Light2Sustainable

Det övergripande målet med Ligth2Sustainable – Kompetenscenter för pressnings- och formningsteknologi är att säkerställa kompetens i Sverige för att utveckla och producera hållbara lättviktslösningar. På så sätt maximeras förädlingsgraden inom landet i stället för att i huvudsak exportera råmaterial vilket i sin tur skapar en större tillväxt för svensk industri. Projektet koordineras av RISE. Techtank, BTH, Volvo Cars m fl är medverkande partners.

Bakgrund

De senaste åren har krav och efterfrågan ökat på produkter med minimal miljöpåverkan sett över hela livscykeln. Detta ställer nya krav där inte bara lättvikt är av betydelse utan också råmaterial, tillverkningsprocesser och återvinningsaspekter. Syftet är därför att skapa ett i kompetenscentrum där kärnverksamheten är pressnings- och formningsteknologi samt materialkunskap för att utveckla och producera framtidens hållbara lättviktslösningar. Denna vision sammanfaller väl med de stora satsningar som görs i Sverige inom koldioxidfritt stål samt biobaserade material.

Förväntade effekter och resultat

Projektresultatet kommer vara en plan och ansökan för kompetenscentrum. Om kompetenscentret realiseras i nästa steg kommer detta att leda till:

 • Utveckling av hållbar produktion genom att inkludera hela värdekedjan
 • Bred palett av material: metaller, kompositer och polymerer
 • Förmåga att realisera industri 4.0
 • Digitaliserade testbäddar
 • Utökat nätverkande och samverkan mellan FoU-aktörer och testbäddar

Planerat upplägg och genomförande

Inom kompetenscentret kommer samverkan mellan de två noderna i befintliga LIGHTest att vidareutvecklas samt byggas ut med den kompetens som krävs för hållbara, cirkulära lättviktslösningar. En nod är lokaliserad i Olofström och en nod är lokaliserad i Piteå. Projektets upplägg utgörs av tre stycken arbetspaket:

 • Utveckling av vision, strategi, mål, arbetssätt
 • Identifiering av samarbetspartners
 • Utformning av ansökan och centrumavtal

Partners

 • BTH
 • RISE
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Volvo Cars Company
 • Piteå Science Park
 • Techtank
 • Papershell AB

Projekttid

20211117 – 20221231

Finansiering

1.83 MSEK (1.43 MSEK VINNOVA)

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

 • 076-861 27 43