvariga på de stora industriföretagen i Blekinge (250 eller fler anställda).
Kontakt: 


Hållbarhet stora företag (Top 12)

Nätverk för hållbarhetsansvariga på de stora industriföretagen i Blekinge (250 eller fler anställda).
Kontakt: 


Kvalitet

Nätverk för chefer och ledare inom kvalitet.
Kontakt: 


Lean

Nätverk för de som arbetar med lean i företagen och som vill ha inspiration och stöd av andra inom området.
Kontakt: 


Learning & Development stora företag (Top 12)

Nätverk för dig som har rollen som Learning & Development partner/specialist eller liknande på de stora industriföretagen i Blekinge (250 eller fler anställda).
Kontakt:


Lönespecialister

Nätverk för de som arbetar som lönespecialist/administratör.
Kontakt:


VD/Platschefer små- och medelstora företag

Nätverk för VD/platschefer i små- och medelstora företag.
Kontakt: 


VD/platschefer stora företag (Top 12)

Nätverk för VD/platschefer på de stora industriföretagen i Blekinge (250 eller fler anställda).
Kontakt: 


 

Några röster från Techtanks Leannätverk:

För vår del är det jättebra att få ta del av andras erfarenheter. Hur har de gjort och tänkt i olika frågor? Vilka fallgropar har de råkat ut för? Att verkligen lära av varandra. Nätverket är en väldigt bra möjlighet att få feedback från andra på såväl konkreta frågor som mer abstrakta områden.

Även vi som stort företag kan absolut lära av de mindre företagen. Även om företagen är olika så finns det många frågor som berör oss alla och som vi kan ha ett värdefullt utbyte och lärande kring.

Vill du veta mer?

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

076-861 27 45

Therese Olsson

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 45