Bli medlem i Techtanks industrikluster!

Genom att vara med i Techtanks industrikluster kan ditt företag dra nytta av många olika projekt, insatser och aktiviteter speciellt framtagna med medlemsföretagens behov i åtanke, och riktade till såväl företagsledning som anställda på företagen. Förutom att utveckla ditt företag bidrar du genom medlemskapet också till utvecklingen av industrin i regionen.

Techtanks verksamhet finansieras till största delen av offentliga medel, bland annat från våra ägare Region Blekinge och de fem kommunerna i Blekinge, via projektmedel från EU:s strukturfonder samt nationell finansiering genom uppdrag från exempelvis Tillväxtverket och Vinnova. Våra möjligheter till förhöjd finansiering och utvecklingshjälp till företagen ökar med antalet medlemsföretag. Ju fler företag som deltar i Techtank, desto starkare och effektivare blir insatserna som stärker industrins konkurrenskraft.

Här kan du se vilka företag som redan är med i Techtank!

Varför gå med i Techtank?

Medlemsföretagen i Techtanks industrikluster kan ta del av en mängd aktuella och relevanta insatser och få tillgång till metoder, verktyg och arbetssätt särskilt utvecklade för industrin – du kan läsa mer om dessa nedan!

 • Prioriterat deltagande i projekt: Som medlem har ditt företag förtur till deltagande i projekt som Techtank driver. Läs mer om Projekt.
 • Behovsanalyser: Techtank inventerar regelbundet medlemsföretagens utvecklings­behov och genomför även specifika behovsanalyser för att identifiera insatser som är rätt i tiden utifrån de behov företaget har. Läs mer under Vår verksamhet.
 • Kontaktnät: Via industriklustret blir du en del i ett stort nätverk av intressanta branschkollegor att samarbeta med. Se vilka som är medlemmar. Du får även tillgång till ett stort kontaktnät av andra aktörer såsom högskola, forskningsinstitut, och experter inom olika områden där Techtank kan lotsa dig till rätt kontakt utifrån det behov ditt företag har. Läs mer om Techtanks samarbetspartners.
 • Insatser inom kompetensförsörjning: Vi stöttar initiativ som stimulerar teknik­intresse hos barn och ungdomar samt arbetar aktivt med olika insatser för att säkerställa kompetens­försörjningen till industrin på både kort och lång sikt. Som medlem i Techtank har du även möjlighet att kostnadsfritt lägga upp lediga tjänster på jobbportalen www.talangattraktion.se.
 • Kompetensutveckling: Som medlem får du reducerat pris på våra öppna företagsutbildningar/kurser samt rabatt till utbildningsportalen Diploma som ger dig tillgång till över 400 digitala utbildningar.
 • Nätverk inom olika områden/funktioner: Techtank driver ett flertal nätverk där du och dina kollegor träffar personer från andra företag, i liknande roller och funktioner. Syftet med våra nätverk är att skapa utveckling för dig som individ och för er som företag.
 • Mötesplatser: Techtank arrangerar regelbundet aktiviteter i form av företagsbesök, seminarier, teknikworkshops, konferenser m m som syftar till att sprida kunskap och sammanföra företag, akademi och offentliga organisationer i olika projekt och samarbeten. Större årliga arrangemang är bl a Techtank Day och Techtank Conference. Se alla arrangemang på vår bokningssida.
 • Tillgång till expertis, coachning & resurser: Som en del av nätverket IUC Sverige har Techtank möjlighet att erbjuda företag stöd i form av expertis, coachning och andra resurser för att genomföra förbättringsinsatser inom områden som exempelvis automatisering, digitalisering och hållbarhet. Läs mer på sidan Projekt & insatser.
 • Stöd i finansieringsfrågor: Vi hjälper dig som medlem att identifiera möjligheter till finansiellt stöd i ert utvecklingsarbete. Finansiärer återkommer regelbundet med utlysningar av så kallade checkar som företag som uppfyller vissa villkor kan ansöka om.
 • Omvärldsbevakningar: Via IUC Sverige får du som medlem ta del av regelbundna trendspaningar som har påverkan på svensk industri. Regelbunden omvärldsbevakning sker också vad gäller olika utlysningar om stöd som du som företag kan ta del av.
 • FoU-insatser: Techtank samarbetar med partners såsom exempelvis RISE och Blekinge Tekniska Högskola och hjälper till att koppla ihop medlemsföretagen med dessa aktörer för olika forsknings- och utvecklingsinsatser.
 • Påverkan: Som medlem i Techtanks industrikluster är du med och påverkar regionens industriella utveckling. Vi är en del av IUC Sverige, en industrinära aktör med tydlig koppling till finansiärer och politik och arbetar genom olika projekt och insatser för att stärka industrin både regionalt och nationellt.
 • Marknadsföring: Vi presenterar våra medlemsföretag på Techtanks webbplats samt i olika digitala och tryckta informationsmaterial. Utöver webben har Techtank flera andra kanaler som kan nyttjas av våra medlemsföretag för att nå ut till omvärlden, såsom nyhetsbrev, sociala medier, mässor och andra event.

För de stora företagen

Många av Techtanks projekt och insatser riktar sig i huvudsak mot små och medelstora industriföretag (SMF) men vi jobbar för hela industrin, även de stora företagen. Även om möjligheterna att delta i projekt kan vara något begränsad för stora företag kan de ofta ingå i pilotstudier i projekt som gynnar SMF, och vara en viktig del i utvecklingen av metoder och arbetssätt för industrin.

Stora företag har som alla andra medlemsföretag en stor påverkansmöjlighet för regionens industriella utveckling genom sitt medlemskap, och givetvis utmärkta möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter med samtliga medlemsföretag i industriklustret. Techtank driver även särskilda nätverk för de stora industriföretagen i regionen där frågor av gemensamt intresse står på agendan, t ex kompetensförsörjning, hållbarhet och infrastruktur.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

 • 076-861 27 43