DigIT Hub AI

Genom DigIT Hub AI hjälper vi små och medelstora företag i Skåne och Blekinge att utveckla sina företag med hjälp av AI – Artificiell Intelligens.

DigIT Hub AI är en del av EU:s satsning på att använda digital teknik för att stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin. Målet är att uppnå detta genom att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Målet med satsningen är att nå 1000 företag med information och utbildningsinsatser kring AI, där fokus främst ligger på användningsområden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet. Av dessa ska 100 företag få genomgå en AI-mognadsanalys, och därutöver ska minst 10 pilotprojekt inom hållbar AI startas.

Genom projektet har vi möjlighet att:

  • hjälpa dig att förstå affärsnyttan av Artificiell Intelligens
  • utvärdera ditt företags AI-mognad och föreslå lämpliga nästa steg
  • stödja genomförandet av konkreta AI-initiativ i din egna organisation

Projekttid: December 2021 – Augusti 2023

Vill ditt företag få hjälp? Anmäl ert intresse här så kontaktar vårt projektteam er!

Läs mer på projektets hemsida


Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Region Blekinge.


Medverkande partners i projektet:

Loggor partners

Vill du veta mer?

Projektledare inom DigIT Hub & SPIK

+46 (0)70-620 21 69

Marko Vukic

Projektledare inom DigIT Hub & SPIK

Kontaktuppgifter

  • +46 (0)70-620 21 69