Ägare och styrelse

Techtanks huvudmän och ägare är Region Blekinge tillsammans med Blekinges fem kommuner – Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg.

Verksamheten drivs som ett aktiebolag (särskilt vinstutdelningsbegränsat – svb) och har sitt säte i Olofström. Techtank verkar över hela Blekinge i nära samverkan med andra aktörer.

Techtanks styrelse består av representanter från det offentliga (ägare), industrin (medlemsföretag) och akademin (partners). På så sätt bidrar styrelsemedlemmarna med ett utvecklingsperspektiv grundat i såväl industrins som samhällets behov.

Styrelse

Nedan finns information om Techtanks styrelse (valda vid bolagsstämma 2023-04-14):

Göran Johnsson (ordförande)
Jonna Hermansson, VD, Norje Smidesfabrik, Sölvesborg (vice ordförande)
Jonas Persson, vice VD, Evomatic, Karlshamn
Helena Lönegård, platschef, Saab Kockums, Karlskrona
Magnus Nilsson, platschef, Volvo Cars, Olofström
Sylvia Johansson, platschef, Alfa Laval Technologies, Ronneby
Mats Viberg, rektor, Blekinge Tekniska Högskola
Pernilla Walkenström, divisionschef Material och produktion, RISE
Robert Lindén, (SD) ordf. regionstyrelsen, Region Blekinge
Sophia Ahlin
, (M), förste vice ordf. regionstyrelsen, Region Blekinge
Christina Mattisson
, (S) andre vice ordf. regionstyrelsen, Region Blekinge