Nätverk

Genom Techtank har medlemsföretagen möjlighet att delta i olika nätverk som sammanför personer med liknande yrken eller funktioner för erfarenhetsutbyte och utveckling. Syftet är att långsiktigt stärka företagen och tillgodose deras behov inom olika områden.

Techtank driver och koordinerar dessa nätverk som träffas 3-4 gånger/år och har som mål att öka kompetensen hos deltagarna på olika sätt. Det kan vara genom erfarenhetsutbyte, inspirationsföreläsningar, anlitande av extern expertis m m.

Agendan för nätverken styrs av de behov, utmaningar och önskemål som deltagande företag har. Oftast träffas nätverken på företagen och värdskapet cirkulerar. På detta sätt lär företagen även känna varandras verksamheter vilket kan bidra till ökat utbyte, samarbete och gemensamma satsningar inom t ex kompetensutveckling, affärsutveckling samt teknikutveckling.

Gå med i ett av våra nätverk!

Är ditt företag medlem i Techtank? Välkommen att anmäla dig till ett av våra nätverk som ger möjlighet till kompetensutveckling både på individ- och företagsnivå, nya kontakter och tillfälle att utbyta idéer och diskutera lösningar med andra företag.

Datum för nätverksträffar samt möjlighet till intresseanmälan finns på Techtanks aktivitets- och bokningssida på bokning.techtank.se under Nätverk. Nedan finns en lista på de nätverk som är igång just nu samt kontaktperson för mer information. Fler nätverk startas efter behov från medlemsföretagen.


Ekonomi

Nätverk för ekonomiansvariga/ekonomichefer.
Kontakt:


HR/Kompetens

Nätverk för de som arbetar med kompetensfrågor i företagen på både kort och lång sikt.
Kontakt: 


Kvalitet

Nätverk för chefer och ledare inom kvalitet.
Kontakt: 


Lean

Nätverk för de som arbetar med lean i företagen och som vill ha inspiration och stöd av andra inom området.
Kontakt: 


Sälj & Marknad

Nätverk för de som arbetar med sälj- och marknadsfrågor och vill utbyta erfarenheter samt kompetensutveckla sig inom området.
Kontakt: 


VD/Platschefer

Nätverk för VD/platschefer.
Kontakt: 


 

Särskilda nätverk för stora företag (250 eller fler anställda)


Top 12 VD/platschefer

Nätverk för VD/platschefer för de stora industriföretagen i Blekinge (250 eller fler anställda).
Kontakt: 


Top 12 HR

Nätverk för HR-chefer för de stora industriföretagen i Blekinge (250 eller fler anställda).
Kontakt: 


 

Några röster från Techtanks Leannätverk:

För vår del är det jättebra att få ta del av andras erfarenheter. Hur har de gjort och tänkt i olika frågor? Vilka fallgropar har de råkat ut för? Att verkligen lära av varandra. Nätverket är en väldigt bra möjlighet att få feedback från andra på såväl konkreta frågor som mer abstrakta områden.

Även vi som stort företag kan absolut lära av de mindre företagen. Även om företagen är olika så finns det många frågor som berör oss alla och som vi kan ha ett värdefullt utbyte och lärande kring.