Ägare och styrelse

Techtanks huvudmän och ägare är Region Blekinge tillsammans med Blekinges fem kommuner – Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg.

Verksamheten drivs som ett aktiebolag (särskilt vinstutdelningsbegränsat – svb) och har sitt säte i Olofström. Techtank verkar över hela Blekinge i nära samverkan med andra aktörer.

Techtanks styrelse består av representanter från det offentliga (ägare), industrin (medlemsföretag) och akademin (partners). På så sätt bidrar styrelsemedlemmarna med ett utvecklingsperspektiv grundat i såväl industrins som samhällets behov.

Styrelse

Nedan finns information om Techtanks styrelse (valda vid bolagsstämma 2024-04-26):

Göran Johnsson (ordförande)
Sylvia Johansson, platschef, Alfa Laval Technologies, Ronneby (vice ordförande)
Jonas Persson, VD, Shape Process Automation, Karlshamn
Magnus Nilsson, platschef, Volvo Cars, Olofström
Stefan Nilsson
, VD, PreFast, Sölvesborg
Lars G Carlsson, vice platschef, NKT, Karlskrona
Pernilla Walkenström, divisionschef Material och produktion, RISE
Mats Viberg, rektor, Blekinge Tekniska Högskola
Robert Lindén, (SD) ordf. regionstyrelsen, Region Blekinge
Sophia Ahlin
, (M), förste vice ordf. regionstyrelsen, Region Blekinge
Christina Mattisson
, (S) andre vice ordf. regionstyrelsen, Region Blekinge