Kompetensutveckling & -försörjning

En av de mest avgörande faktorerna för företagens möjlig­heter och förmåga att utvecklas är tillgång till rätt kompetens.

Techtank verkar därför för att trygga, stärka och utveckla före­tagens kompetensbas. Vi stödjer bl a företagen i arbetet att utveckla förmåga och processer att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning vad gäller att attrahera, utveckla och behålla personal.

Inom detta verksamhetsområde genomförs bl a följande insatser (klicka på respektive insats om du vill läsa mer):

Behovsanpassade utbildningar

Techtank samordnar kompetensutvecklingsinsatser, grundat på medlemsföretagens behov . Genom att möjliggöra insatserna för fler företag, via Techtank Competence, kan dessa insatser göras mer kostnadseffektivt, i närmiljön och med bra kvalitet. På bokning.techtank.se kan du se vilka utbildningar som är på gång och även anmäla intresse för ännu inte inplanerade insatser.

 

Webbaserade utbildningar via Diploma

Utbilda dig när och var du vill! Genom Techtank har medlemsföretag möjlighet att teckna prisvärda licenser för utbildningar hos Diploma. Det finns över 500 olika utbildningar att välja bland inom många kategorier – från Miljö- och hållbarhetsarbete till Affärsutveckling, från Ledarskap till Ekonomi – och mycket mer. Läs mer om Diploma här.

 

Mind the Gap

Mind the Gap syftar till att ge företagen metoder och verktyg för att träffa rätt vid kompetensutveckling av befintlig personal eller rekrytering av ny. Vilken kompetens behövs i framtiden för att nå uppsatta mål på lång sikt? Tillsammans med en processledare från Techtank jobbar du och ledningen i företaget fram er plan för att kunna hitta rätt kompetens. Läs mer om Mind the Gap här.

 

Kompetenskartläggningar & behovsanalyser

Techtank inventerar regelbundet medlemsföretagens utvecklings­behov. Vi använder bl a rapporter och analyser samt enkäter, intervjuer, samtal och diskussioner med industriföretag och andra aktörer för att förstå industrins utvecklings­behov. Vi gör även kontinuerliga kompetenskartläggningar.

 

Nätverk för erfarenhetsutbyte inom olika kompetensområden

Vi startar upp och driver nätverk inom områden där behov finns. Exempel på dessa är Arbetsmiljö, Ekonomi, HR/Kompetens, Hållbarhet, Kvalitet, Lean, VD/Platschef. De flesta nätverk träffas 2-4 ggr/år och har som mål att öka kompetensen hos deltagarna på olika sätt. Läs mer om våra olika nätverk här.

 

Rekryteringsinsatser & talang­attraktion

Genom samlade insatser, exempelvis arbetsmarknadsdagar på högskola/universitet och andra rekryteringsmässor, stöttar Techtank medlemsföretagen i deras arbete med att attrahera talanger och rekrytera kompetens till regionens företag. Techtank driver också jobbportalen talangattraktion.se där vi samlar lediga tjänster hos våra medlemmar. Techtank är också samarbetspartner i Smart Start Graduate Traineeprogram som drivs av Handelskammaren m fl och som syftar till att matcha företag och unga talanger, och på så sätt ge nyexaminerade chansen att etablera sig och få en bra start på sina karriärer. Samtidigt får företagen möjlighet att stärka sin kompetensförsörjning.

Samverkan med högskola/universitet

Techtank samverkar på olika sätt med högskola/universitet såsom Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet m fl gällande exempelvis studiebesök, exjobb och projektarbeten mellan studenter och företag samt olika innovations- och utvecklingsprojekt mellan industri och akademi.

Påverkansarbete avseende relevanta teknikutbildningar i regionen

Techtank lobbar aktivt för ett ökat intresse för teknikutbildningar och för att säkerställa att det i utbildningssystemet erbjuds relevanta utbildningar i regionen, på olika nivåer från gymnasiet till Yrkeshögskola och högskola/universitet. Där vi ser att särskilda insatser behövs agerar Techtank aktivt i samarbete med företag och partners.

 

Insatser för ökat teknikintresse hos unga

Techtank samverkar bl a med Teknikcollege och Kreativum för ett ökat teknikintresse hos unga i regionen. Vi driver även kontot @jobbaiindustrin på Instagram i syfte att inspirera till tekniska utbildningar och jobb i industrin, inte minst i Blekinge och närliggande regioner. Kontot lånas regelbundet ut till medlemsföretag & partners för inlägg direkt från verkligheten.

Vill du veta mer?

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

076-861 27 45

Therese Olsson

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 45