Produktionslyftet – när ditt företag vill växa långsiktigt

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Med fokus på hållbar konkurrenskraft och långsiktig utveckling hjälper Produktionslyftet ditt företag att bygga robusta strukturer för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. Ni får praktisk träning i att omsätta nya kunskaper i konkreta handlingar, vilket leder till att ni slösar mindre tid och resurser, ökar er effektivitet och kan växa hållbart.

Varför ska mitt företag delta i Produktionslyftet?

  • Långsiktig stöttning & coachning: Företag får stöttning utifrån sina utvecklingsbehov under en längre period.
  • Träning i att leda utveckling, förändring och förbättringsarbete: Deltagande företag och medarbetare får metoder & verktyg som vässar produktionen och som hjälper till att se potentialen i svinn och tidstjuvar samt hur ni kan jobba bort dem.
  • Nätverk med företag och experter: Deltagande företag ingår i ett nätverk som sträcker sig över hela Sverige.

Vad är nyttan & värdet för mitt företag?

  • Färdig struktur och en röd (välbeprövad) tråd: Nästa steg i ditt företags utveckling är alltid planerad.
  • Coacher som engagerar och driver på: Våra coacher arbetar aktivt nära företagsledningen vid varje planerad träff och vägleder företaget.
  • Ökad kunskap:  Med Lean, 5s och ständiga förbättringar som grund stärker ni era kunskaper er resurseffektivitet och möjliga optimeringar. Programmet innehåller lärande och workshoppar.
  • Ett effektivare och mer välmående företag: Företag som genomgår Produktionslyftet blir mer effektiva och ser en positiv utveckling på sista raden.

Erbjudanden i Produktionslyftet

Produktionslyftet erbjuder företag utvecklings- och fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring.Produktionslyftets  företagsprogram har utvecklats för att möta tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även företag från andra branscher är välkomna att delta. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, där utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Programmen drivs enligt vår standardiserade metodik ”Sneda vågen” som har utvecklats successivt baserat på vunna erfarenheter.

Produktionslyftets startprogram

Startprogrammet ger en introduktion till förändringsarbete med fokus på företagets önskade framtida läge utifrån perspektiven kunder, medarbetare, ägare och samhälle. I Produktionslyftets startprogram arbetar vi med Lean som grund för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förbättring, förnyelse och automatisering. Startprogrammet genomförs på ert företag, eller på distans med 6-8 utbildningstillfällen.

Produktionslyftets utvecklingsprogram

Kärnaktiviteten i Produktionslyftet är ett 18 månaders utvecklingsprogram, där företagen stärker sin förmåga till förbättring och förnyelse utifrån sina egna förutsättningar och behov. Produktionslyftets beprövade utvecklingsprogram på 18 månader stärker företagets inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft – allt med utgångspunkt i företagets egna styrkor och värderingar. Programmet riktar sig till fristående företag, enskilda fabriker eller sammanhållna enheter inom en koncern.

Produktionslyftets fortsättningsprogram

För företag som redan har medverkat i utvecklingsprogrammet erbjuds ett nästa steg. Siktet är då inställt på ett specifikt område som företaget behöver förbättra, till exempel klimat och hållbarhet, ledarskap, produktutveckling, kundutveckling, sälj, ny fabrik eller nytt affärsområde.

Läs mer om de olika företagsprogrammen på Produktionslyftets hemsida

Produktionslyftet har fått ett verksamhetsbidrag från Tillväxtverket med syfte att fler små och medelstora företag ska få kunskap om och ta del av Produktionslyftets metodik för förnyelse och utveckling. På många håll i landet har IUC-bolagen sedan tidigare ett samarbete med Produktionslyftet.

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation / Regionansvarig Syd Produktionslyftet

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation / Regionansvarig Syd Produktionslyftet

Kontaktuppgifter

  • 070-686 32 25