Clusters of Sweden

Clusters of Sweden (CoSwe) är en samverkansplattform för klusterorganisationer i Sverige. CoSwe grundades för att lyfta fram och kanalisera intressen, behov och möjligheter för svenska klusterorganisationer.

Bakom CoSwe står kluster från olika branscher och geografiska platser i hela Sverige och vi arbetar tillsammans för att stödja klusterutveckling, samarbete, policy och internationalisering.

Initiativtagare till föreningen är Mobile Heights, Bron Innovation, Smart Textiles / Science Park Borås, Automation Region, Techtank, STUNS Life Science och Järnvägsklustret.

Läs mer på Clusters of Swedens hemsida

 

Bild på loggor över grundarna till Clusters of Sweden