CoSkill

Gratis utbildningar för företag i Skåne och Blekinge

CoSkill loggaCoSkill erbjuder under två år dig och dina anställda utbildningar med fokus på digital omställning som bl.a. innovationsledning, digital marknadsföring, AI, cyber security och teknisk projektledning. Deltagande företag betalar med tid och inte pengar. CoSkill är finansierat av Europeiska Socialfonden och drivs av Region Skåne och Region Blekinge.

Utbildning och fortbildning är centralt för både människors och samhällets utveckling. Under Coronapandemin uppstod en möjlighet för Region Skåne och Region Blekinge att i samarbete med flera klusterinitiativ upphandla utbildningar som näringslivet har behov av och erbjuda dem gratis till företagens anställda. CoSkill syftar till att öka näringslivets konkurrenskraft genom kompetensutveckling i Skåne och Blekinge.

Pandemin har fungerat som en katalysator för en mer långtgående digitalisering. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har gjort en studie om  framtidens digitala kompetensbehov, där man lyfter fram tre typer av digital kompetens som företag behöver för att klara den pågående digitala strukturomvandlingen:

 • Generell digital kompetens som gör att alla anställda kan använda ny teknik i det dagliga arbetet.
 • Kompletterande icke-tekniska kompetenser för digital transformation. Kompetensen innefattar bland annat kommunikation, samarbete mellan människa och maskin, kritiskt tänkande, kreativt tänkande och etik.
 • Teknisk specialkompetens för att utveckla och implementera ny teknik.

Hur går det till?

Processen är enkel och syftar till att både få med dig i utbildningar du vet att du och ditt företag behöver och att tillsammans med oss analysera vilka fler kunskapsområden det kan finnas behov att utveckla. Ta en snabb titt på kriterierna nedan för att gå med och om det känns som att det rimmar med ditt företag, skicka en intresseanmälan till . Det är inte svårare än så att komma igång!

 

Kriterier för företag att delta

 • Har ditt företag säte i Skåne eller Blekinge?
 • Kategoriseras ditt företag som ett litet till medelstort företag (max 250 anställda)?
 • Har ni drabbats eller kommer att drabbas av Coronakrisen?
  T.ex. permitterat/varslat eller minskad försäljning/orderingång.
 • Har ditt företag ett digitalt omställningsbehov?
 • Har ditt företag tid för en kompetensbehovs-kartläggning och sedan tid att avsätta för utbildningsinsatser till era anställda?
 • Har ni redan, eller planerar ni att söka stöd eller bidrag i form av försumbart stöd? Det totala beloppet av försumbart får inte överstiga 200 000 Euro under en treårsperiod.

För mer information gå till CoSkills projektwebb

Projektpartners

CoSkill finansieras av den Europeiska Socialfonden (ESF) och leds av Region Skåne och Region Blekinge och genomförs i samverkan med IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, NetPort Science Park, Mobile Heights och Blue Science Park.

Finansiärer

 

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation

Kontaktuppgifter

 • 070-686 32 25