Smart Industri i Blekinge 2.0

Fakta

Projekttid: 2019-01-01 till 2020-11-15
Projektägare: Techtank – Olofströms Näringsliv AB
Projektets totala budget:  5 713 000 kr
Finansiärer: Tillväxtverket, Region Blekinge, Olofströms kommun
Syfte: Projektet ska stärka förutsättningarna för Blekinges små och medelstora industri och industrinära tjänsteföretags omställnings- och förnyelseförmåga inom områdena digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft.
Mål: Projektet ska ha utvecklat ett samordnat arbetssätt för att stärka förutsättningarna för omställning och förnyelse i Blekinges små och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretag. Effekten på lång sikt, är att konkurrenskraftiga och mindre sårbara industriföretag genom stark utveckling bidrar till Blekinges intäktsbas och därmed ekonomisk hållbarhet i Blekinge.

Finansiärer

Smart Industri i Blekinge 2.0 medfinansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge samt Olofströms kommun.

Sammanfattning av projektet

Blekinge är ett industrilän. Här finns en lång historia inom bl a materialbearbetning och tillverkning. Betydelsen av industrin för Blekinge är tydlig eftersom ca 57% av arbetstillfällena i de kritiska ”intäktsbasföretagen” finns just inom industrin. Det är därför av vikt att industrin kontinuerligt utvecklar sin konkurrenskraft. För att göra detta krävs omställning inom fyra avgörande fokusområden: Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri, samt Testbädd Sverige.

Detta projekt syftar just till att stärka förutsättningarna för att Blekinges små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag ska öka sin konkurrenskraft och omställningsförmåga. Projektet innehåller 6 huvudaktiviteter, se nedan, som skapar långlivade, effektiva och samordnade ”strukturer” som bidrar till ökad konkurrenskraft och omställningsförmåga hos Blekinges små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Med andra ord, projektet är utformat för att skapa stora bestående värden.

Huvudaktiviteter i projektet

  • Struktur för ökad och mer effektiv samverkan med och mellan kommuner och region i arbetet med att stödja industrin
  • Robust, systematisk process för analys av industrins utvecklingsbehov
  • ”Jobba i industrin” – samordnad struktur och process för mer effektiv kompetensförsörjning till industrin
  • Struktur och process för arbete med att identifiera och utveckla smart specialisering inom industrin
  • ”Industriellt testcenter Blekinge” – en behovsstyrd fysisk och virtuell miljö för ökad digitalisering och användning av teknologi i industrin
  • Process för stärkt strategisk framsyn i industriföretag och industrinära tjänsteföretag

Spridning om projektet

Techtank Day 19 mars 2021 – se sändningen via Techtanks YouTube-kanal >>

Industry Next – spridningsfilm om Smart Industri i Blekinge 2.0 >>

Artiklar kopplat till projektet

2021-04-06: Industry Next – ta del av projektresultat från Smart industri Blekinge 2.0

2021-03-23: Se Techtank Day i efterhand!

2021-02-16: Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

2021-01-29: Techtank bjuder in till digitala lunchbooster

2020-11-16: Kickstart Hållbarhet hjälper företag att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet

2020-05-27: Techtank genomför kartläggning av industrins utvecklingsbehov

2020-01-28: Regional samverkan för att inspirera nästa generation tjejer att vilja bli ingenjörer

2019-10-12: Matchmaking av exjobb mellan studenter och företag

2019-09-24: I fokus: Effektivt strategiskt ledningsarbete

2019-03-13: Nu startar Techtanks nya utvecklingsprogram

2019-03-11: Techtank på roadshow i Blekinge

2018-12-14: Mer stöd till industrin i Blekinge på ingång

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43