Kickstart 2

Den 1 september startade det nya projektet Kickstart 2 som ska arbeta både med att utveckla Blekinges system av testbäddar som miljöer för innovationsutveckling och med den gröna omställningen av Blekinges industri. Utifrån dessa två processer kommer även innovationsmetoder som möter de stora samhällsutmaningar vi står inför, såsom klimat, havsmiljö, etc. att utvecklas.

Projektmål:

Tjänster och erbjudanden som stödjer små och medelstora företag samt industrin i framåtsyftande och hållbarhetsinriktade innovations- och omställningsprocesser, har utvecklats och lanserats.

Genom att satsa på testkapaciteter, nya innovationsmetoder och -partnerskap samt genom grön omställning ska projektet på sikt bidra till ett mer konkurrenskraftigt Blekinge och ökad tillväxt genom innovationer, entreprenörskap och sysselsättning.

Om projektet:

  • Pågår under perioden 2023-09-01 – 2026-08-31
  • Finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge
  • Region Blekinge är projektägare och partners är NetPort Science Park, Techtank och Blekinge Tekniska Högskola

Vill du veta mer?

Projektledare Kickstart 2

0793-47 99 64

Roland Porter

Projektledare Kickstart 2

Kontaktuppgifter

  • 0793-47 99 64