Kickstart 2 – projekt för att stärka Blekinges forsknings- och innovationskapacitet

Projektet Kickstart 2 är en avgörande del av Blekinges strategi för innovation och smart specialisering. Vårt huvudmål är att stärka Blekinges forsknings- och innovationskapacitet genom att främja samarbetet mellan akademi, kluster och science parker samt utveckla konkreta stöd till industri och företag i vår region.

Klicka på bilden för att läsa mer om Blekinges innovationsarbete på Region Blekinges webbplats.

Projektet har två spår:

  1. I det första arbetar vi med att utveckla Blekinges system av testbäddar så att dessa kan utgöra dynamiska miljöer för innovationsutveckling.
  2. I det andra fokuserar vi på den gröna omställningen av Blekinges industri.

Som en integrerad del av dessa insatser strävar vi även efter att utveckla metoder som kan stimulera och stödja innovationsutveckling i ljuset av de stora samhällsutmaningar vi står inför, inte minst klimatförändringar och försämrad havsmiljö.

Genom att satsa på just testkapaciteter, nya innovationsmetoder och partnerskap samt genom grön omställning ska projektet på sikt bidra till ett mer konkurrenskraftigt Blekinge och ökad tillväxt genom innovationer, entreprenörskap och sysselsättning.

 

Vill du veta mer?

Projektledare Kickstart 2

0793-47 99 64

Roland Porter

Projektledare Kickstart 2

Kontaktuppgifter

  • 0793-47 99 64